SERDECZNIE ZAPRASZAMY

plakat               film promujący naszą szkołę

DRZWI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOBŻENICY

Dnia 05 kwietnia 2014 r. nasza szkoła gościła uczniów gimnazjów i ich rodziców, którzy dotarli do nas również z sąsiednich województw, przedstawicieli: 12. Komendy Lotniska w Mirosławcu pod dowództwem kapitana Jacka Pawlaka,1 batalionu logistycznego Ziemi Nakielskiej w Bydgoszczy, którymi dowodził kapral Dawid Gus, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile, którą reprezentował major Mirosław Konopko, czyli jednostek wojskowych z którymi szkoła współpracuje oraz Harcerskiego Klubu Łączności Bydgoszcz – Łochowo z mjr rez. Witoldem Błasiakiem na czele. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Nakrętki dla Łukasza

4 kwietnia 2014 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza po raz kolejny w tym roku szkolnym przekazali, zbierane od stycznia 2014 r.,  nakrętki Łukaszowi Białczykowi i jego mamie. Cieszy fakt, iż młodzież przy wsparciu rodzin zebrała tak dużą ilość nakrętek. Radość Łukasza i mamy była ogromna, bowiem nie spodziewali się tylu worków. Pieniądze ze sprzedaży nakrętek rodzice chłopca chorego na autyzm przeznaczą na rehabilitację  i terapię. Zbiórka nakrętek będzie kontynuowana, bo przekłada się na pomoc dziecku, ale także uczy ekologicznego stylu życia.                                                                                D. Buryta -Arndt

  

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HANDLU I USŁUG W POZNANIU

Dn. 02 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Handlu i Usług w Poznaniu a naszą szkołą. Porozumienie- w obecności nauczycieli, uczniów klas maturalnych i wojskowych - uroczyście podpisali: reprezentujący władze uczelni Dziekan dr Zbigniew Dziemianko i Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki  w Łobżenicy Lucyna Góra – Mrotek.

Zgodnie z treścią porozumienia strony zadeklarowały m.in. wolę nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej. Szkoła i uczelnia zobowiązały się do współdziałania w zakresie organizacji wykładów otwartych, spotkań  z „ciekawymi osobowościami”, współpracy w zakresie działalności Biura Karier, Samorządów Szkolnego i Studenckiego. Strony porozumienia zobowiązały się do uwzględnienia partnera w swoich działaniach.

Dziekan uczelni dr Zbigniew Dziemianko podczas spotkania z  uczniami przekazał informacje dotyczące możliwości podjęcia studiów w WSHiU, przybliżył kierunki,  na jakich kształci uczelnia. Są to: bezpieczeństwo narodowe (studia licencjackie i magisterskie), turystyka i rekreacja oraz zarządzanie ze specjalnościami, np. zarządzanie finansami, zarządzanie logistyką – specjalności powiązane z nowym profilem klasy biznesowej Liceum Ogólnokształcącego w Łobżenicy, proponowanym  w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2014/1015. Mówił również o możliwości studiowania za granicą w ramach programu Erasmus.

Współpraca z Wyższą Szkołą Handlu i Usług w Poznaniu zapowiada się bardzo interesująco. Liczymy na to, że zawarte porozumienie zaowocuje wymiernymi działaniami naukowymi na rzecz naszej szkoły, umożliwi wymianę inicjatyw, poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów.                                                            L.GM

  

Talenty zostały nagrodzone!

       Dnia 28 marca 2014r. w Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA” Pile młodzież szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pilski wzięła udział w konkursie „Mój Talent 2014”, zorganizowanym przez Forum Samorządów Uczniowskich i Starostwo Powiatowe. Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny.

       Przedstawicielkami naszej szkoły  - Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy były dwie uczennice -  laureatki etapu szkolnego konkursu: Dominika Płaczek – uczennica klasy II b Liceum Ogólnokształcącego  z edukacją z ratownictwa medycznego i Monika Bujak z klasy I c LO- wojskowej.

Dominika zachwyciła publiczność niezwykłą gibkością  oraz elastycznością swojego ciała, prezentując taniec-połamaniec (układ akrobacji wraz z elementami iluzji). 

Monika natomiast oczarowała wszystkich swoim głosem, pięknie śpiewając piosenkę „Imię deszczu” z repertuaru zespołu Mafia. Dziewczęta otrzymały nagrody ufundowane przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile oraz  upominki od Rady Rodziców naszej szkoły.

         Serdecznie gratulujemy Dominice i Monice! Życzymy, aby rozwijały swój talent i osiągały kolejne sukcesy!

  

„O piękna Pani/ Królowo życia/ Natchnij mnie weną największych poetów/Bym mogła opisywać Cię/Jak najpiękniej umiem” (Marta Marchlewicz)

Marta Marchlewicz z kl. II b została zwycięzcą IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Wiosna”, w kategorii 16-19 lat, organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy. Uczeń kl. II c Bartłomiej Lewandowski zajął II miejsce. Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych wierszy o wiośnie odbyło się 21 marca 2014 r. w sali Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy. Młodzież otrzymała atrakcyjne nagrody książkowe, dyplomy i tomik poezji „Wiosna” zawierający najlepsze wiersze IX edycji konkursu. Gratulacje dla młodzieży twórczej i odważnej w wyrażaniu swoich emocji!

Danuta Buryta-Arndt

  

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

o „ZŁOTE PIÓRO STAROSTY PILSKIEGO”

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki

w Łobżenicy

„Źle mówić lub pisać – to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich, którzy ją budowali. Język smuci się, choruje, gdy ludzie źle nim mówią i piszą”

Janusz Korczak

    Dnia 20 marca 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy odbył się po raz czwarty finał Powiatowego Konkursu Ortograficznego „O Złote Pióro Starosty Pilskiego”. Szkoła wspólnie z Wydziałem Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, jest organizatorem tego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego. 3 marca 2014 r. w dziewięciu placówkach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pilski odbyły się eliminacje szkolne. Uczniowie pisali ten sam tekst, zmagając się z zasadami poprawnego pisania w celu wyłonienia laureatów. 20 marca 2014 r. w Łobżenicy zebrali się najlepsi z najlepszych, aby walczyć o najwyższą nagrodę - zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii i „Złote Pióro Starosty Pilskiego”. O godz. 10.00 osiemnastu uczniów- po dwóch przedstawicieli ze szkoły, pisało tekst dyktanda. Nieobce były młodzieży reguły ortograficzne dotyczące zapisów trudnych, rzadko używanych wyrazów, nazw geograficznych, łącznej i rozdzielnej pisowni..  (czytaj całość) (galeria zdjęć)

     

Szkolne talenty!!! 

     Dnia 19 marca 2014 roku odbyły się szkolne eliminacje konkursu powiatowego „Mój Talent”. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy zaprezentowali swoje talenty w różnych dziedzinach sportu oraz sztuki.

Jury w składzie : Monika Napierała-Mocek  - opiekun Samorządu Uczniowskiego,  Izabela Strelau –nauczyciel bibliotekarz oraz Mateusz Borkowski zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego po obejrzeniu występów uczniów dokonało niełatwego wyboru laureatów etapu szkolnego.

Szkołę w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile reprezentować będą:

- Monika Bujak uczennica klasy I c Liceum Ogólnokształcącego o profilu

  wojskowym , która zaprezentuje swój talent wokalny,

- Dominika Płaczek uczennica klasy II b Liceum Ogólnokształcącego o profilu

  ratownictwo medyczne, która zaprezentuje pokaz akrobacji

  i iluzji pt. „Taniec –połamaniec”.

  

Szkolenie z pierwszej pomocy – test kończący cykl zajęć !

    Dnia 19.03.2014r. w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego uczniowie - kadeci klasy wojskowej Ic Zespołu Szkół Ponagimnajalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy po kilkugodzinnym cyklu z zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia zostali poddani testowi – sprawdzianowi teoretycznemu nabytych wcześniej umiejętności. Przed sprawdzianem ratownik medyczny Damian Dębecki powtórzył z uczniami-kadetami niektóre trudniejsze zagadnienia. Do pisania testu przystąpiło 13 chętnych, którzy jak się okazało - pomyślnie przeszli ten etap sprawdzenia wiedzy. Zaświadczenia o ukończeniu Kursu Pierwszej Pomocy otrzymali: Deja Dominika, Skiera Kamil, Westpal Angelika, Gondek Sebastian, Tadych Sandra, Suchowiecka Magdalena, Pikulik Karolina, Nagengast Ewa, Senska Ewelina, Knioła Dawid, Winiarski Adam, Lipkowska Karolina, Kowalska Anna.

Dziękujemy Panu Damianowi, który w sposób profesjonalny i zarazem zrozumiały - przekazał niezwykle ważne i cenne informacje. (galeria zdjęć)                                                                     mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

TARGI EDUKACYJNE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU PILSKIEGO

    15 marca 2014r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile odbyły się Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Pilskiego, podczas których gimnazjaliści mogli zapoznać się z ofertą szkół prowadzonych przez Powiat Pilski na kolejny rok szkolny 2014/2015, mieli również okazję porozmawiać z nauczycielami i uczniami.

      Naszą szkołę reprezentowali: dyrektor Lucyna Góra - Mrotek, nauczyciele: Danuta Buryta – Arndt, Kamila Mrotek, Maciej Jaruzal, mjr rez. Jarosław Odrobiński oraz przedstawiciele młodzieży - z klas wojskowych: Justyna Miszczuk, Karolina Pikulik, Karolina Stefaniak, Ewelina Wełniak, Jakub Borkowski, Sebastian Gondek, z klas ratownictwa medycznego:Dominika Płaczek - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Sara Sak i Wiktoria Stefaniak.

       Propozycje naszej szkoły cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów z pilskich oraz  pozostałych gimnazjów powiatu pilskiego, a także ich rodziców. (galeria zdjęć)

  

Marta Marchlewicz laureatką XI edycji Regionalnego Konkursu Literackiego „O Złote Pióro”

    12 marca 2014r. w  Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XI edycji Regionalnego Konkursu Literackiego „O Złote Pióro” pod hasłem „Od magii świata do magii słowa” . Konkurs organizowany jest organizowany przez Klub Literacki „Pegazik” MDK „Iskra” i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile. W tym roku w poetyckich zmaganiach wzięło udział niemal siedemdziesięciu twórców. Nasza uczennica Marta Marchlewicz z klasy II b liceum ogólnokształcącego zajęła w konkursie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych trzecie miejsce. Bartłomiej Lewandowski z klasy II c otrzymał dyplom za prezentację swojej twórczości. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów literackich!

Danuta Buryta-Arndt

ELEMENTY WALKI WRĘCZ – SZKOLENIE

    Dnia 4 i 5.03.2014r. w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego uczniowie - kadeci klas wojskowych klas IIa, IIc oraz Ic Zespołu Szkół Ponagimnajalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy zostali zapoznani z podstawowymi elementami walki wręcz, samoobrony oraz prowadzenia technik operacyjnych. To profesjonalne szkolenie przeprowadził doświadczony Instruktor Studium Ochrony i Usług Detektywistycznych „Absolwent” z Bydgoszczy.   Po intensywnej rozgrzewce uczniowie w skupieniu i z wielkim zaangażowaniem wykonywali wachlarz ćwiczeń przygotowanych przez prowadzącego, które -ażeby osiągnąć minimalny poziom umiejętności -należy powtarzać wielokrotnie. Niektóre z nich wymagały od ćwiczących dużego wysiłku fizycznego. Trzy godziny zajęć lekcyjnych minęły bardzo szybko, najważniejsze, że nikt z uczestników nie odniósł obrażeń, złamań czy też stłuczeń. Po zajęciach doszło do spotkania „roboczego” Pani Dyrektor Lucyny Góra–Mrotek z właścicielem „Absolwenta” - prezesem Krzysztofem Lewków. W ten sposób nawiązano wstępną współpracę, która pozwoli na przeprowadzenie kolejnych atrakcyjnych szkoń i ćwiczeń niezbędnych dla zdobycia dodatkowych umiejętności ucznia-kadeta klas wojskowych.  (galeria zdjęć)

                                                                                                               mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

I Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

    3 marca 2014r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy zorganizowano I Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny. Uczestnikami byli uczniowie naszej szkoły i zaproszeni do udziału w ortograficznych zmaganiach uczniowie trzecich klas Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łobżenicy. Celem konkursu była integracja szkół. Młodzież musiała wykazać się znajomością skomplikowanych zasad polskiej pisowni, które wystąpiły w tekście przygotowanym przez nauczyciela języka polskiego w ZSP im. T. Kościuszki p. Danutę Buryta-Arndt. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w kategorii gimnazjum i liceum odbędzie się 5 kwietnia 2014 r. w czasie Drzwi Otwartych w naszej szkole. Cieszy fakt tak dobrej znajomości reguł ortograficznych języka polskiego wśród młodzieży w dobie skrótów, skrótowców, sms oraz wszechobecnych wpływów języka angielskiego. Gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu, gdyż już sam udział był wyróżnieniem i wyrazem odwagi Pierwsza edycja konkursu ortograficznego potwierdziła, iż warto kontynuować ortograficzne zmagania, ponieważ wśród młodych ludzi są osoby dbające o poprawność języka ojczystego.

D. Buryta- Arndt

  UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH UPAMIĘTNIAJĄYCH

„ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH” W MROCZY

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu...”  (preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”).

    Dnia 1 marca 2014r. na zaproszenie  Dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku - dr. Mirosława Golona, Prezesa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha – mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego -  głównego organizatora i koordynatora, oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy Marii Jolanty Miler, delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.Tadeusza Kościuszki w składzie: Dyrektor Lucyna Góra-Mrotek, Maciej Jaruzal oraz uczniowie – kadeci klas wojskowych:  Karolina Pikulik, Kamil Skiera z Ic, Klaudia Żołądek z IIa  oraz Izabela Kempa, Natalia Nowicka i Adam Sobczyk z IIc, uczestniczyła w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Mroczy. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie"

Henryk Sienkiewicz 

Koncert charytatywny „Dla Ani”

    Dnia 28.02.2014r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Tego dnia odbył się pierwszy w historii szkoły koncert charytatywny „Dla Ani”-uczennicy klasy IIIb Liceum Ogólnokształcącego - Anny Józwiak, która   od urodzenia zmaga się z ciężką, genetyczną, nieuleczalną chorobą - mukowiscydozą.

    Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli uczniowie klasy IIIb wraz z wychowawczynią – panią Mariolą Nosek. Patronat honorowy nad koncertem objął Starosta Pilski-pan Mirosław Mantaj. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/f/f8/Koelner_Karneval.svg/220px-Koelner_Karneval.svg.png

 

 

 

 

             Kölle Alaaf, Łobżenica Alaaf…

,,Niech żyje Kolonia, niech żyje Łobżenica!”

    25.lutego 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy odbyła się impreza karnawałowa pod tytułem ,,Der Karneval am  Rhein” w wykonaniu uczniów i nauczycieli. Hasła i symbole na cześć karnawału  umieszczono  w wielu widocznych miejscach w szkole; w klasach, holu i  sali gimnastycznej. Nauczyciele naszej szkoły podczas pobytów w CJD BBW Frechen w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży kilkakrotnie przeżywali karnawał  ,,na własnej skórze” Popularna piosenka ,,Viva Kolonia” wprowadziła zebranych w karnawałowy nastrój. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Zajęcia klas ratownictwa medycznego

Dnia 24 lutego br. odbyły się kolejne zajęcia klas I b i II b z ratownictwa medycznego.  W tym celu pojechaliśmy do Piły do PWSZ. Dla mojej klasy II b najpierw odbyły się lekcje z p. Damianem Garlickim. Zajęcia tego dnia opierały się głównie na ćwiczeniach z urazówki, praktykach związanych  z noszami, ewakuacją poszkodowanych i standardowym RKO. Nasz nauczyciel , jako dodatkową atrakcję, zaserwował nam ćwiczenia w wojskowych maskach przeciwgazowych, które miały nauczyć nas pracy w trudnych i wyczerpujących warunkach. Trzeba przyznać, że maski zdały egzamin. Już po jednej przygotowanej przez p.Garlickiego scence uczniowie byli naprawdę zmęczeni. W taki właśnie sposób spędziliśmy zajęcia, ćwicząc cały czas pomoc poszkodowanym w niedogodnych warunkach. Po ciekawych lekcjach wybraliśmy się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w skrócie WIOŚ.

W WIOŚ mieliśmy wykład p. Józefa Koseckiego na temat ochrony środowiska i postępowania z osobami, które nie respektują praw i zasad wystosowanych przez inspektorat. Prelegent  mówił między innymi o karach, jakie mogą spotkać delikwentów przyłapanych przez inspektorat, np. na handlu wrakami samochodów, nielegalnym transporcie takowych pojazdów przez polską granicę, nielegalnym  rozmontowywaniu i złomowaniu samochodów nie nadających się do użytku. Drugi wykład, przygotowany przez P. Jerzego Słomczyńskiego, dotyczył poziomu czystości wód, głównie rzek, na terenie powiatu pilskiego, jak i całego województwa wielkopolskiego.  Podczas wykładu poznaliśmy klasę czystości wody znajdującej się w naszej Łobżonce,  która zaklasyfikowana została do klasy trzeciej. Oznacza to, że woda z naszej łobżenickiej rzeki nie jest jeszcze do końca zdatna do picia. Na koniec odwiedziliśmy laboratoria znajdujące się w budynku WIOŚ, które robiły naprawdę imponujące wrażenie. Panie z laboratoriów wyjaśniły nam, że sprzęt, na którym pracują, jest najnowocześniejszym sprzętem laboratoryjnym w kraju. Opowiadały również, w jaki sposób badają wodę na obecność bakterii, jonów oraz niepożądanych substancji i pierwiastków. Po ciekawym pobycie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska wróciliśmy do PWSZ.

Marta Marchlewicz z kl. II b

Natomiast Marta Ryś, uczennica klasy I b, tak opisuje dzień nauki spędzony w Pile:

„Zajęcia w PWSZ prowadził p. D. Garlicki, który zapoznał nas z działaniem butli tlenowej, zawartością torby R1 – urządzeniami do tlenoterapii. Ponadto doskonaliliśmy i sprawdzaliśmy  swoje umiejętności z resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Byliśmy także w Centrum Ratowniczym 112, gdzie dowiedzieliśmy się o organizacji systemu powiadamiania  ratunkowego  i o funkcjonowaniu  centrum. Zobaczyliśmy, jakim sprzętem dysponuje Jednostka  Ratowniczo -Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Pile oraz jak wiele obowiązków na niej spoczywa. Zajęcia były bardzo ciekawe, interesujące i poszerzyły naszą wiedzę.” (galeria zdjęć)

  

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

24 lutego 2014r. troje uczniów z naszej szkoły: Eryka Mrotek i Karolina Wrzalik z klasy IIIb oraz Jakub Banaszak z klasy IIIc, uczestniczyło w finale IV Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Był to konkurs organizowany przez nauczycieli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile pod patronatem Starosty Pilskiego, pana Mirosława Mantaja. Zmagania finałowe podzielone były na dwa etapy. Najpierw uczniowie pisali 40 minutowy test na poziomie zaawansowanym, a następnie dziesięciu najlepszych finalistów prezentowało ustną wypowiedź na wylosowane przez siebie pytanie oraz odpowiadało na pytania komisji.

 Do etapu ustnego awansowały Eryka Mrotek i Karolina Wrzalik, które ostatecznie uzyskały wyróżnienia w konkursie. Wszyscy uczniowie otrzymali cenne nagrody, które wręczał Pan Starosta Mirosław Mantaj wraz z Panią Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Panią Jolanta Lubińską. Gratulujemy naszym uczniom i życzymy im dalszych sukcesów na polu języka angielskiego.

Natasza Knop-Wrzalik

                                                                                                Fot. ZS im. St. Staszica

  

„Niektórzy lubią poezję… - tak, ci „niektórzy” to uczniowie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

21 lutego 2014r. w Dniu Języka Ojczystego, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy odbyło się spotkanie z autorami tomiku poezji pn. „Wiersze nieoficjalne. Antologia pięciu poetów”. Zbiór wierszy autorów związanych z Łobżenicą - Roberta Biskupiaka, Aleksandra Kędziorka, Lucyny Kirschenstein, Marty Konek i Małgorzaty Szcześniak został wydany przez Towarzystwo Miłośników Łobżenicy. W spotkaniu z poetami, którego organizatorem była p. Danuta Buryta- Arndt, nauczyciel języka polskiego, wzięło udział ponad 30 uczniów – miłośników poezji. Swoje teksty prezentowali młodzieży p. Robert Biskupiak i p. Marta Konek. (czytaj całość) ) (galeria zdjęć)

  

Dar Życia

Dnia  19 lutego 2014r. już po raz szósty w naszej szkole odbyła się akcja honorowego poboru krwi przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Poznania.

W kolejce  do rejestracji stanęło około 60 chętnych , jednak stan zdrowia nie wszystkim pozwolił na zostanie  członkiem elitarnego klubu honorowych krwiodawców. Zebraliśmy 18 litrów i 560 ml tego cennego leku.

Na akcję przybyli stali bywalcy, którzy na swoim koncie mają już kilka litrów oddanej krwi i byli nowicjusze, którzy niedawno osiągnęli 18 lat. Wszyscy przyszli z przekonaniem , że właśnie w ten sposób można pokazać swoją dojrzałość. Jak zwykle nie zawiedli strażacy, którzy w ratowaniu życia są niedoścignieni – w przenośni i dosłownie. Nie zabrakło również mieszkańców Łobżenicy. Szczególne podziękowania należą się naszej młodzieży, która w ważnych chwilach nigdy nie zawodzi .

Wszyscy dawcy oddawali krew ze wskazaniem. Osobą , która otrzyma krew jest Daria – dziewczynka

z naszej gminy chora na białaczkę. (galeria zdjęć)

                                                                                                            Kamila Mrotek – organizator akcji

  

Etap okręgowy  37.Olimpiady Języka Niemieckiego w Poznaniu

    8.lutego 2014 r. w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu odbył się etap okręgowy 37.Olimpiady Języka Niemieckiego. W językowych zmaganiach wziął udział uczeń klasy IIa (wojskowej) naszej szkoły Damian Skrzyński. Uczestnikami etapu II była młodzież szkół średnich z całej Wielkopolski oraz części województwa lubuskiego. Uczestnicy olimpiady musieli rozwiązać test pisemny składający się z czterech części. Rozwiązanie pierwszej i drugiej części polegało na właściwym uzupełnieniu luk w tekście . Część trzecia sprawdzała umiejętności gramatyczne, a czwarta -polegała na tłumaczeniu zdań z języka polskiego na język niemiecki. W sumie można było uzyskać 100 punktów. Damian był zadowolony ze swojego wyniku, gdyż zdobył około 70%. Cieszy nas uczestnictwo Damiana w olimpijskich zmaganiach językowych i osiągnięty przez niego satysfakcjonujący wynik. Według opinii  uczestników i nauczycieli języka niemieckiego zadania były  trudne. Tradycyjnie już poziom olimpiady języka niemieckiego był bardzo wysoki.                                                                                                                      Gabriela Kwiatkowska

  

„Już tylko symboliczne 100 dni dzieli nas od najważniejszego sprawdzianu w naszym życiu…”

Tymi słowami uczniowie klasy III a Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy – Natalia Kowalska i  Tomasz Ulatowski- przywitali Grono Pedagogiczne, rodziców, zaproszonych gości, a przede wszystkim swoje koleżanki i swoich kolegów na balu studniówkowym dnia 31 stycznia 2014 r. w Pałacu w Rzęszkowie. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Szkolenie u „logistyków” w Bydgoszcz  i lekcja historii w Muzeum Wojsk Lądowych

    29 stycznia 2014 r. 1 batalion logistyczny im. Ziemi Nakielskiej w ramach podpisanego porozumienia o współpracy, po raz pierwszy gościł uczniów-kadetów klasy wojskowej Ic z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy. Pomimo trudnych warunków zimowych dotarliśmy bez opóźnienia do miejsca stacjonowania 1 batalionu.  (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

KONKURS HISTORYCZNY Z OKAZJI 700 -LECIA ŁOBŻENICY

    Dnia 24 stycznia 2014r., w Gminnym Centrum Kultury odbył się konkurs historyczny pt. „Łobżenica na przestrzeni 700 lat”, zorganizowany z okazji obchodów powstania miasta Łobżenicy, do którego zaproszono uczniów wszystkich szkół w naszej gminie. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnyc im. Tadeusza Kościuszki reprezentowali uczniowie: Sandra Tadych (Ia), Arkadiusz Hoppe(Ib), Justyna Muszyńska (IIIc), Krystyna Płaczek(IIIa) i Joanna Nowak (IIIa). Uczniów do konkursu przygotowała Adrianna Meller -Osman.

Uczennice Krystyna Płaczek i Joanna Nowak zdobyły dwa pierwsze miejsca, a Justyna Muszyńska wyróżnienie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i pocztówkami o Łobżenicy,    a finaliści  otrzymali nowo wydaną książkę pt. „Łobżenica  spacer w czasie” autorstwa Pana Jana Dubieli, który na zakończenie konkursu osobiście  ją podpisywał.

Adrianna Meller-Osman

  

Dziennikarskie  wprawki uczniów… - spotkanie z redaktorem naczelnym „Panoramy Łobżenicy”

22 stycznia 2014 r. w ramach realizacji programu warsztatów dziennikarsko- teatralnych  projektu unijnego „Nowoczesny Ogólniak- Kompetentny Uczeń”, prowadzonych przez nauczyciela języka polskiego p. Danutę Buryta- Arndt, młodzież pasjonująca się dziennikarstwem, spotkała się z redaktorem naczelnym naszego lokalnego miesięcznika „Panoramy Łobżenicy” p. Janem Dubielą. W warsztatach wzięli również udział zaproszeni uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Łobżenicy, redaktorzy gazetki „Echo Szkoły” wraz z opiekunem p. Karoliną Zagrodzką. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

TO BYLI TAKŻE I MOI ZNAJOMI I PRZYJACIELE...”

            Dnia 23 stycznia 2014 roku przedstawiciele klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy, uczniowie-kadeci: z Ic Karolina Pikulik i Kamil Skiera, z IIa Monika Mrotek i Klaudia Żołądek, z IIc Izabela Kempa i Natalia Nowicka wraz z dyrektorem Lucyną Góra – Mrotek, wychowawcą klasy IIIc Maciejem Jaruzalem oraz nauczycielem przysposobienia wojskowego mjr rez. Jarosławem Odrobińskim uczestniczyli w Mirosławcu w uroczystości upamiętniającej 6. rocznicę katastrofy lotniczej samolotu CASA C - 295M. Oficjalne uroczystości rocznicowe po raz pierwszy odbyły się o tej samej porze, w której doszło do katastrofy, czyli o godzinie 19:07.

            Wzięli w nich udział m. in: rodziny ofiar katastrofy, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Lech Majewski, Dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel, Komendant 12. Komendy Lotniska w Mirosławcu ppłk Bogdan Ziółkowski i wiele delegacji ze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych. W uroczystości uczestniczyły także delegacje samorządowe: Wałcza, Czaplinka, Świdwina i Mirosławca. O godzinie 17:00 w kościele pw. NMP w Mirosławcu odbyła się msza święta w intencji poległych lotników. Bardzo osobiste kazanie okolicznościowe wygłosił proboszcz parafii ks. Edward Matyśniak ..„to byli także i moi znajomi i przyjaciele”.. powiedział, wspominając, z jaką nadzieją przeszukiwano zgliszcza samolotu, licząc na cud, że ktoś ocalał.

            Następnie przy pomniku upamiętniającym miejsce katastrofy kontynuowano obchody rocznicowe. Po podniesieniu flagi państwowej, odegraniu hymnu, przybyłych gości i delegacje powitał dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.  Następnie głos zabrał Dowódca Generalny RSZ gen. broni pil. Lech Majewski, przypominając, jak wielką stratą dla polskiego lotnictwa była śmierć jego kolegów i przyjaciół. Po raz kolejny potwierdził, że bezpieczeństwo w wykonywaniu zadań jest jednym z głównych priorytetów w działalności służbowej. Następnie odmówiono modlitwę ekumeniczną, odczytano nazwiska żołnierzy, którzy zginęli, wypełniając obowiązki służbowe. Po każdym odczytanym nazwisku, przed pomnikiem, stawiano znicz i tak powstał szpaler 20 białych i czerwonych „Zniczy Pamięci”, po czym oddano salwę honorową. Po salwie złożono wieńce, wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Na zakończenie tej patriotycznej uroczystości odegrano „Marsz Lotników” i odbyło się odprowadzenie wojskowej asysty honorowej, którą wystawili żołnierze 12. Komendy Lotniska w Mirosławcu, jednostki wojskowej, z którą współpracuje ZSP w Łobżenicy.

