NOWY ADRES STRONY: zsplobzenica.eu

 

„Przeżyj to sam, (…)nie zamieniaj serca w twardy głaz…, Póki jeszcze serce masz…”

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

I koniec roku szkolnego nadszedł, jak zawsze bardzo szybko…Wzruszenie, wywołane słowami piosenki w pięknym wykonaniu Moniki Bujak, będzie towarzyszyć nam długo… Wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni, że po 10 miesiącach wytężonej pracy, można odebrać upragnione świadectwo i 26 czerwca 2015 r. zakończyć pewien etap swojego życia…Jednak każdy rok powoduje, że stajemy się coraz starsi, ale też bardziej doświadczeni, odpowiedzialni, pewni stawianych sobie celów, do których dążymy nieustannie. Ciągle bowiem wyznaczamy sobie nowe. (czytaj dalej)


 

 

 

 

„SPOTKANIE U MATKI”

 

    Wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy dnia 21 maja 2015 r. pod opieką pani M. Napierała-Mocek oraz pani 

H. Połczyńskiej udali się do Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej, gdzie aktywnie włączyli się w organizację Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Spotkanie u Matki”.

    Na scenie na Placu Objawienia swoje talenty i umiejętności zaprezentowali mieszkańcy Domów Pomocy Społecznych, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, podopieczni różnych fundacji i stowarzyszeń z wielu miejscowości.

    Koncert prowadził ks. Piotr Gałązka  MSF z Górki Klasztornej. Konferansjerami byli uczniowie z klasy IIb Liceum Ogólnokształcącego: Sara Bochat oraz Michał Pietrzak.

    Wolontariusze- uczniowie klasy IIb Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy pomagali podczas rejestracji uczestników koncertu, rozdawali słodkości oraz napoje a także ciepły posiłek.

    Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i empatią wobec przybyłych do Górki Klasztornej osób. Dbali o dobrą i miłą atmosferę, pomagali innym w razie takiej konieczności.

Spotkanie upłynęło w radosnej atmosferze oraz radości bijącej od uczestników spotkania.

M. Napierała-Mocek

 

 

„Ukryte piękno w każdym z nas” - spotkanie z niezwykłym poetą

    18 maja br. uczniowie klasy Ia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy wzięli udział w zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury spotkaniu z poetą- Bogusławem Chmielem. Pisarz jest znany w kraju i poza jego granicami. Wydał już dziewięć zbiorków poetyckich. Ostatni nosi tytuł: „W matni świata”.
    W czasie spotkania z poezją Bogusław Chmiel odczytał kilka swoich wierszy, które wybrał specjalnie na tę okazję. Warto zaznaczyć, że jeden z nich związany był z Łobżenicą.
Pisarz zaprosił również wszystkich do rozmowy-nie tylko o poezji. Przyznał, że szczególnie interesuje go tematyka marynistyczna, związek człowieka z morzem, przyrodą. Jeden z krytyków literackich napisał: „Morze jest dla Chmiela wspaniałym, wiernym, choć o wielu twarzach, przyjacielem na dobre i na złe oraz wyrozumiałym powiernikiem wszelkich trosk”. Autor przyznał także, że lubi podróże, gdyż najczęściej podczas wędrówek w kraju czy poza nim powstają nowe teksty.
    Poeta odpowiadał również na pytania uczestników spotkania. Dzięki temu poznaliśmy wiele „tajemnic” związanych z pisaniem wierszy i wydawaniem zbiorków poetyckich. Dowiedzieliśmy się, że P. B. Chmiel szczególnie upodobał sobie wędrówki i kontemplację nad bezkresnym morzem, wśród szumu fal i krzyku mew.
    Spotkanie było bardzo ciekawe. Pokazało, że każdy ma jakąś pasję i warto ją pokazać innym - tym bardziej, że -jak pisze Bogusław Chmiel w jednym z wierszy- „ukryte piękno w każdym z nas” .
 

Danuta Buryta-Arndt, Maria Mitek

 

 

„Zmień odpady na zysk” - przedstawiciele Akademii Słońca w naszej szkole
18 maja 2015 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie – konferencja prowadzona przez przedstawicieli Firmy Akademia Słońca w ramach projektu „Zmień odpady na zysk- Biogazownia w Twojej gminie” dla uczniów klas: Ia, IIb i IIc Liceum Ogólnokształcącego. Akademię tworzy grupa specjalistów, których połączył jeden cel - chęć obniżenia kosztów energetycznych i dbałość o środowisko. Panowie Jakub Kaniewski i Piotr Adam w interesujący sposób opowiedzieli o biogazie: procesie powstawania, jego częściach składowych, działaniu biogazowi, substratach wykorzystywanych w biogazowi, magazynowaniu i wykorzystywaniu biogazu. Ukazali zalety tworzenia biogazowi, np. wykorzystanie odpadów, ograniczenie emisji do atmosfery wysokich stężeń metanu. Wskazywali także na bardzo wysokie nakłady inwestycyjne, które należy ponieść, by zbudować biogazownię. Zaznaczyli jednak, że pojawiają się nowe ustawy, które gwarantują system wsparcia dla osób, firm, które zdecydują się na pozyskiwanie energii w nowoczesny i ekologiczny sposób. Podkreślili zalety społeczne, ekonomiczne i ekologiczne biogazowni dla środowiska lokalnego. Wyjaśnili, że biogaz i pochodzący od niego biometan o parametrach zbliżonych do gazu ziemnego są czystym, przyjaznym środowisku źródłem „zielonej” energii. Powiedzieli także o istniejących w kraju i zagranicą rozwiązaniach (produkcja biogazu i biometanu), o wadze dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i dla świata produkcji „energii zielonej”. Młodzież została także zachęcona do udziału w konkursie plastycznym. Więcej informacji na ten temat na stronie: www.biogazowniawgminie.pl. Na spotkaniu obecny był Pan Wiceburmistrz Łobżenicy-Józef Lewandowski, który podkreślił, że żyjemy w czasach rewolucji energetycznej i w świadomości Polaków zachodzą zmiany, gdyż dostrzegają potrzebę budowy biogazowni czy wiatraków, korzystanie z energii odnawialnej. Dodał, że „Natura daje nam wiele możliwości..”, a naszej gminie nie jest obcy temat związany z energią uzyskiwaną z biogazu. Spotkanie było bardzo ciekawe i pozwoliło na zdobycie nowych wiadomości na temat odnawialnych źródeł energii.
 

Danuta Buryta- Arndt, Maria Mitek

 

 

Dzień Sportu- w tym roku bawiliśmy się razem !!

7 maja 2015r. w  naszej szkole odbył się Międzyszkolny Dzień Sportu. W tym roku do rywalizacji zostali zaproszeni uczniowie klas III wraz z  wychowawcami z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Łobżenicy. Zabawa przebiegała w miłej atmosferze. Przeprowadzono konkurencje sprawnościowe, podczas których uczestnicy musieli biegać w kaloszach, nalewać wodę do butelek, biegać w workach. Rywalizację wygrali gimnazjaliści. I miejsce – klasa III a, II miejsce- klasa III e i III miejsce – klasa III b. Odbył się również mecz piłki siatkowej pomiędzy reprezentacją Gimnazjum a reprezentacją Liceum. Pojedynek wygrali uczniowie Gimnazjum. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, dyplomy i okolicznościowe statuetki. Obydwie drużyny otrzymały piłki a siatkarki drużyn Gimnazjum i Liceum także zestawy kosmetyków. Po zakończonych konkurencjach sportowych na uczniów czekały grillowane kiełbaski. Zawody dostarczyły wszystkim uczniom  i kibicom wiele  emocji. Kolejny raz udowodniliśmy, że potrafimy  bawić się , rywalizować oraz miło i przyjemnie spędzać czas. Dyrektor, nauczyciele i uczniowie serdecznie dziękują wszystkim sponsorom: Powiatowi Pilskiemu, Wydziałowi Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile i Radzie Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.

Kamila Mrotek

 

Dzień szkoleniowy "mundurowych"  z klas I a i II a w Bydgoszczy

Dnia 28.04 br., pomimo deszczowych warunków pogodowych, po cyklu zajęć przeprowadzonych na terenie szkoły, odbyło się szkolenie dla uczniów – kadetów klasy wojskowej IIc oraz grupy wojskowej z klasy Ia z ZSP
im. T. Kościuszki w Łobżenicy w Brygadowym Ośrodku Szkolenia 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy prowadzone przez żołnierzy-instruktorów i z wykorzystaniem sprzętu 1 batalionu logistycznego Ziemi Nakielskiej w Bydgoszczy.(czytaj dalej)

 

Ksiądz Piotr Gałązka na lekcji wiedzy o kulturze

Dnia 27 kwietnia br. -podczas lekcji wiedzy o kulturze –ksiądz Piotr Gałązka MSF spotkał się z uczniami klasy Ia. Misjonarz w interesujący sposób opowiedział o przygotowaniach do Jubileuszu 50-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Góreckiej. Piotr Gałązka dokładnie opowiedział o tym, co wydarzyło się w 1965r.

Ksiądz zachęcił wszystkich do uczestnictwa dnia 14 czerwca br. w uroczystościach, gdyż –jak mówił- to historyczne wydarzenie.  Tego dnia odbywać się będą uroczystości jubileuszowe, a Sanktuarium w Górce Klasztornej otrzyma tytuł Bazyliki.

 Warto zaznaczyć, że młodzież naszej szkoły bierze udział w projekcie pt. „50 lat koronacji obrazu Matki Bożej Góreckiej”.

 Maria Mitek

 

Uwaga !!!
Nabór do Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy informuje Rodziców, że nabór uczniów
do Szkoły Podstawowej Specjalnej , Gimnazjum Specjalnego
odbywa się na podstawie podań (wzór podania) złożonych wraz
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wystawionego
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy ul. Złotowska 15
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30
 

 

 

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOBŻENICY

    Dnia 24 kwietnia 2015r. odbyła się uroczystość pożegnania Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy. „Żyje się tylko chwilą, A czas jest przezroczystą perłą wypełnioną oddechem”. Tymi słowami zaczerpniętymi z poezji Haliny Poświatowskiej Pani Dyrektor Lucyna Góra-Mrotek rozpoczęła swoją wypowiedź. Zwróciła uwagę na to, że czas szybko przemija, jednak wszystkie chwile spędzone w szkolnych murach pozostają na zawsze w pamięci. Wyraziła przekonanie, że absolwenci idą w dorosły świat bogatsi o nową wiedzę, zdobyte doświadczenie i siłę, dzięki której pokonają wszelkie trudności. Podziękowała młodzieży za godną postawę uczniowską, za sukcesy w różnych konkursach wiedzy, artystycznych, sportowych. Przypomniała, że szkoła wciąż jest otwarta dla swoich absolwentów. „Możecie zawsze tutaj przychodzić”- dodała. (czytaj dalej)

 


 

REJONOWE MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY – ZNÓW NA PODIUM!

         W piątek  24 kwietnia 2015r w Pile odbyły się XXIII Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn składających się z uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu pilskiego. Mistrzostwa zorganizowano na terenie Państwowej Wyższej Szkoły w Pile. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy reprezentowała drużyna  złożona z 5 uczniów Liceum Ogólnokształcącego realizującego edukację z ratownictwa medycznego : Karolina Karolak kl. IIb, Hanna Stęposz kl. IIb, Pisarek Barbara kl. Ia, Bochat Sara kl. IIb, Arkadiusz Hoppe k. II b.

        Drużyny na wstępie  rozwiązywały test , następnie po kolei należało odgadnąć co dolega poszkodowanym w każdej scence improwizowanej przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile.

         Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy  mają na celu podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, upowszechnienie zasad bezpieczeństwa .

Nasi reprezentanci bardzo dobrze poradzili sobie z wykonaniem zadań i zajęli III miejsce – serdecznie gratulujemy!

  

Monika Napierała-Mocek

 

 

 

DRZWI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOBŻENICY

    18 kwietnia 2015 r. nasza szkoła gościła uczniów gimnazjów i ich rodziców, przedstawicieli: 12. Komendy Lotniska w Mirosławcu pod dowództwem st. kpr. Marcina Kutki, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile, którą reprezentowała kpt. Małgorzata Matkowska, czyli jednostek wojskowych, z którymi szkoła współpracuje, także z Harcerskiego Klubu Łączności Bydgoszcz – Łochowo z mjr rez. Witoldem Błasiakiem i Wiktorem Kuraszem, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, którą zaprezentował mł. bryg. Michał Szmagliński

    Podczas Drzwi Otwartych dyrektor szkoły Lucyna Góra – Mrotek zaprezentowała przedsięwzięcia szkoły, znaczące osiągnięcia uczniów: naukowe, sportowe, literackie, artystyczne, bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego naszej szkoły  w 2014 r. i  ofertę edukacyjną na rok szkolny 2015/2016 z liceum ogólnokształcącym- z rozszerzonymi przedmiotami – język polski, biologia i język angielski lub niemiecki w klasie I a ; matematyka, geografia, i język angielski lub niemiecki w klasie I b i po kilku latach wznowione technikum w zawodzie technik handlowiec oraz szkołę policealną dla dorosłych w zawodzie technik administracji.