            Zapewne podniosły charakter uroczystości pozostanie na zawsze we wspomnieniach wszystkich uczestników ceremonii, którzy dali świadectwo swej pamięci o tragicznych wydarzeniach sprzed sześciu lat. (galeria zdjęć)                                                                                                   mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

„Make a Step”- anglojęzyczne warsztaty kreatywnej edukacji

w ZSP w Łobżenicy

    W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Make a Step”,  mającego na celu praktyczną naukę języka angielskiego, budowanie wrażliwości kulturowej i propagowanie tolerancji dla innych narodowości oraz zrozumienia międzykulturowego wśród młodzieży, uczniowie łobżenickiego liceum ogólnokształcącego uczestniczyli w warsztatach kreatywnej edukacji prowadzonych przez zagranicznych praktykantów, którzy już po raz piąty odwiedzili liceum na zaproszenie dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy Lucyny Góra – Mrotek. Szkolenie od 13 do 17 stycznia 2014r. prowadzili studenci należący do globalnego stowarzyszenia studentów AIESEC: Hayley Landreth przyjechała z Wellington w Nowej Zelandii, a pochodzący z Bangkoku w Tajlandii Ned Jirapat Lee obecnie mieszka i studiuje w Sydney w Australii. Nasza szkoła w ramach powyższego projektu wspiera i dba o rozwój młodych ludzi, stara się, aby lepiej poznali świat, problemy społeczne oraz życie codzienne w innych krajach. Bezpośredni kontakt młodych ludzi ze studentami z zagranicy, przedstawicielami różnych kultur i religii, przybliżył im w interesujący i atrakcyjny sposób zagadnienia związane z różnicami kulturowymi, umożliwił szerzenie tolerancji wobec różnych grup etnicznych i pomógł naszej młodzieży w odkrywaniu własnego potencjału.

Niecodziennym przeżyciem i atrakcją było też goszczenie studentów po zakończeniu zajęć w prywatnych domach uczniów. Hayly została przyjęta w domu Eryki Mrotek a Ned u Dominiki Płaczek. Zagranicznym gościom młodzież zorganizowała czas wolny prezentując atrakcyjne miejsca Łobżenicy i najbliższej okolicy. Nauczycielem odpowiedzialnym za sferę logistyczną dotyczącą przeprowadzenia warsztatów w szkole był nauczyciel języka angielskiego - Jacek Dominowski.

Partnerstwo w projekcie „Make a Step”: wielogodzinne spotkania, wspólna zabawa, rozmowy, wymiana poglądów wyłącznie w języku angielskim ze studentami z zagranicy były wspaniałą okazją do poszerzenia globalnej sieci kontaktów. Praktykanci poznali obcą im, polską kulturę, nasze tradycje i zwyczaje np. uczyli się poloneza. Co najważniejsze, obie strony, a więc zarówno uczniowie, szczególnie ci uczestniczący w programie Homestay (to znaczy goszczący wolontariuszy w swoich domach), jak i nasi goście, mieli okazję do zawiązania międzynarodowych przyjaźni. (galeria zdjęć)                                   L. G-M

  

Lekcja patriotyzmu w Pile

    Dnia 10.01.2014r. na zaproszenie Starosty Pilskiego Mirosława Mantaja oraz Prezesa Koła Nr 9 TPPW w Pile Jana Ryszarda Garbarczyka, delegacja ZSP im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy brała udział  w uroczystych obchodach 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, połączonych z wręczeniem sztandaru i nadaniem imienia kapitana Teofila Spychały - uczestnika i dowódcy walk w rejonie Łobżenicy, Wysokiej i Wyrzyska -  Kołu Nr 9 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W imieniu Dyrektor Lucyny Góra-Mrotek naszą szkołę reprezentowali: mjr rez. Jarosław Odrobiński – nauczyciel przysposobienia wojskowego i jednocześnie Prezes TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha oraz uczniowie kadeci klas wojskowych: Karolina Stefaniak z IIa, Aleksandra Tuchalska z IIc i Kamil Skiera z Ic. Podniosła uroczystość w obecności licznie zgromadzonych znamienitych Gości z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zarządu Głównego TPPW w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Pile, Potomków Powstańców Wielkopolskich, studentów oraz uczniów m.in. szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich z Powiatu Pilskiego odbyła się w Pile, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica. Uroczystość wzbogaciła zebranych w ogromną wiedzę o największym zwycięskim zrywie niepodległościowym. Jej zakończeniem był koncert Orkiestry Wojskowej z Koszalina.

mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

Sprawdzian umiejętności strzeleckich kadetów na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

    Dnia 8.01.2014r. w ramach kontynuacji zajęć (pierwsze odbyły się 27.11.2013r.) z przysposobienia wojskowego, kadeci klasy wojskowej Ic naszej szkoły skorzystali ze strzelnicy rekreacyjno-treningowej (mieszczącej się w Luchowie) Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Łobżenicy. W ramach współpracy szkoły z Bractwem kadeci Ic tym razem mieli możliwość i okazję sprawdzić swoje umiejętności nabyte podczas pierwszych zeszłorocznych zajęć, poczuć smak rywalizacji sportowej. Strzelanie przeprowadzili: instruktor strzelectwa sportowego p. Piotr Graj wraz z Królem Kurkowym Bractwa z Łobżenicy w latach 2012-2013 Podstarszym Bractwa p. Stanisławem Bolanowskim (prywatnie lek. med.). W strzelaniu do tarczy strzeleckiej z kbks najlepsze wyniki uzyskali kadeci: Gondek Sebastian, Tadych Sandra, Wajer Kamil, Winiarski Adam, Lorek Arkadiusz oraz Bujak Monika. W „dogrywce” zwyciężył Wajer Kamil, na drugim miejscu znaleźli się Bujak Monika i Gondek Sebastian.

    Dziękujemy druhom Kurkowego Bractwa Strzeleckiego za ponowne przygotowanie strzelnicy, sportowej broni strzeleckiej oraz umożliwienie przeprowadzenia tych zajęć w tak zaszczytnym i profesjonalnym gronie.

mjr rez. Jarosław Odrobiński

   

Biało –czerwona grupa w Orszaku Trzech Króli

    Dnia 6.01.2014r. ulicami Łobżenicy przemierzał Orszak Trzech Króli. Uczestnicy (grupa: niebieska, żółta i biało-czerwona) zmierzali do stajenki (zbudowanej w parku miejskim), by oddać pokłon Dzieciątku Jezus.

Przedsięwzięcie to zorganizowane było dzięki współpracy Gminnego Centrum Kultury „Kwadrat” w Łobżenicy, proboszcza Łobżenicy  i okolicznych sołectw.

W tym ważnym dla społeczności lokalnej wydarzeniu udział wzięli również uczniowie naszej szkoły. W grupie biało-czerwonej znalazła się młodzież   z klas o profilu medycznym: Jakub Piszczek (Ib), Michał Pietrzak (Ib), Aneta Sobiech (Ib), Arkadiusz Gondek (IIb), Dawid Nowak (IIb), Klaudia Posieczek (IIb), Agata Steinberg (IIb), Dominika Płaczek (IIb), Beata Dudek (IIb) oraz z klas  o profilu wojskowym: Patryk Pawlak (IIa), Julia Wilusz (IIc), Natalia Nowicka (IIc), Sandra Cybulska (IIc), Aleksandra Grzegorek (IIc),Przemysław Kasprowicz(II c), Oskar Mitek (IIc), Łukasz Senska (IIc), Adam Sobczyk (IIc).

Biało- czerwone flagi trzymane przez uczniów naszej szkoły nadawały tej niezwykłej, religijnej uroczystości charakteru narodowego , patriotycznego.

  

HISTORIA POWSTAŃCZA, O KTÓREJ PAMIĘTAMY

    Dnia 5 stycznia 2014r. w Mroczy odbyły się powiatowo-gminne uroczystości upamiętniające 95.rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Na zaproszenie Starosty Nakielskiego Tadeusza Sobola, Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza - Leszka Klesińskiego i Prezesa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koła w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha - mjra. rez Jarosława Odrobińskiego,  uczestniczyła w nich grupa kadetów klas wojskowych wraz z dyrektorem szkoły Lucyną Góra – Mrotek i wychowawcą klasy IIIc Maciejem Jaruzalem. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem kolumny pocztów sztandarowych, zaproszonych gości, kompanii honorowej 1 batalionu logistycznego "Ziemi Nakielskiej” w Bydgoszczy do kościoła, gdzie została odprawiona Msza Święta z udziałem wojskowej asysty honorowej żołnierzy.  Następnie wszyscy udali się na Plac Wolności i pod Obeliskiem Powstańczym, przy którym wartę honorową wspólnie z żołnierzami pełnili kadeci klasy Ic, oddano hołd poległym w Powstaniu Wielkopolskim. Wciągnięto na maszt flagę państwową, została oddana salwa honorowa, delegacje (również z naszej szkoły) złożyły wiązanki kwiatów. Po tej części uroczystości na Placu Wolności członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy przedstawili inscenizację walk o Mroczę, która miała miejsce w styczniu 1919 roku. Podczas trwania inscenizacji lektor na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych informował   o przebiegu walk.

Spod obelisku ulicami miasta orszak udał się do sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kulturyi Rekreacji w Mroczy na dalsze uroczystości prowadzone przez mjra. rez. Jarosława Odrobińskiego,  podczas których wręczono liczne odznaczenia.

Szkołę reprezentowali następujący kadeci: z klasy Ic:Jakub Borkowski i Kamil Skiera, z klasy IIa: Agnieszka Banach i Karolina Stefaniak oraz Julia Wilusz i Mateusz Żurek – z klasy IIc.

Była to dla wszystkich ciekawa lekcja patriotyzmu, dająca możliwość poznania historii walk powstańczych o Mroczę w 1919 roku. (galeria zdjęć)                                                                                             L.G.M

  

Dzień wigilijny w ZSP  w Łobżenicy

            Dnia 20.12.2013r, odbył się program Bożonarodzeniowy w naszej szkole. Celem przedstawienia było ukazanie przez młodzież niezwykłej wartości, jaką jest rodzina, a co za tym idzie potrzeba bycia razem we wspólnocie. Szczególnie potrzebne to dzisiaj, we współczesnym świecie, który bardzo szybko biegnie do przodu , ludzie zapracowani, zatroskani o codzienny byt i zapominają, że rodzina jest podstawowym fundamentem właściwego rozwoju i dlatego należy o nią dbać.

            Święta to taki czas, w którym człowiek może zatrzymać się i spoglądając

na nowonarodzonego Jezusa uświadomić sobie to ,co w życiu jest najważniejsze- najważniejszy jest zawsze człowiek , którym również stał się Jezus przychodzący na świat.

            Nie chodziło o to , aby przedstawić tradycyjne jasełka, ale o to , aby na przykładzie codziennego życia ukazać , jak powinniśmy przeżywać święta i co w nich jest najważniejsze.

            Głównymi aktorami byli uczniowie klasy III c :

Ewa Zagrodzka, Hubert Wyrobek, Magdalena Szymańska, Bożena Dutkiewicz, Hubert Dubaj, Tomasz Górniak, Kamila Słupikowska, Kamil Bukowski, Jakub Banaszak, Olga Wojciechowska, Justyna Muszyńska, Patryk Rycyk, Szymon Graj.

            Po krótkim przedstawieniu wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami udali się wspólnie

do klas, aby podzielić się płatkiem, złożyć sobie życzenia i wspólnie zaśpiewać kolędy. (galeria zdjęć)                                                                                                               ks. Bartosz Wojtaszek

  

„Tradycyjne Kolędy”

    Taki tytuł nosił w tym roku koncert kolęd w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana  Paderewskiego w Bydgoszczy dnia 20 grudnia 2013 r., w którym uczestniczyła grupa uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców naszej szkoły. Niektórzy ze wzruszeniem mówili, że są w filharmonii pierwszy raz. Już od pięciu lat, uczestnicząc w koncertach w filharmonii, staramy się wprowadzać w świąteczny nastrój, pogłębiając tym samym wiedzę o polskich tradycjach kolędowania. W ubiegłych latach braliśmy udział w koncertach Chóru UKW oraz w 2010 r. w „Wieczorze Kolęd” Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki” pod batutą prof. Stefana  Stuligrosza, obchodzącego swój jubileusz pracy artystycznej. W tegoroczny grudniowy wieczór Chór Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pod kierunkiem Sylwestra Matczaka z udziałem sopranistki Jolanty Wagner, solistki Opery Nova w Bydgoszczy, wykonał – przy wypełnionej po brzegi sali koncertowej - przepiękne znane i mniej popularne kolędy.  W Polsce najstarsze ślady kolęd pochodzą sprzed XV wieku.  Te z kraju nad Wisłą uznawane są  w szerokim świecie za najpiękniejsze. „Dziś częściej  są one odtwarzane z płyt CD czy też słuchane w telewizji przy okazji różnych koncertów bożonarodzeniowych, niż śpiewane samodzielnie, a przecież kolędowanie po polsku ma specyficzny i jedyny w swoim rodzaju charakter. Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek  jest wspaniałym, ale  niestety zanikającym obyczajem.”- tak  organizatorzy zachęcają  do udziału w koncercie.  Mieliśmy możliwość wysłuchania na żywo kolęd i pastorałek, a także możliwość wspólnego śpiewania z bracią studencką z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, wśród której jest nasza absolwentka Anna Dudziak. Bardzo miłym akcentem była prelekcja przed koncertem na temat historii powstania pieśni bożonarodzeniowych, tradycji kolędowania dawniej i dziś oraz życzenia świąteczne od organizatorów i łamanie się opłatkiem.  Wróciliśmy pogodni, zadowoleni, w świątecznym nastroju, z przekonaniem, że za rok na pewno zawitamy do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Danuta Buryta- Arndt

Historyczna gra miejska w Łobżenicy

    18 grudnia 2013r. z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania „Krajna nad Notecią” przeprowadzona została w Łobżenicy historyczna gra miejska. W grze wzięło udział 20 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki  w Łobżenicy.

Prowadzący grę Paweł Michalski -  Dyrektor Biura LGD- przydzielił uczestnikom gry zadania, wyjaśnił zasady i określił czas wykonania zadań.

Rozwiązując zadania, uczniowie musieli wykazać się znajomością Łobżenicy -tej współczesnej i tej w przeszłości. Obiekty, które były poszukiwane, już nie istnieją lub są znacznie zmienione. Zmieniły także swoje funkcje. Identyfikacja budynków wymagała  więc bardzo dobrej znajomości historii Łobżenicy.

Wszyscy uczestnicy gry trafnie wykonali powierzone im zadania, zmieścili się w czasie, dlatego wszyscy zostali nagrodzeni. Troje uczniów wyłonionych drogą losowania – Aneta Sobiech Ib, Arkadiusz Hoppe Ib i Dawid Nowak IIb - otrzymało cenne nagrody rzeczowe:  nawigację, MP3 i MP4.

Na zakończenie organizatorzy poczęstowali uczestników zabawy smaczną grochówką.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” za umożliwienie udziału uczniom naszej szkoły w historycznej grze miejskiej i poszerzenie wiedzy na temat bogatej historii Łobżenicy.

(galeria zdjęć)                                                                                                                     Barbara Senska

  

Podpisano kolejne porozumienie o współpracy !!

    Dnia 17.12.2013r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy gościł kpt. Mirosław Konopko – rzecznik prasowy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile. Z upoważnienia Komendanta ppłk. Tomasza Cieślaka -  kapitan Mirosław Konopko i Dyrektor ZSP Lucyna Góra – Mrotek dopełnili formalnego aktu podjęcia współpracy pomiędzy Wojskową  Komendą Uzupełnień w Pile a ZSP im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy. Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa, kształtowania patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży, strony zawarły porozumienie o współpracy następującej treści: „W ramach swoich kompetencji strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie”: kształtowania prestiżu i pozytywnego stosunku do służby wojskowej, organizowania przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i rocznicowym oraz prowadzenia zajęć o tematyce proobronnej. Kpt. Konopko przeprowadził zajęcia z przysposobienia wojskowego z  uczniami-kadetami klas wojskowych IIa oraz IIc. W profesjonalny sposób przedstawił ochotnicze formy czynnej służby wojskowe, ze szczególnym naciskiem na służbę przygotowawczą i szkolnictwo wojskowe, warunki i przebieg służby wojskowej w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz zawodową służbę wojskową. Dodatkowo podczas spotkania ustalono, już w ramach przyjętego porozumienia, dalszą współpracę.

                                                                                                                    mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

LEKCJA PRAWA W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŁOBŻENICY

    Dnia 13 grudnia 2013 roku  uczniowie klas pierwszych i maturzyści zdający egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie uczestniczyli w lekcji  prawa przeprowadzonej przez Pana Tomasza Wałczuka – sędziego Sądu Rejonowego w Pile w ramach programu „ Edukacji prawnej”, organizowanego z inicjatywy Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.

 Sędzia przeprowadził zajęcia edukacyjne na temat „Sąd cywilny”. Omówił najważniejsze kodeksy regulujące prace sądów, przedstawił także wiele przykładów spraw sądowych  z życia codziennego,  by przestrzec młodzież przed błędami  popełnianymi przez ich rówieśników , które znalazły swoje zakończenie w sądzie. Uczniowie z ciekawością słuchali wykładu prelegenta i na pewno zapamiętają rady udzielone im podczas lekcji prawa cywilnego.

Adrianna Meller - Osman

  

SĄSIEDZKA WIZYTA PRZEDŚWIĄTECZNA

    Dnia 12 grudnia 2013 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy gościł w swoich murach uczniów klas trzecich Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II  w Łobżenicy.

Ponieważ był to okres przedświąteczny uczniowie obydwu szkół wspólnie wysłuchali kolęd w wykonaniu utalentowanych wokalnie uczennic naszej szkoły. Goście otrzymali z rąk czerwonego kapturka, wilka oraz śnieżynek słodki upominek. Przedstawiciele klas ratownictwa medycznego zaprezentowali młodszym kolegom swoje umiejętności ratowania życia ludzkiego, grupa uczniów klas wojskowych, w pełnym umundurowaniu zaprezentowała musztrę na dziedzińcu szkoły kadeci dzielili się również wrażeniami ze skoków spadochronowych.

 Wspólnie uczniowie obydwu szkół sprawdzali umiejętności techniczne robotów wykorzystywanych podczas warsztatów inżyniersko-technicznych realizowanych w projekcie „ Nowoczesny Ogólnika – Kompetentny Uczeń”.

Całe spotkanie upłynęło w miłej , przyjaznej atmosferze. (galeria zdjęć)

Monika Napierała-Mocek

  

Wspólnie się uczyć i przeżywać adwent w Nadrenii…

10 uczniów z naszej szkoły pod opieką koordynatora współpracy polsko -  niemieckiej  Gabrieli Kwiatkowskiej oraz nauczyciela wychowania fizycznego Kamili Mrotek wzięło udział w drugiej tego roku wymianie młodzieży polsko – niemieckiej. Tym razem zgodnie z tradycją mieliśmy okazję znowu poznawać Nadrenię Północną Westfalię.

Już od 20 lat nasza młodzież uczestniczy w projekcie wymiany. (czyta całość) (galeria zdjęć)

  

Szkolenie z krótkofalarstwa i łączności.

      Dnia 10.12.2013r. w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego uczniowie - kadeci klas wojskowych IIa oraz IIc Zespołu Szkół Ponagimnajalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy zostali zapoznani przez Mikołaja Andraszewskiego i Bartłomieja Najdowskiego - krótkofalowców z Bydgoszczy z 31 Bydgoskiej Drużyny HAOS (Harcerskie Oddziały Specjalistyczne) i krótkofalarskiego Klubu EMITER w zakresie podstawowym z „Zasad funkcjonowania amatorskich sieci KF i UKF”. Krótkofalowcy kol. kol. Mikołaj SQ2FRQ i Bartłomiej SQ2JB, pracując z wykorzystaniem radiostacji FT 897 mocy 100 W, zapoznali szkolonych z zasadami pracy na falach krótkich i ultrakrótkich. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

„Muzyka polszczyzny, czyli o indywidualności mówienia”- wykład dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

 

Słowa są ponadczasowe. Powinniśmy je wypowiadać lub pisać ze świadomością o ich wieczności, pamiętając, że wartość człowieka poznamy po jego języku.

    13 grudnia 2013 r. w naszej szkole odbył się wykład dra Krzysztofa  Skibskiego z Instytutu Filologii Polskiej  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z na temat: „Muzyka polszczyzny, czyli o indywidualności mówienia”. Było to inauguracyjne spotkanie z wykładowcą poznańskiego uniwersytetu i pierwsza prelekcja. Pan dr Krzysztof Skibski jest  wicedyrektorem do spraw dydaktyki Instytutu Filologii Polskiej (od  2012 r.). Z UAM  związany jest od roku 2005, kiedy rozpoczął pracę na stanowisku Adiunkta w instytucie Filologii Polskiej.Pracuje w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Najpiękniejszy wieniec.

Zgodnie z tradycją na początku Adwentu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy ogłoszony został konkurs na najładniejszy wieniec adwentowy.

Wieniec adwentowy symbolizuje nie tylko cztery niedziele adwentowe, ale także rozpoczyna celebrację świąt Bożego Narodzenia. Po ostatniej adwentowej niedzieli, można wyjąć z wieńca świece i zawiesić go na drzwiach wejściowych do domu. W ten sposób z wieńca adwentowego powstanie wieniec bożonarodzeniowy.

Jury przyznało pierwsze miejsce uczennicy klasy II b  Beacie Dudek, drugie miejsce zajęło ,,dzieło” Dominiki Płaczek z klasy II b. Trzecie miejsce ex aequo zajęły wieńce uczennic klasy IIb, Amandy Cybulskiej i Pauliny Suwalskiej.

                                  Gabriela Kwiatkowska

  

Pomóżmy potrzebującym…- działania Szkolnego Klubu Wolontariusza

Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia wiąże się z pomocą najuboższym, chorym i potrzebującym oraz dzieciom. W tym czasie bowiem każdy powinien być szczęśliwy, a przede wszystkim przekonany, że nie jest sam, ktoś o nim pamięta, stara się wywołać uśmiech na twarzy i dodać otuchy.

(czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

„Czerwony kapturek”

4 grudnia 2013r. z okazji Mikołajek nauczyciele języka niemieckiego p.Gabriela Kwiatkowska i p.Jarosław Lemanowicz z młodzieżą z klas III a, III c, II a przygotowali niemieckojęzyczne przedstawienie baśni Braci Grimm „Czerwony Kapturek”.

Tytułową postać zagrała Marta Habrzyk z IIIa, rola wilka przypadła Ewie Zagrodzkiej z IIIc, a narratorami byli: w j. niemieckim Damian Skrzyński  z IIa, a w j. polskim Joanna Nowak z IIIa. Partiom dialogowym towarzyszył Chór Śnieżynek z IIIa. (galeria zdjęć)

  

Żołnierze – instruktorzy 1 blog im. Ziemi Nakielskiej
w ZSP im. T. Kościuszki w Łobżenicy

3 grudnia 2013 roku żołnierze 1 batalionu logistycznego im. Ziemi Nakielskiej w Bydgoszczy przeprowadzili kolejne szkolenie w klasach wojskowych IIa, IIc oraz Ic z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy. Tym razem szkolenie odbyło się na miejscu w Łobżenicy z wykorzystaniem bazy szkolnej. 1 batalion logistyczny prężnie współpracuje z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy od dnia 26 marca 2013r., kiedy to zostało podpisane stosowne porozumienie o współpracy w Bydgoszczy, gdzie stacjonuje w/w jednostka wojskowa. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

EKOLOGICZNE SUKCESY ŁOBŻENICKICH LICEALISTÓW

Dnia 5 grudnia 2013r. w Starostwie Powiatowym w Pile uroczyście podsumowano wyniki XIII Powiatowej Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego i VI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej  Subregionu Północnej Wielkopolski.

            Troje uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy: Eryka Mrotek, Wojciech Pikulik i Karolina Wrzalik w powiatowej olimpiadzie zdobyło wyróżnienia. Sukcesem zakończyły się ich zmagania 26 listopada br. w VI Ponadpowiatowej Olimpiadzie Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski z kolegami z powiatów: czarnkowsko – trzcianeckiego, chodzieskiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego. Wszyscy uczniowie łobżenickiego liceum ogólnokształcącego,  jedynej szkoły ponadgimnazjalnej z pięciu powiatów znaleźli się w gronie laureatów, co podczas uroczystości podkreślił Starosta Pilski Mirosław Mantaj.  Eryka Mrotek zajęła trzecie miejsce, Wojciech Pikulik i Karolina Wrzalik zdobyli wyróżnienia. Laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Opiekunowie uczniów Lucyna Góra-Mrotek i Barbara Senska zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi.

Olimpiady ekologiczne mają charakter interdyscyplinarny, służą popularyzacji wiedzy prośrodowiskowej oraz kształtowaniu właściwych postaw młodego pokolenia wobec otaczającej nas przyrody.

Laureatom - tegorocznym  maturzystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie ekologii i na wszystkich egzaminach.

L.Góra- Mrotek

  

Zajęcia z ratownictwa medycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile.

    Dnia 2 grudnia 2013 roku klasa I b o profilu ratownictwa medycznego wraz ze starszymi kolegami i koleżankami udała się do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. Celem wyjazdu był udział w zajęciach z ratownictwa medycznego prowadzonych przez Pana Damiana Garlickiego – nauczyciela akademickiego. Zajęcia odbywały się w sali wykładowej PWSZ. Spędziliśmy tam cztery godziny na nauce oraz na zwiedzaniu uczelni. Poznaliśmy także specjalistyczne sale dla studentów kierunków medycznych. Wiele rzeczy było dla nas nowych. Wzbudziło to nasze zainteresowanie i skłoniło do zadawania pytań. Trzeba przyznać, że ten wyjazd był bardzo pouczający. Przekonaliśmy się, jak ważne jest ratownictwo medyczne.

                                                                                                                   Miłosz Nowakowski

                                                                                                                            kl. I b       

  

I Wielkopolskie Forum Szkół z Klasami Mundurowymi,

29.11.2013r. w Koninie odbyło się I Wielkopolskie Forum Szkół z Klasami Mundurowymi, w którym uczestniczył również przedstawiciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy – nauczyciel przysposobienia wojskowego mjr rez. Jarosław Odrobiński. Organizatorem Forum był starszy wizytator ds. obronnych Kuratorium Oświaty w Poznaniu dr Jerzy Licki, a rolę Gospodarza pełnił Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Koninie Tomasz Kucharczyk. Głównym celem Forum było skoordynowanie działań szkół z klasami mundurowymi w województwie wielkopolskim. Ponadto, umożliwienie wymiany poglądów i wypracowanie rozwiązań z korzyścią dla wszystkich szkół z klasami mundurowymi. Zaproponowany program Forum był niezwykle napięty i zawierał m.in. następujące przedsięwzięcia: omówienie propozycji oznak i emblematów na mundurach uczniów klas mundurowych województwa wielkopolskiego, tworzenie klas mundurowych w kontekście innowacji pedagogicznej oraz współpraca z jednostkami wojskowymi, realizacja letniego obozu dla młodzieży klas mundurowych w Pobierowie oraz możliwości wykorzystania klas mundurowych w uroczystościach lokalnych, przedstawienie propozycji udziału reprezentacji klas mundurowych w „Wojewódzkich Manewrach Taktyczno-Sprawnościowych”, które planowane są w dniu 30.05.2014r. – (zarówno pomysłodawcą, jak też ich organizatorem będzie Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu), przedstawienie innych propozycji zawodów i konkursów dla uczniów klas mundurowych chociażby przeglądu musztry paradnej, zawodów „Sprawni jak żołnierze”, zawodów strzeleckich o „Srebrny Muszkiet”. Ponadto wzięliśmy udział w podsumowaniu pierwszego roku szkolenia uczniów klasy II wojskowej – o specjalności technik informatyk, które przygotowali w sposób profesjonalny z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu sami uczniowie-kadeci bez udziału i ingerencji w program nauczycieli. Po przerwie zarezerwowanej na obiad, już na samo zakończenie naszego pobytu w Koninie, byliśmy świadkami ważnego wydarzenia w życiu szkoły, uczniów-kadetów, ich rodziców oraz mieszkańców Konina -  uroczystości ślubowania klas pierwszych wojskowych i uroczystej odprawy wart z okazji rocznicy powstania listopadowego przeprowadzonej na placu szkolnym oraz przy blasku pochodni według ceremoniału wojskowego. Na pewno jednym z najbardziej patriotycznych elementów był sam moment złożenia ślubowania. Dodatkowych emocji dostarczyli kadeci, występujący w historycznych mundurach okresu Powstania Listopadowego. Pozostali uczniowie klas wojskowych wystąpili natomiast we współczesnych mundurach polowych. Po tej ceremonii wszyscy jej uczestnicy zostali ugoszczeni przez gospodarzy żołnierską grochówką.  