Nowością jest propozycja, aby chętni uczniowie mogli wybrać nieobowiązkowo edukację z ratownictwa medycznego lub z przysposobienia wojskowego. (czytaj dalej)

 

 

 

Spotkanie z absolwentem Liceum ogólnokształcącego prof. dr hab. inż. Zdzisławem Jaworskim

17 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy gościł na spotkaniu z młodzieżą i nauczycielami prof. dr hab. inż. Zdzisław Jaworski, absolwent naszego liceum ogólnokształcącego z roku 1965, obecnie pracownik naukowy Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

(czytaj dalej)

 

 

 

Kampania  „Drugie Życie - Transplantacja - Masz dar uzdrawiania"

9 kwietnia 2015r.  odbyła się prelekcja na temat przeszczepów w ramach udziału naszej szkoły w kampanii "Drugie Życie". Gościem spotkania był dr Piotr Suszczewicz - lekarz w Wojewódzkim Szpitalu w Poznaniu, pracujący na Oddziale Transplantologii i Chirurgii Ogólnej. Reprezentowana przez Pana  doktora  placówka jest jedynym ośrodkiem w województwie wielkopolskim i lubuskim zajmującym się pobieraniem i przeszczepianiem narządów. Prelegent w ciekawy sposób przedstawił młodzieży, czym jest transplantacja, na czym polega przeszczep nerek, wątroby, płuca. Bardzo dokładnie wyjaśnił szpitalne procedury stwierdzania śmierci pnia mózgu. Przekazał uczniom wiedzę na temat transplantacji w Polsce i na świecie, wyjaśnił, kto to jest dawca żywy i martwy oraz podkreślił, jak ważne jest posiadanie oświadczenia woli. Udzielił też młodzieży i nauczycielom odpowiedzi na postawione pytania. Wierzymy, że młodzież zdobytą wiedzę przekaże swoim bliskim, znajomym i zaszczepi w nich dar przekazywania życia.

 

17 marca 2015 r. w ramach kampanii „Drugie Życie” odbyło się spotkanie z uczniami wszystkich klas naszej szkoły na temat posiadania oświadczeń woli. Wyświetlono dwa odcinki cyklu dokumentalnego o tematyce transplantacyjnej „Operacja Życie”. Po projekcji uczennice ubrane w T-shirty z logo kampanii rozdawały oświadczenia woli.

Organizacją kampanii „Drugie Życie” w naszej szkole zajęła się p. Kamila Mrotek, nauczyciel wychowania fizycznego i koordynator promocji zdrowia.

 

 

SPORT w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

Sukcesy chłopców naszego liceum ogólnokształcącego w piłce siatkowej

19 marca 2015 r. siatkarska drużyna chłopców naszej szkoły w składzie: Mateusz Borkowski, Jakub Błaszczyk, Patryk Pawlak, Szymon Jankowski, Mateusz Mudyna, Jakub Bazela, Jakub Wrzalik, Adam Winiarski, Kacper Mantaj zajęła po wytrwałej i wyrównanej walce II miejsce  w  Mistrzostwach Powiatu Pilskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej Chłopców w roku szkolnym 2014/2015. Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile zlecił naszej szkole zorganizowanie tej rozgrywki na hali sportowej w Łobżenicy. Pięknej sportowej rywalizacji towarzyszyło gorące zaangażowanie publiczności – młodzieży LO. Opiekę nad uczniami i nad organizacją zawodów sprawował nauczyciel wychowania  fizycznego p. Maciej Jaruzal.

 

27 marca drużyna w tym składzie pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego p. Kamili Mrotek uczestniczyła w Wielkopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 2014/2015 w zawodach Mistrzostwach Rejonu w Piłce Siatkowej Chłopców odbywających się w Pile. Tutaj nasi wspaniali sportowcy zajęli trzecie miejsce! Gratulujemy!

 

19 marca 2015r. Piotr Dahlke i Marcin Rataj uczniowie klasy I a naszej szkoły brali po raz pierwszy udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Sporcie. Uczestniczyli przedstawiciele 12 szkół z powiatu pilskiego. Nasi wspaniali chłopcy zajęli szóste miejsce, byli najwyżej sklasyfikowaną placówką spoza Piły. Prace młodzieży oceniali: Renata Wolska z Nadnoteckiego Szkolnego Związku Sportowego w Pile, Michał Miszczak, pracownik Gabinetu Starosty i Eligiusz Komarowski, etatowy członek zarządu powiatu w Pile i jednocześnie sędzia bokserski klasy międzynarodowej. Honorowym gościem spotkania Starostwa był Krzysztof Trawiński, właściciel szkoły Deep Diver , który z pasją zachęcał do przygody z nurkowaniem. Chłopcom serdecznie gratulujemy, życząc zwycięstwa w następnych edycjach konkursu.

D.B.-A.

 

 

DRZWI OTWARTE

Dnia 18 kwietnia w godzinach od 10:00 do 13:00 odbędą się w naszej szkole drzwi otwarte.

Serdecznie zapraszamy Gimnazjalistów i Rodziców!

Zapewniamy wiele atrakcji!

 

 

Spotkanie z Panią Aleksandrą Zapotoczny z Rzymu

Dnia 3.03.2015r. w naszym liceum odbyło się spotkanie z Panią Aleksandrą Zapotoczny- dziennikarką akredytowaną w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej, współpracownikiem  Biura Postulacji do Spraw Beatyfikacji i Kanonizacji Jana Pawła II, autorką wielu książek   o świętym Papieżu.

Pani Aleksandra Zapotoczny opowiedziała młodzieży liceum (uczniom klas: Ia, IIb i IIIb) o swojej pracy w Rzymie.   W ciekawy sposób mówiła o listach nadesłanych przez ludzi całego świata do Jana Pawła II. Usłyszeliśmy wzruszające historie osób, które opisując swoje życie, proszą Ojca Świętego o wsparcie, o pomoc w ważnych dla siebie sprawach. Zobaczyliśmy niektóre z tych listów na slajdach prezentacji multimedialnej przygotowanej przez dziennikarkę. Sporą część stanowiły teksty pisane przez dzieci. Były one często ozdobione rysunkami, np. serduszkami. Słuchacze dowiedzieli się, że wypowiedzi kierowane do Ojca Świętego zostały opublikowane w czasopiśmie „Totus Tuus” oraz w publikacjach, których autorem jest Pani Aleksandra Zapotoczny.

Usłyszeliśmy również wspomnienia dotyczące procedur procesu beatyfikacyjnego oraz  dnia, w którym Jan Paweł II został ogłoszony świętym. Pani Aleksandra Zapotoczny jako przedstawicielka Polski i pracownik Postulacji otrzymała niezwykły przywilej przeczytania Pierwszego Czytania podczas Liturgii Słowa w języku polskim. O przeżywaniu tej chwili mówiła ze skromnością, a jednocześnie wielkim wzruszeniem.

Dnia 2 kwietnia br. minie 10 lat –jak przypomniała Pani Aleksandra  Zapotoczny-„od narodzin Jana Pawła II dla nieba”. Natomiast rok 2015 ogłoszony został Rokiem Jana Pawła II.

Takie  spotkania, jakie odbyło się w naszej szkole, są bardzo ważne. Pani Aleksandra  Zapotoczny pokazała młodym ludziom wielkość naszego świętego Papieża i to, jak ważny jest     w życiu wielu ludzi na świecie. Przypomniała, że warto pamiętać o słowach Jana Pawła II - „Wszyscy jesteśmy powołani do świętości”.

Maria Mitek

 

 

Krew się polała

   3 marca 2015r.  w naszej szkole już po raz kolejny odbyła się zbiórka krwi przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Poznania. Jak zwykle nie zawiedli ludzie, którym bliskie jest zdrowie i życie drugiego człowieka. Najliczniej dopisali pełnoletni uczniowie z naszej szkoły. Duży wkład  mieli również mieszkańcy naszego miasta. Zarejestrowało się 56 chętnych, a krew oddało 47 osób.  Zebraliśmy 20.678 ml krwi. Dziękujemy wszystkim honorowym krwiodawcom !!!

 Kamila Mrotek

 

Studniówka Anno Domini 2015

 ,,W życiu piękne są tylko chwile”

…,, Taką chwilą jest dzisiejszy dzień i  noc , bo to noc radości, tańca, śpiewu. Studniówka to czas zabawy, to okazja do spędzenia razem beztroskiej i wesołej nocy…”

Tymi słowami dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki  w Łobżenicy Lucyna Góra –Mrotek powitała obecnych w dniu 13.lutego na balu studniówkowym maturzystów ANNO DOMINI 2015, grono pedagogiczne, rodziców oraz zaproszonych gości.  Dyrektor szkoły złożyła uczniom życzenia powodzenia na maturze, w dalszym dorosłym życiu oraz rzetelnej, wytężonej pracy podczas ostatnich tygodni nauki.

   Uroczystość miała miejsce w Ośrodku Wypoczynkowym Malwa  w Luchowie. W balu wzięło udział 73 tegorocznych przyszłych maturzystów.

Zaszczyt prowadzenia Studniówki przypadł uczniom klasy IIIa - Ewelinie Wełniak  i Mateuszowi Borkowskiemu.  Zgodnie ze studniówkową tradycją bal rozpoczęto dostojnym staropolskim tańcem-polonezem. W jego podniosłą atmosferę wprowadziły wszystkich uczestników  słowa Adama Mickiewicza przytoczone przez prowadzących"Poloneza czas zacząć."                                                                                                Polonez przygotowany został przez nauczyciela wychowania fizycznego-Kamilę Mrotek. Pięknie, dostojnie i z gracją zaprezentowany taniec wywołał wzruszenie na twarzach zebranych gości, szczególnie rodzice bardzo głęboko przeżywali pokaz umiejętności swoich  dorosłych już pociech. 

   Dyrektor szkoły życzyła powodzenia na maturze, uzyskania dobrych wyników i  osiągnięcia wymarzonych celów.  Aby trochę ,,pomóc” w spełnieniu życzeń, wychowawcy klasy IIIa - Gabriela Kwiatkowska,  III b –Dariusz Jachołkowski oraz IIIc – Jacek Dominowski przypięli swoim podopiecznym czterolistne koniczynki. Na szczęście.

   Po części oficjalnej miejsce miała wspaniała wspólna beztroska zabawa w gronie koleżanek i kolegów, przy udziale rodziców i nauczycieli.

   Spełniły się życzenia dyrektor szkoły, która cytując słowa Johna Feelinga Bekannta mówiła: ,, Ta chwila czarowna głębią nocy, szaleństwem fioletu, srebra bladym świtem niech zawsze trwa”. ,,Minęła studniówka, z wielkim hukiem, już niedługo, coraz bliżej…                                          

Powodzenia na maturze!

Gabriela Kwiatkowska

-wychowawca klasy III a

 

Narodziny nowej tradycji w Łobżenicy…

   Po raz pierwszy w historii naszego Liceum Ogólnokształcącego w Łobżenicy 12 lutego 2015 r. o godzinie 13.00 maturzyści zatańczyli poloneza w centrum miasta – na Placu Zwycięstwa. Pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia była Kamila Mrotek, nauczycielka wychowania fizycznego, która co roku ćwiczy z młodzieżą klas maturalnych skomplikowane przepiękne układy tego tańca, by przygotować pokaz na pierwszy najważniejszy bal –Studniówkę. Inicjatywa spotkała się z aprobatą dyrektor szkoły Lucyny Góra – Mrotek, a przede wszystkim młodzieży, która z aplauzem odniosła się do pomysłu. Burmistrz Łobżenicy Piotr Łosoś wyraził zgodę na zorganizowanie pokazu poloneza, Lucyna Szamara użyczyła energię elektryczną, a łobżeniccy strażacy wspierali w organizacji i zabezpieczali miejsce. Na Placu Zwycięstwa licznie zgromadzili się mieszkańcy, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki. Wszystkim bardzo spodobał się pokaz poloneza. Dla młodzieży była to niezwykła próba generalna przed mającą się odbyć nazajutrz studniówką.

   To niezwykłe wydarzenie będziemy kontynuować. Uczniowie młodszych klas już dzisiaj deklarują swój udział w polonezie w centrum Łobżenicy.

D. Buryta-Arndt

 

Kölle Alaaf, Łobżenica Alaaf…

   12 lutego 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy odbyła się impreza karnawałowa pod tytułem ,,Der Karneval am  Rhein” w wykonaniu uczniów i nauczycieli.  Hasła i symbole na cześć karnawału  umieszczono  w wielu widocznych miejscach w szkole; w klasach, holu i  sali gimnastycznej. Popularna piosenka ,,Viva Kolonia” wprowadziła zebranych w karnawałowy nastrój. Uczennice i uczniowie klasy III a , III b i Ia tańczyli w takt muzyki,porywając widzów do tańca. Nastrój imprezy podkreśliła wspólnie odśpiewana i odtańczonapiosenka: ,,Oh, wie ist das schön”/,,O, jakie to jest piękne”.

Różnorodne kostiumy karnawałowe podkreśliły autentyczność imprezy..  Obecni na imprezie mężczyźni musieli niestety pożegnać się ze swoimi krawatami, które ,,wytropiły” uzbrojone w nożyczki dziewczęta.  Na otarcie łez każdy pokrzywdzony  otrzymał całusa.  Rozdawano też słodycze.  

   Jury powołane przez dyrektora szkoły oceniło stroje karnawałowe uczestników. Księciem i księżniczką karnawału zostali Klaudia Żołądek (diabełek)  oraz uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w kostiumie kościotrupa. Dziewczęta z klasy IIIa po mistrzowsku zatańczyły Zumbę. (czytaj dalej)

 (galeria zdjęć)

 

Zakończenie szkolenia uczniów „mundurowych” z Ia z zakresu pierwszej pomocy

 Dnia 10.02.2015r. w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego uczniowie - kadeci grupy wojskowej z klasy Ia z Zespołu Szkół Ponagimnajalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy, zakończyli cykl zajęć z zasad udzielania pierwszej pomocy. Podczas ostatnich zajęć phm Damian Dębecki - ratownik medyczny z Koronowa przypomniał w skrócie to, co było realizowane podczas pierwszego spotkania dnia 27.01.br. Następnie przystąpił do omawiania m.in. następujących  zagadnień: stany nagłe zagrożenia życia (zakrztuszenie, ciała obce w oku i uchu, alergie, ukąszenia, wstrząs uczuleniowy, astma, cukrzyca, oparzenia, poparzenia termiczne). Kolejnymi realizowanymi tematami były: złamania, zwichnięcia, rany, bandażowanie kończyny górnej i głowy, stosowanie konkretnych rodzajów opatrunków. W końcowej części zajęć ratownik medyczny zademonstrował szkolonym sposoby ewakuacji rannego żołnierza z pola walki oraz organizację pierwszej pomocy na miejscu wypadku, zdarzenia.

Inicjatorem zajęć był nauczyciel przysposobienia wojskowego w ZSP mjr rez. Jarosław Odrobiński.

Dziękujemy Instruktorowi Panu Damianowi za ponowne przybycie na zajęcia specjalistyczne, poświęcony czas oraz profesjonalne podejście do uczniów-kadetów. To ostatnie spotkanie było również okazją do przekazania phm Dębeckiemu pisemnego podziękowania przez Dyrektor ZSP im. T. Kościuszki w Łobżenicy p. Lucynę Góra-Mrotek. (galeria zdjęć)

  mjr rez. Jarosław Odrobiński

 

 

Spotkanie „mundurowych” z ZSP z gośćmi z Bydgoszczy

 Dnia 10.02.2015r. w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego uczniowie - kadeci klasy wojskowej IIc z Zespołu Szkół Ponagimnajalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy spotkali się z niecodziennymi młodymi osobami w mundurach. Do szkoły przybyli z Bydgoszczy Dowódca Jednostki Strzeleckiej „Strzelec” Nr 4033 w Bydgoszczy - st. sierż. Związku Strzeleckiego Tomasz Orlikowski (na co dzień student Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy) oraz marynarz rez. Bartłomiej Najdowski – absolwent Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, przeszkolenia odbytego w służbie przygotowawczej Narodowych Sił Rezerwowych, absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Szkoleni licealiści zostali zapoznani m.in. z: tradycją Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

(czytaj dalej)

 

 

Sukces Marty w konkursie wojewódzkim !!!

      Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu w październiku 2014r. ogłosił konkurs pod hasłem „ODDAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na prezentację multimedialną, promującą idee honorowego krwiodawstwa. Z naszej szkoły w konkursie wystartowała Marta Marchlewicz uczennica klasy III b. Jury konkursowe w grudniu  ogłosiło wyniki. Praca Marty zajęła II miejsce. 

Dnia 03 lutego 2015r. uczennica  otrzymała z rąk  Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Pile  Pana Mirosława Welca nagrodę i dyplom.

Gratulujemy Marcie !!

  

Szkolenie kadetów w Łobżenicy przez żołnierzy z 1 batalionu logistycznego

„Ziemi Nakielskiej” w Bydgoszczy

Dnia 3.02.2015r. po raz drugi w tym roku szkolnym w ZSP im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy, w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego, zajęcia przeprowadzili żołnierze-instruktorzy z 1 batalionu logistycznego. Kpr Adam Młodzik i st. szer. zaw. Damian Kozłowski przeprowadzili szkolenie z zakresu Powszechnej Obrony Przeciwlotniczej (POPL) nt. „Zasady urządzania i działania posterunku obserwacji powietrznej. Zasady prowadzenia rozpoznania przestrzeni powietrznej i alarmowania o zagrożeniu z powietrza.

(czytaj całość)

  

Doskonalenie umiejętności strzeleckich uczniów „mundurowych” z Ia

Dnia 3.02.2015r. w ramach zajęć z szkolenia z przysposobienia wojskowego, uczniowie - kadeci grupy wojskowej klasy Ia z Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy, po raz drugi w tym roku szkolnym, uczestniczyli w szkoleniu strzeleckim (z broni sportowej) na strzelnicy rekreacyjno-treningowej w Luchowie. W ramach kontynuacji współpracy Szkoły z Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Łobżenicy uczniowie mieli możliwość i okazję doskonalić swoje umiejętności nabyte podczas zeszłorocznych zajęć, dodatkowo poczuć smak rywalizacji sportowej. Strzelanie przeprowadził w sposób profesjonalny, już tradycyjnie podobnie jak podczas wcześniejszych zajęć,  instruktor strzelectwa sportowego p. Piotr Graj – faryniarz Bractwa. W strzelaniu do tarczy strzeleckiej z karabinka sportowego (kbks) najlepsze wyniki uzyskali kadeci: Mudyna Mateusz  (po dogrywce o prym pierwszeństwa), Busz Jakub (po przegranej w dogrywce uzyskał 2 wynik), Budziewicz Maciej, Piszczek Rafał oraz Krumrey Paulina. Kolejne zajęcia z rywalizacją o miano najlepszego ucznia klasy planowane jest po przerwie spowodowanej feriami zimowymi.

    Dziękujemy Braciom Kurkowego Bractwa Strzeleckiego za nieodzowną pomoc i kolejne udostępnienie strzelnicy, sportowej broni strzeleckiej oraz umożliwienie przeprowadzenia tych zajęć.

                                                                                                                        mjr rez. Jarosław Odrobiński

 

WIZYTA AMBASADORÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA

W POZNANIU.

      Dnia 3 lutego 2015r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy  odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącegoim. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy z przedstawicielami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Maturzyści zostali zapoznani z bardzo wszechstronną i bogatą ofertą edukacyjną skierowaną do przyszłych studentów. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu ma wiele ciekawych kierunków kształcenia, zarówno w  kraju, jak i poza jego granicami. Każdy kandydat na przyszłego studenta UAM na pewno znajdzie coś dla siebie z tak bogatego wachlarza kierunków kształcenia. Mieliśmy również okazję obejrzeć film przedstawiający życie studentów, imprezy studenckie oraz zobaczyć miasteczko studenckie , największy kampus studencki w Polsce znajdujący się w Poznaniu na Morasku.

UAM to uczelnia z tradycjami , warto zainteresować się przedstawioną ofertą edukacyjną

i zadbać o swoją przyszłość                                                                                          M. Napierała-Mocek

  

Warsztaty anglojęzyczne „Level Up”

W dniach od 26 do 30 stycznia 2015r. gościliśmy w naszej szkole wolontariuszy z Międzynarodowej Stowarzyszenia AIESEC. Tegoroczną, piątą już, edycję warsztatów „Level Up” prowadzili Miguel Angel Lizana Castro z Peru i Yee Jin Liew z Malezji.

 Podczas warsztatów uczniowie naszej szkoły mieli okazję do rozwijania umiejętności językowych i interkulturowych, zapoznali się bliżej z kulturą Peru i Malezji, ale przede wszystkim z zagadnieniami z zakresu przedsiębiorczości i kreatywności. Podczas trwania warsztatów uczestnicy uczyli się, być liderem, jak słuchać i być słuchanym, jak przedstawiać swoje pomysły, jak pracować w grupie i jak rozwiązywać problemy. Dzięki uczestnictwu w warsztatach można było się dowiedzieć ,kto to jest lider,  jakie cechy powinien mieć i jak powinien działać , aby sprawnie prowadzić do celu.

Uczniowie mieli też okazję na dalszą wymianę doświadczeń i rozwijanie umiejętności  po warsztatach, ponieważ wolontariusze gościli w domach Alicji Jaster z klasy III a i Dominiki Płaczek z klasy III b.  Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za przyjęcie naszych gości i opiekę nad nimi.

Warsztaty „Level Up” to doskonała okazja do nauki języka , zdobywania nowej wiedzyi świetnej zabawy w przyjemnej atmosferze. Z niecierpliwością oczekujemy na przyszłoroczną edycję warsztatów i kolejnych gości.

Jacek Dominowski

  

KONKURS O ŁOBŻENICY W 70 ROCZNICĘ WYZWOLENIA MIASTA

Dnia 27stycznia 2015 r. Gminne Centrum Kultury zorganizowało Regionalny Konkurs  Historyczny pt. „Łobżenica – moja mała ojczyzna” dla wszystkich szkół w  naszej gminie.  W konkursie  udział wzięły uczennice klasy I a LO z Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki: Dominika Musiał, Agnieszka Nowak , Kinga Kozłowska, Oliwia Trzaskawka i Malina Pikulik pod opieką nauczyciela historii Adrianny Meller - Osman. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z pytaniami związanymi z historią naszego miasta, by w ten sposób upamiętnić kolejną - 70 już rocznicę - wyzwolenia naszej Łobżenicy. Wszyscy otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe. Jak co roku w gronie laureatów znalazły się nasze uczennice: II miejsce w konkursie  zajęła Oliwia Trzaskawka, a wyróżnienie otrzymała  Kinga Kozłowska.  Po rozdaniu nagród uczestnicy konkursu, jury, nauczyciele  wyruszyli pod pomnik na Placu Wolności, by tam złożyć hołd  i kwiaty tym, co polegli w walce o nasze miasto. Jak zawsze wszystkim uczestnikom towarzyszyły pozytywne emocje i nadzieja , że w następnym roku znowu się zobaczymy….A . Meller - Osman

  

Szkolenie „mundurowych” z ZSP z pierwszej pomocy

Dnia 27.01.2015r. w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego uczniowie - kadeci klasy Ia grupy wojskowej z Zespołu Szkół Ponadgimnajalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy, zostali przeszkoleni przez ratownika medycznego phm Damiana Dębeckiego z zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. Pierwsza część zajęć była teoretyczna, podczas której szkoleni mieli możliwość zapoznania się z obowiązującymi zasadami, definicjami oraz skrótami funkcjonującymi w obszarze ratownictwa medycznego.

(czytaj całość)

    

Kolejny sprawdzian umiejętności strzeleckich

uczniów „mundurowych” z IIc

Dnia 27.01.2015r. w ramach zajęć z szkolenia z przysposobienia wojskowego, uczniowie - kadeci klasy wojskowej IIc z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy doskonalili swoje umiejętności ze szkolenia strzeleckiego (sportowego) na strzelnicy rekreacyjno-treningowej w Luchowie. W ramach kontynuacji współpracy szkoły z Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Łobżenicy uczniowie klasy IIc mieli możliwość i okazję doskonalić swoje umiejętności nabyte podczas zeszłorocznych zajęć, ponadto poczuć smak rywalizacji sportowej. Strzelanie przeprowadził w sposób profesjonalny, podobnie jak podczas poprzednich zajęć instruktor strzelectwa sportowego p. Piotr Graj – pełniący jednocześnie funkcję faryniarza Bractwa. W strzelaniu do tarczy strzeleckiej z karabinka sportowego (kbks) najlepsze wyniki tym razem uzyskali kadeci: Lipkowska Karolina, Knioła Dawid, Skiera Kamil, Winiarski Adam oraz Turek Izabela. Kolejne „starcie” o miano najlepszego ucznia klasy planowane jest po feriach i odbędzie się w miesiącu marcu.

    Dziękujemy Braciom Kurkowego Bractwa Strzeleckiego za  udostępnienie kolejny raz strzelnicy, sportowej broni strzeleckiej oraz umożliwienie przeprowadzenia tych zajęć.                                mjr Jarosław Odrobiński

  

„Pół żartem, pół serio”

Dnia 21 stycznia 2015 roku odbyła się kolejna edycja konkursu „Tłumaczenie pół żartem, pół serio”, organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Pile. Naszą szkołę reprezentowali : Arkadiusz Hoppe z klasy II B, Arkadiusz Wajer z klasy III c oraz Adam Korpal z klasy IIIc. Uczestnicy musieli  przetłumaczyć z języka angielskiego na polski zdania, idiomy, żarty i nietypowe zwroty, co wymagało zarówno dobrej znajomości obu języków, jak i kreatywnego podejścia do języka. Uczestnicy mieli 45 minut na wykonanie tego zadania. Prace były oceniane przez jury, w skład którego weszli: wykładowcy, zajmujący się translacją oraz studenci lingwistyki stosowanej. Celem konkursu było przybliżenie pracy tłumacza, zmierzenie się uczestników z wyzwaniami tego ciekawego zawodu i, przede wszystkim, dobra zabawa.

                                                                                                   Jacek Dominowski,  Dominika Manowska

Koncert kolęd w kościele p.w. Świętej Trójcy w Łobżenicy

Dn. 24.01.2015r. w kościele pw. Św. Trójcy odbył się – z inicjatywy społeczności Liceum Ogólnokształcącego w Łobżenicy -koncert kolęd wykonaniu dzieci z parafialnego zespołu „Pod Opieką Pana”  i uczennic naszej szkoły: Marty Jóźwiak z klasy Ia, Moniki Bujak z klasy IIc i Michaliny Młodzik z klasy IIIb.