Kolejne forum odbędzie się za rok w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu.

mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

Kolejne ćwiczenia kadetów na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

    Dnia 27.11.2013r. w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego - szkolenia ogniowego nt. „Ćwiczenia przygotowawcze i strzelania na celność do tarczy sportowej z broni strzeleckiej (sportowej)”, kadeci klasy wojskowej I c ZSP im. T. Kościuszki skorzystali ze strzelnicy rekreacyjno-treningowej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Łobżenicy. Dzięki dotychczasowej współpracy szkoły ze Starszym Bractwa p. Leszkiem Glapiakiem kadeci Ic po raz pierwszy mieli możliwość zdobywać kolejne „szlify” związane ze szkoleniem ogniowym. Zajęcia przeprowadził, instruktor strzelectwa sportowego p. Piotr Graj – faryniarz Bractwa. Kadeci, w pierwszej części zajęć przygotowywali się teoretycznie z wykorzystaniem sportowej broni strzeleckiej do strzelania oraz jednocześnie sprawdzianu nabytych umiejętności, które odbędą się w styczniu 2014r. Po części teoretycznej Gospodarz przygotował uczniom miłą niespodziankę, otóż każdy z uczestników szkolenia miał okazję sprawdzić treningowo nabyte wcześniej umiejętności w strzelaniu do tarczy strzeleckiej z wiatrówki. W tej rywalizacji miano najlepszych uzyskali kadeci: Skiera Kamil, Gondek Sebastian, Kowalska Malwina, Walczak Magdalena i Wajer Kamil i Kalita Sebastian. W nagrodę najlepsi strzelali także z pistoletu. Przed zajęciami na strzelnicy mjr rez. Jarosław Odrobiński – nauczyciel przysposobienia wojskowego przeprowadził zajęcia teoretyczne na powyższy temat. Dodatkowo zapoznał kadetów z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa w strzelectwie oraz przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi na strzelnicy sportowej.

Podczas przemarszu do Luchowa i w drodze powrotnej, pomimo przenikliwego zimna, kadeci ćwiczyli nabyte wcześniej umiejętności w śpiewaniu pieśni patriotycznych i żołnierskich.

    Dziękujemy serdecznie zaprzyjaźnionemu Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu za wsparcie i pomoc w realizacji bardzo trudnych zajęć, wymagających szczególnych warunków (bazy dydaktycznej) oraz zabezpieczenia w sprzęt. Bez tej współpracy i zaangażowania się członków Bractwa szkolenie tego typu byłoby niemożliwe.

mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

         22 listopada 2013 r uczeń klasy III b Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza  Kościuszki w Łobżenicy Wojciech Pikulik podczas uroczystej gali w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu otrzymał stypendium Rady Ministrów.

Stypendium za bardzo wysokie wyniki w nauce Wojciech Pikulik odebrał  z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  - Elżbiety Walkowiak oraz Wojewody Wielkopolskiego – Piotra Florka.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów . 

M.Nosek 

wychowawca kl. III b

TENISISTKI STOŁOWE ZNOWU SIĘGNĘŁY PO ZŁOTO !!!

14 listopada br. w hali przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy odbyły się Mistrzostwa Rejonu w Drużynowym Tenisie Stołowym. W walce o złote medale i udział w zawodach wojewódzkich rywalizowały  drużyny dziewcząt i chłopców z Wągrowca, Czarnkowa , Złotowa , Krzyża Wielkopolskiego, Piły, Wyrzyska i Łobżenicy.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy  reprezentowały: Karolina Codro kl. II c, Bożena Dutkiewicz kl. III c, Justyna Muszyńska kl. III c, Magdalena Szymańska kl. III c. Pojedynki były bardzo zacięte jednak nasze tenisistki stanęły na wysokości zadania.  Powtórzyły swój sukces z roku ubiegłego. Wygrały i uzyskały awans do zawodów wojewódzkich. Brawo!!!!

Organizatorem turnieju dla szkół ponadgimnazjalnych czterech powiatów była nasza szkoła. Wszystko przebiegało bardzo sprawnie i zakończyło się dla nas sukcesem. (galeria zdjęć)

K.Mrotek

  

OLIMPIADA WIEDZY O HIV/AIDS

pod hasłem: „AIDS- wczoraj, dziś, jutro” – 2013r.

    Dnia 12 listopada 2013 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS organizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile oraz przez Starostwo Powiatowe

w Pile. Uczniowie odpowiadali na pytania testowe dotyczące budowy, pochodzenia, rozprzestrzeniania się wirusa HIV/AIDS oraz profilaktyki tych chorób. Najlepiej test napisały uczennice klas ratownictwa medycznego Liceum Ogólnokształcącego .

Laureatami etapu szkolnego zostały:

Dominika Płaczek IIb

Beata Dudek IIb

Monika Piszczek Ib

      Uczennice te reprezentowały Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych podczas etapu powiatowego Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS dnia 25 listopada 2013 roku. W olimpiadzie udział wzięło39 uczniów reprezentujących 13 szkół ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego .

        Nasze uczennice znalazły się w pierwszej dziesiątce uczestników.

                        Monika Napierała-Mocek

„Ojczyzna to kraj dzieciństwa

Miejsce urodzenia

To jest ta mała  najbliższa ojczyzna

Miasto miasteczko wieś

Ulica dom podwórko…”

Narodowe Święto Niepodległości w naszej szkole

„Często słyszymy słowa: Polska, jesteśmy Polakami, ojczyzna.” – tymi słowami prowadzący montaż słowno-muzyczny Tomasz Ulatowski z klasy maturalnej III a rozpoczął uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowaną przez uczniów tej klasy pod kierunkiem wychowawcy p. Danuty Buryta-Arndt. Spotkanie było okazją do refleksji na temat tego jacy są, czego pragną, dokąd zmierzają młodzi współcześni Polacy. (czytaj dalej) (galeria zdjęć)

  

Wizyta w Jednostce OSP w Łobżenicy

5.11.br.2013r. uczniowie – kadeci klas IIa i IIc w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego mieli okazję przebywać w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobżenicy. Jest to kontynuacja cyklu spotkań, których inicjatorem był nauczyciel w/w przedmiotu mjr rez. Jarosław Odrobiński, mających m.in. na celu przybliżenie funkcjonowania wszystkich służb mundurowych. Naczelnik Jednostki druh Wojciech Siuda z  dowódcą sekcji dh Tomaszem Pacholczykiem przedstawili historię, dzień dzisiejszy jednej z najlepiej wyposażonych i wyszkolonych pod względem bojowym tego typu jednostek w powiecie pilskim. Jednostka w Łobżenicy istnieje od 1907r., w 1995 roku została włączona do Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG). Obecnie skupia 82 członków.

Tematem spotkania były też możliwości wstąpienia w szeregi OSP tj. pierwszego szczebla dalszej już kariery w służbie w PSP – Państwowej Straży Pożarnej. Uczniowie obejrzeli wyposażenie remizy, demonstrację sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki, bojowe ubrania druhów  Mateusza Grzegorka, Wojciecha Klapy, Mateusza Czerczaka oraz Jarosław Polley. Dokładnie i szczegółowo poznali podstawowe dane techniczne oraz wyposażenie, sprzęt pojazdów łobżenickiej straży: samochodu bojowego na podwoziu MAN, który dzięki uniwersalnemu wyposażeniu wykorzystywany jest jako samochód wyjazdowy do pożarów, wypadków i innych miejscowych zagrożeń. Drugim był tzw. JELCZ( „zabytek” ,ale to tylko z pozoru)., to samochód gaśniczy dzięki dużemu zbiornikowi wodnemu (największy w powiecie - 12 tysięcy litrów) znajduje zastosowanie jako wsparcie samochodu GBA (G- gaśniczy, B- zbiornik na wodę, A-autopompa - pompa napędzana silnikiem samochodu)  przy pożarach oraz jako wsparcie dla innych jednostek podczas działań na szeroką skalę. Jako ostatnie prezentowane było auto na podwoziu DAEWOO LUBLIN III, które z uwagi na specjalisty sprzęt do ratownictwa technicznego (średni zestaw hydrauliki siłowej LUKAS), przeznaczony jest głównie do usuwania skutków wypadków drogowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Uczniowie poznali także inne wyposażenie jednostki, na które składają się m.in.: ubrania bojowe NOPEX, hełmy Calisia, obuwie specjalne, ubrania chroniące przed owadami, radiotelefony Motorola i HYT, latarki taktyczne, system powiadamiania sms DSP-50. Młodzież podziękowała naczelnikowi Wojciechowi Siuda, wręczając kwiaty.

mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

XIII OLIMPIADA EKOLOGICZNA POWIATU PILSKIEGO

    Etap powiatowy XIII Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego jak zawsze poprzedziły eliminacje szkolne. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki  w Łobżenicy laureatami olimpiady zostali: Karolina Wrzalik, Eryka Mrotek i Wojciech Pikulik. Wszyscy uczęszczają do klasy IIIB, realizującej  w zakresie rozszerzonym biologię i chemię.

5 listopada 2013 r. szkolni reprezentanci wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu  pilskiego spotkali się w Starostwie Powiatowym w Pile na etapie powiatowym olimpiady. Starosta Pilski Mirosław Mantaj  otwierając  olimpiadę życzył wszystkim uczestnikom sukcesów, by trzynastka nie okazała się pechowa.

Dla naszych uczestników  „trzynaska okazała się szczęśliwa. Cała trójka znalazła się w gronie wyróżnionych. Będą reprezentowali szkołę  w VI Ponadpowiatowej Olimpiadzie Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. Przed naszymi uczniami wielkie wyzwanie. Do rywalizacji dołączą bowiem laureaci powiatów wągrowieckiego, chodzieskiego, złotowskiego i czarnkowsko – trzcianeckiego. Karolinie, Eryce i Wojtkowi życzymy dalszych sukcesów.

Barbara Senska

Kadeci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscach Pamięci Narodowej w Gminie Łobżenica

29.10.2013r. w przeddzień Wszystkich Świętych kadeci klas wojskowych IIa oraz IIc w ramach zajęć przysposobienia wojskowego odwiedzili z nauczycielami p. Kamilą Mrotek i mjr rez. Jarosławem Odrobińskim ważne dla historii miejsca naszej „małej ojczyzny”: Cmentarz Parafialny w Łobżenicy, Górkę Klasztorną oraz las koło wsi Piesno. Na cmentarzu w Łobżenicy 1 lipca 1945 r. pochowano w zbiorowej mogile ekshumowane ofiary z miejsc straceń mieszkańców miasta i okolic. Później postawiono nad nią pomnik z granitowa tablicą, na której widnieje napis: Tu spoczywają prochy 54 Polaków z Łobżenicy i okolicy pomordowanych przez hitlerowców we wrześniu 1939 r. Boże racz ich przyjąć do swego królestwa i obdarz ich pokojem wiecznym.  (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Piknik Techniczny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.Stanisława Staszica w Pile

    25 października 2013 r. 40 uczniów –uczestników warsztatów w projekcie unijnym „Nowoczesny Ogólniak- Kompetentny Uczeń” wraz z nauczycielami: dyrektorem p.Lucyną Góra-Mrotek, p. Danutą Buryta- Arndt i p.Dariuszem Jachołkowskim brali udział w Pikniku Technicznym w PWSZ w Pile. Młodzież z grup techniczno-inżynierskiej, biologiczno- chemicznej, matematyczno-fizycznej i dziennikarsko- teatralnej miała możliwość uczestniczenia w wielu pokazach w Instytucie Politechnicznym, prezentowanych przez studentów i wykładowców w specjalistycznych pracowniach. Ciekawy okazał się w wykład na temat energii wiatrowej, jej rozwoju, funkcjonowania i przyszłości - „Dzisiejsze problemy z energią a odnawialne źródła energii”, odbywający się w nowoczesnej sali wykładowej. Wykładowcą był dr hab.inż. Roman Muszyński z Politechniki Poznańskiej z Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej. Młodzież poznała wyniki badań prowadzonych przez profesora i jego studentów, zagadnienia energochłonności transportu, marnotrawstwa energii w odwołaniu do przykładów i badań naukowych (np. w samochodach osobowych). Uczniowie dowiedzieli się o energii wykorzystywanej przez samochody elektryczne i hybrydowe, o pakiecie klimatyczno- energetycznym.  Uczestnicy wyjazdu brali udział w konkursach na temat energii wiatrowej i odnieśli sukcesy. Nagrodzonych zostało czworo spośród uczestników projektu: Dominika Płaczek, Paweł Staniewski, Arkadiusz Gondek i Beata Dudek –wszyscy z klasy II b LO. Młodzież przekonała się, że nauki ścisłe są niezwykle ciekawe, warto je zgłębiać i studiować.  Dowiedziała się także, w jaki sposób należy oszczędzać energię, jakie to przyniesie korzyści. Wyjazd był też okazją do poznania zasad funkcjonowania PWSZ, kierunków kształcenia, wyposażenia uczelni, z którą nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy w roku 2012.

(galeria zdjęć)                                                                                                                    D. Buryta-Arndt

  

SUKCES DRUŻYNY DZIEWCZĄT !

Dnia 25 października 2013r. w hali KS Łobzonka w Wyrzysku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Pilskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym. Naszą szkołę reprezentowała drużyna dziewcząt w składzie: Karolina Codro, Bożena Dutkiewicz, Justyna Muszyńska, Magdalena Szymańska.  W skład drużyny chłopców weszli: Patryk Moskal, Tomasz Nadskakuła, Kamil Nowek  i Hubert Pinkowski. Rozgrywki odbywały się systemem rosyjskim ( do dwóch przegranych pojedynków ). Dziewczęta po rozegraniu wszystkich singli i debli zajęły I miejsce uzyskując awans do zawodów rejonowych. Bardzo dumne ze swojego sukcesu przywiozły do szkoły puchar , dyplom i medale .

Gratulujemy i życzymy kolejnych zwycięstw.                                                                          Kamila Mrotek

  

Pomagamy zwierzętom

Październik to miesiąc opieki nad zwierzętami. Z tej okazji Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy wraz z opiekunem  panią Moniką Napierała-Mocek zorganizował w dniach  24 i 25 października br. sprzedaż ciast i wypieków oraz jabłek podarowanych przez panią Mariolę Nosek. Za dar serdecznie dziękujemy.

Akcja cieszyła się dużym powodzeniem wśród uczniów, nauczycieli oraz pracowników naszej szkoły. W sumie udało nam się pozyskać kwotę: 150,00zł.  Zebrane w ten sposób  pieniądze w porozumieniu z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddział w Pile, zostały przekazane pani Aleksandrze Kopczyńskiej, która opiekuje się kotami w Łobżenicy. Fundusze przeznaczone zostaną na zakup karmy na zimę .

Monika Napierała-Mocek

  

Podsumowanie szkolnego projektu edukacyjnego o Górce Klasztornej

Dnia 23.10.2013r. odbyło się podsumowanie działań związanych z pracą uczniów nad projektem „90-lecie przybycia Misjonarzy Świętej Rodziny do Górki Klasztornej”. W spotkaniu wziął udział ks. Piotr Gałązka MSF. (czytaj całość)

  

KADECI W JEDNOSTCE PATRONACKIEJ W MIROSŁAWCU

Dnia 23.10.2013r. uczniowie-kadeci klasy wojskowej I c Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy po raz pierwszy uczestniczyli w zajęciach w 12. Komendzie Lotniska w Mirosławcu. Przedsięwzięcie to było realizacją podpisanego porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy szkołą a jednostką wojskową.  Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawowali: wychowawca klasy I c p. Kamila Mrotek, nauczyciel przysposobienia wojskowego mjr rez. Jarosław Odrobiński oraz przedstawiciel rodziców p.Dorota Deja. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

„Złóż życzenia Oliwce!”

W dniach od 21.10.2013r. do 23.10.2013r. podczas przerw odbywała się w naszej szkole akcja „Złóż życzenia Oliwce!” – Oliwka Gandecka jest chora na białaczkę i marzyła o tym, aby z okazji szóstych urodzin, które miały miejsce 27.10.2013r., otrzymać jak największą liczbę kartek urodzinowych.

W ramach wiedzy o kulturze uczniowie klas pierwszych wykonali kartki urodzinowe dla dziewczynki. Wszystkie cechowały się starannością i solidnością. Autorzy prac wykazali się różnorodnością pomysłów i technik wykonania. W związku z tym pozostali uczniowie oraz nauczyciele chętnie włączyli się w akcję, kupując kartki i wypisując na nich specjalnie życzenia dla Oliwki. Ze sprzedaży kartek, nad którą opiekę sprawowali nauczyciel bibliotekarz oraz uczennice należące do Szkolnego Klubu Wolontariusza, uzyskano kwotę 81, 00zł. Dochód ten został przeznaczony na zakup nowości do naszej biblioteki. Udało się zakupić aż siedem nowych pozycji.

Biblioteka dziękuje serdecznie współorganizatorom akcji: p.D.Burycie-Arndt, p.M.Mitek, Samorządowi Uczniowskiemu, Szkolnemu Klubowi Wolontariusza oraz wszystkim, którzy kupili kartki dla Oliwki. Zostały one wysłane do dziewczynki w dużej kopercie dnia 24.10.2013r. w nadziei, iż sprawią dużo radości.

                                                             Izabela Strelau

  

SZKOLENIE  KADETÓW W 1 BATALIONIE LOGISTYCZNYM

 IM. ZIEMI NAKIELSKIEJ W BYDGOSZCZY

    22 października 2013 roku 1 batalion logistyczny w Bydgoszczy w ramach podpisanego porozumienia o współpracy, po raz kolejny gościł grupę uczniów-kadetów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy. Tym razem klasy IIa oraz IIc o profilu wojskowym miały niepowtarzalną szansę pozyskania kolejnych wojskowych szlifów.

            Przygotowane w sposób perfekcyjny przez żołnierzy 1 batalionu logistycznego szkolenie przebiegało w dwóch etapach. Część teoretyczna, realizowana w salach dydaktycznych, miała na celu zapoznać adeptów z budową i przeznaczeniem uzbrojenia oraz wyposażenia, a także z rodzajami i zasadami prowadzenia działań taktycznych na szczeblu drużyny. Nie był to jednak nudny wykład w szkolnej ławie. Interesujące prezentacje multimedialne, filmy oraz przygotowane uzbrojenie i wyposażenie, zarówno bojowe, jak i medyczne  wywarły ogromne wrażenie na młodzieży. W końcu nie codziennie mają oni szansę w ten sposób zdobywać i wzbogacać swoją wiedzę.

W części praktycznej przeprowadzonej na obiektach Brygadowego Ośrodka Szkolenia młodzi adepci sztuki wojskowej mogli uczyć się przyjmowania postaw strzeleckich, posługiwania się bronią oraz elementów działania drużyny w obronie i natarciu.  Była to również okazja żeby licealiści spróbowali swoich sił w strzelaniu z paintballa. Zajęcia osobiście nadzorował dowódca batalionu ppłk Piotr Lewandowski, który nie szczędził uwag i udzielał adeptom cennych wskazówek. Ogromną zaletą takiego szkolenia jest przede wszystkim kontakt ucznia z żołnierzami, z wyposażeniem i uzbrojeniem. Nie zastąpi tego najlepiej przygotowany wykład. Bardzo cieszymy się, że podpisane z 1 batalionem logistycznym porozumienie stwarza nam takie możliwości powiedział mjr rez. Jarosław Odrobiński  - nauczyciel przysposobienia wojskowego. Uczniowie szkolili się pod nadzorem i czujnym okiem wychowawców p. Gabrieli Kwiatkowskiej i p. Jacka Dominowskiego oraz przedstawiciela rodziców p. Roberta Stefaniaka.

Przed młodymi uczniami kadetami daleka i żmudna droga, szereg sprawdzianów i egzaminów oraz  trudnych wyborów. Życzymy im wiele wytrwałości oraz samych sukcesów. Być może w przyszłości wybiorą oni zawodową służbę wojskową wstępując w nasze szeregi. Tymi oto słowami por. Beata Miszewska oficer 1 blog, jednocześnie nasza opiekunka występująca w imieniu dowódcy batalionu pożegnała się z nami na zakończenie niezapomnianego pobytu w Bydgoszczy.

Dziękujemy za wzorową organizację zajęć, zaangażowanie wszystkich żołnierzy występujących w roli znakomitych Instruktorów i gościnne przyjęcie. Uczniowie będą z niecierpliwością oczekiwać na przyjazd w miesiącu grudniu na zajęcia do Naszej szkołysurowych nauczycieli w mundurach z 1 blog nauczających dokładnego rzemiosła wojskowego. (galeria zdjęć)

Jarosław Odrobiński

  

„Fotografia to chwile dla mnie najważniejsze, ujęte i zapisane w sercu…” – drugie miejsce Alicji Jaster w Konkursie fotograficznym „Moje wakacje 2013”

Alicja Jaster, uczennica klasy II a wojskowej Liceum Ogólnokształcącego w Łobżenicy zajęła II miejsce w konkursie fotograficznym „Moje wakacje 2013” (w kategorii powyżej 16 lat), którego organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile. Na konkurs nadesłano 75 zdjęć 22 autorów. W skład komisji konkursowej wchodzili: p. Zbigniew Sabik- dyrektor MDK i p. Janusz Argasiński- artysta plastyk. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 19 października 2013 r. w sali widowiskowej MDK w Pile. To spotkanie wyróżnionych młodych pasjonatów fotografii i artystów było dla Alicji miłym wydarzeniem, bowiem doceniona została Jej pasja, trud i praca. Alicja podkreśliła: „Fotografia to chwile dla mnie najważniejsze, ujęte i zapisane w sercu…” W zdjęciach uczennicy widać pasję, wnikliwość spojrzenia na otaczający świat. Życzymy, aby  Alicja rozwijała swoje zainteresowania, doskonaliła warsztat. Niech „Fotografia będzie cząstką życia uwiecznioną na papierze, ułamkami sekund, które można wspominać całe życie” - jak powiedziała Alicja. Prace nagrodzonych można było obejrzeć na wernisażu zorganizowanym w Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA” w Pile. Gratulujemy!

D. Buryta-Arndt

ZŁOTY MEDAL OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ 

DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  W ŁOBŻENICY"

Nie pytajmy, co może zrobić dla nas ojczyzna.  Pytajmy, co my możemy dla niej uczynić.  

(John Fitzgerald Kennedy)

        Dnia 16 października 2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy odbyły się ważne dla społeczności szkolnej uroczystości – nadanie Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, ślubowanie uczniów klas pierwszych, przysięga pierwszej klasy wojskowej, przyrzeczenie klasy pierwszej ratownictwa medycznego oraz nadanie awansu kadetom klasy wojskowej III c i II a i II c. Tego dnia młodzież podziękowała nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi za codzienny trud, przygotowując  program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dnia 14.10.2013r. w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile odbyła się uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela. Do zaproszonych gości (dyrektorów szkół, nauczycieli, wszystkich pracowników związanych z oświatą) slowa uznania skierowali: Starosta Pilski-Pan Mirosław Mantaj, Senator RP-Mieczysław Augustyn, Prezydent Piły-Pan Piotr Głowski, Dyrektor I LO w Pile-Pan Piotr Janczak. Prelegenci podkreślali, że w czasach współczesnych ważną rolę odgrywa nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim wychowanie młodego pokolenia. Ważną część uroczystości stanowiły również występy artystyczne uzdolnionych muzycznie osób.

Z naszej szkoły Nagrody Starosty Pilskiego otrzymali: Pani Dyrektor –Lucyna Góra-Mrotek w uznaniu dokonań organizacyjnych i dydaktyczno-wychowawczych, Pani Natasza-Knop-Wrzalik (nauczyciel geografii i języka angielskiego) i Pani Maria Mitek (nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze) w uznaniu dokonań dydaktyczno-wychowawczych.

  

„Malowanie to moje życie”- spotkanie z Jerzym Omelczukiem

Dnia 3.10.2013r. uczniowie  klasy Ib w ramach zajęć wiedzy o kulturze spotkali się z artystą-Panem Jerzym Omelczukiem. Tę niezwykłą lekcję poświęconą malarstwu rozpoczęła Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy -Lucyna Góra-Mrotek, która serdecznie przywitała Pana Jerzego Omelczuka i jego żonę Panią Bogumiłę Omelczuk. (czytaj dalej)

  

Strzelanie na celność do tarczy sportowej

            Dnia 1 października br. po raz kolejny - w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego - szkolenia ogniowego nt. „Ćwiczenia przygotowawcze i strzelanie na celność do tarczy sportowej z broni strzeleckiej sportowej” kadeci klas IIa oraz IIc byli w Luchowie na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego  z Łobżenicy.

            Na początku  p. Leszek Glapiak – Starszy Bractwa zapoznał szkolonych z historią Bractwa w Polsce, jak również w samej Łobżenicy. Następnie w skrócie omówił zasady wstępowania do stowarzyszenia tj. zasady  naboru, obowiązujący okres próbny, udział w uroczystościach oraz zadania statutowe wynikające z działalności bieżącej Bractwa w Łobżenicy.

            Główną część zajęć -strzelanie do tarcz sportowych z broni długiej -przeprowadził instruktor strzelectwa sportowego – Faryniarz Bractwa p. Piotr Graj. Pierwsza piątka kadetów po rywalizacji w tej turze strzelania: Bąk Dominika IIa, Żurek Mateusz IIc, Tuchalska Aleksandra IIc, Kurkiewicz Miłosz IIa i Sobczyk Adam z IIc rywalizowała w dogrywce. Najlepszymi okazali się: Tuchalska Aleksandra –I miejsce, Sobczyk Adam -II miejsce oraz Bąk Dominika- III miejsce. Zwycięzcy otrzymali z rąk p. Graja dyplomy.

            Po dawce emocji i adrenaliny związanej ze współzawodnictwem kadeci powrócili, doskonaląc elementy wytrzymałości kondycyjnej w  marszu, pod okiem nauczycieli do szkoły.

            Po raz kolejny uzyskaliśmy od członków Bractwa Kurkowego wsparcie i pomoc w realizacji zajęć programowych, wymagających szczególnych warunków oraz specyficznego zabezpieczenia w sprzęt.

            Dziękujemy szczególnie serdecznie za poświęcony czas i przekazanie cennych wiadomości oraz doświadczeń z zakresu strzelectwa sportowego i nie tylko. (galeria zdjęć)

Jarosław Odrobiński

  

Jesienne spotkanie z poezją… Międzynarodowe Spotkania Poetyckie „Pobocza”2013 ósmy raz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

„sen rozrasta się jak młode drzewko: pęd do pędu
korzeń do korzenia
listki przylepiają się do okiennic
a w ciepłym abażurze jak w gnieździe remiza
jeszcze siedzi ptaszek światła”

                                                (Julija Stachiwska)

    W jesiennym, pełnym zadumy nastroju 27 września 2013r. odbyły się w po raz ósmy IX Międzynarodowe Spotkania Poetyckie „Pobocza” 2013, w których organizację włączyła się nasza szkoła. Międzynarodowe Spotkania Poetyckie – festiwal poezji - stworzyło Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku z prezesem p.Adamem Ostrowskim. Od ośmiu lat ta forma popularyzacji poezji polskiej i Europy środkowej gości w murach naszej placówki. Koordynowaniem „Poboczy” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy od roku 2005 zajmuje się nauczyciel języka polskiego Danuta Buryta- Arndt. Nasza szkoła jako jedyna w powiecie pilskim organizuje tę poetycką uroczystość.

(czytaj dalej) (galeria zdjęć)

  

Ćwiczenia kadetów na strzelnicy Bractwa Kurkowego

    Dnia 24.09.2013r. w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego, szkolenia ogniowego nt. „Ćwiczenia przygotowawcze i strzelania na celność do tarczy sportowej z broni strzeleckiej (sportowej)” kadeci klas IIa oraz IIc korzystali ze wsparcia zarówno ze strzelnicy Bractwa Kurkowego z Łobżenicy (mieszczącej się w Luchowie), jak też i jej Gospodarza. Dzięki uprzejmości p. Leszka Glapiaka (Starszego Bractwa), zajęcia przeprowadził Instruktor strzelectwa sportowego – „Farynarz” Bractwa p. Piotr Graj. Pod jego czujnym okiem
i niebywałej wręcz precyzji w przekazywaniu oraz egzekwowaniu wiadomości kadeci przygotowywali się teoretycznie z wykorzystaniem sportowej broni strzeleckiej do czekającego ich podczas kolejnych zajęć, które planowane są na dzień 1 października br.,  strzelania oraz jednocześnie sprawdzianu nabytych umiejętności. Na początku zajęć mjr rez. Jarosław Odrobiński – nauczyciel przysposobienia wojskowego zapoznał szkolonych z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa w strzelectwie oraz przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi na strzelnicy sportowej. Ponadto nad bezpiecznym przemarszem kadetów ze szkoły na strzelnicę i w drodze powrotnej, jak również przebiegiem zajęć na strzelnicy,  czuwała p. Kamila Mrotek – nauczyciel wychowania fizycznego.

    Dziękujemy serdecznie Bractwu Kurkowemu za wsparcie i pomoc w prowadzeniu bardzo trudnych zajęć, które wymagają szczególnych warunków oraz specyficznego zabezpieczenia w sprzęt. Wasza pomoc jest nieodzowna podczas realizacji zajęć programowych w przedmiocie.