Do wysłuchania kolęd zaprosiła wszystkich prowadząca uroczystość-Jagoda Dudek-uczennica klasy Ia. Następnie słuchaliśmy przepięknego śpiewu dzieci zespołu parafialnego, nad którym opiekę sprawuje   ks.Marcin Kardzis. Natomiast uzdolnione muzycznie uczennice liceum zaśpiewały kolędy tradycyjne i współczesne.

Na zakończenie spotkania głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki.  P.Lucyna Góra-Mrotek podziękowała ks. Kanonikowi – Karolowi Glesmerowi za umożliwienie zorganizowania koncertu kolęd  w naszym kościele, dzieciom z zespołu parafialnego i uczennicom: Marcie Jóźwiak, Monice Bujak i Michalinie Młodziak za przepiękny śpiew. P.L.Góra-Mrotek podkreśliła, że wszystkie osoby śpiewające kolędy mają talent i bardzo ważne jest, by te zdolności rozwijać.

Uczniowie liceum- Paulina Krumrey z klasy Ia (wcieliła się w rolę ukochanej Tadeusza Kościuszki)  i Jakub Piszczek z klasy IIb (przebrany w strój Tadeusza Kościuszki)  wręczyli uczestnikom koncertu przygotowane przez uczniów klasy Ia „bileciki” z życzeniami. 

Głos zabrał również Gospodarz miejsca- ks. Karol Glesmer. Wyraził swoje zadowolenie z faktu, że dzieci z zespołu mogły zaśpiewać razem z uczennicami liceum i dodał, że warto by kontynuować to „wspólne kolędowanie”. Na zakończenie wszyscy zaśpiewaliśmy: „Dzisiaj w Betlejem”.

Za przygotowanie koncertu odpowiedzialne były następujące osoby; p.Danuta Buryta –Arndt, p.Maria Mitek, ks. Marcin Kardzis.  Autor zdjęć z koncertu kolęd:  Beata Dudek (klasa IIIb). (galeria zdjęć)

  

„Utraceni, lecz nie zapomniani…pokonani nie w walce, lecz przez los…”

– 7 rocznica katastrofy samolotu CASA pod Mirosławcem

    23 stycznia 2015 r. delegacja naszej szkoły, w skład której weszli wychowawcy klas I a - p. Danuta Buryta-Arndt i III c –p. Jacek Dominowski oraz uczennice: I a LO: Agnieszka Golińska i Ewa Jóźwina, II c LO: Karolina Pikulik i Magdalena Suchowiecka, wzięła udział w uroczystości uczczenia 7 rocznicy katastrofy samolotu CASA C- 295 M w 12 Komendzie Lotniska w Mirosławcu. Młodzież i nauczyciele złożyli kwiaty pod lotniczym obeliskiem, oddając hołd 20 ofiarom katastrofy. Obok przedstawicieli sił zbrojnych- Dowództwa  Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z gen, dyw. pilotem Janem Śliwką, delegacją 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, delegacjami jednostek wojskowych, przedstawicieli władz samorządowych województwa zachodniopomorskiego, uczestniczyli w uroczystym apelu, modlitwie ekumenicznej, wysłuchali wspomnień o lotnikach, którzy zginęli w czasie wypełniania obowiązków służbowych. Odczytano nazwiska żołnierzy, a symbolem każdego z nich były zapalone białe i czerwone znicze. Oddano salwę honorową, tradycyjnie odegrano  „Marsz Lotników”.

Udział w tej uroczystości świadczy o krzewieniu uczuć patriotycznych wśród młodzieży. Jest też  związany z podpisanym porozumieniem o współpracy między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy a 12 Komendą Lotniska w Mirosławcu. 

  

ODZNACZENIE PAŃSTWOWE

DLA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOBŻENICY

            Niezmiernie miło nam poinformować, że  20 stycznia br. w  Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu miała miejsce niecodzienna uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych dyrektorom i nauczycielom szkół z całej Wielkopolski. W pięknej scenerii sali Witolda Celichowskiego, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek w towarzystwie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Walkowiak, wręczył wyróżnionym dyrektorom i nauczycielom Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Wśród grona odznaczonych znalazła się Lucyna Góra–Mrotek dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy, która została uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Bronisława Komorowskiego.

Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe -nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli,  spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Ustanowiony został na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawany jest do chwili obecnej. (galeria zdjęć)

Serdecznie gratulujemy!

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

  

Zajęcia z topografii wojskowej i samoobrony kadetów ZSP w Łobżenicy

    Dnia 13.01.2015r. w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego uczniowie - kadeci klas IIc i Ia wojskowej z Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy realizowali zajęcia z topografii wojskowej i samoobrony. W roli instruktora topografii wystąpił po raz pierwszy w naszej szkole „gościnnie” st. chor. sztab. rez. Mirosław Wachowiak – Wiceprezes Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Nakle nad Notecią, były żołnierz 56 Kompanii Specjalnej – elitarnej jednostki Wojska Polskiego sformowanej w Bydgoszczy, następnie z siedzibą aż do rozwiązania w Szczecinie. Kadeci z klasy wojskowej IIc mieli możliwość zapoznania się nie tylko z tematyką zajęć, ale także z warunkami służby w wojskach specjalnych, przeprowadzanej selekcji do służby w tej byłej specyficznej już jednostce. (czytaj całość)

  

Udział uczniów- kadetów z ZSP im. T. Kościuszki w obchodach 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Mroczy

Dnia 5 stycznia 2015 roku w Mroczy odbyły się uroczystości upamiętniające 96. rocznicę Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. W mszy świętej w kościele pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP udział wzięły poczty sztandarowe m.in. z 1 batalionu logistycznego "Ziemi Nakielskiej" w Bydgoszczy, Szkoły Podstawowej im. WP w Mroczy, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy, Związku Kombatantów RP i BWP, Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu, OSP w Mroczy, OSP w Witosławiu oraz Stowarzyszenia Bractwa Św. Wojciecha w Mroczy. Mszę odprawił i homilię wygłosił ks. Wojciech Cierniak - proboszcz parafii – Dziekan Dekanatu mroteckiego. (czytaj całość)

  

Wolontariusze dla Oliwki Smoguła

        18 grudnia 2014r. wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza z opiekunem p. D. Burytą –Arndt przekazali P. M.A. Smoguła, rodzicom Oliwki, 6 worków plastikowych nakrętek zbieranych w szkole od początku września 2014 r. (nakrętki nadal zbieramy). Młodzież przygotowała także świąteczny upominek dla dziewczynki oraz przekazała rodzicom wraz z życzeniami potwierdzenie wpłaty funduszy uzyskanych z akcji charytatywnej na konto fundacji, do której należy Oliwka. W ten sposób wolontariusze chcą pomóc w rehabilitacji dziecka. Po feriach zimowych planowana jest kolejna akcja charytatywna członków Szkolnego Klubu Wolontariusza, włączająca całą szkolną społeczność.                                                                 Opiekun- Danuta Buryta-Arndt

  

Szkolny Klub Wolontariusza

     19 grudnia 2014r. wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariusza z klasy I a z opiekunem i wychowawcą p.D. Burytą –Arndt podsumowali cykliczną akcję „Dar Serca”. Z zebranych zabawek, książek, ubranek, słodyczy przygotowali paczki, które przekazali do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy. Stamtąd przyniesione dary trafiły do ubogich dzieci w naszej gminie. Wolontariusze przekazali na ręce p. M. Smoguła, przewodniczącej Koła Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych przy TPD w Łobżenicy paczki z zabawkami, książeczkami, ubrankami i słodyczami dla dzieci z rodziny należącej do koła. Cieszy empatia i tak ogromne zaangażowanie młodzieży w niesienie pomocy małym, chorym i biednym dzieciom. 

(galeria zdjęć)                                                                                            Opiekun- Danuta Buryta-Arndt

  

 

Adwentowe impresje znad Renu

Grudniowe dni są krótkie, najkrótsze w roku. Wcześnie zapada zmrok. Jakby na przekór temu cała Nadrenia nurza się w blasku adwentowych świateł, które kiedyś ponoć miały odpędzać złe duchy. Teraz nikt już w to nie wierzy, ale tradycja została zachowana. Zapach grzanego wina, ponczu, czy gorącej czekolady unosi się nad jarmarkiem świątecznym. Nieprzebrane tłumy przetaczają się przez te Weihnachtsmärkte, tak jak gdyby oferowano tam jakieś specjalne towary. Królują wszechobecny kicz i tandeta, mimo tego miejsce to ma w sobie magiczną siłę przyciągania. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Wizyta w ZSP przedstawiciela zaprzyjaźnionej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile

    Dnia 9.12.2014r. do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy, na zaproszenie Dyrektor Lucyny Góra-Mrotek przybyła p. Katarzyna Wawrzyńczak – specjalista Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile. W ramach spotkania z uczniami-kadetami klas wojskowych IIIa i IIIc, w sposób profesjonalny i dogłębny p. Wawrzyńczak przedstawiła kwestie związane z klasyfikacją wojskową, szkolnictwem wojskowym oraz ochotniczymi formami czynnej służby wojskowej ze szczególnym naciskiem na służbę przygotowawczą. W kolejnym punkcie nie zabrakło również czasu i miejsca na prezentację dotyczącą warunków i przebiegu służby wojskowej w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz zawodowej służbie wojskowej. Tegoroczni maturzyści największe zainteresowanie przejawiali możliwościami kontynuowania rozpoczętej przygody w łobżenickim „ogólniaku” z mundurem w uczelniach wojskowych.  Na postawione pytania otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. Zapewne podczas tego spotkania  sporne kwestie oraz niejasności związane z tymi zagadnieniami zostały dogłębnie wyjaśnione i rozwiane.              mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

Zajęcia z samoobrony kadetów ZSP w Łobżenicy

    Dnia 9.12.2014r. w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego uczniowie - kadeci klasy Ia wojskowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy rozpoczęli cykl zajęć z elementami walki wręcz oraz samoobrony. To pierwsze profesjonalne szkolenie przeprowadził instruktor taktyki i technik interwencji, były funkcjonariusz policji z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy- Adam Papke. Młodzież w trakcie zajęć została zapoznana z  techniką padów, obroną przed ciosem i atakiem przeciwnika, wyprowadzaniem uderzeń i kopnięć oraz elementami walki przy ścianie tzw. „duszeniem”. Przed zajęciami specjalistycznymi uczniowie wzięli udział w intensywnej rozgrzewce, chętnie wykonując ćwiczenia przygotowane przez prowadzącego zajęcia. Szkolenie to, jak również planowane w miesiącu styczniu oraz w marcu po feriach zimowych bieżącego roku szkolnego 2014/2015, umożliwi młodzieży nabycie dodatkowych umiejętności i postaw ucznia-kadeta klasy wojskowej. W podsumowaniu zajęć p. Adam wystawił pozytywna opinię wszystkim jej uczestnikom, stwierdzając,  iż każde z ćwiczeń wykonywane było przez uczniów „w mundurach” z dużym zaangażowaniem i poświęceniem bez obaw o powstałe sińce czy też drobne dolegliwości kończyn. (galeria zdjęć)

mjr rez. Jarosław Odrobiński – nauczyciel przysposobienia wojskowego

  

Szkolny Klub Wolontariusza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy dla dzieci

    Dnia 8 grudnia członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza z klasy I a pod opieką wychowawczyni i opiekuna klubu p. D. Buryty-Arndt  zorganizowali obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Z tej okazji przygotowali gazetkę na holu szkoły o idei wolontariatu, o pięcioletnich działaniach Szkolnego Klubu Wolontariusza, rozprowadzali ulotki informujące o cechach wolontariusza i biuletyn o wolontariacie, jego historii, zawierający też Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza. Przedstawili prezentację multimedialną o akcjach, w których brali udział nasi uczniowie od 2009 r.- czasu powstania klubu. Głównym akcentem dnia była akcja charytatywna, w czasie której młodzież sprzedawała upieczone przez siebie smaczne ciasta oraz zbierała zabawki, książeczki, słodycze, ubranka w ramach prowadzonej od wielu lat w naszej szkole akcji „Dar Serca” dla dzieci z ubogich rodzin naszej gminy. Ofiarowane przedmioty, niekiedy mające ogromna wartość sentymentalną dla darczyńców, zostaną przekazane potrzebującym dzieciom. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup produktów do paczki dla ubogiej rodziny w naszej gminy. Tego dnia również uczniowie i pracownicy przynieśli plastikowe nakrętki, które w tym roku wolontariusze zbierają dla Oliwki Smoguły, aby rodzice dziewczynki mogli przeznaczyć pieniądze z ich sprzedaży na rehabilitację córki. Nakrętki przed Bożym Narodzeniem zostaną przekazane rodzicom Oliwki. Akcja wolontariuszy spotkała się z odzewem wśród szkolnej społeczności i rodziców, na których pomoc zawsze możemy liczyć.

Szkolny Klub Wolontariusza skupia wrażliwą młodzież , która nie szczędzi czasu i energii, by pomagać potrzebującym. To nie jedyne przedsięwzięcia uczniów w tym roku. Zaplanowane są kolejne, które także nie będą zamykały się w murach szkoły, ale tak, jak zawsze, będą związane z naszym lokalnym środowiskiem.

Dziękujemy za włączenie się do działań klubu, za okazane serce, a głównie za pomoc potrzebującym dzieciom.                                                  Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza - Danuta Buryta-Arndt

  

UCZNIOWIE KLAS LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W PILE

Dnia 2 grudnia 2014 r. uczniowie klas I a i II b realizujący jako przedmiot dodatkowy edukację z ratownictwa medycznego przebywali w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im Stanisława Staszica  w Pile na zaproszenie Zastępcy Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia dr Aliny Grochowalskiej  z okazji obchodów 15 – lecia PWSZ w Pile. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Turniej Tenisa Stołowego

    1 grudnia 2014r. w hali sportowej w Łobżenicy odbył się turniej Tenisa Stołowego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu profilaktycznego pt. „ Nie daj się wciągnąć – zrób to po swojemu”

Organizatorem turnieju był Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy.

Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Mateusz Borkowski, Szymon Jankowski, Jakub Bazela, Kamil Nowek, Mateusz Mudyna, Tomasz Nadskakuła i Szymon Zych rywalizowali z zawodnikami z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Miejsce medalowe – III zajął zawodnik z naszej szkoły – Szymon Jankowski. Gratulujemy !!!

Opiekun drużyny – Kamila Mrotek

    

II  Środowiskowy Turniej Tenisa Stołowego

26  listopada 2014r. w hali sportowej w Łobżenicy odbył się II Środowiskowy Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Łobżenicy .

W turnieju brały udział szkoły podstawowe , gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu gminy Łobżenica.

Naszą  szkołę reprezentowali następujący uczniowie: drużyna dziewcząt : Joanna Wachowska, Karolina Karolak, Paulina Krumrey, Ewa Jóźwina, Eliza Bryś. Joanna Wachowska zajęła I miejsce, Alicja Bryś – II, Karolina Karolak – III miejsce.

Drużyna chłopców wystartowała w składzie : Marcin Rataj, Mateusz Mudyna, Jakub Bazela , Jakub Borkowski, Adam  Winiarski , Kacper Mantaj.

II miejsce zajął Jakub Bazela , III – Mateusz Mudyna. Uczniowie otrzymali dyplomy i pamiątkowe statuetki.

                                                                                                                                        Kamila Mrotek

  

Sukces naszej uczennicy!

Uczennica naszej szkoły –Agnieszka Banach (klasa IIIa), tegoroczna maturzystka, zdobyła III miejsce w konkursie fotograficznym dla uczniów szkół powiatu pilskiego „Moje wakacje 2014”zorganizowanym przez Młodzieżowy  Dom Kultury „Iskra” w Pile.

Na konkurs napłynęło 120 zdjęć. Agnieszka zdobyła laury za zdjęcie pod tytułem: „Z przyjaciółmi do celu”. Na wystawę pokonkursową jury zakwalifikowało również siedem zdjęć autorów z różnych szkół, w tym zdjęcie Dominiki Płaczek, naszej uczennicy (klasa IIIb), maturzystki, pod tytułem „Cierpliwość wyrabiam tak”.

Dziewczętom gratulujemy!!!

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy sukces uczniów naszej szkoły w tym konkursie. W ubiegłym roku laury (II miejsce) zdobyła Alicja Jaster – obecna maturzystka, uczennica klasy III a.

W łobżenickim liceum wielu uczniów wykonuje piękne zdjęcia, ma talent i właśnie poprzez fotografię wyraża to, co czuje.                                                                                                                                 Maria Mitek

  

Szkolenie z łączności i krótkofalarstwa

Dnia 25.11.2014r. w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego uczniowie - kadeci klasy wojskowej IIc zostali zapoznani przez mjr. rez. Witolda Błasiaka z informacjami z zakresu łączności przewodowej na temat: budowy, przeznaczenia polowego aparatu telefonicznego i podstawowych radiostacji; budowy polowej linii telefonicznej; prowadzenia rozmów telefonicznych i radiowych, przekazywania meldunków, sygnałów i komend przez telefon i radiostację. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Wspólne ćwiczenia i turniej strzelecki kadetów i gimnazjalistów na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

    Dnia 25.11.2014r. w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego - szkolenia ogniowego nt. „Ćwiczenia przygotowawcze i strzelania na celność do tarczy sportowej z broni strzeleckiej (sportowej)”, kadeci klasy wojskowej I a Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki pod nadzorem nauczyciela przysposobienia wojskowego mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego i reprezentacja uczniów klas III z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Łobżenicy pod opieką Ireneusza Wobszala, gościła na strzelnicy rekreacyjno-treningowej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Łobżenicy.  (czytaj dalej)

  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Damiana Węgrzyna

24 listopada 2014 r. w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Poznaniu uczeń naszej szkoły Damian Węgrzyn z klasy III b, który w ubiegłym roku szkolnym uzyskał najwyższe wyniki  w nauce, uczestniczył w uroczystości wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem - średnia od 4,75 i uzyskali przy tym najwyższą w szkole średnią ocen oraz są wyjątkowo uzdolnieni w jednej z dziedzin. W roku szkolnym 2014/2015  Prezes Rady Ministrów przyznał 312 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Stypendium otrzymuje uczeń od września do czerwca danego roku szkolnego.  Damian Węgrzyn otrzymał gratulacje od wojewody wielkopolskiego Piotra Florka i wielkopolskiego kuratora oświaty Elżbiety Walkowiak. Serdecznie gratulujemy!

  

Niecodzienna wizyta uczniów- kadetów
Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych  im. T. Kościuszki  

    18 listopada 2014 r. nasi  uczniowie – kadeci klasy wojskowej II c gościli w Przedszkolu Publicznym w Łobżenicy na zaproszenie Dyrektor p. Iwony Gajdzińskiej. Wizyta nawiązywała do obchodów Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada. Przed spotkaniem z przedszkolakami uczniowie mieli możliwość zapoznania się z galerią zdjęć absolwentów tej placówki. Większość kadetów rozpoznała się na wspólnych fotografiach. Po powitaniu p. Dyrektor zaprezentowała zebranym krótki film o symbolach i barwach narodowych, podczas którego m.in. w postawie na „Baczność” wspólnie odśpiewaliśmy hymn państwowy. Następnie najmłodsi uczestnicy spotkania zaprezentowali w marszu piosenkę żołnierską „Myśmy są wojsko”, a nasi uczniowie zaśpiewali pieśń „Kalina malina”. Byliśmy mile zaskoczeni przygotowaną scenografią sali, w której odbywało się spotkanie oraz wystawą ze zdjęciami o służbie najbliższych tj. rodziców, wujków i dziadków. Dodatkowymi elementami tej wystawy były makiety pojazdów wojskowych. Również  dzieci przygotowały się na spotkanie,  bo miały specjalnie zrobione  nakrycia głowy tzw. „furażerki” z elementami militarnymi tj. orłem oraz hełmy.  Niektórzy mieli tego dnia  ubiory koloru „khaki”. Mjr rez. Jarosław Odrobiński – nauczyciel przysposobienia wojskowego i młodzież liceum zaprezentowali podstawowe elementy musztry przy aktywnym udziale przedszkolaków oraz postawy strzeleckie z „makietą” broni strzeleckiej. Na zakończenie pobytu na placu przedszkolnym uczniowie-kadeci pod dowództwem starszego kadeta Sebastiana Kality zademonstrowali elementy musztry indywidualnej i zespołowej, z powitaniem i pożegnaniem „Czołem Panie Majorze”. Za ten pokaz zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Przedszkolaki także przećwiczyły i powtórzyły element „Czołem Panie Majorze”. Wizyta była wyjątkowa dla naszej młodzieży. Kontakt z dziećmi, wspólne śpiewanie, ćwiczenia, serdeczna atmosfera, miłe wspomnienia z dzieciństwa przyczyniły się do „wyłączenia” ze spraw bieżących.  Cieszy fakt uśmiechniętych twarzy przedszkolaków, ich radości ze spotkania z kadetami. (galeria zdjęć)                                                                mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

Uroczystość 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

Dnia 13 listopada 2014 roku  uczniowie liceum w Łobżenicy przedstawili akademię z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przedstawienie było trawestacją dramatu Szekspira pt.”Makbet”. Młodzież  pokazała losy państwa polskiego od czasów zaborów po pierwszą  wojnę światową, wcielając się między innymi w postacie trzech wiedźm symbolizujących zaborców, doprowadzających  do upadku naszej ojczyzny.

Inscenizacji towarzyszyły wiersze poetów polskich , pięknie recytowanych przez uczniów, całość dopełniła muzyka chóralna podkreślająca podniosły nastrój wydarzenia.

Akademia przygotowana przez uczniów klasy III a: M. Borkowskiego (narrator), A. Banach (dziewczyna uosabiająca Polskę), A. Jaster, D. Bąk, M.Mrotek (wcieliły się w rolę wiedźm), K.Stefaniak ,E.Wełniak (recytowały wiersz) , M. Stefaniak, K. Żołądek (chór) oraz uczniów klasy I a- J. Busza (wcielił się w postać Józefa Piłsudskiego) i A. Gondka z kl. III b (adiutant Piłsudskiego), a także ich opiekunów - p. Gabrielę Kwiatkowską i p. Adriannę Meller – Osman bardzo się podobała i została nagrodzona licznymi oklaskami przez młodzież, i rodziców, dla których  program artystyczny został przedstawiony jeszcze tego samego dnia po południu. (galeria zdjęć)                                                                                          Adrianna Meller- Osman

  

 NAGRODA W KONKURSIE „ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE

ZBIERAMY -  NIE WYRZUCAMY”

    Wiosną bieżącego roku Związek Gmin Krajny, Powiat Złotowski oraz Miejski Zakład Usług Komunalnych w Złotowie ogłosiły konkurs pod nazwą „Zbieramy zużyte baterie, zbieramy - nie wyrzucamy”.  Konkurs skierowany był do placówek oświatowych: przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu złotowskiego i gminy Łobżenica.

     Celem konkursu było upowszechnianie prawidłowego postępowania z bateriami, akumulatorami przenośnymi jako odpadami niebezpiecznymi, a przede wszystkim  propagowanie działań proekologicznych.

    Nasza szkoła, w której  kształtuje się pozytywne postawy proekologiczne, przystąpiła do konkursu. 7 listopada 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyło się podsumowanie konkursu i organizatorzy ogłosili wyniki.

     W kategorii szkół ponadgimnazjalnych uzbieraliśmy tyle baterii i akumulatorów przenośnych, co przy przeliczeniu na jednego ucznia szkoły dało wynik 0,18 kg i zajęliśmy drugie miejsce! Otrzymaliśmy cenną nagrodę rzeczową o wartości 1500 złotych. Cieszymy się, że udało się nam połączyć przyjemne z pożytecznym. Baterie nadal będziemy gromadzić  w specjalnych pojemnikach.

Barbara Senska

„Nasza Niepodległa”

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W ŁOBŻENICY

z udziałem uczniów- kadetów
Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych  im. T. Kościuszki  

    11 listopada 2014 roku o godz. 17.00 pod pomnikiem Powstańca Wielkopolskiego na Placu Wolności w Łobżenicy z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się wieczornica „Nasza Niepodległa”, której organizatorem było Gminne Centrum Kultury. Po odśpiewaniu hymnu państwowego zaprezentowana została część poetycka połączona z występem tercetu męskiego, który wykonał pieśni patriotyczne i żołnierskie, takie jak: „Piechota..”, „Rozszumiały się wierzby...”, „Wojenko, wojenko..”. Na zakończenie części artystycznej mjr rez. Jarosław Odrobiński – nauczyciel przysposobienia wojskowego w ZSP im. T. Kościuszki w Łobżenicy odczytał apel poległych. Odbył się on z udziałem uczniów – kadetów klas wojskowych, którzy przybyli na uroczystość z flagami narodowymi. Z klasy I a uczestniczyli uczniowie: Oliwia Bury, Jakub Busz, Agnieszka Golińska, Filip Graj, Ewa Jóźwina, Paulina Krumrey, Izabela Mantaj i Joanna Wachowska, a z klasy IIc: Bartosz Kuffel, Karolina Pikulik, Magdalena Suchowiecka, Izabela Turek, Magdalena Walczak i Monika Wróblewska. Po apelu na zakończenie uczestnicy wieczornicy odśpiewali Pieśń „Rotę”. Była to niezwykła i niezapomniana dla wszystkich uroczystość patriotyczna. Dla naszej młodzieży w mundurach stanowiła ona „żywą” lekcję patriotyzmu.  (galeria zdjęć)                                                         mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki                   poznawali zasady działania i funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień  i Państwowej Straży Pożarnej w Pile

    Dnia 4.11.2014r. uczniowie-kadeci klas wojskowych Ia i IIc Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy uczestniczyli w ramach zajęć edukacyjnych z przysposobienia wojskowego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień i w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile (Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego). (czytaj całość) (galeria zdjęć)

     

WIZYTA UCZNIÓW Z ZSP W 12. KOMENDZIE LOTNISKA

W MIROSŁAWCU  !