Jarosław Odrobiński

  

Sprawdzian kadetów z  obsługi broni

    10.09.2013r. zgodnie z podpisanym porozumieniem o współpracy na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy (placu szkolnym oraz boisku) w zajęciach z przysposobienia wojskowego, prowadzonych przez mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego, z klasami wojskowymi IIa i IIc uczestniczyli Komendant Jednostki Ratownictwa Medycznego w Kowalewku Krzysztof Napieralski wraz z mjr. rez. Witoldem Błasiakiem. Tym razem Goście wystąpili w roli surowych instruktorów  i zarazem „cenzorów” nabytych już umiejętności kadetów. Celem zajęć było zapoznanie szkolonych z zagadnieniami budowy broni ręcznej i amunicji oraz musztry indywidualnej  i zespołowej.

    Po intensywnych ćwiczeniach Kadeci mieli okazję stanąć przed komisją i sprawdzić się w rozkładaniu i składaniu broni ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpowiednie nazewnictwo jej elementów. Egzamin wypadł zadowalająco, niektórzy „mundurowi” uczniowie, otrzymując kolejne szanse, poprawiali wyniki na bieżąco. Za pierwszym podejściem egzamin zaliczyli uczniowie: Miłosz Kurkiewicz, Krystian Śliwiński, Jakub Wrzalik, Jakub Błaszczyk, Oskar Kałużny, Kamil Rola, Mateusz Żurek, Sebastian Sammler oraz Hubert Pinkowski.

Po intensywnych zajęciach podczas spotkania z Panią Dyrektor Lucyną Góra-Mrotek omówiono z Komendantem Jednostki Ratownictwa Medycznego w Kowalewku Krzysztofem Napieralskim, mjr.rez.Witoldem Błasiakiem kalendarz kolejnych szkoleń z udziałem instruktorów z tej jednostki.

(galeria zdjęć)                                                                                                               Jarosław Odrobiński

  

SKOKI SPADOCHRONOWE KADETÓW LO Z ŁOBŻENICY

 - BYDGOSZCZ 2013

Po raz drugi  Jednostka Ratownictwa Medycznego w Kowalewku im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, z którą współpracuje  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy, sponsorowała kurs spadochronowy dla uczniów klas wojskowych naszej szkoły.

(czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

„Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy…”

Inauguracja roku szkolnego 2013/2014

         Dnia 2.09.2013r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. Śpiew hymnu narodowego, młodzież niosąca dumnie sztandar szkoły – to wszystko wprowadziło wszystkich w nastrój powagi. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Z DREZNA DO ZAKOPANEGO IGÖRLITZ.

            Tegoroczny wakacyjny projekt w ramach wymiany polsko-niemieckiej uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy i młodzieżą CJD BBW Frechen realizowany był w dwóch etapach. Pierwsza część spotkania odbyła się w Niemczech w Saksonii a druga w Polsce.

(czytaj całość) (galeria zdjęć)

   

                                         Od 60 lat na świdwińskim niebie
                                                    Podniebne akrobacje
Świdwiński Garnizon Lotniczy obchodził 60 - lecie istnienia.
W sobotę, 29. czerwca br., odbyła się część oficjalna obchodów 60. rocznicy powstania
i funkcjonowania jednostek garnizonu Świdwin, połączona ze świętem 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, sztandaru i orkiestry wojskowej. Podczas uroczystego apelu, w którym uczestniczył Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech Majewski, po złożeniu meldunku dowódcy 1. SLT, gen. bryg. pil. Tadeuszowi Mikutelowi przez dowódcę 21. BLT, płk dypl. pil. Ireneusza Starzyńskiego, wciągnięciu flagi na maszt i odegraniu hymnu państwowego, gospodarz uroczystości płk dypl. pil. Ireneusz Starzyński powitał uczestników pikniku. W związku z rangą uroczystości udział wzięli w niej dowódcy Sił Powietrznych, kombatanci, byli dowódcy jednostek wojskowych stacjonujących w Świdwinie oraz władze samorządowe ze starostą powiatu świdwińskiego Mirosławem Majką i burmistrzem Świdwina Janem Owsiakiem. Wśród zaproszonych gości była dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszkiw Łobżenicy Lucyna Góra-Mrotek, wychowawcy klas wojskowych oraz trójka uczniów w mundurach. Miłym akcentem było wręczenie kwiatów i podziękowanie za współpracę i życzliwość dowódcy 21. BLT, płk dypl. pil. Ireneuszowi Starzyńskiemu, który bardzo serdecznie powitał delegację ze szkoły w Łobżenicy.
Organizatorzy tegorocznego pikniku zaplanowali wiele atrakcji dla jego uczestników. Między innymi zaprezentowany został pokaz musztry zespołowej Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych oraz występ Orkiestry Wojskowej. Dla miłośników mocnych wrażeń odbyły się liczne pokazy samolotów bojowych w locie. Zaprezentowany został między innymi pokaz statyczny i dynamiczny samolotów Su-22, Mig 29, Casa C-295, śmigłowców Marynarki Wojennej SH-2G Kaman, Mi-14PŁ, W-3RM, śmigłowców Wojsk Lądowych Mi-24. Ponadto można było zobaczyć pokazy statyczne samolotów, śmigłowców i bezpilotowych aparatów latających Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej. W programie znalazły się również pokazy szkolenia ,prezentacja uzbrojenia będącego na wyposażeniu żołnierzy Wojsk Specjalnych , stoiska handlowe z militariami , pokazy samochodów różnych marek, wystawy sprzętu militarnego oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych.
Intensywna modernizacja sprzętu technicznego zachodząca w Siłach Powietrznych, powoduje potrzebę pozyskania wysoko wykwalifikowanego personelu w wielu specjalnościach. Siły Powietrzne zapraszają w swoje szeregi wszystkich chętnych zainteresowanych stabilną, ciekawą i atrakcyjną pracą. Wdrażany właśnie nowy system motywacyjny w zakresie m.in. wynagrodzeń i świadczeń mieszkaniowych sprawia, że służba w stalowym mundurze staje się zawodową alternatywą atrakcyjną pod każdym względem.

(galeria zdjęć)
                                                                                                                                                        G.K

   

LATO , LATO CZEKA…

            Kolejne 10 miesięcy wytężonej pracy za nami. 28 czerwca 2013r. akademią uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2012/2013.

            Swoją obecnością zaszczycili nas goście z Jednostki Ratownictwa Medycznego  im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Kowalewku na czele z p. Komendantem Krzysztofem Napieralskim, który otrzymał podziękowania za owocną współpracę, zadeklarował również jej kontynuację w kolejnym roku szkolnym. (czytaj dalej) (galeria zdjęć)

  

Poseł Maria Małgorzata Janyska wręczyła nagrody zwycięzcom literackiego konkursu-uczniom liceum w Łobżenicy

            „Polska to jest wielka rzecz”– tymi słowami dnia 25 czerwca 2013r. rozpoczęło się spotkanie uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki z panią Marią Małgorzatą Janyską. Spotkanie swoją obecnością zaszczycił również pan Mirosław Mantaj - Starosta Pilski.

(czytaj dalej) (galeria zdjęć)

   

„W zdrowym ciele –zdrowy duch”

Dzień Sportu

Dnia 18 czerwca 2013r. odbył się Dzień Sportu. Na początku głos zabrała p.Lucyna Góra-Mrotek. Dyrektor szkoły podkreśliła znaczenie ćwiczeń sportowych dla prawidłowego rozwoju każdego człowieka i życzyła wszystkim dobrej zabawy.

Uczniowie wzięli udział w wielu konkurencjach. Dużo  radości dostarczyły między innymi: biegi w kaloszach, rzuty piłkami do celu, noszenie osób w kocach, biegi z dziurawym naczyniem z wodą, przeciąganie liny.  Osoby pragnące „mocniejszych” wrażeń mogły –pod czujnym okiem nauczyciela – p.Jacka Dominowskiego-strzelać z wiatrówki do tarczy.

Mimo tego, iż ustalono, jakie miejsca zajęli uczniowie poszczególnych klas, tak naprawdę liczyły się:  praca zespołowa i dobry humor.

Po zakończonych zmaganiach sportowych młodzież mogła zjeść pyszną kiełbasę z grilla. Pogoda dopisała, niektórym nawet było tak gorąco, że po zakończeniu konkurencji „ochładzali się” wodą , jaka pozostała w wiaderkach.

Kolejny Dzień Sportu przygotowany przez nauczycieli wychowania fizycznego: p.Kamilę Mrotek i p.Macieja Jaruzala  można na pewno zaliczyć do udanych.  (galeria zdjęć)

  

„Tyle wspomnień i wspólnie spędzonych chwil...”

    W dniach 12.06.2013r.-16.06.2013r. uczniowie klas wojskowych –klasy Ia, Ic i IIc przebywali na zaliczeniowym obozie wojskowym w 12.Komendzie Lotniska w Mirosławcu. Dla uczniów klasy IIc był to już drugi tego typu wyjazd.

     Dnia 12.06. 2013r. – w środę- dwa autokary wyruszyły z uczniami naszej szkoły wraz z wychowawcami klas i rodzicami jako opiekunami, na przygodę ich życia.

     Tak pobyt w Mirosławcu wspomina uczennica klasy IIc - Ewa Zagrodzka:

„W  jednostce zostaliśmy przydzieleni do pokoi, a następnie udaliśmy się na obiad. Tuż po posiłku zaczęliśmy już nasze pierwsze zajęcia. Prowadził je dla nas starszy kapral Paweł Taźbierski z Dywizjonu Rozpoznania Powietrznego. Pierwszego dnia mieliśmy samą teorię: przed kolacją było to terenoznawstwo, a nim po zajęcia   z survivalu. Później były już tylko rejony i capstrzyk. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Zjazd Kombatantów Armii Krajowej w Górce Klasztornej

Dnia 09 czerwca 2013r. uczniowie z opiekunem p. Adrianną Meller- Osman uczestniczyli w uroczystościach z okazji Zjazdu Kombatantów Światowego Związku Armii Krajowej Okręgu Bydgoszcz w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej. Tak, jak w latach ubiegłych i w tym roku młodzież sprawowała opiekę nad kaplicą żołnierzy AK i pełniła wartę, uczestniczyła w oprawie liturgicznej Mszy Św. reprezentowała naszą szkołę w poczcie sztandarowym. Prezes Związku AK p. Alojzy Gładykowski złożył podziękowania młodzieży i opiekunowi, wyrażając nadzieję na spotkanie za rok.

  

Litwa Mickiewicza – piękna, fascynująca, niezapomniana…

Jak co roku, w czerwcu, w naszej szkole została zorganizowana wycieczka zagraniczna. Od miesięcy przygotowywaliśmy się do podróży „Szlakiem Dunaju”. Jednak Dunaj miał inne plany i niespodziewanie zaskoczył nas…powodzią, więc  wyjazd do Pragi, Wiednia, Bratysławy i Budapesztu  musiał zostać odwołany. Zmieniliśmy więc kierunek i od 4 do 8 czerwca poznawaliśmy Litwę, kraj Adama Mickiewicza! Po drodze mieliśmy okazję podziwiać piękno mazurskich jezior. Spotkanie z Litwą rozpoczęliśmy od  Wilna - Góry Trzech Krzyży, Bazyliki św.Piotra i Pawła i Wileńskiej starówki, która jest jedną z największych w Europie, gdyż zajmuje powierzchnię około 400 ha. Przywitała nas Ostra Brama, znana z „Pana Tadeusza”. Potem,  idąc kamiennymi uliczkami starówki, z  przewodniczką panią Anią,  zwiedziliśmy m.in. prawosławną cerkiew, Kościół Ducha Świętego, gdzie znajdował się pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego, Muzeum i Uniwersytet Adama Mickiewicza, celę Konrada- miejsce akcji III części „Dziadów”, cmentarz na Rossie, gdzie złożyliśmy kwiaty na grobie z sercem Józefa Piłsudskiego. Zafascynowały nas zabytki Wilna , piękny park na Belmondzie, wieża telewizyjna (327m), z ruchomą platformą na tarasie widokowym, której podziwialiśmy panoramę miasta. Zauroczyło nas Kowno – dawna stolica Litwy -  oddalone około 2 godz. drogi z Wilna. Podziwialiśmy Zamek Kowieński, Archikatedrę, pomnik Jana Pawła II, ratusz rynek i piękną rzeką Niemen, przepływającą przez miasto. W Trokach zwiedziliśmy potężny gotycki zamek , znajdujący się na niewielkiej wyspie, wzniesiony przez Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda. Popłynęliśmy w rejs po jeziorze otaczającym zamek. W Druskiennikach, miejscowości uzdrowiskowej, mieliśmy okazję spróbowania leczniczej wody, spacerowaliśmy nad dziewiczo wyglądającym Niemnem, a popołudnie spędziliśmy relaksując się w Aquaparku.  Wyjazd na Litwę był wspaniałym pomysłem ”awaryjnej” wycieczki. Była to dla nas niezapomniana lekcja historii,  świetna przygoda i możliwość zobaczenia miejsc, o których czytaliśmy w tekstach Adama Mickiewicza czy Elizy Orzeszkowej.

Piękne, bezcenne wspomnienia z wyjazdu zostaną w nas na zawsze. Opowieści przewodniczki pani Ani pozwoliły na poznanie tak nieodległych miejsc, związanych z przeszłością naszego kraju, a opieka pilota pani Agnieszki Kloc, pozwoliła czuć się nam bezpiecznie.

Serdecznie dziękujemy organizatorom, opiekunom i czekamy na następną niezwykłą przygodę!  (galeria zdjęć)

 Joanna Nowak z klasy II a LO

  

Dzień Dziecka

Dnia 1 czerwca 2013 r. uczniowie z klas pierwszych: Julia Umińska, Wioleta Rusin, Oskar Mitek Przemysław Kasprowicz wraz z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza p. Danutą Buryta – Arndt uczestniczyli w Festiwalu Piosenki Dziecięcej organizowanym z okazji Dnia Dziecka przez Gminne Centrum Kultury i Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Łobżenicy. Młodzież pomagała w przebiegu spotkania, poświęcając swój wolny sobotni czas.

Należałoby wspomnieć, że 12 maja 2013 r. młodzież z klas Ic- Oskar Mitek i Adam Korpal i II c- Dawid Główczewski i Patryk Moskal włączyli się pomoc przy Festynie dla Dzieci, w czasie którego odbył się koncert „Okaż dzieciom serce” z udziałem Anny Jurczyńskiej i Romualda Spychalskiego.

Tak więc działań naszej młodzieży jest dużo, nie tylko na terenie szkoły, ale również (a może przede wszystkim) w społeczności lokalnej, do której zawsze chętnie wychodzimy.

Danuta Buryta- Arndt

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza

1. Batalion Logistyczny ”Ziemi Nakielskiej”  gościł w ZSP w Łobżenicy

Na zaproszenie dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy Lucyny Góry-Mrotek,  30.maja 2013 roku do szkoły zawitała delegacja 1.Batalionu Logistycznego  ,, Ziemi Nakielskiej”- jednostki wchodzącej w skład 1.Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy 1.Batalion Logistyczny reprezentowali: porucznik Sebastian Kopacki, starszy chorąży Jacek Żuchelkowski, sierżant sztabowy Dariusz Wruck oraz starszy szeregowy Karol Krzyżanowski. W trwających 3 godziny lekcyjne zajęciach informacyjno-edukacyjnych wzięli udział uczniowie  klas wojskowych: IIc, Ia i Ic. Porucznik Sebastian Kopacki podczas wykładu przedstawił główne zadania 1.Batalionu Logistycznego. Należą do ich:

·      - organizowanie zabezpieczenia logistycznego dla sił wydzielonych do zwalczania klęsk żywiołowych i katastrof;

·      - realizacja zadań związanych z bieżącą obsługą wojsk stacjonujących na obszarze odpowiedzialności.

·      - realizacja zadań transportowych w zakresie przewozu środków zaopatrzenia materiałowego z Rejonowych Baz Materiałowych;

·      - wspieranie wojsk operacyjnych w czasie zagrożenia, kryzysu i wojny zgodnie z planem operacyjnym

Największe zainteresowanie uczniów i obecnych na spotkaniu nauczycieli wzbudziły  działania batalionu na misjach poza granicami kraju: w Libanie, Syrii, Iraku, Kosowie, Czadzie, Mali i Afganistanie. Porucznik Sebastian Kopacki zaprezentował zebranym zadania realizowane przez konwoje logistyczne w strefach największego ryzyka, polegające na ochronie baz wojskowych, np. w strefie Ghazni w Afganistanie czy podczas misji szkoleniowo-obserwacyjnych w Bośni. Starał się także przybliżyć zebranym problemy natury psychologicznej, z którymi borykają się żołnierze wyjeżdżający na kilkumiesięczne akcje. Musiał  też odpowiedzieć na  pytanie: ,,Ilu ludzi pan zabił?” Na szczęście odpowiedź zabrzmiała: ,,Żadnego”. Spotkanie  edukacyjno-informacyjne było okazją do poznania realiów życia żołnierzy 1. Batalionu Logistycznego i być może inspiracją dla przyszłych absolwentów klas wojskowych, aby wyszli naprzeciw ,,przygodzie”, która powoła ich do najdalszych zakątków, gdzie ich obecność okaże się niezbędna.

  

Wolontariat młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki  w Łobżenicy

Górka Klasztorna

W dniach 22 i 23 maja 2013 r. nasi wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza brali udział w XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Osób Niepełnosprawnych Fundacji im. Św. Brata Alberta oraz w Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Spotkanie u Matki”. Wolontariusze z naszej szkoły od lat w  maju pomagają w organizacji tej uroczystości m.in. wydając posiłki, roznosząc ciepłe napoje i ciastka. Pogoda dopisała, ale najważniejsza w takich uroczystościach jest pogoda ducha, a tej nie brakowało wszystkim uczestnikom. Praca młodzieży niesie nadzieję i wiarę, gdyż wypływa z poczucia dzielenia się z innymi, szczególnie chorymi i cierpiącymi, radością życia, dobrym słowem, ciepłym uśmiechem. Kontakt z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami pozwala na kształtowanie wrażliwości, empatii, szacunku, zrozumienia dla chorych, pozwala na dostrzeżenie miłości i trudu opiekunów, pozwala na przekonanie, że niepełnosprawni cieszą się życiem, dostrzegają piękno otaczającego ich świata i są radością dla swoich bliskich. Poprzez uczestnictwo w wolontariacie w Górce Klasztornej młodzież ubogaca się duchowo, uwrażliwia, rozwija w sobie poczucie własnej wartości. Do działań włącza się zawsze duża grupa uczniów (w tym roku 40 osób), którzy wracają z wolontariatu zmęczeni, ale bardzo radośni i szczęśliwi, że ich praca ma sens, bo daje innym nadzieję, że nie są sami i samotni.

Tak pierwszy dzień wolontariatu wspomina uczestniczka z klasy II a LO

XXI spotkanie

„22 maja do Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej przybyła XXI pielgrzymka podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta. Prawie 800 osób niepełnosprawnych z opiekunami i rodziną z całej Polski przybyło tego dnia na Krajnę, by spełnić jeden dzień przy ołtarzu Matki Bożej Góreckiej.

O godz. 1000 odbyła się uroczysta Msza Święta, rozpoczynająca spotkanie. Eucharystii przewodniczył ordynariusz naszej diecezji ksiądz biskup Jan Tyrawa. Następnie zebrani przenieśli się do Skansenu Maszyn Rolniczych, nad staw, by obejrzeć przygotowane występy i pokazy, m.in. straży pożarnej. Każdy z uczestników otrzymał posiłek. Dla wszystkich była również możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty czy rozmowy z kapłanem. Tego dnia w Górce Klasztornej obecni byli również wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum Publicznego w Łobżenicy, którzy pomagali w rozdawaniu posiłków i dbali o czystość na terenie sanktuarium. Dla zebranych tam osób niepełnosprawnych był to z pewnością dzień pełen radosnych wrażeń i uśmiechu na twarzy, który im szczególnie się należy, jako ludziom wybranym przez Boga do niesienia swojego krzyża , do zmagania się ze swoją chorobą każdego dnia na nowo.”    

Joanna-wolontariuszka

  

Wystawa malarska i aukcja

Dogonić i utrwalić upływający czas…. Któż o tym nie marzy?

Dnia 24 maja 2013r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy odbyła się kolejny już raz wystawa prac malarskich i – co było nowością - aukcja obrazów. Zaprezentowane zostały dzieła uczniów  Liceum Plastycznego w Zespole  Szkół Plastycznych w Kole,  uczniów i absolwentów naszej szkoły.

Na wystawie obecni byli szanowni goście.: Starosta Pilski - Mirosław Mantaj, Rektor Domu Zakonnego i Proboszcz w Górce Klasztornej - ks. Kazimierz Świderski MSF, ks. Ekonom  z Górki Klasztornej – Piotr Gałązka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łobżenicy - Edward Starszak i inni zaproszeni goście.

(czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

XIX Ogólnopolski Biegu  im. Alojzego Graja

19 maja 2013 r.  w  XIX Ogólnopolskim Biegu  im. Alojzego Graja wystartowała  reprezentacja szkoły.  Na dystansie ok. 1300 m w kategorii dziewcząt I  miejsce zajęła Julia Brand, II - Karolina  Stefaniak, a III - Bożena Dutkiewicz. W kategorii chłopców  I miejsce miał Szymon Zych , a II - Dawid Nowak. Uczniowie otrzymali medale , dyplomy i cenne nagrody rzeczowe. Uznania należą się Agnieszce Pikulik , która ukończyła bieg główny - 10 km  na ok.70 miejscu na 203 startujących zawodników.

W biegu wystartowali także : Alicja Jaster , Agnieszka Banach , Natalia Nowicka, Wojciech Pikulik. Patryk Moskal, Patryk Pawlak i  Arkadiusz Gondek.

Gratulujemy zawodnikom wytrwałości i życzymy sukcesów sportowych!

  

Laureaci Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej „Szukałem Was…”- w rocznicę Urodzin Papieża

17 maja 2013 r. w Gminnym Centrum Kultury w Łobżenicy odbył się konkurs recytatorski poezji religijnej „Szukałem Was…”  w rocznicę urodzin Papieża – Polaka Jana Pawła II. Udział wzięło 28 recytatorów ze szkół w Łobżenicy, Luchowie, Łąkiem oraz Falmierowie.  W skład jury konkursu wchodzili:  ks. Piotr Gałązka wicerektor z Górki Klasztornej

i pracownice GCK – p. Alicja Smoguła i p. Małgorzata Szcześniak. Naszą szkołę w kategorii młodzieży powyżej 16 lat reprezentowali uczniowie- Kornelia Gruszka (absolwentka klasy III b), Magdalena Jacoszek z kl.II a,Szymon Graj i Dawid Wnuk z kl. II c, Marta Marchlewicz Wioleta Rusin z kl. I b.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i czekolady za udział w konkursie, a laureaci atrakcyjne nagrody.  Kornelia Gruszka zajęła II miejsce, a Szymon Graj –trzecie.  Gratulujemy, zachęcając do udziału w innych konkursach recytatorskich!

Danuta Buryta-Arndt

  

 PIERWSZE WOJSKOWE SZLIFY

    Kadeci pierwszych klas wojskowych Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy w ramach współpracy z 1 batalionem logistycznym w Bydgoszczy, 15 maja br.  uczestniczyli na terenie 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w zajęciach ogólnowojskowych, których celem było pozyskanie przez nich pierwszych wojskowych szlifów.

Kadet Karolina Stefaniak relacjonuje: - Po przedstawieniu nam żołnierzy zostaliśmy podzieleni na grupy. W pierwszej kolejności żołnierze  sprawdzili naszą kondycję w biegu, który nie wszyscy jednak wytrzymali. Następnie poznaliśmy wyposażenie żołnierza,  m.in. rodzaje i budowę broni palnej, odzieży przeciwchemicznej i resztę sprzętu, który żołnierz musi mieć na sobie na polu walki. Zdobyliśmy również umiejętności związane z ewakuacją ludzi i udzielaniem pomocy medycznej w czasie zagrożenia życia. W oczach wszystkich było widoczne podekscytowanie, ale również obawa  przed tym, że w całym sprzęcie, ważącym około 30 kg,  trzeba będzie biegać. Podołaliśmy jednak wyzwaniu. Zajęcia były prowadzone bardzo dynamicznie. Każdy uczestnik zajęć  mógł spróbować swoich umiejętności  taktycznych w paintballu. Na pożegnanie zostaliśmy jeszcze „nagrodzeni” dodatkowymi ćwiczeniami. Po mocno wyczerpującym dniu typowo wojskowymi ćwiczeniami, pełni wrażeń, zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wyjechaliśmy z jednostki i pomimo wylanego potu niecierpliwie czekamy na następne zajęcia. (galeria zdjęć)

  

DZIEŃ POŚWIĘCONY PRZYRODZIE

Dnia 10 maja br. uczniowie  klasy I b Liceum Ogólnokształcącego, w ramach współpracy z Nadleśnictwem Kaczory, uczestniczyli  w  przyrodniczych zajęciach   w  Ośrodku Edukacji Leśnej w Pile Kalina, prowadzonych przez przez p. Małgorzatę Plata. Uczniowie uczyli się rozpoznawać gatunki drzew, poznawali typy zbiorowisk leśnych w Polsce. Wędrowali także leśnym szlakiem  ścieżki dydaktycznej. Podczas wędrówki pani Małgorzata Plata uczyła młodzież rozróżniania roślin zielnych i drzew, które mają znaczenie w lecznictwie. Wszyscy uczestnicy wycieczki podziwiali wiosenne bogactwo runa leśnego, wsłuchiwali się w głosy zwierząt, szczególnie ptaków, uczyli się rozróżniania ich głosów. Prowadząca zajęcia dużo uwagi poświęciła także problemowi zaśmiecania polskich lasów.

Mimo niesprzyjającej długiej wędrówce pogody, uczniowie klasy biologiczno - chemicznej pożytecznie spędzili dzień poświęcony przyrodzie.

Barbara Senska

  

Czy chcę, czy nie chcę patrząc wstecz na zadeptane ścieżki dostrzegam zwykłą ludzką rzecz..? to wierność serc” – pożegnanie Absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

      Tymi słowami Czesława Niemena dnia 26 kwietnia 2013 r. dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy Lucyna Góra – Mrotek powitała na uroczystości ukończenia szkoły rodziców, grono pedagogiczne, a przede wszystkim uczniów klas maturalnych przeżywających ostatni dzień w gronie koleżanek, kolegów, wychowawców i nauczycieli. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

SZKOLENIE U LOGISTYKÓW

    Dnia 22 kwietnia 2013 r. dzięki porozumienu podpisanemu  pomiędzy 1. Batalionem Logistycznym „Ziemi Nakielskiej” a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy, na zaproszenie dowódcy jednostki ppłk. Piotra Lewandowskiego, kadeci klasy wojskowej II c wraz z opiekunami uczestniczyli w zajęciach odbywających się na terenie 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. Celem szkolenia było zapoznanie się z budową i obsługą broni oraz z podstawowymi środkami pozoracji pola walki.

Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy i  pilnie uczestniczyliśmy w zajęciach, które odbywały się w salach wykładowych na terenie batalionu. Następnie w obiektach Brygadowego Ośrodka Szkolenia  odbyła się bardzo interesująca część praktyczna. Każdy musiał przejść przez kilka punktów szkoleniowych w których zapoznaliśmy się z rozkładaniem i składaniem broni na czas; procedurą przeszukiwania i kajdankowania; ubezpieczaniem się na polu walki.  Nasz udział w zajęciach umożliwił zdobycie wszystkim kadetom nowych umiejętności. Najciekawszym elementem spotkania było doskonalenie umiejętności strzelania przez paintball. Wzbudziło to największe emocje, które pozostaną w nas na długi czas. (galeria zdjęć)

                       Kamila Słupikowska

  

XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

    Jak co roku w sobotę poprzedzającą Dzień Ziemi uczniowie z całej Polski przystąpili do rozwiązywania zadań z dziedziny ekologii, uczestnicząc  w XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej na etapie wojewódzkim.

20 kwietnia 2013 roku  w Poznaniu 194 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Wielkopolski. walczyło o prawo uczestnictwa w olimpiadzie na etapie centralnym. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy reprezentowali laureaci etapu szkolnego: Eryka Mrotek, Wojciech Pikulik, i Karolina Wrzalik. Wszyscy są uczniami klasy II b Liceum Ogólnokształcącego. Nasi uczniowie, szczególnie Eryka i Wojtek ukończyli zmagania na dobrym poziomie. Serdecznie gratulujemy znalezienia się w czołówce ekologów Wielkopolski.

Olimpiada ma charakter interdyscyplinarny, służy popularyzacji wiedzy prośrodowiskowej oraz kształtowaniu właściwych postaw młodego pokolenia Polaków wobec otaczającej nas przyrody.