    Dnia 28.10.2014r. uczniowie-kadeci klasy wojskowej IIc (po raz drugi) i Ia (po raz pierwszy) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy uczestniczyli w ramach zajęć edukacyjnych w 12.Komendzie Lotniska w Mirosławcu. Przedsięwzięcie to było kontynuacją podpisanego porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Dyrektor p. Lucyną Góra-Mrotek i Komendantem ppłk. Bogdanem Ziółkowskim.  Opiekę nad wyjazdem w tym dniu sprawowali nauczyciele szkoły wychowawczynie klas Ia p.Danuta Buryta-Arndt i IIc p. Kamila Mrotek oraz nauczyciel przysposobienia wojskowego mjr rez. Jarosław Odrobiński oraz  przedstawiciel Rodziców I a p. Izabela Mudyna.  (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

MEDAL DLA DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOBŻENICY 

Dniu 27.10.2014r. w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej. W uroczystości, obok Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, płk dr. Zdzisława Małkowskiego i Wojskowych Komendantów Uzupełnień

w Poznaniu, Nowym Tomyślu, Lesznie, Pile Kaliszu i Koninie, Komendanta Garnizonu Poznań oraz pracowników wojska WSzW i WKU, uczestniczyli Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek, zastępca prezydenta miasta Poznania Pan Tomasz Kayser, Dowódca 2.Skrzydła Lotnictwa Taktycznego – Dowódca Garnizonu Poznań Pan gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski, Wielkopolski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Walkowiak, a także liczni szefowie jednostek i instytucji wojskowych, starostowie i prezydenci miast województwa wielkopolskiego oraz przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej, prezesi towarzystw, związków i stowarzyszeń kombatanckich, oficerowie rezerwy, byli żołnierze i pracownicy WSzW i WKU. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Garnizonowym w Poznaniu w intencji żołnierzy i pracowników TOAW, po czym w Teatrze Muzycznym w Poznaniu nastąpiło wręczenie odznaczeń, medali, aktów mianowania na wyższy stopień wojskowy i  dyplomów uznania.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka Brązowym Medalem  "Za Zasługi dla Obronności Kraju", w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju
i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczono m.in. Lucynę Góra-Mrotek Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy. Medal wręczył Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek.

Opracował mjr rez. Jarosław Odrobiński - na podstawie materiałów z WSzW Poznań, WKU Piła oraz Starostwa Powiatowego w Pile.

  

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

Już po raz kolejnym obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych – Święto zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship) w 1999r. – który miał miejsce 24 października br.

W tym roku szkolnym świętowaliśmy pod hasłem „Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”. W związku z tym uczniowie mogli podziwiać wystawę najstarszych zbiorów biblioteki, zwracając uwagę na ich wartość i przydatność. Jednocześnie cała społeczność szkolna włączyła się w akcję „Słodkości pyszne jemy, nowe książki kupujemy!”, podczas której zakupiła – przygotowane przez p. Dominikę Manowską, p. Marię Mitek i p.Izabelę Strelau – babeczki i inne łakocie. Dzięki zaangażowaniu wielu uczniów i pracowników szkoły udało się zgromadzić kwotę pozwalającą na zakup nowych książek – głównie wskazanych przez uczniów, aby mogli czytać literaturę, która ich interesuje i pasjonuje.

Tegoroczne obchody Święta Bibliotek Szkolnych udowodniły, iż biblioteka szkolna i jej prężne funkcjonowanie są niezmiernie istotne z wielu względów: młodzież poszukuje – preferowanej przez nią – literatury, z optymizmem bierze udział w przeprowadzanych akcjach, a także chętnie spędza czas w wypożyczalni i czytelni, mogąc zawsze liczyć na fachową i kompetentną poradę oraz udzielaną pomoc ze strony nauczyciela-bibliotekarza.                                                                                            Izabela Strelau

PAŹDZIERNIK – MIESIĄCEM WALKI Z RAKIEM PIERSI.

          Dnia 20 października 2014r. w Regionalnym Centrum Kultury w Pile odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Zdrowia Piersi. Organizatorami byli: ZSP nr 2 w Pile, Pilski Klub Amazonek i Państwowa Inspekcja Sanitarna w Pile.

      Celem akcji było promowanie badań profilaktycznych, podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat chorób nowotworowych,  również zachęcenie jak największej liczby osób do korzystania z badań profilaktycznych, w tym do samobadania piersi. Oprócz programu okolicznościowego oraz wykładu specjalisty  ze szpitala specjalistycznego w Pile pt. „Profilaktyka chorób nowotworowych gruczołu piersiowego”, rozstrzygnięto  również konkurs dla młodzieży pt. „Pamiętaj o profilaktyce – chroń siebie i najbliższych”.

             Wśród laureatów konkursu nie zabrakło uczennicy z naszej szkoły. Dominika Płaczek uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego o profilu ratownictwo medyczne otrzymała specjalne wyróżnienie od członkiń stowarzyszenia „Europa Donna” z Piły.

               Zwieńczeniem obchodów był „Marsz Zdrowia” ulicami Piły, w którym wzięli udział uczniowie  szkół ponadgimnazjalnych, studenci, reprezentanci lokalnych samorządów, członkinie Pilskiego Klubu Amazonek i stowarzyszenia „Europa Donna Piła” oraz kobiety, które wygrały z rakiem piersi dzięki pomyślnemu leczeniu.

M. Napierała-Mocek

 

Dokarmiamy zwierzęta!!!

            Październik to miesiąc opieki nad zwierzętami. Z tej okazji Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy wraz z opiekunem  panią Moniką Napierała-Mocek zorganizował w dniu 9 października sprzedaż ciast oraz jabłek podarowanych przez panią mgr Mariolę Nosek,  za co serdecznie dziękujemy.

         Akcja cieszyła się dużym powodzeniem i zainteresowaniem wśród uczniów , nauczycieli oraz pracowników naszej szkoły .W sumie udało nam się pozyskać kwotę: 125,00zł.  Zebrane w ten sposób  pieniądze w porozumieniu z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddział w Pile zostały przekazane pani Katarzynie Koryckiej- Walasiak , która jako członek  TOZ oddział w Pile działa na terenie Łobżenicy i okolic pomagając zwierzętom. Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na zakup karmy na zimę dla kotów z terenu Łobżenicy .

     Dzięki uprzejmości TOZ oddział w Pile uczniowie, którzy przynieśli swoje wypieki na sprzedaż,  otrzymali breloczki oraz bransoletki z logo „ Przyjaciel zwierząt”,  za co serdecznie dziękujemy.

mgr Monika Napierała-Mocek

MARSZ „BIAŁYCH SERC”

    Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy wzięli udział w X Ogólnopolskiej Kampanii Przeciw Narkotykom pod nazwą „ Marsz białych serc”.

Hasłem przewodnim kampanii było: „Życie to nie gra”.

    Celem kampanii było uświadomienie młodzieży, jak szkodliwe i zgubne są narkotyki, dopalacze i inne używki. Akcja miała na celu ukazanie, jak duża jest skala zjawiska uzależnień młodych ludzi i jak wielu młodych ludzi traci przedwcześnie życie przez zażywanie narkotyków i innych używek.

    Podczas trwania akcji ogłoszony został konkurs na ulotkę profilaktyczną na temat uzależnień od narkotyków i dopalaczy. Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania i zajęli w tym konkursie czołowe lokaty, otrzymali piękne upominki ufundowane rzez Gminne Centrum Profilaktyki w Łobżenicy.

    Zakończeniem kampanii był wspólny przemarsz uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łobżenicy oraz uczniów klas szóstych szkoły podstawowej z Łobżenicy i naszych uczniów ulicami miasta do kościoła Świętej Trójcy. Na dziedzińcu kościoła zostały zapalone białe znicze jako hołd dla przedwcześnie zmarłych młodych narkomanów. Znicze ułożone zostały w kształcie serca .

    Mam nadzieję, że młodzi ludzie zastanowią się i stanowczo odmówią, gdy ktoś będzie  nakłaniał ich do zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Życie to nie gra , od każdego zależy,  jak swoje życie przeżyje. Wierzę, że wybiorą właściwą drogę bez nałogów i uzależnień.

M. Napierała-Mocek

  

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ, PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY, PRZYSIĘGA  I PRZYRZECZENIE…- TO KOLEJNE WAŻNE WYDARZENIA W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOBŻENICY

             Dnia 23 października 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy odbyły się ważne dla społeczności szkolnej uroczystości – podpisanie porozumienia o współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile, ślubowanie uczniów klasy pierwszej, przysięga pierwszej klasy wojskowej, przyrzeczenie pierwszej klasy ratownictwa medycznego oraz nadanie awansu kadetom klas wojskowych III a,  III c i II c. Na zakończenie młodzież zaprezentowała program artystyczny.

(czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Konkurs ortograficzny z okazji 700-lecia nadania praw miejskich Łobżenicy

22 października 2014 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w dyktandzie organizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy z okazji 700-lecia nadania praw miejskich. Wszystkich zebranych serdecznie powitał Burmistrz Miasta p. Eugeniusz Cerlak, który wyraził ogromne zadowolenie z tak licznie przybyłych uczestników. W ortograficznym pojedynku o Złote Pióro Burmistrza Łobżenicy wzięło udział wielu mieszkańców naszego miasta, w tym grupa młodzieży z naszego liceum ogólnokształcącego: z klasy I a: Dominika Budnik, Marcelina Grochowska i Marta Jóźwiak, z klasy III c: Natalia Nowicka, Oskar Mitek, Tomek Kasprowicz, Izabela Kempa, Adam Korpal. W szranki stanął także m.in. p. Wiceburmistrz, p. Prezes i członkowie Towarzystwa Miłośników Łobżenicy,

Tekst o przygodzie drużyny harcerskiej „Żądni Przygód” zawierał mnóstwo trudności ortograficznych, a wpleciona legendarna historia rodziny Gagaczków , ukazująca powstanie rzeki Łobżanki przybliżyła dzieje naszego miasta. Cieszy fakt, że niektórzy nasi uczniowie, dziewczęta z klasy I a, uplasowały się tuż za podium. Poradziły sobie znakomicie z „gżegżółką”, „jeżówką”, „merzykami”, „tawułkami”, „pokrzewką”, „kszykiem”  czy „biało-czarno- popielatą  białorzytką, która z żytem nie ma nic wspólnego”.

W tym roku nie udało się zwyciężyć, ale cieszy wysoki poziom znajomości zasad pisowni wśród młodzieży.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, II część monografii Łobżenicy oraz długopisy i kamienne podstawki z 700-lecia miasta.                                                                       Danuta Buryta-Arndt

  

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić.

Plutarch

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Nauczyciela w naszej szkole

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dnia 14 października uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy przygotowali dla wszystkich program artystyczno-muzyczny.

Na początku przypomniane zostały fakty historyczne związane z powstaniem Komisji Edukacji Narodowej –pierwszego w Polsce i zarazem w Europie ministerstwa oświaty

w 1773r. Następnie uczniowie podziękowali Pani Dyrektor, całemu Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom administracji i obsługi za ich trud wkładany każdego dnia w wychowanie młodzieży.  Głos zabrała także przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego-Sandra Tadych, która zachęciła do zaśpiewania bohaterom uroczystości „100 LAT” . Monika Bujak z klasy IIc zaśpiewała piosenkę i również w ten muzyczny sposób podziękowała pedagogom i pracownikom szkoły, podkreślając, że są oni przewodnikami dla współczesnych młodych ludzi.

Główną część uroczystości stanowiło jednak wspólne śpiewanie piosenek. Karaoke wprowadziło wszystkich w nastrój radości, zabawy. Piosenki z dedykacją dla Pani Dyrektor, całego Grona Pedagogicznego (dla każdego nauczyciela osobno) i Pracowników administracji i obsługi wybrali uczniowie. Wybór był trafny, o czym świadczyły –oklaski, gesty, tańce (np. korowód  w rytm piosenki „Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka….”) i wspólny śpiew.

Na zakończenie uroczystości wszyscy bohaterowie uroczystości otrzymali symboliczną różę, a prowadzący uroczystość-Sandra Bochat (IIb) i Michał Pietrzak (IIb) przypomnieli, że w naszej szkole pamięta się o słowach starożytnego filozofa: Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić,lecz ogniem, który trzeba rozniecić.

Za przygotowanie uroczystości byli odpowiedzialni: uczniowie  klasy IIc i IIb wraz z wychowawcami: p.Kamilą Mrotek  i p.Marią Mitek. (galeria zdjęć)                                                                       Maria Mitek

  

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dnia 14 października 2014 r. w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile odbyła się uroczystość, na którą zostali zaproszeni dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi szkół prowadzonych przez powiat pilski. Słowa uznania do zebranych skierowali m.in. Starosta Pilski –  P.Mirosław Mantaj, Senator RP- P. Mieczysław Augustyn, Wiceprezydent Piły – P.Krzysztof Szewc, Dyrektor I LO w Pile- P. Paweł Jarczak. Wszyscy gratulowali zebranym wyróżnień za pracę, życzyli zapału w niełatwym, ale przynoszącym satysfakcję zawodzie nauczyciela. Podkreślali, że w dzisiejszych czasach ważne jest przekazywanie wiedzy i wychowanie młodego pokolenia, a praca z młodzieżą przynosi obustronne korzyści- rozwija i ubogaca.

Zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny w wykonaniu młodzieży z MDK „Iskra”, na który złożyły się piosenki z dedykacjami i piękne pokazy par tanecznych – mistrzów.

Nagrodę Starosty Pilskiego za dokonania organizacyjne i dydaktyczno- wychowawcze otrzymała Dyrektor naszej szkoły P. Lucyna Góra- Mrotek.

Nagrodami Starosty Pilskiego za dokonania dydaktyczno- wychowawcze zostały uhonorowane nauczycielki:  P. Danuta Buryta- Arndt, nauczyciel języka polskiego i P. Adrianna Meller- Osman, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości.

Danuta Buryta-Arndt

  

Zajęcia z ratownictwa medycznego uczniów liceum ogólnokształcącego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile

Dnia 4 października 2014 r. uczniowie klasy I a pod opieką wychowawcy p. Danuty Buryta-Arndt i rodzica p. Barbary Bąk udali się na swoje pierwsze zajęcia z edukacji z ratownictwa medycznego do PWSZ w Pile, placówki, z którą nasza szkoła ma podpisane porozumienie   o współpracy.