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

    Uczniowie klas maturalnych liceum ogólnokształcącego i technikum w zawodzie technik handlowiec uczestniczyli w dniach 18-20 kwietnia 2013 r. w pielgrzymce do Częstochowy zorganizowanej przez ks.Andrzeja Białczyka. Opiekę nad młodzieżą sprawowały wychowawczynie – klasy III a p. Danuta Buryta- Arndt i klasy IV d p. Kamila Mrotek oraz p. Łukasz Potoczny i pielęgniarka szkolna- rodzic p. Irena Balicka. Wszyscy uczestniczyli w uroczystym odsłonięciu cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i Mszy św. o godz.6.00. Modlili się w czasie prowadzonej przez uczniów na wałach jasnogórskich Drogi Krzyżowej, którą  zbudowano w latach 1900-1913 według projektu Stefana Szyllera. Na monumentalnych cokołach z potężnych głazów i polerowanego granitu znajdują się odlane w brązie figury 14 stacji, autorstwa warszawskiego rzeźbiarza Piusa Welońskiego. Był również czas na skupienie, indywidualną modlitwę i spowiedź oraz na zwiedzanie Jasnej Góry (wieża, Skarbiec, muzeum).

Uczestnicy odwiedzili także Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz- Birkenau. Pod kierunkiem trzech przewodników w grupach poznali historię tego miejsca kaźni, masowość cierpienia i śmierci, zetknęli się z przedmiotami zachowanymi po więźniach, wysłuchali opowieści o zasadach funkcjonowania obozu koncentracyjnego i tworzenia po wojnie muzeum. W ciszy i skupieniu oddali hołd tym, którzy doświadczyli okrucieństwa, modląc się pod ścianą śmierci.

D. B-A.

  

ZWYCIĘSKI DEBIUT DRUŻYNY ŁOBŻENICKIEGO LICEUM

Dnia 18. kwietnia br. na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile  odbyła się dwudziesta edycja Rejonowych Mistrzostw Udzielania Pierwszej Pomocy. Konkurs zorganizowany został przez rejonowy oddział Polskiego Czerwonego Krzyża we współpracy z Starostwem Powiatowym w Pile.

Debiutująca w zawodach drużyna łobżenickiego liceum ogólnokształcącego z klasy IB (ratownictwa medycznego) - w składzie: Sonia Małosek, Iwona Pawlak, Sara Sak, Sebastian Bodetko i Kamil Nowek, pod opieką Damiana Garlickiego,  nie miała sobie równych, zajęła pierwsze miejsce, pokonując 10 innych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego. Intensywna nauka w klasie ratownictwa medycznego jak widać przynosi efekty. Zwycięska drużyna będzie reprezentować nasz rejon w mistrzostwach wojewódzkich w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!! (galeria zdjęć)                               LG-M

  

 

Inauguracyjna wizyta młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im.Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

    17 kwietnia 2013r. uczniowie uczestniczący w warsztatach dziennikarsko- teatralnych projektu unijnego „Nowoczesny Ogólniak - Kompetentny Uczeń” oraz młodzież z klas z rozszerzonym językiem polskim brała udział w inauguracyjnym spotkaniu- zajęciach na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

(czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Mistrz harmonijki w naszej szkole

Dnia 17 kwietnia 2013r. do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki przybył niezwykły gość, były uczeń tejże szkoły- Michał Kielak- polski mistrz w grze na harmonijce. (czytaj całość)

  

Nasze Talenty

17 kwietnia br. w Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA „  odbył się Przegląd Talentów Artystycznych Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Pilskiego„ Mój Talent 2013” podczas którego młodzież prezentowała swoje zdolności. Rywalizacja była bardzo zacięta a poziom artystyczny bardzo wysoki.  Naszą szkołę  reprezentowała Patrycja Korpal uczennica klasy IV technikum i Dominika Płaczek – uczennica klasy I liceum . Patrycja śpiewała piosenkę zespołu Varius Manx „Ruchome piaski” a Dominika próbowała zaczarować publiczność swoimi sztuczkami za co otrzymała wyróżnienie.

     

Witajcie na Karaibach!

    16 kwietnia 2013r. w naszej szkole odbył się już po raz ósmy Dzień Kultury Anglojęzycznej. Tym razem uczniowie poznawali kulturę egzotycznych krajów Archipelagu Wysp Karaibskich, na których, jak się okazuje, oficjalnym językiem jest właśnie język angielski. Uroczystość Dnia Karaibskiego stanowiła zwieńczenie dwumiesięcznych przygotowań, w ramach których uczniowie naszej szkoły przygotowali artykuły do biuletynu okolicznościowego i gazetki w klasach. Podczas Dnia Karaibskiego wszystkie klasy naszej szkoły miały możliwość wzbogacenia swojej wiedzy o krajach Karaibów w szkolnym konkursie, w trakcie którego należało odpowiedzieć na 20 pytań związanych z tym regionem. Zwyciężyła klasa IIc, a nagrodą był „Tydzień Niepytania”. Taką samą nagrodę zdobyła Dominka Płaczek z klasy Ib w indywidualnym konkursie na najlepsze przebranie w stylu karaibskim. Kapitan Jack Sparrow w jej wykonaniu nie miał sobie równych.

Ponadto wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego mieli szansę spróbować swoich sił w dwóch konkursach: VI Powiatowym Konkursie na Prezentację Multimedialną „My Caribbean Impressions” i IV Powiatowym Konkursie Translatorskim. Konkursom patronował Starosta Pilski, pan Mirosław Mantaj, oraz Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, pan Grzegorz Bogacz. Prace nadesłane na obydwa konkursy prezentowały bardzo wysoki poziom języka. Nagrody wręczał Pan Starosta Pliski, a odbyło się to przy asyście Piratów z Karaibów pod wodzą Tomka Ulatowskiego z klasy IIa, którzy dzielnie się spisali „odkopując” skrzynię z nagrodami książkowymi. Zaproszeni goście mieli też okazję obserwacji lekcji otwartej prowadzonej przez panią Nataszę Knop-Wrzalik, nauczyciela języka angielskiego w naszej szkole, a zarazem doradcę metodycznego tego przedmiotu. Lekcja odbyła się w pracowni informatycznej, która od tego roku szkolnego jest wykorzystywana jako gabinet językowy, a nasi uczniowie mają możliwość wykorzystania anglojęzycznych zasobów internetowych w codziennej pracy na zajęciach. (galeria zdjęć)

Natasza Knop-Wrzalik

  

73 rocznica Zbrodni Katyńskiej

    W dniu 11 kwietnia 2013 roku w Mroczy uczniowie klasy pierwszej i drugiej wojskowej wzięli udział w uroczystości z okazji 73 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Uroczystości rozpoczęły się koncertem orkiestry dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, po czym odprawiona została Msza Święta. Następnie uczestnicy przeszli ulicami Mroczy na cmentarz, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Po wystąpieniach okolicznościowych m.in. Iwony Kozłowskiej - Poseł na Sejm RP wręczono pamiątkowe grawertony w podziękowaniu za organizację uroczystości także dla Pani Dyrektor naszej szkoły Lucyny Góra-Mrotek. Po Katyńskim Apelu Poległych oddana została salwa honorowa w wykonaniu kompanii żołnierzy 1 Batalionu logistycznego " Ziemi Nakielskiej " i 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. Uroczystość została zakończona złożeniem wiązanek kwiatów i zniczy pod tablicami katyńskimi, odprowadzeniem pocztów sztandarowych i kompanii reprezentacyjnej. 

Dzięki udziałowi w tych uroczystościach poczuliśmy, co znaczy słowo „patriotyzm. Uświadomiliśmy sobie, że bycie prawdziwym patriotą w czasie pokoju nie jest łatwą sprawą, ale zawsze będziemy wyznawać hasło „Bóg! Honor! Ojczyzna!”

  

Poznajemy tajniki hipotermii ….

Dnia 8 kwietnia br. klasa IB uczestniczyła w comiesięcznych zajęciach z edukacji z ratownictwa medycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile pod czujnym okiem  p. Damiana Garlickiego, wykładowcy PWSZ.

Na zajęciach ćwiczyliśmy umiejętności nabywane od początku edukacji z ratownictwa medycznego. Nauczyciel zapoznał nas z nowymi zagadnieniami dotyczącymi hipotermii i utonięć. Trenowaliśmy resuscytację u osób dorosłych oraz wyjaśnialiśmy związane z tym niejasności. Omawialiśmy dokładniej pozycję bezpieczną, jej wskazania i przeciwwskazania oraz dowiedzieliśmy się, jak postępować z pacjentem, u którego objawiają się drgawki i hipotermia. Następnie p. D. Garlicki ćwiczył z osobami zgłoszonymi do konkursu z ratownictwa medycznego, który ma się odbyć 18 kwietnia br. Na rozpoczęcie i  zakończenie zajęć,  jak co miesiąc, pisaliśmy kartkówki, dotyczące znajomości postępowania z pacjentem z drgawkami, resuscytacji, znajomości defibrylatora AED oraz podstawowych schematów RKO u dzieci i noworodków.

Po czasie spędzonym na ćwiczeniach z ratownictwa i nauce, pojechaliśmy zrelaksować się do kina „Helios” w Pile na film pt. „Spring Breakers” . Dzień był bardzo miły, gdyż spędziliśmy go na nauce i na rozrywce w gronie koleżanek i kolegów z klasy. 

Marta Marchlewicz, klasa I b

  

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z 1 BATALIONEM LOGISTYCZNYM 

„ZIEMI NAKIELSKIEJ” W BYDGOSZCZY PODPISANE

            26 marca 2013 r. na terenie 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, po zakończeniu Dnia Otwartych Koszar, w którym uczestniczyli uczniowie klas wojskowych łobżenickiego liceum, zostało zawarte porozumienie  o współpracy pomiędzy 1 Batalionem Logistycznym „Ziemi Nakielskiej” a szkołą ponadgimnazjalną w Łobżenicy. Porozumienie podpisali Dowódca 1 Batalionu Logistycznego ppłk Piotr Lewandowski  i dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki  w Łobżenicy Lucyna Góra – Mrotek.

            Mając na względzie współpracę na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży, zgodnie z podpisanym porozumieniem, strony zobowiązały się do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno – obronnej wśród młodzieży szkolnej, popularyzowania w środowisku cywilnym służby w Siłach Zbrojnych RP i ich roli w obszarze bezpieczeństwa państwa; pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, przygotowania zaplecza kadrowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP i rozwijania zainteresowania młodzieży służbą w Siłach Zbrojnych RP. p. Lucyna

            1 Batalion Logistyczny „Ziemi Nakielskiej”  wchodzi w skład 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W czasie pokoju batalion wykonuje zadania związane z zabezpieczeniem logistycznym jednostek wydzielonych do działań poza granicami kraju, jest zobowiązany do zorganizowania logistycznego zabezpieczenia sił wydzielonych do zwalczania skutków klęsk żywiołowych, katastrof, realizuje także zadania transportowe. Zadaniem  batalionu jest również wspierania wojsk operacyjnych w czasie zagrożenia, kryzysu i wojny zgodnie z planem operacyjnym.           

            Współpraca z 1 Batalionem Logistycznym „Ziemi Nakielskiej” w Bydgoszczy zapowiada się bardzo interesująco szczególnie dla uczniów klas wojskowych z łobżenickiego liceum. Umożliwi poszerzenie wiedzy z przysposobienia wojskowego, przyczyni się do kształtowania wśród młodzieży postaw prospołecznych i obywatelskich.

LG-M

  

Dzień Otwartych Koszar

    We wtorek 26.marca 2013 roku 1. Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na terenie strzelnicy garnizonowej Jachcice,  otworzyła swoje bramy dla młodych ludzi ciekawych wojskowego życia. W wycieczce edukacyjnej wzięli też udział uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.

    Brygada została sformowana na postawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z 22. października 2003. Decyzją MON z 3. czerwca 2004 otrzymała wyróżniającą nazwę "Pomorska" i imię patrona Króla Kazimierza Wielkiego. Podporządkowana jest szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Brygada zabezpieczała oddziały Wojska Polskiego wchodzące w skład Polskich Kontyngentów Wojskowych w Afganistanie, Iraku, Libanie i Syrii.

    Program Dnia Otwartych Koszar zawierał prezentację uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wyposażenie i umundurowanie żołnierzy, elementy bazy logistycznej, specjalistyczne pojazdy logistyczne; czołg PT-91 Twardy oraz  Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak. Największe zainteresowanie wzbudziła symulacja szkolenia zintegrowanego jednostek wojskowych , w tym szkolenie bojowe z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki, zademonstrowano  warianty działania pododdziałów logistycznych w symulowanych sytuacjach bojowych i prowadzenie ewakuacji medycznej.

    Przedstawiciele bydgoskiego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego udzielali cennych informacji na temat szkolnictwa wojskowego oraz procedury wstąpienia do Narodowych Sił Rezerwowych i powołania do służby w Siłach Zbrojnych.

    Przenikliwe zimno ,,złagodzone zostało  wojskową grochówką na świeżym powietrzu. (galeria zdjęć)

G.K.

  

  

KONKURS WIEDZY O SPORCIE

      W dniu 20 marca br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbył się V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sporcie. Zanim wyłoniono trzy zwycięskie drużyny nadzieję na sukces miała każda   z trzynastu zgłoszonych ekip ze szkół powiatu pilskiego.

Wiele emocji przysporzył finałowy etap konkursu.  Ostateczna rozgrywka z udziałem drużyny z naszej szkoły reprezentowanej przez Marcina Doliwkę Krzysztofa Jagodzińskiego, I Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego była bardzo zacięta,

o zwycięstwie  zadecydowały szczegóły. Ostatecznie drużyna naszej szkoły zajęła III miejsce. Marcin i Krzysztof wykazali  się bardzo dużą wiedzą z rozległej dziedziny jaką jest sport. Zawodnicy otrzymali medale i cenne nagrody.

Gratulujemy sukcesu !

  

Uczennice w X Regionalnym Konkursie „O Złote Pióro”

Nasze uczennice Ida Balicka z kl. III b LO i Marta Marchlewicz z kl. I b LO wzięły udział w X Regionalnym Konkursie „O Złote Pióro”. Konkurs został ogłoszony przez Klub Literacki „Pegazik” przy Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile pod patronatem Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol. Konkursowi  przyświecało hasło „Od magii świata do magii słowa” i adresowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z Piły i regionu pilskiego. W magii słowa autorzy mogli wyrazić swoją wrażliwość, wyobraźnię i fantazję twórczą.  W poetyckich zmaganiach wzięło udział 71 autorów, którzy nadesłali 355 utworów wierszem i prozą. Prace konkursowe zgłosili młodzi twórcy z Piły, Wysokiej, Wyrzyska, Łobżenicy, Miasteczka Krajeńskiego, Białośliwia, Nowej Wsi Ujskiej i Wałcza. Dnia 20 marca br. podczas uroczystego ogłoszenia wyników  Ida Balicka  otrzymała wyróżnienie za poetyckie widzenie świata, a Marta Marchlewicz dyplom za prezentację twórczości. Gratulujemy dziewczętom sukcesów poetyckich!

D. Buryta- Arndt

Jubileusz po niemiecku

    Stało się już tradycją, że uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki  w Łobżenicy biorą udział w Regionalnym Konkursie Języka Niemieckiego organizowanym przez długoletniego nauczyciela tego języka  – Dionizego Kochańskiego, społecznego koordynatora ds. konkursów z języka niemieckiego.  Konkurs ten obejmuje swoim zasięgiem powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski, obornicki i chodzieski. Patronat nad tą imprezą od kilku już lat sprawuje starosta czarnkowsko-trzcianecki, Wiesław Maszewski.  W tym roku odbył się X Regionalny Konkurs Języka Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Podczas etapu szkolnego w/w konkursu najwyższą liczbę punktów za test pisemny uzyskał Damian Skrzyński. Damian uczestniczył w finale, który odbył się 20. marca 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie. Po etapie pisemnym wyłonieni zostali najlepsi, którzy wzięli udział w rozmowie ustnej.

    Uczeń naszej szkoły zajmując III miejsce, znalazł się w ścisłym finale.  Konkursy organizowane przez Dionizego Kochańskiego są trudne i wymagają od uczestników bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego. Konieczne jest opanowanie 4 sprawności językowych, ze szczególnym położeniem nacisku na zagadnienia gramatyczne i leksykalne. Laureaci, jak również pozostali uczestnicy i nauczyciele uhonorowani zostali dyplomami i innymi cennymi nagrodami ufundowanymi przez starostwo i wydawnictwo Lektor Klett. Nauczyciele mieli okazję uczestniczyć w warsztatach przeprowadzonych przez przedstawiciela WSiP, dotyczących matury z języka niemieckiego oraz podręczników do języka niemieckiego oferowanych przez to wydawnictwo.

  

KONKURS „Z PRAWEM JAZDY W DOROSŁOŚĆ”

Dnia 19 marca 2013 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Pile, odbył się finał konkursu „Z prawem jazdy w dorosłość”. To wydarzenie organizowane w Północnej Wielkopolsce miało już X edycję i jak co roku, uczestnicy nie zawiedli. Finał, który rozstrzygnięto w pilskim WORD, to ostatni etap swoistego plebiscytu, który organizowano w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego, złotowskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego.

W pierwszym szkolnym etapie konkursu wyłoniono 32 uczniów, którzy między sobą zmierzyli się w finale. Ta część konkursu została zrealizowana w nowej interaktywnej sali pilskiego WORD. Został powołany zespół organizacyjno-sędziowski  pod przewodnictwem Dyrektora WORD Zbigniewa Przeworka i z-cy Krzysztofa Paszyka.

Po przeprowadzeniu testu składającego się z 32 pytań , wyłoniono 5 finalistów, którzy odpowiedzieli bezbłędnie na wszystkie pytania. Uczestników konkursu obowiązywała wiedza dotycząca zdających egzamin na prawo jazdy kat. B

Do finału zakwalifikował się Wojciech Pikulik  uczeń ZSP im. T. Kościuszki  w Łobżenicy, który  reprezentował powiat pilski.

Wśród piątki najlepszych uczestników zorganizowano dogrywkę. Jej pierwszą częścią była potrójna runda pytań, gdzie każdy z uczestników otrzymał dodatkowe trzy pytania. Poprawnej odpowiedzi udzielono na wszystkie, poza jednym i ten błąd skutkował przydzieleniem piątego miejsca. Kolejnym etapem „były gorące” krzesła - uczestnicy nawzajem losowali z pomocą systemu informatycznego pytanie dla swoich przeciwników - odpadał ten z finalistów, który udzielił niepoprawnej odpowiedzi.

Wojciech Pikulik zajął ostatecznie IV miejsce.                                                                   Maciej Jaruzal

  

Ksiądz Piotr Gałązka MSF

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

Dnia 15.03.2013r. do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki

w Łobżenicy przybył Ksiądz Piotr Gałązka MSF z Górki Klasztornej. Uroczyście przywitała go Pani Lucyna Góra-Mrotek. Dyrektor szkoły mówiła między innymi o tym, że w roku szkolnym 2012/2013 realizowany jest w naszej szkole projekt edukacyjny związany z 90-leciem przybycia Misjonarzy Świętej Rodziny do Górki Klasztornej. Dzięki temu uczniowie poznają swoją „małą ojczyznę”, kształtują się postawy religijne, patriotyczne.

Ksiądz Wicerektor w interesujący sposób przybliżył zebranym historię tego miejsca. Szczegółowo omówił, w jaki sposób przebiegać będą uroczystości dotyczące wspomnianej wyżej rocznicy. 

Ksiądz Piotr Gałązka MSF zachęcał uczniów do opracowania w ciekawy sposób wybranego przez siebie tematu poświęconego Sanktuarium. Przekonywał, że prace mogą mieć formę, np. prezentacji multimedialnej, filmu, wywiadu. Zapewniał, że w każdej chwili uczniowie mogą przybyć do Górki Klasztornej w celu  otrzymania  potrzebnych materiałów czy konsultacji.

Ksiądz Wicerektor obejrzał także wystawkę książek  i albumów o tematyce religijnej, a także pocztówki przygotowane przez młodzież, nawiązujące do obchodów 90-lecia przybycia Misjonarzy Św.Rodziny do Górki Klasztornej wykonane przez młodzież w ramach zajęć wiedzy o kulturze.

W trakcie spotkania głos zabrali także nauczyciele: p.Maria Mitek, p.Danuta Buryta-Arndt oraz uczniowie: Natalia Pawłowska i Joanna Nowak z klasy IIa i Anna Kowalska z IIb.

Na zakończenie spotkania Tomasz Ulatowski –przewodniczący Samorządu Szkolnego i Eryka Mrotek –zastępca przewodniczącego wręczyli Księdzu upominki świąteczne wykonane własnoręcznie przez Krystynę Płaczek z klasy –IIa.

Maria Mitek

  

  

    Tyle lądowań, co startów….

13.marca 2013 roku uczniowie klas wojskowych

 Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych 

im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

mieli okazję uczestniczyć w niezwykłych zajęciach.   

    Na zaproszenie dyrektora szkoły Lucyny Góry - Mrotek z młodzieżą spotkali się oficerowie 21.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie: major Mirosław Lorenc, kapitan Marcin Puchalski, podporucznik Barbara Trzybulska i podporucznik Damian Kociela

    Celem wizyty pilotów z 21.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie było przybliżenie uczniom klas wojskowych struktury i zadań, jakie ma do spełnienia baza w Świdwinie zlokalizowana jest około 5 kilometrów na wschód od centrum miasta (województwo zachodniopomorskie). (czytaj całość) (galeria zdjęć)

     

Poszerzamy naszą wiedzę konsumencką – spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

    W ramach realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy projektu edukacyjnego „Nowoczesny Ogólniak – Kompetentny Uczeń” współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek – najlepsza inwestycja” dnia 6 marca 2013 r. odbyło się spotkanie uczestników projektu- uczniów różnych klas liceum ogólnokształcącego – z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów P. Aleksandrą Pęską. (czytaj całość)

                            WIZYTA W CENTRUM RATOWNICZYM 112
    4 marca 2013r. klasa IB biologiczno-chemiczna uczestniczyła w kolejnych zajęciach z edukacji z ratownictwa medycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile. Zajęcia prowadził, jak zawsze, p. Damian Garlicki. Nasz nauczyciel, a zarazem wykładowca PWSZ zapoznał nas

z zagadnieniami z tlenoterapii. Dowiedzieliśmy się, jakie są jej cele, objawy niedotlenienia, wskazania do leczenia tlenem. Poznaliśmy też sposób przeliczania wydajności minutowej, tzn. dowiedzieliśmy się przez ile minut wystarczy tlenu w butli przy danym ciśnieniu. Pod okiem studentów PWSZ wykonaliśmy dużo ćwiczeń. Przypomnieliśmy sobie resuscytację u niemowlaków, dzieci i osób dorosłych, układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, zadławienia i wkładanie rurki gardłowej, a także układanie poszkodowanego na desce ortopedycznej z użyciem kołnierza ortopedycznego.    

    Po zajęciach teoretycznych i praktycznych  w PWSZ pojechaliśmy do Centrum Ratowniczego 112 w Pile. Strażak, a zarazem dyspozytor - pan Mateusz Kentzer - oprowadził nas po centrum,. Tam odbierane są wszystkie telefony z terenu powiatu pilskiego dzwoniące na nr 112 lub 999. W centrum znajduje się czterech dyspozytorów: dwóch ratowników medycznych i dwóch strażaków, Jeden

z ratowników – dyspozytorów  odbiera zgłoszenia z numerów 999 lub 112, a drugi zajmuje się wysyłaniem karetek na miejsce zdarzenia. Pan M. Kentzer podkreślił, jak odpowiedzialna, trudna, wymagająca dużego doświadczenia i ogromnej siły psychicznej jest praca dyspozytora.  Pan Łukasz Kreskowiak - strażak Powiatowej Straży Pożarnej - pokazał nam wozy strażackie i znajdujące się w nich sprzęty. W czasie oglądania sprzętu zauważyliśmy, że jest on bardzo nowoczesny i dobrze wyposażony.     
     Nasz wyjazd do Piły zakończyliśmy pamiątkowym zdjęciem ze strażakami Powiatowej Straży Pożarnej  na tle Centrum Ratowniczego 112.
Wróciliśmy pełni nowych wrażeń i umiejętności.  (galeria zdjęć)
                                                                                                                        Kinga Osipowicz, klasa I B

  

ĆWICZENIA KADETÓW

    Dnia 20 lutego br. w  klasach  pierwszych o profilu wojskowym po raz kolejny zajęcia prowadzili przedstawiciele Jednostki Ratownictwa Medycznego w Kowalewku z Sekcji BGR ,,ORION ". Instruktorzy z Mistrzem Janem Kwiatoniem pod czujnym okiem naszych wychowawców  przeprowadzili dla nas ćwiczenia. 

    Spotkanie rozpoczęło się od zajęć fizycznych, czyli od treningu kondycyjnego, z którym poradziliśmy sobie doskonale. Następnie poznaliśmy między innymi podstawy samoobrony

i wzięliśmy sobie do serca słowa trenera, że sami bójek nie wszczynamy, lecz jak trzeba to się bronimy. Na zakończenie tego miłego szkolenia poznaliśmy elementy bronioznastwa.  Jak rozkładać i składać broń, z jakich części się składa, a także jak wygląda postawa strzelecka. Mogliśmy doskonalić wcześniej zdobytą wiedzę i mieliśmy doskonałą okazję do weryfikacji teorii i sprawdzenia się w praktyce. Spotkanie zakończyło się podziękowaniem dla tych, którzy nas szkolili i nadzieją na następne ciekawe szkolenia, które rozwiną nasze umiejętności wojskowe. (galeria zdjęć)

Natalia Nowicka kl. Ic

  

ANGLOJĘZYCZNE WARSZTATY KREATYWNEJ EDUKACJI    

    W dniach od  18 do 22 lutego br. mieliśmy przyjemność gościć w murach naszej szkoły. zagranicznych studentów, którzy realizowali projekt  edukacyjny „Make a Step”. Dwóch wolontariuszy z międzynarodowego stowarzyszenia studentów AIESEC, skupiającego 50 000 członków w 107 krajach, już po raz czwarty  prowadziło zajęcia z wybraną grupą uczniów  Było to niezwykle ciekawe doświadczenie, które umożliwiło poznanie odległych kultur. Lekcje odbywały się w języku angielskim, prowadzone były przez Abmingera Singha z Indii oraz Tianxiao Dinga - studenta rachunkowości z Nankin w Chinach.  (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

TRENING CZYNI MISTRZA !!!

Dnia 11 lutego 2013r. zajęcia z przysposobienia wojskowego w klasie   II C prowadził  instruktor JRM z Sekcji BGR ,,ORION " ,wielokrotnie tytułowany zawodnik sportów walki,  m. in Mistrz Europy juniorów  w sztukach walki Viet Vo Dao,  Mistrz Polski MMA w wadze do 87 kg oraz medalista Mistrzostw Polski Taekwondo - Jan Kwiatoń. Celem zajęć  było szkolenie starszych  kadetów w zakresie samoobrony.

Nauka poprzedzona była bardzo wyczerpującą rozgrzewką, jednak to nie przeszkodziło w aktywnym udziale w zajęciach. Mistrz zaprezentował nam interesujące chwyty, podstawy wydawania ciosów, prawidłową postawę i jeszcze dużo praktycznych i ciekawych wskazówek, które można stosować w życiowych sytuacjach. Dzięki świetnej nauce instruktora mieliśmy okazję doświadczyć nowych przeżyć i świetnie się bawić, zarazem doświadczając, że życie w wojsku nie jest tylko szare i nudne – to pot, łzy, ale i dużo śmiechu.

 Łatwo jednak zapomnieć i zaprzepaścić zdobytą wiedzę, więc tydzień później-   18 lutego br. również w naszej szkole odbyło się kolejne szkolenie kadetów naszej klasy z samoobrony z naszym Mistrzem Taekwondo Janem Kwiatoniem, który dalej  uczył nas  walki wręcz. Wiemy, że samoobrona  poprawia koordynację ruchową, doskonali też pamięć oraz wzmacnia ciało.

  Aby jeszcze bardziej wczuć się w rolę żołnierza,  mieliśmy tego dnia  również zajęcia z bronioznawstwa, prowadzone przez instruktorów z JRM im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Kowalewku.

 Zajęcia praktyczne, ćwiczenia, to przede wszystkim niezła zabawa, a jednocześnie wspaniała nauka, która na długo zapada w pamięć.  Zatem, idąc w ślad za naszym instruktorem, chcemy być mistrzami, a tylko trening czyni mistrza…

Jesteśmy pełni podziwu dla osób, które w tak interesujący sposób pokazały nam cząstkę z życia żołnierza. Mamy cichą nadzieję, że nasz Mistrz jeszcze nie raz nas odwiedzi…

Ewa Zagrodzka

  

RAZEM DLA DZIECI  - projekt BIZNESKLASA UNICEF

Przez ostatnie cztery tygodnie uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie BIZNESKLASA UNICEF realizowanym we współpracy z UNICEF Polska. W projekt zaangażowanych było troje nauczycieli, Natasza Knop-Wrzalik, nauczyciel j.angielskiego, jako główny koordynator działań, oraz Adrianna Meller-Osman, nauczyciel historii i WOS i Monika Napierała-Mocek, pedagog szkolny.

W trakcie trwania projektu cała społeczność uczniowska była włączona w szereg działań związanych z kampanią informacyjną dotycząca sytuacji dzieci w krajach rozwijających się oraz związanymi z nią działaniami UNICEF. Pierwszym etapem było przeprowadzenie w dniach od 28 stycznia do 17 lutego 2013r. w każdej z klas lekcji wychowawczej poświęconej jednemu z obszarów pomocy UNICEF wobec dzieci. Były to Edukacja, Zdrowie oraz Woda. Następnie, 8 lutego br. odbyły się warsztaty BIZNESKLASA UNICEF – Managerowie Pomocy Humanitarnej, w których uczestniczyły po dwie osoby wybrane z każdej klasy. Celem warsztatów było opracowanie biznesplanów pomocy dzieciom wraz ze wskazaniem potencjalnych sponsorów wybranych przez uczniów spośród lokalnych przedsiębiorców. Bezpośrednią konsekwencją warsztatów było wysłanie zaproszeń do przedsiębiorców z Łobżenicy i okolic na Galę Biznesu, która odbyła się 22 lutego br. w naszej szkole. W trakcie Gali uczniowie, Tomasz Ulatowski i Natalia Kowalska z klasy II a, przedstawili przedsiębiorcom prezentację działań UNICEF oraz możliwe sposoby pomocy potrzebującym dzieciom. Gali towarzyszyła szkolna zbiórka funduszy, które przekazane zostały na konto akcji.

Autor: Natasza Knop-Wrzalik

  

Dar Życia

    14 lutego 2013 roku w naszej szkole już po raz piąty odbyła się akcja honorowego poboru krwi przeprowadzona przez  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Poznania. Akcja była skierowana do osób pełnoletnich i rozpropagowana w środowisku lokalnym. Nie zawiedli uczniowie , strażacy i inne osoby z poza szkoły. Udział w akcji zgłosiło 46 osób, a krew oddało 37osób. Pozyskano 16 litrów i 312 ml krwi. Od 6 osób pobrano próbki na badania do banku szpiku kostnego. Dziękuję wszystkim , którzy bezinteresownie włączyli się w akcję, którym nieobojętne jest ludzkie życie  i zdrowie. Dziękuję młodzieży, która nigdy w ważnych sprawach nie zawodzi i jest nadzieją , że daru życia – KRWI nie zabraknie w naszych szpitalach. (galeria zdjęć)

Kamila Mrotek – Szkolny Koordynator ds. Promocji Zdrowia

  

II Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

    Walentynki, 14 lutego 2013r.,  dla trojga uczniów naszej szkoły okazały się inne niż zwykle. Tego dnia miały miejsce finałowe zmagania III Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego organizowane przez nauczycieli języka angielskiego Zespołu Szkół im.Stanisława Staszica w Pile.  W wyniku etapu szkolnego, który odbył się jeszcze przed feriami zimowymi 10 stycznia 2013r., do rozgrywek finałowych zakwalifikowały się Aleksandra Nowak z klasy IIa oraz Eryka Mrotek i Karolina Wrzalik z klasy IIb. Finał składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna polegała na rozwiązaniu zadań gramatycznych i leksykalnych, natomiast w części ustnej uczestnicy konkursu losowali pytania, na które odpowiedzią miała być kilkuminutowa prezentacja zagadnienia. Po etapie pisemnym Karolina Wrzalik awansowała do etapu ustnego i otrzymała wyróżnienie w konkursie.

                                                                                                                      Autor: Natasza Knop-Wrzalik

KROK DO PRZODU W RATOWNICTWIE

    4 lutego 2013r. klasa I b pod opieką wychowawcy p. Dariusza Jachołkowskiego i pedagoga szkolnego p.Moniki Napierały-Mocek wyjechała na kolejne zajęcia edukacyjne z ratownictwa medycznego do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile.
    Tego dnia braliśmy udział w uroczystości przekazania dwóch nowych defibrylatorów zewnętrznych AED, zakupionych przez uczelnię z funduszy zebranych w akcji organizowanej przez studentów PWSZ. Studenci ratownictwa medycznego PWSZ i przedstawicielka naszej klasy złożyli  urządzenia na ręce p. dr Iwony Urbanowicz- Kierownika Zakładu Ratownictwa Medycznego i p. dr Aliny Grochowalskiej- zastępcy Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia. Pani Kierownik zwróciła uwagę na to, jak bardzo ważna jest pomoc drugiej osobie i jaką satysfakcję potrafi ona przynieść. Natomiast wykładowca PWSZ – p. Damian Garlicki podkreślił, że zakupione defibrylatory AED są jednymi z najlepszych na świecie. Uroczystość zakończyła się krótkim pokazem akcji ratunkowej z użyciem nowego sprzętu.
    Dla nas pobyt na uczelni się jednak nie zakończył. Czekały na nas zajęcia w pracowni kwalifikowanej pierwszej pomocy na temat „Badania pacjenta urazowego”. W czasie warsztatów wykorzystaliśmy wiedzę i umiejętności poprzednich zajęć, np. ocena wstępna i ocena świadomości szybkiego badania urazowego i ogniskowego, badania szczegółowego osoby poszkodowanej. Mieliśmy możliwość obejrzenia filmów instruktażowych o sposobie układania poszkodowanego na desce ortopedycznej, po wyciągnięciu go z samochodu oraz czy zobaczyliśmy poprawne wkładanie człowiekowi  rurki nosowo-gardłowej lub gardłowej. Wykładowca  uczył nas zakładania kołnierza ortopedycznego, układania osoby na desce ortopedycznej, poprawnego zapinania ją w pasy i zakładania rurki gardłowej. Kolejny raz zdobyliśmy wiedzę i umiejętności, stawiając następny  „krok do przodu” w edukacji z ratownictwa medycznego (galeria zdjęć)
                                                                                                                           Kinga Osipowicz, klasa Ib

  

                                               Uczyli się, jak się bronić...
30.stycznia 2013 roku uczniowie klasy pierwszych Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy uczestniczyli w zajęciach przysposobienia wojskowego prowadzonych przez przedstawicieli Jednostki Ratownictwa Medycznego im. 27.Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Kowalewku.
Pod kierunkiem instruktorów z JRM wraz z Komendantem p. Krzysztofem Napieralskim młodzież zapoznała się z zasadami samoobrony, podstawami bronioznawstwa. Przeprowadzono musztrę indywidualną i zespołową. Trening samoobrony uczył, jak automatycznie i prawidłowo reagować na zagrożenie. Ćwiczenia pokazały, jak ważna jest intensywna praca nad kondycją fizyczną, a także wiedza z zakresu psychologii samoobrony. Uczniowie dowiedzieli się o konieczności zastosowania odpowiednich chwytów samoobrony. Poznanie miejsc szczególnie wrażliwych na ból oraz umiejętne wykonanie efektywnych chwytów obronnych (np. ucisk wewnętrznej części ud czy łokcia) pozwoli uniknąć kolejnych ciosów i zapewni możliwość wyswobodzenia się z ucisku napastnika oraz szybkiego opuszczenia miejsca zagrożenia. Celem zajęć było nauczyć, jak należy zachować się w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.
Dziękujemy za ciekawe zajęcia i z niecierpliwością czekamy na kolejne, które wyzwolą tkwiące w młodzieży zasoby energii i zainteresowań bojowych. (galeria zdjęć)
       

III miejsce naszej drużyny w Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Pilskiego w Pilce Siatkowej Chłopców

Dnia 30 stycznia 2013 r.  w sali MOSiR w Pile odbyły się Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Pilskiego w Pilce Siatkowej Chłopców w ramach XIV Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży Powiatu Pilskiego. Do zmagań stanęły cztery zespoły chłopców ze szkół naszego powiatu. Nasza drużyna w składzie: Mateusz Kwaśniewski, Kamil Brzeziński , Marcin Doliwka, Kamil Bukowski, Szymon Jankowski, Mateusz Borkowski wywalczyła trzecie miejsce. Gratulujemy chłopcom wspaniałej rozgrywki i zdobycia kolejnych sportowych trofeów!

ZAGRALIŚMY Z WIELKĄ ORKIESTRĄ

W ramach XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 13 stycznia 2013r. w hali sportowej w Łobżenicy odbył się Turniej Piłki Siatkowej. Aby pomóc potrzebującym, każda drużyna zobowiązała się wpłacić 100 zł. na rzecz fundacji Jurka Owsiaka.

Zmagało się ze sobą 10 zespołów. Naszą szkołę reprezentowali: Magdalena Szymańska, Mateusz Kwaśniewski, Kamil Brzeziński, Marcin Doliwka, Szymon Graj, Mateusz Borkowski, Jakub Błaszczak i Dawid Budnik.

W końcowej klasyfikacji zajęliśmy IV miejsce, ale w tym dniu nie było wygranych i przegranych. Liczył się cel i chęć pomagania innym.

  

XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

10 stycznia 2013 roku 28 uczniów naszej szkoły przystąpiło do rozwiązywania testu etapu podstawowego XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, którego celem było wyłonienie reprezentacji szkoły do wojewódzkiego etapu olimpiady. Zgodnie z regulaminem należy uzyskać 80% poprawnych odpowiedzi, aby zakwalifikować się do kolejnego etapu. Taki wynik osiągnęli – Eryka Mrotek (IIb) Wojciech Pikulik (IIb), Karolina Wrzalik (IIb)

20 kwietnia 2013 r. w Poznaniu odbędą się zmagania etapu wojewódzkiego.

Szkolnym laureatom gratulujemy i życzymy sukcesów!!!.

Opiekunowie  Lucyna Góra – Mrotek, Barbara Senska

                                                       BY RATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE
7 stycznia 2013r. uczniowie pierwszej klasy biologiczno-chemicznej pod opieką wychowawcy p. Dariusza Jachołkowskiego i pedagoga p. Moniki Napierały-Mocek pojechali do Piły na kolejne zajęcia z edukacji ratownictwa medycznego do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. 
Kolejny raz musieliśmy zmierzyć się z ćwiczeniami z resuscytacji u noworodków, dzieci i osób dorosłych, defibrylatorem AED i pozycją boczną ustaloną. Jak zawsze czuwał nad nami wykładowca p.Damian Garlicki i studenci PWSZ uważnie obserwując naszą poprawność i dokładność w wykonywanych ćwiczeniach. Jednak tym zajęciom towarzyszył mały stres, ponieważ za ćwiczenia otrzymaliśmy oceny. Staraliśmy się nie popełnić żadnego błędu. Możemy być z siebie dumni, gdyż otrzymaliśmy wysokie oceny cząstkowe, a tym samym – semestralne. Na zajęciach praktycznych się nie skończyło, ponieważ tradycyjnie i obowiązkowo mieliśmy sprawdzian wiadomości. Nauczyliśmy się bardzo dużo, m. in. resuscytacji, obsługi defibrylatora AED. Poznaliśmy studentów ratownictwa medycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile , którzy towarzyszyli nam w zajęciach.

Nasze umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy są dobre, ale to dopiero początek naszej „przygody” z wybranym przez nas kierunkiem ratownictwa medycznego. Wierzymy, że następne spotkania – zajęcia w PWSZ w Pile będą równie ciekawe i zajmujące.

Nasze styczniowe spotkanie można nazwać wielką powtórką całego I semestru nauki z edukacji ratownictwa medycznego. (galeria zdjęć)

  

PAMIĘCI TYCH,  KTÓRZY POLEGLI…

Dnia  5 stycznia br. w Mroczy odbyła się druga część uroczystości upamiętniających  94.  rocznicę wybuchu  Powstania Wielkopolskiego, w której- na zaproszenie  mjra  rez. Jarosława Odrobińskiego - Prezesa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koła w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha  i Leszka Klesińskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza - uczestniczyła grupa kadetów klas wojskowych  wraz z dyrektorem szkoły Lucyną Góra – Mrotek i wychowawcą klasy IIc  Maciejem Jaruzalem.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem  spod remizy OSP kolumny pocztów sztandarowych,  zaproszonych gości, kompanii honorowej  1 batalionu logistycznego "Ziemi Nakielskiej" do kościoła. Podczas uroczystej Mszy Świętej wartę zaciągnęli uczniowie klas wojskowych z naszej szkoły.  Następnie wszyscy udali się na  Plac Wolności, gdzie pod Obeliskiem Powstańczym oddano hołd poległym w powstaniu.  Wciągnięto na maszt flagę państwową,  została  oddana salwa honorowa, delegacje (również z naszej szkoły)  złożyły wiązanki kwiatów.

Spod obelisku ulicami miasta orszak udał się do gimnazjum w Mroczy na dalsze uroczystości, podczas których wręczono liczne odznaczenia, a mjr rez. Jarosław Odrobiński przekazał szkole akt nadania flagi Powstania Wielkopolskiego.

Szkołę reprezentowali następujący kadeci: z klasy IIc: Arkadiusz Adamski, Justyna Muszyńska, Kamila Słupikowska, Magdalena Szymańska, Ewa Zagrodzka, z klasy Ic: Izabela Kempa,  Natalia Nowicka, Oskar Mitek, Arkadiusz Wajer, z klasy I a: Bartosz Banaś, Miłosz Bonzel , Karolina Stefaniak i Ewelina Wełniak.

Była to dla wszystkich ciekawa lekcja patriotyzmu dająca możliwość poznania historii walk powstańczych o Mroczę w 1919 roku. (galeria zdjęć)

  

Udział uczniów klasy wojskowej w uroczystości

94. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Gminie Mrocza.

        Dnia 27.12.2012r. w 94. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 na zaproszenie mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego - Prezesa Zarządu Koła TPPW 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha, kadeci klasy wojskowej (II c) Magdalena Szymańska i Ewa Zagrodzka wspólnie z żołnierzami z Jednostki Ratownictwa Medycznego

w Kowalewku pełnili honorowa wartę w Mroczy pod Obeliskiem upamiętniającym udział mieszkańców miasta i okolic w Powstaniu Wielkopolskim.

  

Adwentowy „spektakl” nad Renem

Grudniowe dni są krótkie, najkrótsze w roku. Zbyt wcześnie zapada zmrok. Jakby na przekór temu cała Nadrenia nurza się w blasku adwentowych świateł, które ponoć kiedyś miały odpędzać złe duchy. Teraz nikt już w to nie wierzy, ale tradycja została zachowana. Zapach grzanego wina, ponczu, czy gorącej czekolady unosi się nad jarmarkiem świątecznym. Nieprzebrane tłumy przetaczają się przez te Weihnachtsmärkte, jak gdyby oferowano tam jakieś niezwykłe rarytasy. Królują jednak wszechobecny kicz i tandeta, pomimo tego miejsce to ma w sobie magiczną siłę przyciągania. (czytaj całość). (galeria zdjęć)

  

Spotkanie z kapitanem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile

W dniu 10 grudnia 2012r. w naszej szkole odbyło się spotkanie przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile z uczniami klasy II c o specjalności wojskowej. W czasie zajęć z młodzieżą kapitan Mirosław Konopko przedstawił proces profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polski. W pokazach multimedialnych zaprezentowane zostały zawodowe siły zbrojne, profesjonalnie przygotowane do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa i obywateli o charakterze militarnym oraz w czasie klęsk żywiołowych. Profesjonalizacja WP to także odmienny system szkolenia i wykorzystania żołnierzy rezerwy. Jego wyrazem jest budowa Narodowych Sił Rezerwowych /NSR/ zapewniających możliwość szybkiego wzmocnienia potencjału obronnego państwa, także wówczas, gdy konieczna jest pomoc wojska przy usuwaniu klęsk żywiołowych. Przedstawiono podstawy prawne funkcjonowania służby przygotowawczej oraz rekrutacji do szkół i akademii wojskowych dla młodzieży naszej szkoły – dziewcząt i chłopców. Kapitan odpowiadał na wiele interesujących pytań dotyczących m.in.: służby przygotowawczej,  rekrutacji ochotników na uczelnie wojskowe, uprawnień słuchaczy. W zajęciach uczestniczył nauczyciel przysposobienia wojskowego ppłk rezerwy Ireneusz Durkowski. (galeria zdjęć)

Ireneusz Durkowski

  

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Dnia 14.12.2012 - w auli Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów przyznania Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej uczniom szkół z terenu naszego województwa.

Z naszej szkoły Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało dwoje uczniów:

Wojciech Pikulik uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego i Magdalena Tadych uczennica IV klasy technikum.

Gospodarzami uroczystości byli p. Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski i p. Elżbieta Walkowiak Wielkopolski Kurator Oświaty. Znakomitych wyników i zaszczytnego tytułu stypendysty pogratulowali uczniom Wojewoda Wielkopolski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego p. Tomasz Bugajski oraz Wielkopolski Kurator Oświaty.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję

z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W roku szkolnym 2012/2013 Prezes Rady Ministrów przyznał 319 stypendiów dla uczniów

z  województwa wielkopolskiego.

  

Ekologiczne sukcesy uczniów

         W listopadzie odbyły się w powiecie pilskim dwie olimpiady ekologiczne:

XII Olimpiada Ekologiczna Powiatu Pilskiego  i  V Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski. Ich celem było propagowanie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej i zrozumienie funkcjonowania złożonych struktur świata przyrody.

Dwoje uczniów naszej szkoły zostało wyróżnionych na etapie powiatowym, zyskując tym samym możliwość uczestniczenia w etapie ponadpowiatowym. Ich konkurentami byli koledzy z powiatu pilskiego, złotowskiego, wągrowieckiego, chodzieskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego   (razem 40 uczestników). Nasi uczniowie: Wojciech Pikulik i Eryka Mrotek z klasy II b liceum ogólnokształcącego na etapie Subregionu Północnej Wielkopolski odnieśli wielki sukces- znaleźli się w gronie laureatów olimpiady, zajmując  drugie i trzecie miejsce.

Dnia 14 grudnia 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Pile uroczyście podsumowano wyniki obu olimpiad. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i ciekawe książki. Opiekunowie uczniów

p. Lucyna Góra Mrotek i p. Barbara Senska zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi. 

            Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie ekologii.

Barbara Senska

Ćwiczenia kadetów

     Dnia 12 grudnia 2012r. do naszej szkoły na zajęcia z przysposobienia wojskowego  przyjechali przedstawiciele Jednostki Ratownictwa Medycznego w Kowalewku. Przywitał nas pan Komendant Krzysztof Napieralski i przedstawił skład towarzyszącej mu ekipy. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Ciekawy dzień

W dniu 6 grudnia br. uczniowie klasy II b i I b uczestniczyli w wyjeździe do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, gdzie wysłuchali wykładu na temat „Energetyka wiatrowa a zdrowie mieszkańców”.

Profesor prof. dr hab. dr h. c. Feliks Jaroszyk nakreślił obraz najnowocześniejszej technologii, wykorzystywanej przy budowie elektrowni wiatrowych. Przekazał informacje, porównujące wiele metod pozyskiwania energii elektrycznej i wykazał, na podstawie najnowszych badań, znikomą szkodliwość zastosowania wiatraków. Rozwiał także wszelkie wątpliwości i dyskusje na temat niekorzystnego wpływu fal elektromagnetycznych na człowieka. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali wykładu, co skłoniło ich do dalszego zgłębiania tego tematu.

Następnie udali się na lodowisko. Po godzinnym ćwiczeniu sprawności fizycznej i relaksie pełnym śmiechu i drobniejszych upadków pojechali na specjalnie dla nich wyświetlany film fantastyczny. Po całym dniu pełnym wrażeń w godzinach wieczornych, w aurze zimowej wrócili do szkoły. (galeria zdjęć)

Karolina Wrzalik IIb

  

O misji w Afganistanie

 Dn. 05 grudnia br. klasy wojskowe naszego liceum  odwiedzili niezwykli goście, którzy byli na zagranicznych misjach: mjr Jarosław Odrobiński - odbywał misję w Iraku i żołnierz  1. Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kpr.  Adam Młodzik,  który dn. 9 listopada br. szczęśliwie powrócił z misji w Afganistanie.

            Kpr A. Młodzik z grupą 122 żołnierzy brygady przez blisko 8 miesięcy wykonywał zadania w składzie XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego ISAF w Afganistanie polegające  na    obsadzie,  ochronie oraz rozbudowie elementów bazy GHAZNI, a także jej zewnętrznych, doraźnych oraz stałych posterunków ochronnych. Żołnierze mieli za zadanie utrzymanie bezpieczeństwa całej bazy, w której stacjonowali pozostali żołnierze polskiego kontyngentu. Ciągle monitorowali to, co dzieje się wewnątrz i na zewnątrz bazy, aby inni żołnierze po wykonaniu zadań patrolowych i transportowych  mogli spać spokojnie.  

            Goście  w ciekawy sposób wprowadzili nas w świat misji oraz opowiedzieli jak  naprawdę żyje się  poza granicami kraju, gdy jest się  żołnierzem wojska polskiego i stacjonuje w jednostce w zupełnie innym państwie. Mieliśmy okazję zobaczyć także odznaczenia, które otrzymali za udział w takim przedsięwzięciu. Ukazali nam bardzo wyraźnie kontrast pomiędzy służbą tu w Polsce

a Afganistanie czy Iraku.

Słuchając wypowiedzi naszych gości, widać było jak zmienia się światopogląd człowieka, który wyjeżdża na misje. Opowiadania o świętach, w jaki sposób się je przeżywa, ale także o codziennym życiu i problemach z nim związanych niosły za sobą także inne przesłanie. To nie były tylko opowieści o żołnierzach.  Widzieliśmy jak bardzo doceniają fakt, iż teraz ich życie jest normalne,

( święta w gronie rodzinnym) a przede wszystkim to, że są w swoim kraju – Polsce. 

Ze wzruszeniem podkreślali, iż nasza ojczyzna jest piękna, ponieważ w porównaniu z sześciomiesięcznym oglądaniem piasku  krajobraz Polski jest urzekający…

            Dziękujemy za tę niezwykłą lekcję patriotyzmu. (galeria zdjęć)

Ewa Zagrodzka klasa IIc

  

Ratownicy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

Dnia 03 grudnia 2012r. klasa Ib pod opieką wychowawcy klasy p. Dariusza Jachołkowskiego po raz kolejny brała udział w zajęciach z edukacji z ratownictwa medycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile. Zajęcia jak zawsze poprowadził p. Damian Garlicki.

Zaczęliśmy od powtórzenia wiedzy i umiejętności z poprzednich zajęć: układania poszkodowanego w bezpiecznej pozycji, resuscytacja u noworodków i dzieci u osób dorosłych z użyciem defibrylatora AED. Bardzo dobrze sobie poradziliśmy i wykazaliśmy się dużą wiedzą.

Tradycją już naszych spotkań jest sprawdzenie wiedzy teoretycznej poprzez sprawdzian, którego nie mogliśmy ominąć. Następnie obejrzeliśmy krótki film, na którym pokazana była sekcja zwłok, a potem omawialiśmy temat wstrząsu. Rodzaje wstrząsów, objawy i powikłania, a także algorytm postępowania – nie są już nam obce.

Z zajęć na zajęcia widać u nas doskonalenie umiejętności, większą współpracę w czasie ćwiczeń, szczególnie kiedy używamy defibrylatora AED. Cieszymy się , że możemy pogłębiać wiedzę i umiejętności w specjalistycznych pracowniach PWSZ pod okiem wykwalifikowanego ratownika medycznego.                                          

Kinga Osipowicz kl. I b

  

„Ładuj broń !”

         Dn.1 grudnia br. przedstawiciele klasy II c wzięli udział Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich pn. „I Mikołajkowy Puchar Zimy 2012”, który odbył się na strzelnicy w Godawach. Organizatorem zawodów było Biuro Kujawsko - Pomorskie LOK w Bydgoszczy. Uczniami, którzy przystąpili do rywalizacji byli : Jakub Banaszak, Ewa Zagrodzka, Łukasz Kłodawski, Magdalena Szymańska oraz Hubert Wyrobek. Nowością dla uczniów był fakt, iż –po raz pierwszy-strzelali z kbk AK.

         Na strzelnicy mogliśmy przyglądać się  prawdziwym  zawodowcom  w tej dziedzinie. Pogoda nie sprzyjała zawodnikom, było strasznie zimno, lecz organizatorzy przygotowali dla nas ciepłe napoje oraz kiełbaski pieczone na ognisku, nie mówiąc o  wojskowej  grochówce!

         Przy okazji mogliśmy poznać wiele ciekawych osób i stowarzyszeń, które wzięły udział w rywalizacji. Wyniki nasze nie były wielkim osiągnięciem, ale jak na pierwszy raz -wrażenia niepowtarzalne! Natomiast nasi opiekunowie- żołnierze z  JRM w Kowalewku popisali się swoimi osiągnięciami. W klasyfikacji drużynowej zajęli 6 miejsce. Gratulacje !!

Chcemy iść za wzorem naszych opiekunów i również wiele osiągać!

Tli się w nas nadzieja, że częściej będą organizowane takie zawody,  w których możemy  uczyć się coraz to nowych rzeczy, a przy tym rozwijać swoje pasje i dobrze się bawić..  ;)

  

  

AZYMUT

Dn. 19 listopada br. klasa II c wraz z wychowawcą p. Maciejem Jaruzalem oraz nauczycielem przysposobienia wojskowego w naszej szkole p. Ireneuszem Durkowskim i dwoma rodzicami uczniów tej klasy: p. Mariolą Szymańską oraz p. Januszem Banaszakiem pojechała do JRM w Kowalewku na dość niezwykłe zajęcia. Wyruszyliśmy  tam sprawdzić nasze dotychczasowo zdobyte umiejętności z zakresu terenoznawstwa.

         Testem sprawdzającym wiedzę z tego zakresu był marsz na azymut. Marsz zaplanowany był na  2,5 h i miał ok. 9 km długości. Podzieliliśmy się na 4 zespoły.  Jeszcze w jednostce każda grupa otrzymała pisemną informację o długości  wszystkich odcinków, azymut, według którego trzeba było się kierować  oraz radio. Grupy wychodziły co 15 – 20 min.

         Jak to na każdej naszej wyprawie bywa i tym razem  nie zabrakło nagłych zwrotów akcji. Jedna grupa się zgubiła, druga poszła inną trasą, tak naprawdę  nikt nie mógł narzekać na brak wrażeń. Jedni śledzili drugich, a śledzeni kryli się przed śledzącymi. Gdy docieraliśmy do mety marszu, czekały już na nas:  ognisko i ciepły posiłek.

         Takich wrażeń szybko się nie zapomina. Mamy cichą nadzieję, że jeszcze nie raz wybierzemy się na taką wyprawę …   (galeria zdjęć)

Ewa Zagrodzka kl. II c

   

Siatkówka

Dnia 17 listopada br. w hali sportowej w Łobżenicy odbył się V Turniej LZS Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn. W sportowych zmaganiach wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły. Drużyna dziewcząt w składzie: Magdalena Szymańska, Justyna Muszyńska, Ewa Zagrodzka, Alicja Jaster, Monika Ryś, Natalia Nowicka, Karolina Stefaniak zajęła I miejsce na 3 startujące drużyny.

 Drużyna chłopców w składzie: Mateusz Kwaśniewski, Kamil Brzeziński, Mateusz Borkowski, Jakub Błaszczyk, Marcin Doliwka, Dawid Budnik- również zwyciężyła pokonując cztery drużyny.  

Gratulujemy młodzieży, że godnie reprezentuje naszą szkołę w środowisku lokalnym!

K. Mrotek

      

           11 listopada br. uczestniczyliśmy w obchodach Narodowego Święta Niepodległości na terenie Łobżenicy, w Nakle nad Notecią i w Pile.

Uczniowie klas wojskowych pełnili wartę podczas uroczystości miejsko –gminnych na cmentarzu parafialnym w Łobżenicy. W Nakle nad Notecią Klub Żołnierzy Rezerwy LOK zorganizował Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej pod patronatem Starosty Nakielskiego, w których dzięki współpracy z Jednostką Ratownictwa Medycznego w Kowalewku uczestniczyła młodzież pierwszych i drugich klas wojskowych naszego liceum ogólnokształcącego.

Delegacja naszej szkoły brała udział we Mszy Świętej za Ojczyznę, i uroczystościach upamiętniających 94 rocznicę odzyskania niepodległości, które odbyły się w Pile pod pomnikiem na pl. Zwycięstwa Narodowe Święto Niepodległości społeczność naszej szkoły uczciła na wiele sposobów.

  

  

XII OLIMPIADA EKOLOGICZNA POWIATU PILSKIEGO

    Już dwunasty raz uczniowie powiatu pilskiego walczyli o miano najlepszych w dziedzinie ekologii.

15 listopada br. odbył się etap powiatowy XII Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego. Zmagania powiatowe poprzedziły etapy szkolne. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy laureatami  olimpiady na  etapie  szkolnym  zostali Wojciech Pikulik, Karolina Wrzalik i Eryka Mrotek. Wszyscy uczęszczają do klasy IIb liceum ogólnokształcącego, realizującej biologię i chemię w zakresie rozszerzonym.

Udział naszych uczniów w eliminacjach powiatowych należy uznać za udany. Znaleźli się w gronie 8 najlepszych w powiecie pilskim. Wojciech Pikulik zajął 4 miejsce uzyskując tyle samo punktów co laurat  trzeciego miejsca a Eryka Mrotek zdobyła wyróżnienie. Przed Eryką i Wojtkiem już wkrótce następny etap – Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski w której laureaci i wyróżnieni uczniowie naszego powiatu zmierzą się z laureatami olimpiad powiatów chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, złotowskiego i wągrowieckiego.  

Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć, życzymy powodzenia w  dalszych zmaganiach.

Barbara Senska

Niezwykłe spotkanie

    Dnia 9 listopada br. w naszej szkole mieliśmy zaszczyt gościć Pana dr Marka Kiedrowicza, wykładowcę Politechniki Koszalińskiej oraz Slovak Universyty of Agriculture in Nitra (Słowacja).  Celem spotkania było ukazanie wad i zalet energii odnawialnej. Podkreślił, że argumentem na korzystanie z alternatywnych źródeł energii jest nieustanne zanieczyszczanie środowiska. Elektrownie, które bazują na paliwach kopalnianych emitują bowiem szkodliwe gazy(tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu i siarki) oraz pyły. Tym samym przyczyniają się do powstawania kwaśnych deszczy. Te powodują usychanie roślinności, erozję budynków i budowli. Spotkanie było bardzo ciekawe, mogliśmy zadawać pytania, na które prowadzący udzielał szczegółowych odpowiedzi. Gość zaprezentował i omówił, strukturę oraz funkcjonowanie uniwersytetu rolniczego w Nitrze.

    W wykładzie brało udział kilkudziesięciu uczniów z klas biologiczno- chemicznych Ib, IIb, IIIb, którzy z zainteresowaniem i ciekawością poznawali nowe technologie. Przedsięwzięcie odbyło się z inicjatywy uczennicy naszej szkoły Iwony Pawlak z kl. I b.

Iwona Pawlak, kl. I b

  

Nigdy nie dopasowujmy się do szarej, bezwolnej masy….”

Refleksje po obejrzeniu spektaklu baletowego „Zniewolony umysł”

Dnia 25 października br. odbył się szkolny wyjazd trzydziestoosobowej grupy do Opery Nova w Bydgoszczy. Punktualnie o 16.30, wszyscy odświętnie ubrani, wyruszyliśmy na spotkanie ze sztuką. Naszym celem było obejrzenie  spektaklu baletowego  pt.”Zniewolony umysł” w reżyserii Roberta Bondary na podstawie prozy Czesława Miłosza. (czytaj całość)

  

Po raz pierwszy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile

    5 listopada br. uczniowie klasy I b brali udział w zajęciach edukacyjnych z ratownictwa medycznego, które po raz pierwszy odbyły się w specjalistycznych pracowniach  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. W progach uczelni czekał na nas ratownik medyczny pan Damian Garlicki. Po wejściu do budynku Instytutu Ochrony Zdrowia wykładowca zaprowadził nas do klasy , która służy do ćwiczeń z ratownictwa medycznego, m. in resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Bardzo mile przywitała nas pani dr Alina Grochowalska (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Było ciężko, ale tego właśnie chcemy !

            Dnia 5 listopada br. klasa II C wraz z  wychowawcą - p. Maciejem Jaruzalem oraz p. Jackiem Dominowskim wyruszyła do patronackiej jednostki – 12. Komendy Lotniska w Mirosławcu. Cel wyprawy był dla nas zagadką.

            Kiedy dotarliśmy na miejsce, przywitały nas serdecznie znane nam osoby: chorąży sztabowy Sławomir Kolasiński oraz szef kompanii łączności i ubezpieczenia lotów chorąży Krzysztof Barczak. Zostaliśmy powitani  bardzo uroczyście. Następnie poznaliśmy program zajęć.

Już na początku mieliśmy okazję zaprezentować się w całej krasie. Defiladowym krokiem przeszliśmy plac. Tuż po zakończeniu oficjalnej części rozpoczęły się ćwiczenia. Pierwszy punkt stanowiła  musztra. Chodziliśmy i chodziliśmy.  Jednak nikomu,  pomimo niezbyt ciepłego powietrza, nie było zimno. Już w koszarowcu otrzymaliśmy pierwsze zadanie – prawidłowo i w odpowiednim czasie założyć filtrosorpcyjną odzież ochronną (FOO-1). Bój,  jaki stoczyliśmy z tą odzieżą był wręcz komiczny, dlatego żołnierze zaczęli nas wspierać w tej „walce”.  Aby jeszcze uatrakcyjnić nasz wygląd i związane z nim doznania, kazano nam założyć filtracyjne maski przeciwgazowe MP-5. Już nikt nie narzekał na chłód na zewnątrz, ponieważ w maskach  było potwornie gorąco. Kiedy wszyscy byli już odpowiednio wyposażeni, czekało na nas kolejne zadanie. Było nim wykonanie okopu do postawy klęczącej w naszym niezwykłym stroju. Pracowaliśmy osobno:  grupa dziewcząt i chłopców.  Gdy już wszystko było usypane i zajęliśmy miejsce w wykonanym przez siebie dole, trzeba było go zasypać.

Po skończonym  zadaniu czekał na nas iście wojskowy obiad – grochówka od Rady Rodziców naszej szkoły. Zmęczeni, cali mokrzy, lecz z uśmiechem na ustach,  pożegnaliśmy się z opiekującymi się nami żołnierzami i ruszyliśmy do domu.

            Było ciężko, ale tego właśnie chcemy! Pragniemy poczuć na własnej skórze ciężar obrony naszej ojczyzny i pokazać, że można nazwać nas kimś więcej niż tylko kadetami.. 

(galeria zdjęć)                                                                              Ewa Zagrodzka - kapral kadet  klasy IIc

  

Było ciekawie, zabawnie i humorystycznie…..

    31 października  br. uczniowie naszej szkoły zgodnie z tradycją przygotowali się do obchodów Halloween. Na lekcje przyszli w przebraniach wcielając się w znane postacie z horrorów i bajek anglojęzycznych. Nie zabrakło symbolicznych dyń. Było ciekawie, zabawnie i humorystycznie.

Na koniec zostali nagrodzeni drobnymi upominkami w postaci słodyczy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zabawie i przyczynili się do zaakcentowania tego dnia.

        

PODPISANIE POROZUMIENIA POMIĘDZY PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĄ ZAWODOWĄ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE A  ZESPOŁEM SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOBŻENICY

 ORAZ ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

"Człowiek jest stworzony, aby przekraczać siebie" E. Maunier

 

Dnia 17.10.2012r. nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową imienia Stanisława Staszica w Pile a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy. Natomiast uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Byliśmy także świadkami uzyskania awansu przez młodzież drugiej klasy-klasy wojskowej. Uczniowie przygotowali również akademię z okazji Święta Edukacji Narodowej. (czytaj całość)

     

Uczymy się ratować życie

    Dnia 08 października br. klasa I b ratownictwa medycznego uczestniczyła w drugich  w tym roku szkolnym zajęciach z ratownictwa medycznego prowadzonych przez wykładowcę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile i ratownika medycznego p. Damiana Garlickiego.

Nasze spotkanie zaczęliśmy od napisania krótkiego testu, który sprawdził, co wiemy z wrześniowych zajęć. Potem przeszliśmy już do głównego tematu. Najpierw pan wykładowca szczegółowo opowiedział nam, jak prawidłowo przeprowadzić zabiegi resuscytacyjne u noworodków i dzieci oraz kobiet w ciąży. Dodatkowo wszystko było dobrze ukazane na prezentacji multimedialnej, filmach, a także zdjęciach. Następnie wyszliśmy na zewnątrz gdzie ćwiczyliśmy wyciąganie poszkodowanego z samochodu chwytem Rauteka. Gdy wróciliśmy do klasy, zapoznaliśmy się z teorią: jak używać defibrylatora AED, do czego on służy i kiedy należy po niego sięgnąć. Na koniec naszych zajęć powiedzieliśmy jeszcze, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia, jakie czynności należy wykonać, a także przećwiczyliśmy układanie osoby poszkodowanej w bezpiecznej  pozycji. Spotkanie trwało cztery godziny lekcyjne.

Nasza wiedza medyczna pogłębiła nowe terminy i zagadnienia. Zdobyliśmy umiejętności, które chcemy ciągle doskonalić.

Kinga Osipowicz kl. I b

     

„Poczuj dzień Dzisiejszy”

XXI Międzyszkolne Regionalne Warsztaty Dziennikarskie w Bydgoszczy

Dnia 6.10. 2012r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie XXI edycji Międzyszkolnych Regionalnych Warsztatów Dziennikarskich, na której znaleźliśmy się również my- uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy: Adrianna Wierzbowska z klasy IIc, Adam Korpal z klasy Ic  i Patryk Rycyk z klasy IIc. (czytaj całość)

Park Linowy-Rudnica 2012

    Dnia 26.09.2012r. miał miejsce wyjazd do Parku Linowego w Rudnicy. W tej wycieczce uczestniczyły dwie klasy wojskowe: klasa Ia oraz klasa Ic z wychowawcami- p.Gabrielą Kwiatkowską,  p. Jackiem Dominowskim oraz nauczycielem przysposobienie wojskowego- p.Ireneuszem Durkowskim.

Park Linowy w Rudnicy jest jednym z największych parków w Polsce. Jego długość wynosi 1052 m długości, posiada pięć tras i łącznie 56 przeszkód o różnym poziomie trudności. Położony jest niecałe 7 km od Wałcza nad rzeką Dobrzycą.

Z Łobżenicy wyjechaliśmy o godz. 8.30. Na miejsce dotarliśmy ok. godziny. 10.00. Na początku prawie wszyscy mieli wiele obaw, że coś pójdzie nie tak.

Zostaliśmy jednak zaopatrzeni w sprzęt zabezpieczający. Start poprzedził kurs prowadzony przez profesjonalistów, więc przygodę w parku linowym rozpoczęliśmy spokojnie. Pierwszą, jedną z tras najprostszych, była trasa zielona. Uczniowie poradzili sobie z nią znakomicie, choć nie obyło się bez trudności podczas realizacji niektórych zadań. Nikt nie chciał jednak poprzestać na przejściu jednej trasy.  Nawet p. Jacek Dominowski zaangażował się w zabawę. Kolejną z tras była trasa niebieska, która zaczyna się zjazdem tyrolką i ćwiczeniami trudniejszymi od tych na pierwszej trasie. Następnie znaleźliśmy się na trasie czerwonej, przeznaczonej dla osób, które lubią większe emocje. Poziom adrenaliny wzrastał. Na koniec została trasa czarna-podobno najtrudniejsza, lecz dla uczniów klas pierwszych nie stanowiła ona problemu.

Po wykonaniu zadań odbyło się wspólne grillowanie. Dzięki temu bardziej się zintegrowaliśmy. Ok. 15.30 nadszedł czas zakończenia naszego pobytu w parku linowym.

Wciąż wspominamy pobyt w Rudnicy. Mnóstwo wrażeń, profesjonalne wskazówki instruktorów, dzięki którym przełamywaliśmy bariery lęku, niesamowite chwile -to wszystko na długo pozostanie w naszej pamięci.

(galeria zdjęć)

Lidka Tylewicz-uczennica klasy wojskowej Ia

  

Bo chcemy wiedzieć więcej..

            Dnia 1 października br. kadeci  klasy wojskowej II C pod opieką wychowawcy p. Macieja Jaruzala i komendanta JRM w Kowalewku im.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej  p. Krzysztofa Napieralskiego wraz z p. Mariuszem Porysiakiem wyruszyli do Centrum Militarnego w Krąpiewie. Celem naszej wędrówki był przeciwatomowy bunkier dowodzenia Wojska Polskiego.

            Od razu po przyjeździe przewodnik zapoznał nas z historią bunkra, który znajduje się 8 m pod ziemią. Znajduje się on na terenie powojskowym, gdzie jeszcze w 2008 r. stacjonowali żołnierze. Bunkier powstał w 1986 roku. Na te czasy był jednym z nowocześniejszych tego typu obiektów, gdyż posiadał klimatyzację. Po wysłuchaniu historii tego obiektu przyszedł czas na jego zwiedzenie. Wnętrze Centrum Militarnego zrobiło na nas ogromne wrażenie. Ilość korytarzy, pomieszczeń, cała infrastruktura – wszystko zachwyciło nas swoją pomysłowością i funkcjonalnością. Nikt nie spodziewał się, że tak duży obiekt można umieścić pod ziemią, a co najlepsze zachować go w takim stanie ! Do atrakcji tego wyjazdu należała również przejażdżka wozem terenowym -   po specjalnym torze byłej jednostki -  wśród lasów i piasków. przygodę każdy z przyjemnością wspomina, nawet nasz niezastąpiony wychowawca ! Sprzęt, który został po żołnierzach, był do naszej dyspozycji, więc ze wszystkim się dokładnie zapoznaliśmy. Po krótkiej przerwie pan Komendant zarządził musztrę, gdzie ćwiczyliśmy nasze umiejętności. Marszowym krokiem i z piosenką na ustach cała klasa ruszyła w kierunku centrum miejscowości Krąpiewo. Tam czekał na nas autokar, którym wróciliśmy w mury naszej szkoły.

            Nasz zbiór żołnierskich przygód powiększył się o jeszcze jedną. Ciągle chcemy powiększać nasz zasób wiedzy na temat wojska i nie tylko, zatem już z niecierpliwością czekamy na więcej...

                                                                                                                 Ewa Zagrodzka kadet klasy IIc

  

  

Klasa wojskowa nie próżnuje…

            Na dobre rozpoczął się rok szkolny, ale klasa wojskowa nie próżnuje i od września ciężko pracuje, szkoli się.  Dnia  24.09.2012r. do naszej szkoły przyjechali przedstawiciele JRM w Kowalewku im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej: ratownik medyczny Pan Bartłomiej Kębrowski wraz z panem Bartoszem Najdowskim, aby naszym kadetom przypomnieć musztrę i na dobre utrwalić jej zasady.

            Już rozgrzewka była męcząca, a co dopiero właściwe zajęcia. Nikomu nie było lekko. Bartłomiej Kębrowski, szczerze mówiąc, dał mam niezły wycisk. Różnego rodzaju pompki, brzuszki, bieganie, przeciąganie liny – to tylko niektóre ćwiczenia, które wykonywali nasi kadeci. Niektóre przypadły mam do gustu. Było ciężko, ale nikt nie narzekał, gdyż każdy czuje potrzebę wykonywania tego typu ćwiczeń.

Czekamy na przyjazd żołnierzy z JRM z Kowalewka, aby lepiej poznać samych siebie i zawód naszej przyszłości! (galeria zdjęć)

Ewa Zagrodzka klasa IIc

  

O miano najlepszych..

            Żołnierze wyróżniają się ponadprzeciętną sprawnością fizyczną, zatem rożne przeszkody nie zatrzymają prawdziwego wojaka. Aby sprawdzić tę tezę, uczniowie klasy wojskowej II C naszego liceum  w dniach 17.09.-20.09.2012r. uczestniczyli w Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostwach Sportowo – Obronnych w Bolesławcu. Szóstka naszych kolegów- Kamil Bukowski (kapitan zespołu ), Marcin Bąk, Bartosz Bratkowski, Dariusz Sobecki, Szymon Graj oraz Hubert Dubaj -dzielnie walczyła o puchar Ministra Obrony Narodowej. Przez cały czas byli pod czujną opieką dwóch przełożonych: starszego ratownika medycznego p. Błażeja Terlińskiego i  p. Mariusza Porysiaka.  (czytaj całość)

  

  

POD SKRZYDŁAMI BYDGOSKIEGO NIEBA..

SKOKI SPADOCHRONOWE KADETÓW KLASY WOJSKOWEJ ŁOBŻENICKIEGO LICEUM

         Jak zapewne wiemy, wojsko to nie tylko siła fizyczna, ale także obszerna wiedza z wielu dziedzin. Doceniając ten fakt,  Jednostka Ratownictwa Medycznego w Kowalewku im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej sponsorowała kurs spadochronowy dla najlepszego ucznia i najlepszej uczennicy klasy wojskowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy. Na tę niezwykłą nagrodę zapracowali: Ewa Zagrodzka i Jakub Banaszak. Razem z nami w szkoleniu brał także udział pan Mariusz Porysiak z JRM w Kowalewku. Szkolenie to poprowadził pan Marek Tarczykowski, wielokrotny Mistrz Polski, medalista mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata i Pucharu Świata, mający na swoim koncie przeszło 9100 skoków. (czytaj całość)

     

Razem w Berlinie, razem nad polskim morzem…

    Odbywające się w lipcu 2012  spotkanie realizowano pod hasłem „Wspólnie przeżywać historię polsko-niemiecką”. Był to cykl dwóch projektów, przeprowadzonych wspólnie na terytorium Niemiec i Polski. Uczestnicy wymiany spotkali się w Potsdamie. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

EKOLOGICZNY SUKCES UCZNIÓW ŁOBŻENICKIEGO LICEUM

    30 czerwca 2012r. w ramach XVIII edycji imprezy ekologicznej „EURO ECO MEETING” w Złotowie odbył się Makroregionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej pod hasłem przewodnim „Wokół Współczesnej Energetyki”. Organizatorzy konkursu jako cel postawili sobie między innymi popularyzację problematyki współczesnej energetyki, a szczególnie alternatywnych źródeł pozyskiwania energii. Wiąże się to ściśle z głównym zagadnieniem corocznego spotkania – kształtowaniem świadomości ekologicznej. Uczniowie naszej i innych wielkopolskich szkół przerwali właśnie rozpoczęte wakacje, by pokazać swoją proekologiczną postawę. Reprezentowali nas: Eryka Mrotek, Wojciech Pikulik i Daria Staszewska  -  wszyscy z klasy Ib liceum ogólnokształcącego. Trójosobowe reprezentacje dziewięciu szkół z regionu  walczyły o zwycięstwo w konkursie indywidualnie i zespołowo. Nadzór nad przygotowaniem  i  przebiegiem konkursu sprawował Inspektor ds. oświaty  Urzędu Miejskiego w Złotowie p. Jan Kowalski.

Nasi uczniowie już po raz trzeci w Złotowie odnieśli wielki sukces -  zdobyli główną nagrodę!

Nie mieliśmy  konkurentów w rozgrywkach zespołowych.  Za zajęcie pierwszego miejsca, dzięki pracy Darii, Eryki i Wojtka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy otrzymał nagrodę o wartości 3,5 tys złotych - sprzęt elektroniczny, wzbogacający bazę dydaktyczną szkoły. Serdecznie gratulujemy naszym ekologom wspaniałego sukcesu!!

  

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji dla naszej szkoły za udział

w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym „Ortograffiti”

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła wzięła udział w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym „Ortograffiti”  realizowanym przez Wydawnictwo Operon we współpracy  z Polskim Towarzystwem Dysleksji w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczennica jednej z klas  przez cały rok szkolny pracowała -pod kierunkiem p. Marii Mitek, nauczyciela języka polskiego- z zeszytem ćwiczeń do nauki ortografii z cyklu Ortograffiti. Dzięki temu powtórzyła zasady ortograficzne, rozwinęła spostrzegawczość, pamięć, koncentrację uwagi, przestrzenną wyobraźnię i umiejętności grafomotoryczne.

  

„Podróż marzeń”

    W dniach 11-18 czerwca 2012 r.  odbyła się wycieczka szkolna do Włoch, w której wzięli udział uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły. Była to wycieczka objazdowa. Zwiedziliśmy Wenecję,  San Marino, Asyż, Rzym, Watykan i Florencję. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

PROJEKT "MŁODY OBYWATEL"

    Grupa Młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012 , brała udział w projekcie  w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie, organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. "Młody Obywatel". Podczas zajęć uczniowie, zajmowali się badaniem społeczności lokalnej, odnajdywaniem zasobów kapitału ludzkiego. Przeprowadzali ankiety  na temat ważnych i ciekawych miejsc dla mieszkańców Łobżenicy i okolic. Uczniowie , analizowali kanały przepływu informacji pomiędzy członkami naszej społeczności. Efektem ich pracy, było stworzenie strony internetowej www.mlodzilobzenica.wordpress.com, w której przedstawiają naszą "Małą Ojczyznę" swoimi oczami. Piszą i fotografują to, co ich ciekawi i co chcieliby pokazać mieszkańcom. Pracę nad projektem młodzież zakończyła w czerwcu, lecz nadal chętnie pracują nad stworzoną przez siebie stroną internetową, umieszczając nowe artykuły. Mają też nadzieję ,że w nowym roku szkolnym dołączą do nich inni nowi członkowie, chętni by opisywać kolejne znane i nieznane historie naszego miasta Łobżenicy.

Adrianna Meller - Osman

   

ZJAZD KOMBATANTÓW AK W GÓRCE KLASZTORNEJ 10.06.2012R.

    Dnia 10 czerwca 2012roku młodzież Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych brała udział w Mszy Świętej w intencji kombatantów Armii Krajowej. Grupa naszych uczniów z klasy wojskowej pełniła wartę przy kaplicy AK, przedstawiciele pozostałych klas brali aktywny udział w liturgii Mszy Świętej .W uroczystości brali udział kombatanci AK, poczty sztandarowe szkół , harcerzy i kombatantów AK z okręgu kujawsko -pomorskiego. Na zakończenie liturgii zostały złożone kwiaty w Kaplicy poległych żołnierzy Armii Krajowej i podziękowania dla naszej młodzieży za włączenie się w przygotowania do kolejnego już zjazdu kombatantów Armii Krajowej  w Górce Klasztornej.

Adrianna Meller- Osman

Dzień Sportu

6 czerwca 2012r. na boisku szkolnym odbył się Dzień Sportu, podczas którego uczniowie klas wraz z wychowawcami brali udział w grach i zabawach na wesoło. Przygotowano również stanowisko do strzelania z wiatrówki. Po konkurencjach sportowych zorganizowano pieczenie kiełbasek i słodką niespodziankę.

(galeria zdjęć)                                                                                                                     Kamila Mrotek

  

Język niemiecki w baśniowej scenerii

            Baśń ,,Królewna Śnieżka” ukazała się w wydanym po raz pierwszy w latach 1812-1815 zbiorze około 200 utworów zatytułowanym Bajki dla dzieci (Kinder – und Hausmärchen). Zbiór opracowany przez braci Jacoba i Wilhelma Grimmów został wpisany do rejestru "Pamięci świata" przez międzynarodową organizację UNESCO.

Z okazji Dnia Dziecka postacie z tej baśni zagościły na scenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy. Scenariusz przewidział wersję dwujęzyczną przedstawienia. Aktorzy odgrywali swoje role z autentycznym zaangażowaniem. Na chwilę licealiści i nauczyciele wrócili do świata bajek z czasów dzieciństwa. Zrozumiałą jest rzeczą, że młodzież z pewnym dystansem odbierała treść baśni, co jednak nikomu nie przeszkadzało, aby dobrze się bawić. Do obejrzenia inscenizacji zaproszone zostały też dzieci z łobżenickiego przedszkola, które bardzo emocjonalnie odebrały wydarzenia rozgrywające się na scenie. Dyrektor szkoły, Lucyna Góra-Mrotek złożyła przedszkolakom życzenia z okazji Dnia Dziecka  a krasnoludki wręczyły im  lalki wykonane przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Przedstawienie po niemiecku miało na celu propagowanie nauki i znajomości tego języka. Było okazją do zastosowania aktywizujących form nauczania, propagowania nauki języka przez wypowiedź teatralną, oraz upowszechniania wartości kultury krajów niemieckojęzycznych.

W inscenizacji przygotowanej pod kierunkiem nauczycielek języka niemieckiego, Gabrieli Kwiatkowskiej i Izabeli Modrak wzięło udział 15 osób.

Gabriela Kwiatkowska

  

  

„Dziękuję, nie używam”

Dnia 30 maja 2012 r. w związku z Dniem bez Papierosa roztrzygnięte zostały konkursy literackie i plastyczne. Nasze uczennice z klasy II b pod opieką p. Danuty Buryta- Arndt uczestniczyły w konkursie literackim, na który przesłały wiersze. Ida Balicka zajęła I miejsce, a Weronika Szymańska – II miejsce, zdobywając atrakcyjne nagrody.

     

  

 

 

 

 

- anglojęzyczne warsztaty kreatywnej edukacji

 w ZSP w Łobżenicy

W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Make a Steap” mającego na celu  praktyczną naukę języka angielskiego, budowanie wrażliwości kulturowej i propagowanie tolerancji dla innych narodowości  oraz zrozumienia międzykulturowego wśród młodzieży, uczniowie łobżenickiego liceum ogólnokształcącego uczestniczyli w warsztatach kreatywnej edukacji prowadzonych przez zagranicznych praktykantów, którzy już po raz trzeci odwiedzili liceum na zaproszenie dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy Lucyny Góra – Mrotek. Szkolenie od 16 do 20 kwietnia 2012r. prowadzili studenci należący do globalnego stowarzyszenia studentów AIESEC: Jack Gill przyjechał z Pendżabu w Indiach a Stephanie Braganza, mieszkająca w Manili  na Filipinach to studentka Uniwersytetu De La Salle. Nasza szkoła w ramach powyższego projektu wspiera i dba o rozwój  młodych ludzi, stara się aby lepiej poznali świat, problemy społeczne oraz życie codzienne w innych krajach. Bezpośredni kontakt młodych ludzi ze studentami z zagranicy, przedstawicielami różnych kultur i religii przybliżył im w interesujący i atrakcyjny sposób zagadnienia związane z różnicami kulturowymi, umożliwił szerzenie tolerancji wobec różnych grup etnicznych i pomógł naszej młodzieży w odkrywaniu własnego potencjału.

Niecodziennym przeżyciem i atrakcją było też goszczenie studentów po zakończeniu zajęć w prywatnych domach uczniów. Stephanie została przyjęta w domu:  Alka Jasińskiego oraz Jagody i Mai Gierwatowskiej  a Jack u Ady Jachołkowskiej i Filipa Mrotka. Zagranicznym gościom młodzież zorganizowała czas wolny prezentując atrakcyjne miejsca Łobżenicy i najbliższej okolicy. Nauczycielem odpowiedzialnym za sferę logistyczną dotyczącą przeprowadzenia warsztatów w szkole był Jacek Dominowski.

 Partnerstwo w projekcie „Make a Steap”: wielogodzinne spotkania, wspólna zabawa, rozmowy, wymiana poglądów wyłącznie w języku angielskim ze studentami z zagranicy były wspaniałą okazją do poszerzenia globalnej sieci kontaktów, nawiązania międzynarodowych przyjaźni, otwarcia się na świat oraz pogłębienia wiedzy młodzieży i na pewno pobudziło wśród uczniów pasję  nauki języka angielskiego.

  

XXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

    Jak co roku w sobotę poprzedzającą Dzień Ziemi uczniowie z całej Polski przystąpili do rozwiązywania zadań  z dziedziny ekologii uczestnicząc w XXVII OWE na etapie wojewódzkim.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy reprezentowali laureaci etapu szkolnego: Wojciech Pikulik, Eryka Mrotek i Aleksandra Nowak.

21 kwietnia 2012 roku do Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu przybyło 169 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Wielkopolski. Uczniowie walczyli o prawo uczestnictwa w olimpiadzie  na etapie centralnym. Nasi uczniowie ukończyli zmagania na dobrym poziomie. Nie znaleźli się jednak w gronie  7 laureatów wojewódzkich. Cała trójka to uczniowie pierwszych klas. Za rok będą mieli ponowną szansę.

  

Dzień Nowozelandzki

30 marca br. w naszej szkole po raz siódmy nauczyciele języka angielskiego zorganizowali Dzień Kultury Anglojęzycznej. Poznaliśmy wiele interesujących faktów dotyczących odległej i nieznanej Nowej Zelandii.

(czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Niezwykła lekcja wojskowości

            Dnia 30 marca br. grupa uczniów z naszej szkoły wraz z klasą wojskową pojechała na Dni Otwarte koszar 1. Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

            Po przyjeździe na teren koszar uczestnicy udali się na plac ćwiczebny, gdzie mieli okazję zobaczyć lądowanie śmigłowca SOKÓŁ z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Nie zabrakło również uroczystego powitania wszystkich przybyłych przez dowódcę Brygady płk. Dariusza Plutę.

Każda grupa otrzymała własnego przewodnika, który oprowadzał nas po punktach szkoleniowych. Na tychże punktach żołnierze instruktorzy zadbali, o ot aby zaspokoić ciekawość odwiedzających, co niekiedy nie było łatwe. Do atrakcji należały m.in.: poszukiwanie min wykrywaczem, strzelanie z paint balla, wiatrówki, symulatory strzelań z broni palnej, bieganie w maskach, kamizelkach kuloodpornych i hełmach, jazda na bojowych wozach, penetrowanie pojazdów i oczywiście porcja wojskowej grochówki. Jakby tego było mało żołnierze przywieźli Czołg Pt-91, pojazdy KTO Rosomak, HMMWV i inny sprzęt logistyczny wykorzystywany w kraju i za granicą do transportu, załadunku i ewakuacji.

Na zaproszenie Brygady ze swoim sprzętem przybyła także grupa z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy, a stoisko promujące Siły Zbrojne wystawiła Wojskowa Komenda Uzupełnień.