Przybyłych serdecznie powitała p. Alina Grochowalska- zastępca Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ i p. Damian Garlicki- nauczyciel akademicki i ratownik medyczny, z którym młodzież naszej szkoły ma zajęcia. Na początku tradycyjnie uczniowie napisali test z ostatnich zajęć  (pierwsze we wrześniu odbyły się w Łobżenicy), następnie zwiedzali uczelnię.  Poznali bogato wyposażone specjalistyczne sale dla studentów kierunków medycznych. PWSZ zachwyciło pierwszoklasistów. Ostatnim punktem wizyty były zajęcia praktyczne- ćwiczenia, w czasie których przyszli ratownicy sprawdzali zdobytą wiedzę i uczyli się podstawowych umiejętności dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przekonali się,  jak ważne jest ratownictwo medyczne, ile wiedzy i umiejętności trzeba posiadać. Wszyscy wrócili przekonani, że zajęcia były pasjonujące, bardzo szybko minęły. Następny wyjazd do PWSZ już w listopadzie. Wszyscy uczniowie –„ratownicy” z klasy I a niecierpliwie na niego czekają.

Danuta Buryta-Arndt

Tego dnia w PWSZ w Pile przebywali również uczniowie klasy IIb wraz z wychowawcą- p. Marią Mitek. Dla nich był to już kolejny wyjazd. Pan Damian Garlicki rozpoczął zajęcia od powtórzenia wiadomości i umiejętności z klasy pierwszej (między innymi zagadnienia związane z: tlenoterapią, wstrząsem anafilaktycznym, niedocukrzeniem, udarem, układaniem poszkodowanego w pozycji bezpiecznej). Uczniowie wykonywali także praktyczne ćwiczenia dotyczące postępowania w przypadku cukrzycy, zawału serca, udaru mózgu.  Młodzież zapoznała się również  z wyposażeniem zestawu ratownictwa medycznego PSP-R1.

Zajęcia dały uczniom wiele do myślenia. Uświadomiły na pewno, że ratownik medyczny musi posiadać rzetelną wiedzę, aby szybko i skutecznie reagować w sytuacjach zagrożenia życia. (galeria zdjęć)

Maria Mitek

  

Sukces naszej sztafety !

16 września 2014r. na stadionie w Złotowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu i Rejonu Pilskiego w lekkiej atletyce. Liczna reprezentacja naszej szkoły wystartowała w konkurencjach lekkoatletycznych. Dużymi sukcesami były i  4 miejsce w biegu na 100 m Wiktorii Stefaniak , 4 miejsce Karoliny Stefaniak w biegu na 200 m, 3 miejsce sztafety 4X100 m dziewcząt. Największy sukces osiągnęła sztafeta chłopców 4x,100 m zajmując 1 miejsce i uzyskując awans do mistrzostw województwa. Skład sztafety chłopców: Krystian Śliwiński, Kamil Rola, Jakub Bazela i Rafał Piszczek. Gratulujemy wszystkim!!                                                  Kamila Mrotek

     

Bluesa słuchaj

Bluesa graj

Kto gra bluesa nie jest sam

Kasa Chorych

Michał Kielak - polski muzyk bluesowy

najlepszy harmonijkarz w Polsce w liceum w Łobżenicy

Dnia 24.09.2014r. gościł w naszym liceum Michał Kielak –członek zespołu Kasa Chorych, najlepszy harmonijkarz w Polsce.

Jesteśmy dumni z faktu, że uczęszczał do naszej szkoły. Pamiętamy czasy, gdy Michał siadał na szkolnych korytarzach i grał, a uczniowie i nauczyciele byli zauroczeni dźwiękiem harmonijki. „Ma wielki talent”- zewsząd słychać było takie głosy. (całość) (galeria zdjęć)

 

Pierwsze w nowym roku szkolnym szkolenie kadetów w Łobżenicy przez żołnierzy z 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej” w Bydgoszczy

23 września 2014 r. w nowym roku szkolnym odbyły się w naszej szkole pierwsze zajęcia z przysposobienia wojskowego z udziałem żołnierzy-instruktorów z 1 batalionu logistycznego. Grupą szkoleniową z Bydgoszczy dowodził ppor. Wojciech Marejan, a w jej skład weszło 8 żołnierzy - podoficerów i st. szeregowych zawodowych. Tegoroczne zajęcia, jak też i poprzednie, były realizowane w ramach podpisanego porozumienia o współpracy. Szkoleniem objęto uczniów-kadetów klas wojskowych Ia (po raz pierwszy) i IIc Liceum Ogólnokształcącego.

W trudniejszych, jesiennych warunkach atmosferycznych szkolenie przebiegało w dwóch grupach. W pierwszej grupie znaleźli się uczniowie z klasy Ia (jeszcze w ubiorach cywilnych). Ze względu na ich pierwszy kontakt z tą formą zajęć, byli oni szkoleni z budowy, przeznaczenia i właściwości bojowej broni strzeleckiej, a konkretnie z 5,56 mm kbs BERYL. Ponadto byli przeszkoleni z umiejętności  rozkładania i składania w/w karabinka szturmowego. Po tym podstawowym szkoleniu z broni, „pierwszaki” z animuszem przystąpili do szkolenia z musztry indywidualnej i zespołowej. Ten element wyszkolenia będzie im bardzo przydatny w dalszej edukacji z przysposobienia wojskowego.

            Druga grupa szkoleniowa składająca się z uczniów-kadetów klasy wojskowej IIc realizowała zagadnienia z taktyki, tj. działanie w terenie zurbanizowanym, obejmujące umiejętności: z zakresu taktyki przy pojeździe SKORPION – zachowanie w parach w działaniach taktycznych (m.in. posługiwanie się bronią, zmiana magazynka), z zakresu rozpoznania przez drużynę drogi marszu (tutaj wykorzystano PAINTBALL). Kolejnym zagadnieniem było rozkładanie i składanie broni – norma nr 2 i 3 z kbs BERYL, a ostatnim - musztra zespołowa. Podobnie jak w poprzednie zajęcia przeprowadzone w Bydgoszczy na terenie 1 batalionu logistycznego czy te w szkole były w pełni profesjonalnie i fachowo. przygotowane przez żołnierzy-instruktorów 1 blog „Ziemi Nakielskiej”. Nasi uczniowie z dużym poświęceniem i zaangażowaniem pobierali nauki od żołnierzy mających za sobą również doświadczenia zdobyte na misjach w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych. Podczas przerwy w zajęciach na symbolicznej kawie i „słodkim” poczęstunku z żołnierzami spotkała się Pani Dyrektor Lucyna Góra-Mrotek, która wcześniej wizytowała zajęcia na placu przyszkolnym oraz boisku. Był to czas na podziękowanie za pomoc i wsparcie w procesie realizowanej już czwarty rok w szkole innowacji pedagogicznej oraz wzorowe wywiązywanie się Dowódcy 1 blog ppłk. Piotra Lewandowskiego oraz jego podwładnych z obowiązków wynikających z podpisanego porozumienia.

(galeria zdjęć)                                                                                                   mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

UCZNIOWIE ŁOBŻENICKIEGO „KOŚCIUSZKI” ZDOBYLI

PARK LINOWY W RUDNICY…

      W słoneczny wtorek 16 września br.  uczniowie – kadeci z ZSP klas wojskowych: Ia, IIc, IIIa i IIIc oraz uczniowie IIIb wraz ze swoimi opiekunami: wychowawczyniami  p. Danutą Burytą-Arndt, Kamilą Mrotek, nauczycielem przysposobienia wojskiego mjr rez. Jarosławem Odrobińskim  oraz przedstawicielem rodziców p.Dorotą Deja wyruszyli na „podbój” Parku Linowego w Rudnicy. Dla większości uczestników wyjazdu był to przysłowiowy „pierwszy raz”.

            Po dotarciu na miejsce instruktorzy zapoznali nas z zasadami bezpieczeństwa panującymi na terenie parku oraz wyjaśnili w szczegółach, jak prawidłowo się po nim poruszać. Ponadto omówione zostały kwestie organizacyjne, następnie zostaliśmy zaopatrzeni w specjalistyczne wyposażenie (uprząż, bloczek z zabezpieczeniem, kask, rękawiczki) i odbyliśmy bardzo szczegółowe szkolenie. Zakończyło się ono krótkim egzaminem, który nie był typowym dla uczniów i dlatego prawdopodobnie przysporzył nieco problemów niektórym z nas. Pomimo potknięć i dodatkowych czynności, np.  przysiadów, wszyscy zaliczyliśmy sprawdzian wiedzy i umiejętności.  Mogliśmy pokonywać trasy, które zostały podzielone na 6 rodzajów: niski, łatwy, średni, zjazdowy, trudny i wysoki. Oczywiście, jak przystało na uczniów naszej szkoły, większość z uczestników wycieczki zdobyła metę każdej z nich. Po zakończeniu zmagań z linami przyszedł czas na uzupełnienie straconych kalorii i chwilę oddechu, czyli zasłużonego odpoczynku po kilkugodzinnym wysiłku fizycznym. Własnymi siłami rozpaliliśmy ognisko i przystąpiliśmy do pieczenia przywiezionych kiełbasek, które smakowały wyśmienicie. Po posiłku nabraliśmy energii, rozkoszowaliśmy się  pięknym krajobrazem, wdychaliśmy leśne, pachnące grzybami powietrze.

Niestety, nadszedł czas powrotu. Wymęczeni, ale zadowoleni i z uśmiechami na twarzy, załadowaliśmy się już chętnie do autokaru, w którym, mimo pojawienia się lekkich siniaków i otarć (do których w zasadzie nikt się nie przyznawał),  nie opuszczał nas dobry nastrój. Ten wyjazd, po którym pozostaną oprócz wspomnień - także liczne zdjęcia z pewnością będziemy wspominać jeszcze przez długi czas.         (galeria zdjęć)                                                                                                mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

„Miłość ochroną przed uzależnieniami”

           Pod takim właśnie hasłem 11.09.2014r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy z udziałem uczniów klas trzecich naszego liceum ogólnokształcącego odbyła się debata profilaktyczna zorganizowana przez Miejsko - Gminną Komisję  ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, prelegenci oraz nauczyciele i uczniowie. Wszystkich powitał wice burmistrz Łobżenicy Pan Tadeusz Perliński.

     Zebrani w auli wysłuchali z zainteresowaniem trzech wykładów. Jako pierwszy głos zabrał ksiądz Piotr Gałązka z Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej, który przybliżył zebranym „Chrześcijańskie ujęcie miłości”. Psycholog pani Malwina Rudnicka przedstawiła „Psychologiczny aspekt miłości” w kontekście uzależnień i funkcjonowania związków. Jako ostatni głos zabrał pan Michał Daniel – terapeuta, Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który przedstawił „Role rodziny uzależnionej w procesie wychodzenia z uzależnienia.” Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.T. Kościuszki w Łobżenicy przedstawili dwie scenki sytuacyjne mające na celu uświadomienie zebranym,  jak ważne dla człowieka są rodzina, wzajemny szacunek oraz pomoc.

      Całe spotkanie upłynęło w miłej, sympatycznej atmosferze , wszyscy chętnie słuchali ciekawych wykładów prowadzonych przez prelegentów. Debata miała na celu uzmysłowić zebranym przede wszystkim młodzieży, że w nałóg może wpaść każdy z nas. Przekonaliśmy się jak ważną, kluczową rolę w życiu człowieka w walce z nałogami odgrywają: rodzina , miłość  oraz wsparcie ze strony najbliższych. Młodzi ludzie często bywają zagubieni we współczesnym świecie i ważne jest, aby wiedzieli,  gdzie się udać i od kogo można otrzymać fachową pomoc. (galeria zdjęć)                                                           M. Napierała-Mocek

  

Wizyta w zaprzyjaźnionej jednostce OSP w Łobżenicy

    9.09.br. uczniowie – kadeci klasy IIc z ZSP im. T. Kościuszki w Łobżenicy w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego gościli w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobżenicy, sąsiadującej niemalże z murami szkoły. Jest to kontynuacja cyklu spotkań z 2013r. których inicjatorem był nauczyciel w/w przedmiotu mjr rez. Jarosław Odrobiński. (całość)

  

„Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie…”

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusz Kościuszki w Łobżenicy

Dnia 1.09. 2014r. w szkolnej auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy miała miejsce inauguracja roku szkolnego 2014/2015.