            Najbardziej widowiskowym punktem było jednak pozorowane odparcie ataku na konwój logistyczny. Ostrzał wyglądał bardzo wiarygodnie i imponująco. Cała ta akcja, dziejąca się wśród dymu, strzałów budziła podziw i uznanie dla żołnierzy, a także pozwoliła się nam na moment przenieść na, choć pozorowane, pole walki. Żołnierze nie tylko w tej sytuacji zaprezentowali się tak rewelacyjnie. Byliśmy również świadkami akcji ratunkowej, w której ratownicy mieli za zadanie ocalić ludzi uwięzionych w budynku. Rolę poszkodowanych odegrali uczniowie naszej klasy. Ich wrażenia były identyczne. Stwierdzili, że to niezapomniane chwile, (wybuchy, strzały, dym i przerażenie), a jednocześnie niezwykłe przeżycie, którego nikt inny nie doświadczył. Widząc, jak funkcjonuje polska armia czujemy się bezpiecznie i mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy takimi wzorowymi żołnierzami, jakimi ci, którzy służą w 1. Brygadzie Logistycznej w Bydgoszczy.

Ewa Zagrodzka, klasa I C

  

  

Dzień Patrona Szkoły

Dnia 28 marca 2012r. obchodzono w naszej szkole Dzień Patrona Szkoły. Młodzież przygotowała inscenizację przedstawiającą wybrane wydarzenia z życia Tadeusza Kościuszki. Na szkolnej scenie zobaczyliśmy, jak bohater narodowy nagradza Bartosza Głowackiego za męstwo- zdobycie armaty wroga podczas bitwy pod Racławicami. Ujrzeliśmy także scenę, w której wódz narodu wydaje dokument zwany Uniwersałem Połanieckim. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Ewa Zagrodzka kl. I C

Sukces uczniów łobżenickiego liceum

    Dnia 20 marca 2012r., czteroosobowa reprezentacja uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy uczestniczyła w etapie powiatowym XII Wielkopolskiego Konkursu „Nasza Europa”, organizowanego przez Towarzystwo Samorządowe w Koninie. Patronat nad konkursem objął Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Filip Kaczmarek. Eliminacje powiatowe odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance. Reprezentacje uczniów z sześciu szkół ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego zmierzyły się z pytaniami konkursowymi dotyczącymi Unii Europejskiej przedstawionymi w formie testu.

Zwycięzcami w eliminacjach powiatowych, zostali uczniowie naszej szkoły:

pierwsze miejsce zajęła Marta Habrzyk z klasy I a liceum ogólnokształcącego,

drugie Wojciech Pikulik z klasy I B liceum ogólnokształcącego.

Tym samym dwójka laureatów zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego konkursu, który odbędzie się 20 kwietnia br. w Kole.  Uczniowie przygotowani byli przez p. Adriannę Meller-Osman

Serdecznie gratulujemy i życzmy powodzenia w zmaganiach wojewódzkich!!

  

II miejsce w IV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Sporcie.

    16 marca  br. reprezentacja naszej szkoły w składzie Szymon Barabasz i Jakub Jarmołowicz

z klasy III b liceum ogólnokształcącego brała udział w  IV Powiatowym Konkursie Wiedzy

o Sporcie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Pile.  Dwuosobowy zespół po intensywnych przygotowaniach stanął do rywalizacji o cenny puchar. Tym razem zawodnicy nie walczyli jednak na bieżni, lecz przy stolikach, gdzie musieli wykazać się wiedzą odpowiadając na pytania z różnych dziedzin sportu. Dotyczyły one szeroko pojętego olimpizmu, sportu polskiego i sportu lokalnego. Nie zabrakło również prezentacji multimedialnej ze zdjęciami znanych  sportowców. Uczestnicy w krótkim czasie rozpoznawali osobę przedstawioną na zdjęciu. Po dwugodzinnej rywalizacji zostali wyłonieni zwycięzcy. Szymon Barabasz i Jakub Jarmołowicz zajęli wysokie II miejsce ustępując jedynie drużynie  z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile. W konkursie brało udział 13 reprezentacji ze szkół ponadgimnazjalnych.

Serdecznie gratulujemy laureatom !  (galeria zdjęć)                                                          Kamila Mrotek

  

Akcja charytatywna „Dla Zosi”

    Dnia 14 marca br. Szkolny klub Wolontariusza i uczniowie klasy II a LO pod opieką koordynatora wolontariatu Danuty Buryta- Arndt zorganizowali drugą w tym roku szkolnym akcję charytatywna dla Zosi, dziewczynki z Łobżenicy. Pierwsza akcja w październiku polegała na sprzedaży jabłek pozyskanych od sponsorów, druga- na sprzedaży ciast, ciasteczek przygotowanych przez młodzież klasy II a i jej rodziców. Na akcję przyjechała także Zosia z mamą. Dziewczynka otrzymała upominek – maskotki, poznała wolontariuszy i  pozowała do wspólnego zdjęcia. Dzięki akcji udało się zebrać na rehabilitację i leczenie Zosi 200 zł, które zostało wpłacone na konto fundacji, do której należy dziewczynka. Pierwsza akcja przyniosła nam 347,20 zł. Cieszy ofiarność i  wrażliwość uczniów i pracowników naszej placówki, angażujących się w akcje Szkolnego Klubu Wolontariusza. Klub od początku roku szkolnego prowadzi także zbiórkę nakrętek dla Oliwki. 14 marca także Oliwka przyjechała wraz z mamą do szkoły, by osobiście odebrać kolejną (bo już trzecią od września 2011 r.) dużą „porcję” nakrętek. Oliwka gościła na lekcji wychowawczej w klasie II a, spotkała się z wolontariuszami, otrzymała upominek – maskotkę, z którą pozowała do zdjęcia, a na zakończenie spotkania sama radośnie podziękowała uczniom. Od września 2011 roku do akcji zbierania nakrętek włączyło się ponad 60 osób – młodzież, nauczyciele, pracownicy. I oczywiście nakrętki zbieramy dalej, aby przekazać je Oliwce w czerwcu.

Wolontariusze są zadowoleni, że mogą choć trochę pomóc chorym dzieciom, dołożyć „cegiełkę” do ich leczenia i rehabilitacji. Takie akcje pokazują, iż współczesna młodzież, to ludzie wrażliwi, chętni do bezinteresownej działalności, dzielący się sercem i swoim wolnym czasem, który spędzają w domach dzieci niepełnosprawnych.

Danuta Buryta-Arndt

   

         znak_KAPITAL_LUDZKI                                                      UE+EFS_L-kolor

 Turniej Wiedzy o Puchar Starosty Pilskiego

     Dnia 9 lutego br. drużyna reprezentująca uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy pod opieką p. Moniki Napierała-Mocek opiekuna Samorządu Uczniowskiego w składzie:

Marta Habrzyk kl. I a

Filip Mrotek kl. II a

Adrianna Wierzbowska kl. I c

wzięła udział w Turnieju Wiedzy o Puchar Starosty Pilskiego. Turniej odbywał się w gościnnych progach Młodzieżowego Domu Kultury w Pile. Do rozgrywek zgłosiły się drużyny ze wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Pilski. Uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu 4 kategorii tematycznych :wiedza o powiecie, muzyka, sport oraz kodeks drogowy i pierwsza pomoc przedmedyczna.

Wśród zaproszonych gości zasiedli : Starosta Pilski Mirosław Mantaj, pani Dyrektor Wydziału Oświaty w Pile  Jolanta Lubińska swoją obecnością zaszczycili też przedstawiciele Zarządu Powiatu w Pile oraz przedstawiciele Rady Powiatu w Pile.

Swoim drużynom kibicowali dyrektorzy szkół , opiekunowie Samorządów Uczniowskich oraz uczniowie.

Walka pomiędzy drużynami była wyrównana , uczniowie starannie przygotowali się do rozgrywek. Drużyny wykazały się dużą wiedzą na temat Powiatu Pilskiego.

Po zaciętej dogrywce puchar przechodni pozostał u zeszłorocznych zwycięzców czyli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im Hipolita Cegielskiego w Pile. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile na 3 miejscu znalazła się nasza drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im T. Kościuszki w Łobżenicy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy a w przyszłym roku powalczymy o pierwsze miejsce

                                                                            M. Napierała-Mocek

  

BRĄZ W PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

W XIII POWIATOWEJ OLIMPIADZIE DZIECI

I MŁODZIEŻY POWIATU PILSKIEGO

    W ramach rozgrywek o Mistrzostwo Powiatu Pilskiego w Piłce Siatkowej Chłopców reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy,

po trwających od października 2011 roku eliminacjach zakwalifikowała się do turnieju finałowego.

Mecze IV rundy finałowej odbyły się dnia 20 stycznia 2012 roku w hali sportowej  ZS im. Stanisława Staszica w Pile. W tej rundzie uczestniczyły  następujące zespoły:

ZSP Łobżenica, ZS im. St.Staszica, I LO Piła i ZSP Stara Łubianka.

    Reprezentacja naszej szkoły w składzie:

Mateusz Kwaśniewski, Jakub Jarmołowicz,  Kamil Brzeziński, Kamil Bukowski,

Jarosław Stefaniak, Marcin Doliwka, Szymon Graj, po rozegraniu 3 meczy zajęła III miejsce.

Nasi siatkarze otrzymali puchar, dyplomy i medale ufundowane przez Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile.

    Serdecznie gratulujemy medalistom i życzymy dalszych sukcesów

    Ostateczna klasyfikacja Mistrzostw Powiatu Pilskiego w Piłce Siatkowej Chłopców:

I miejsce     Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

II miejsce    I Liceum Ogólnokształcące w Pile

III miejsce  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

IV miejsce  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance

                                                                                                                 Opiekun:

                                                                                                        mgr Maciej Jaruzal

     

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ NA 20 FINAŁ WOŚP

    8 stycznia 2012 r. w hali sportowej w Łobżenicy odbył się Turniej Piłki Siatkowej zorganizowany z okazji  20 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Drużyna z naszej szkoły w składzie :Magdalena Szymańska ,  Mateusz Kwaśniewski, Kamil Bukowski , Kamil Brzeziński ,Szymon Barabasz, Szymon Graj , Marcin Doliwka po rozegraniu 5 meczy  ostatecznie zajęła III miejsce zdobywając okazały puchar.

W turnieju uczestniczyło 8 drużyn prezentujących wysoki poziom, dlatego też III miejsce naszych siatkarzy jest dużym sukcesem

  

XXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

9 stycznia 2012 roku 33 uczniów naszej szkoły przystąpiło do rozwiązywania testu etapu podstawowego XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, którego celem było wyłonienie reprezentacji szkoły do wojewódzkiego etapu olimpiady. Zgodnie z regulaminem należy uzyskać  80% poprawnych odpowiedzi, aby zakwalifikować się  do kolejnego etapu. Taki wynik osiągnęli – Wojciech Pikulik (Ib), Aleksandra Nowak (Ia) i Eryka Mrotek(Ib).

21 kwietnia 2012 r. w Poznaniu odbędą się zmagania etapu wojewódzkiego.

Szkolnym laureatom gratulujemy i życzymy sukcesów!!!.

Opiekunowie p. Lucyna Góra – Mrotek, p. Barbara Senska. 

  

Porozumienie o współpracy  pomiędzy

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy

i Jednostką Ratownictwa Medycznego w Kowalewku

Dnia 4 stycznia 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Jednostką Ratownictwa Medycznego w Kowalewku  i  szkołą ponadgimnazjalną w Łobżenicy. Porozumienie w obecności starszego ratownika p. Mariusza Porysiaka, młodszego ratownika p. Łukasza Tecława,  nauczycieli i uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Łobżenicy, uroczyście podpisali: reprezentujący Komendanta Jednostki Ratownictwa Medycznego - ratownik medyczny p. Jacek Soroczyński i dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki  w Łobżenicy p. Lucyna Góra – Mrotek.

Ratownik medyczny zaprezentował Jednostkę w Kowalewku, która  realizuje zadania statutowe na rzecz bezpieczeństwa powszechnego i obrony narodowej. Na podkreślenie zasługuje fakt prowadzenia przez Jednostkę działań w zakresie wychowania patriotyczno – obronnego, przysposobienia do służby wojskowej działań prewencyjnych wśród młodzieży np. szkoleń wspieranych przez Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zgodnie z treścią Porozumienia Jednostka Ratownictwa Medycznego w Kowalewku  zobowiązała  się m.in. do udostępniania szkole w Łobżenicy sprzętu i zaplecza kadrowego, do podejmowania przedsięwzięć o charakterze sportowo - obronnym np. z pierwszej pomocy przedmedycznej, elementów samoobrony, bytowania w trudnym terenie, do zorganizowania biwaków w terenie przygodnym,  które będą przede wszystkim wzbogacały plan edukacyjny uczniów z klasy wojskowej.

Dyrektor szkoły p. Lucyna Góra–Mrotek w swoim wystąpieniu  podkreśliła, że współpraca z Jednostką Ratownictwa Medycznego zapowiada się bardzo interesująco dla uczniów klasy wojskowej z łobżenickiego liceum. Umożliwi poszerzenie wiedzy z przysposobienia wojskowego, przyczyni się do kształtowania wśród młodzieży  postaw prospołecznych i obywatelskich.

JRM przeprowadziła już  dla uczniów klasy wojskowej  szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, łączności, terenoznawstwa. Uczniowie klasy wojskowej Liceum Ogólnokształcącego w Łobżenicy uczestniczyli w Mroczy w obchodach 93. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przed młodzieżą kolejne godziny specjalistycznych szkoleń na terenie jednostki.

Należy podkreślić fakt, że klasa wojskowa, która funkcjonuje  w  ZSP w Łobżenicy jest owocem współpracy z 12 Komendą Lotniska w Mirosławcu, z którą Powiat Pilski i  szkoła podpisali porozumienie w  2011 roku. (galeria zdjęć)

  

„DAR SERCA”

„DAR SERCA” to akcja charytatywna odbywająca się nieprzerwanie od kilku lat w naszej szkole. Organizatorami akcji są od dwóch lat wolontariusze skupieni w Szkolnym Klubie Wolontariusza założonym i prowadzonym przez Danutę Buryta- Arndt. W tym roku akcja trwała dwa tygodnie od 21 listopada do 5 grudnia 2011r. i włączyła się do niej duża grupa uczniów i pracowników naszej szkoły. Celem akcji było zbieranie zabawek, książek, przyborów szkolnych, ubranek dla dzieci biednych i potrzebujących z naszej gminy. Podsumowania akcji dokonano 5 grudnia w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza. W tym roku zebrano około 390 sztuk darów, wszystkie zostały protokolarnie spisane przez wolontariuszy i przekazane do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łobżenicy dnia 8 grudnia 2011 r. Zebrane dary zostały przekazane do paczek przygotowywanych przez TPD oraz do integracyjnego oddziału naszego przedszkola. Cieszy tak ogromny odzew wśród młodzieży i chęć przekazania maskotek, książek, gier komputerowych i planszowych dla dzieci. Akcję będziemy kontynuować, gdyż uczy ona wrażliwości na potrzeby otaczających nas ludzi, głównie dzieci, uczy życia w społeczeństwie lokalnym i uwrażliwia na potrzeby środowiska lokalnego. Wszystkim serdecznie dziękuję za okazane serce!

Uratować człowiekowi życie... - szkolenie dla uczniów klasy wojskowej

 z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

                        W ramach realizacji programu przysposobienia wojskowego dnia 30 listopada br.  wraz z wychowawcą oraz nauczycielem przysposobienia wojskowego wzięliśmy udział w szkoleniu z zasad udzielania pierwszej pomocy przeprowadzonym przez instruktorów - ratowników medycznych p.Jacka Soroczyńskiego i p.Bartłomieja Najdowskiego z Jednostki Ratownictwa Medycznego w Kowalewku. Zajęcia te  miały  na celu uświadomienie nam jak ważna jest pomoc poszkodowanemu przed przyjazdem karetki, która bardzo często ma decydujące znaczenie w ratowaniu życia.

            Na początku spotkania jeden z ratowników medycznych wyjaśnił nam teoretycznie rolę pomocy przedmedycznej i jej kolejne warianty. Otrzymaliśmy podstawy wiedzy z zakresu postępowania z osobą w stanie omdlenia, radzenia sobie z ciałem obcym w drogach oddechowych, atakiem drgawek a więc przypadków, z którymi  niejednokrotnie  mamy do czynienia w naszym otoczeniu.  Z zaciekawieniem wszyscy przyglądaliśmy się jak wygląda reanimacja poszkodowanego. Na fantomach ratownicy prezentowali kolejne czynności jakie trzeba wykonać, aby pomóc osobie poszkodowanej. Od tego momentu wiemy jak przebiega resuscytacja krążeniowo-oddechowa, jakie  zastosowanie ma defibrylator i jak go używać. Bardzo ważna dla nas była część praktyczna. Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy, z których każda ćwiczyła na poszczególnych stanowiskach, aby opanować czynności z zakresu pierwszej pomocy zdobyte na zajęciach. Pierwsza grupa zajęła się układaniem pozycji bezpiecznej, druga reanimacją, trzecia zaś budową, składaniem i rozkładaniem broni szkoleniowej,  ponieważ tego samego dnia po jakże interesującej lekcji pomocy nadszedł czas na typowo wojskowe zajęcia. Przeprowadził je dla nas ppor.Jakub Błasiak z działającego przy jednostce Stowarzyszenia Profil Wojskowy. Dotyczyły one broni wojskowej. Na przykładzie KBKS ( karabinek szturmowy 7,2 mm ) pułkownik wyjaśnił budowę tejże broni, jej zastosowanie na polu bitwy, jak również jej czyszczenie, rozkładanie i składanie. Po zakończeniu ćwiczeń jednej grupy wchodziła kolejna, tak więc każdy uczeń doskonalił nowo zdobyte umiejętności. Nie zabrakło także wiadomości i ćwiczeń  z zakresu szkolenia  sanitarnego:  unieruchamianie złamanych kończyn, opatrywanie ran. Nasiposzkodowani mieli przyjemność poleżeć na noszach zezłamaną nogą lub ręką. Następnie na boisku szkolonym odbyły się małe zawody w udzielaniu pierwszej pomocy.

            Tym miłym akcentem zakończyło się nasze szkolenie, dzięki któremu być może w przyszłości uratujemy komuś życie. (galeria zdjęć)

  

Wolontariat

Dnia 20 listopada 2011 r. uczennice- wolontariuszki naszej szkoły pod opieką szkolnego koordynatora wolontariatu p. Danuty Buryta-Arndt wzięły udział w zbieraniu produktów od handlujących na targowisku miejskim. Uczennice z klas Ia: Katarzyna Smolarz , Marta Habrzyk, II a: Kamila Mreła, Sandra Rzepecka, II b: Kinga Arndt, Sylwia Słupikowska, Małgorzata Wilusz, Wioletta Gapa, Weronika Damska i opiekun włączyły się w akcję organizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Łobżenicy. Celem akcji jest zebranie ubrań, zabawek, słodyczy i innych potrzebnych rzeczy na przygotowanie przez TPD paczek świątecznych.

Cieszy fakt, iż mimo wolnego dnia- niedzieli- uczennice chętnie zaangażowały się w tę akcję i dla potrzebujących dzieci poświęciły swój czas.

                                                                                Szkolny koordynator wolontariatu: Danuta Buryta- Arndt

  

„ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA TYTONIU ”

 w Łobżenicy !!!

    Tradycyjnie w trzeci czwartek listopada obchodziliśmy „ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA TYTONIU ”, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im T. Kościuszki w Łobżenicy wzięli po raz kolejny udział w happeningu ulicznym.

    Podczas przemarszu ulicami miasta razem z uczniami ze szkoły podstawowej w Łobżenicy oraz gimnazjum rozdawana była przechodniom ulotka informacyjna na temat szkodliwości palenia papierosów autorstwa naszej uczennicy klasy II b Idy Balickiej.

    Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w konkursie profilaktycznym ” Dziękuję nie używam” organizowanym przez Gminne Centrum Profilaktyki w Łobżenicy oraz Gminną Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łobżenicy.

     W kategorii prace plastyczne I miejsce zajęła Aleksandra Nowak uczennica klasy I a Liceum Ogólnokształcącego , II miejsce zajął Mateusz Kwaśniewski z klasy IIa  a  III miejsce Dawid Budnik uczeń klasy IIa.

    W kategorii prace literackie Miejsce zajęła Ida Balicka uczennica klasy II b , II miejsce Anna Józwiak uczennica klasy I b natomiast III miejsce  Adrianna Jachołkowska z klasy II b. Przyznano również wyróżnienie za pracę literacką , które otrzymała Monika Kobus z klasy IIIa .

      Po zakończeniu przemarszu udaliśmy się na plac przed Gminne Centrum Profilaktyki w Łobżenicy gdzie nastąpiło symboliczne spalenie papierosa na znak rzucania nałogu przygotowanego przez uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy.

       Na zakończenie uroczystości laureatom konkursu zostały wręczone nagrody  a informacje na temat historii „Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu” Pani Alicja Krzyżanowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile.

M. Napierała-Mocek

Pedagog szkolny

  

 

Jak rozpoznać czarownicę?

Na to pytanie uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy usłyszeli odpowiedź 3 listopada 2011 roku podczas kolejnych – już trzecich - szkolnych obchodów Halloween, których organizatorem jest Weronika Sturmowska, nauczyciel języka angielskiego. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 I PRZYSIĘGA KLASY WOJSKOWEJ

    Dzień 19 października 2011 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy był niezwykle uroczysty. W poczet uczniów naszej szkoły włączeni zostali uczniowie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego. W tym  roku szkolnym uruchomiona została klasa wojskowa, więc ślubowanie połączone zostało z przysięgą wojskową kadetów. (przeczytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

    Dnia 14 października 2011 odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile powiatowe odchody Dnia Edukacji Narodowej. Swoją obecnością uświetnili je zacni goście na czele z Mieczysławem Augustynem - Senatorem RP, Mirosławem Mantajem – Starostą Pilskim, Piotrem Głowskim – Prezydentem Miasta Piły, radnymi Rady Powiatu w Pile z Marią Augustyn -  Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Pile. Uczestniczyli w nich także przedstawiciele naszej szkoły- dyrektor Lucyna Góra - Mrotek, nauczyciel geografii Barbara Senska,  pracownicy administracji - sekretarz szkoły Jolanta Jaruzal i kasjer Danuta Chmielewska  oraz przedstawiciele  Samorządu Uczniowskiego - Marcin Doliwka i Karolina Wrzalik. (przeczytaj całość)

  

Nasz sukces w Indywidualnych Mistrzostwach Rejonu Pilskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce

    Dnia 30 września na stadionie miejskim w Złotowie odbyły się  Indywidualne Mistrzostwa Rejonu Pilskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce. Bardzo liczna reprezentacja naszej szkoły wystartowała we wszystkich konkurencjach .  Najlepsze lokaty zajęli : Jakub Jarmołowicz w biegu na 200 m – I miejsce , Barabasz Szymon w chodzie na 3000 m – II  miejsce , sztafeta chłopców 4X100 m (Borowczyk Jakub, Jarmołowicz Jakub, Stefaniak Jarosław, Kwaśniewski Mateusz ) -I miejsce, Dutkiewicz Bożena – V miejsce w biegu na 800 m, Słupikowska Kamila – VII miejsce w skoku w dal , Bukowski Kamil – IV miejsce w biegu na 100 m , Główczewski Dawid – VII miejsce w biegu na 400 m , Bilicki Jan – VII miejsce w biegu na 800 m , Mrotek Andrzej – IX miejsce w biegu na 1500 m . Zawodnicy : Szymon Barabasz, Jakub Jarmołowicz i sztafeta chłopców  4X100m zakwalifikowali  się do finału wojewódzkiego. (galeria zdjęć)

  

                                        Śladami historii polsko-niemieckiej

    W grudniu minie 18 lat od pierwszego spotkania uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy z młodzieżą niemiecką z Nadrenii Północnej –Westfalii. Można więc stwierdzić, że ,,wymiana” osiągnęła dojrzałość. Letni projekt 2011 składał się z dwóch części: pierwszy etap odbył się w Niemczech i nosił  tytuł ,,Drezno i Szwajcaria Saksońska”. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

     

Ach ten Paryż…

    Przygotowania nasze - uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy i oczekiwanie na wycieczkę trwały cały rok szkolny, aż wreszcie 6 czerwca br. w godzinach popołudniowych wyruszyliśmy do jednego z najpiękniejszych i najbardziej znanych miast świata – Paryża. Naszym przewodnikiem był Filip Wasiak. Bardzo szybko wtopił się w naszą grupę i stał się jednym z nas. Przez całą wycieczkę dzielił się z nami swoją wiedzą a robił to w sposób niekonwencjonalny – na wesoło.

Podróż do Francji, do miasta Reims, trwała 17 godzin. Po drodze zatrzymywaliśmy się w Niemczech i w Belgii. Mimo licznych przerw, dla wielu z nas noc w autokarze była sprawdzianem gimnastycznych umiejętności.

Pierwszy etap wycieczki to miasto Reims, głównie Katedra Koronacyjna Królów Francji. Po męczącej nocy i długim spacerze po Reims około 18 dotarliśmy do hotelu. Nauczyciele mieli nadzieję, że po tak trudnym dniu noc będzie spokojna. Nic bardziej mylnego – prysznic i kolacja pozwoliły nam bardzo szybko odzyskać siły i o ciszy nocnej mogli tylko pomarzyć. Trudno, taki jest urok młodzieży.

Następnego dnia wczesnym rankiem udaliśmy się do Paryża. Tego dnia w Paryżu zwiedzanie miasta i pobyt między innymi w Fragonard – muzeum perfum. Wielu z nas uległo czarowi zapachów i zostawiło tu niemałe pieniądze. Potem były Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny, Pałac Inwalidów z grobem Napoleona, Luwr, Ogrody Królewskie i Ogrody Tuileries. Ciekawy to był dzień. Przewodnik wiele i interesująco opowiadał. Trudno to dzisiaj opisać, najlepiej zobaczyć na własne oczy.

Następny dzień to min.  Wieża Eiffla, Pola Marsowe, Wersal i wieczorny rejs po Sekwanie. Nie wiem co tu wyróżnić. Spacerowaliśmy po Paryżu z wielką przyjemnością i było nam ciągle mało. Doceniliśmy jednak metro, którym tak łatwo się przemieszczać. Myślałam, że Wieża Eiffla jest przereklamowana, ale myliłam się. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Nocny rejs po Sekwanie, urok oświetlonego różnymi barwami Paryża, dźwięki ulicznej muzyki, labirynty zieleni w Wersalu rzuciły na mnie czar. Dlatego kiedy znalazłam się w punkcie zero przed Katedrą Notre Dame, kręciłam się zgodnie z zaleceniem przewodnika, bo to podobno znak, że się tu jeszcze wróci.

Następnego dnia odwiedziliśmy grób Fryderyka Chopina na cmentarzu Pere Lachaise, byliśmy w Dzielnicy Łacińskiej z Sorboną, widzieliśmy Panteon a także spacerowaliśmy uliczkami Montmartre.  Byliśmy też w Bazylice Sacre Coeur. Był to ostatni dzień naszego pobytu w Paryżu. W drodze do autokaru zahaczyliśmy jeszcze o Moulin Rouge i okolice.

Podczas całej wycieczki posiłki serwowała nam  restauracja Flunch Beaubourg, a spaliśmy w hotelu Premiere Classe Roissy.

10 czerwca  pełni wrażeń,   zafascynowani  Paryżem o godz. 21 z żalem  wyruszyliśmy w długą  podróż do domu. Po drodze podziękowaliśmy drobnym upominkiem z Paryża pilotowi i kierowcom za opiekę, bezpieczną jazdę i miłą atmosferę.

11 czerwca o godzinie 16 byliśmy w Łobżenicy. Wszyscy uczestnicy wycieczki chyba się ze mną zgodzą – warto było, szkoda tylko, że tak krótko.

Na koniec chciałabym podziękować nauczycielom za troskliwą opiekę. Dziękujemy!  Byle do następnej wycieczki – może do Hiszpanii, Włoch lub Chorwacji? Tyle jest jeszcze pięknych miejsc do zobaczenia. (galeria zdjęć)

Adrianna Jachołkowska – uczestniczka wycieczki

  

Klasa wojskowa w Zespole Szkół Ponadgimazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy - podpisanie Listu Intencyjnego

Dnia 1 marca 2011 r. odbyła się uroczystość podpisania Listu Intencyjnego- Deklaracji Współpracy pomiędzy 12. Komendą Lotniska w Mirosławcu a Powiatem Pilskim. Wydarzenie to,  jak powiedziała na wstępie  dyrektor szkoły p.   Lucyna Góra – Mrotek,  ma na celu uatrakcyjnienie naszej oferty edukacyjnej i poszerzenie profili  kształcenia w liceum ogólnokształcącym o klasę wojskową z rozszerzonymi przedmiotami: językiem angielskim, geografią i zajęciami  z przysposobienia wojskowego. Klasę tę planujemy uruchomić od roku szkolnego 2011/2012  jako owoc współpracy pomiędzy Jednostką Wojskową nr 3299 a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  
tel.(fax) 067-2860037 / e-mail sekretariat@zsplobzenica.pl