Dyrektor szkoły przywitała serdecznie zebranych- nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, a przede wszystkim uczniów, w szczególności pierwszoklasistów, którzy rozpoczęli naukę w LO- słowami współczesnego pisarza Kurta Vonneguta: „Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszymi”. (całość) (galeria)

  

Festyn Lotniczy w Mirosławcu z udziałem przedstawicieli

  ZSP w Łobżenicy

    Na zaproszenie Komendanta 12. Komendy Lotniska w Mirosławcu ppłk. Bogdana Ziółkowskiego i Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu p. Emila Kweclicha, dnia 30 sierpnia 2014 roku delegacja z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy w składzie: p.Lucyna Góra – Mrotek – dyrektor szkoły, p. Gabriela Kwiatkowska nauczyciel języka niemieckiego wychowawca klasy wojskowej IIIa oraz mjr rez. Jarosław Odrobiński -nauczyciel przysposobienia wojskowego, wzięła udział w Festynie Lotniczym „Weekend pod lotniczym niebem” z okazji Święta 12. Komendy Lotniska, który odbył się na terenie lotniska wojskowego w Mirosławcu. (całość) (galeria zdjęć)

  

  Logo_Szkoly-OBRAZ    ANd9GcTnD_k8LnJPXSlROV94w9EEnKkEw40pUAG95I2wU_zjc0RTf4FAE_f5i9U     http://www.google.pl/images?q=tbn:gZmHIrumY7vfpM::www.vg-wolfstein.de/vg-wolfstein/img/cjd_logo_neu.jpg&t=1&h=54&w=144&usg=__a6TqVUEp71nYz6w62ohnfzN2TTk=      

Berlin, Spreewald, wyspa Wolin 2014

Zgodnie z wieloletnią już tradycją uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy i młodzież CJD- Berufsbildungswerk’u  we Frechen/Nadrenia Północna-Westfalia uczestniczyli podczas dwóch lipcowych tygodni w projekcie polsko-niemieckim w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. (całość) (galeria zdjęć)

  

 

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM w 2014r.

„WYPRAWKA SZKOLNA”

        Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy informuje, że istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników uczniom klas trzecich liceum ogólnokształcącego oraz uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Kryterium dochodowe – 539 zł

Termin składania wniosków do dyrektora szkoły upływa 10 września 2014r.

Wzór wniosku w załączeniu (wniosek)

 

„Już za parę dni, za dni parę. Weźmiesz plecak swój i  gitarę...”

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

    Czas nauki za nami. Po 10 miesiącach wytężonej pracy, 27 czerwca 2014r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2013/2014. Przed uroczystością ks. Bartosz Wojtaszek odprawił swoją pożegnalną Mszę Św., a następnie cała społeczność szkoły spotkała się w auli na akademii. Dyrektor szkoły p. Lucyna Góra-Mrotek w okolicznościowym przemówieniu, podkreślając znaczenie nauki dla każdego młodego człowieka, przytoczyła słowa Stefana Żeromskiego „Nauka jest jak niezmierne morze.. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony..”. Powiedziała m.in. „Wierzę, że mijający rok szkolny był dla Was czasem dobrze spędzonym […] i sukcesów na miarę możliwości każdego z Was”. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

II AKADEMIA 700-LECIA  ŁOBŻENICY

 Podsumowanie projektu

 „NOWOCZESNY OGÓLNIAK - KOMPETENTNY UCZEŃ”

25 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy odbyła się kolejna Akademia dla dzieci i młodzieży łobżenickich szkół. Uroczystość ta była połączona z zakończeniem realizowanego w naszej placówce od dwóch lat projektu „Nowoczesny Ogólniak- Kompetentny Uczeń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek- najlepsza inwestycja”.

           

(czytaj całość) (galeria zdjęć)

     

SZKOLENIE KADETÓW W ŁOBŻENICY PRZEZ ŻOŁNIERZY

Z 1 BATALIONU LOGISTYCZNEGO ZIEMI NAKIELSKIEJ W BYDGOSZCZY

    17 czerwca 2014 roku w ZSP im. Tadeusza Kościuszki, na zakończenie szkolenia klas drugich z przysposobienia wojskowego, zajęcia przeprowadzili żołnierze-instruktorzy z 1 batalionu logistycznego na czele z dowódcą batalionu ppłk. Piotrem Lewandowskim (po raz pierwszy z wizytą w Łobżenicy). W ramach podpisanego porozumienia o współpracy, było to drugie szkolenie dla uczniów-kadetów klas wojskowych IIa i IIc na terenie naszej szkoły. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

MAZURY SĄ PRZEPIĘKNE

    16 czerwca br. wcześnie rano uczniowie klas Ib i IIb liceum ogólnokształcącego w Łobżenicy, pod czujną opieką wychowawców klas: p. Barbary Senska, p. Dariusza Jachołkowskiego i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych: p. Lucyny Góra-Mrotek-dyrektor szkoły i p. Nataszy Knop-Wrzalik,  wyruszyli na trzydniową edukacyjną wycieczkę do Krainy Tysiąca Jezior. Program obfitował w atrakcje krajoznawcze, ale głównym celem był wypoczynek,  zasłużony po całym roku intensywnej nauki. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

ŚWIĘTO 1 BATALIONU LOGISTYCZNEGO ZIEMI NAKIELSKIEJ

W BYDGOSZCZY Z UDZIAŁEM KADETÓW Z ŁOBŻENICY

Dnia 13 czerwca 2014 r. liczna delegacja uczniów - kadetów klas wojskowych I c, II a i II c z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy, wraz z Dyrektor Lucyną Góra-Mrotek i nauczycielem przysposobienia wojskowego mjr. rez. Jarosławem Odrobińskim uczestniczyła, na zaproszenie Dowódcy ppłk. Piotra Lewandowskiego, w uroczystości z okazji święta 1 batalionu logistycznego Ziemi Nakielskiej w Bydgoszczy  i IX rocznicy wręczenia sztandaru.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem na plac apelowy pododdziałów i złożeniem meldunku przez ppłk. Piotra Lewandowskiego, płk. Krzysztofowi Tokarczykowi - Zastępcy Dowódcy 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej. Następnie dokonano przeglądu pododdziałów. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt, wszystkich przybyłych gości powitał dowódca batalionu. W uroczystości uczestniczyli m.in. Starosta Nakielski - Tadeusz Sobol, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Piotr Kalamon, mł.insp. Marcin Kijak - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią oraz przedstawiciele pozostałych batalionów wchodzących w skład 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej. Po okolicznościowych wystąpieniach: ppłk. Piotra Lewandowskiego, płk. Krzysztofa Tokarczyka, Tadeusza Sobola, głos zabrała Lucyna Góra-Mrotek, przekazując w imieniu grona pedagogicznego, pracowników i uczniów wyrazy szacunku, serdeczne życzenia dla Dowódcy 1 blog oraz całego stanu osobowego żołnierzy, pracowników cywilnych i ich rodzin. Jednocześnie podziękowała za przychylny stosunek do realizowanych wspólnych działań i przedsięwzięć, cykliczne daleko idące wsparcie w organizację zajęć szkoleniowych dla uczniów - kadetów klas wojskowych, wyrażające się m.in. w aktywnym  i wysokim zaangażowaniu żołnierzy – instruktorów. W imieniu uczniów kwiaty wręczyła kadetka Natalia Nowicka.

Z okazji święta, tego szczególnego dnia, wręczono żołnierzom batalionu nagrody, odznaki pamiątkowe, ryngrafy, grawertony. Uroczystość zakończyła defilada poddziałów batalionu oraz spotkanie okolicznościowe, które odbyło się na terenie Brygadowego Ośrodka Szkolenia.

Dzięki realizowanej współpracy, wynikającej z zawartego porozumienia pomiędzy 1 blog Ziemi Nakielskiej a ZSP im. Tadeusza. Kościuszki, uczniowie - kadeci mieli okazję brać czynny udział w uroczystości przeprowadzonej zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

(galeria zdjęć)                                                                                                mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

Nasz udział II Złocie Młodzieży Krajny

    Dnia 12 czerwca br. 15 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z klas pierwszych uczestniczyło w II Zlocie  Młodzieży Krajny „Bohaterowie Krajny 2014 ”. Spotkanie rozpoczęło się w auli Gimnazjum Publicznego  im. Jana Pawła II w Łobżenicy powitaniem dyrektora -Pani Hanny Król – Synoradzkiej. Następnie wysłuchaliśmy pieśni w wykonaniu grupy muzycznej Pani prof. Jowity Kęcińskiej – Kaczmarek. Kolejną częścią zlotu był Bieg Patrolowy „Męczennicy Góreccy”, którego uczestnicy mieli za zadanie przebiec trasę z Łobżenicy do Górki Klasztornej. Trzeba było także odpowiedzieć na pytania związane z treścią książki ks. Zachariasza Kruży „Swastyka na Górka klasztorną”.  W biegu tym reprezentacja naszej szkoły w składzie: Sara Bochat, Miłosz Nowakowski, Sebastian Grochowski i Arkadiusz Hoppe zajęła trzecie miejsce. Dalsza  część  zlotu odbyła się w Górce Klasztornej w Domu Pielgrzyma, gdzie oglądaliśmy prezentacje multimedialne- „Bohaterowie Krajny”, wykonane przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Krajny,  w tym także i naszego liceum. Uczestnicy mieli możliwość podjęcia dyskusji i poczynienia refleksji nad zaprezentowanymi filmami i prezentacjami  przy kawie, ciastku i obiedzie.

Adrianna Meller - Osman

Ostatnie ćwiczenia z ratownictwa medycznego

    Dnia 9 czerwca br.  odbyły się ostatnie zajęcia z ratownictwa medycznego dla klas  I B i II B w roku szkolnym 2013/2014. Klasa II B tego dnia pożegnała się ze swym nauczycielem, P. Damianem Garlickim, wykładowcą PWSZ  w Pile.Miała też ostatnie ćwiczenia z pierwszej pomocy przed rozdaniem certyfikatów ukończenia zajęć. Na tym spotkaniu powtarzaliśmy wszystko, czego się do tej pory uczyliśmy. Prowadzący sprawdzał również naszą wiedzę teoretyczną.  Między innymi pytał nas o: skład torby PSP-R1, budowę butli tlenowej, aparatu do płukania oka i innych niezbędnych rzeczy. Ostatnią godzinę zajęć spędziliśmy na placu przed uczelnią, ćwicząc scenki, które nasze koleżanki i nasi koledzy prezentowali  na Rejonowych Mistrzostwach Udzielania Pierwszej Pomocy w Pile, jak i mistrzostwach wojewódzkich w Poznaniu, do których się zakwalifikowali. Podziękowaliśmy Panu Damianowi Garlickiemu za dwa lata spędzone pod jego czujnym okiem.  Prowadzący przekazał nam mnóstwo wiedzy o pierwszej pomocy, zmotywował nas do ciężkiej pracy i przede wszystkim do tego, abyśmy nie bali się pomagać innym, ponieważ każdy z nas może być kiedyś w sytuacji wymagającej pomocy drugiego człowieka. Klasa I B w ten dzień również pożegnała się z Panem Garlickim, lecz ich czeka jeszcze jeden rok intensywnej pracy i ćwiczeń. Z tej okazji życzymy im powodzenia oraz służymy pomocą w każdej sytuacji.  (galeria zdjęć)

Marta Marchlewicz, II B

  

ZJAZD KOMBATANTÓW ARMII KRAJOWEJ W GÓRCE KLASZTORNEJ

    Dnia 8 czerwca 2014r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki wraz z opiekunem p. Adrianną Meller- Osman uczestniczyli w uroczystości Mszy Świętej w Górce Klasztornej, sprawowanej z okazji  Zjazdu Kombatantów Armii Krajowej okręgu kujawsko - pomorskiego. Już od kilku lat  każdego roku – w drugą niedzielę czerwca - Kombatanci Armii Krajowej  pielgrzymują do Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej,  by podziękować za wolność Ojczyzny i upamiętnić śmierć żołnierzy. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy, a przedstawiciele uczniów  klas wojskowych  I c i II c  pełnili wartę  przy kaplicy AK oraz brali udział w oprawie liturgii Mszy Świętej.

Tradycyjnie już,  na zakończenie uroczystości,  przedstawiciele Światowego Związku Armii Krajowej  okręgu kujawsko – pomorskiego  złożyli kwiaty w kaplicy poległych żołnierzy Armii Krajowej.

Osobiste podziękowanie dla naszej młodzieży  za przygotowanie kaplicy i udział  w corocznym zjeździe kombatantów AK w Górce Klasztornej złożył, na ręce Pani Adrianny Meller-Osman, Prezes Związku AK- Pan Alojzy Gładykowski. (galeria zdjęć)                                                                          Adrianna Meller -Osman

  

„WOJSKOWA ZIELONA SZKOŁA” KADETÓW Z ŁOBŻENICY

W dniach 2-5 czerwca br. uczniowie – kadeci klasy wojskowej Ic z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy uczestniczyli w „Wojskowej Zielonej Szkole”, zorganizowanej przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, w ramach programu „Edukacja dla Bezpieczeństwa". W niedzielę  1 czerwca wszyscy jej uczestnicy stawili się przed wyjazdem na zbiórce i zgodnie z programem udaliśmy się w trwającą kilka godzin podróż do Jednostki Wojskowej (23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim), która była naszym miejscem docelowym-zakwaterowania na czas trwania „Wojskowej Zielonej Szkoły”. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

POPLENEROWA WYSTAWA MALARSKA I AUKCJA W LICEUM W ŁOBŻENICY

„Jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów”

            Dnia 5 czerwca 2014r. odbyła się poplenerowa wystawa prac młodzieży z Zespołu Szkół Plastycznych w Kole i prac uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy. 

Swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście m.in.: Starosta Pilski - Mirosław Mantaj, Rektor Domu Zakonnego i Proboszcz z Górki Klasztornej - ks. Kazimierz Świderski,  ks. Karol Glesmer – Proboszcz parafii p.w. Świętej Trójcy w Łobżenicy. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

 

Światowy Dzień bez Papierosa

„Każdy palacz jest ruiną tego, którym mógłby być, gdyby nie palił”.

Stanisław Ignacy Witkiewicz

Dnia 30  maja br. - już po raz kolejny przy współpracy Gminnego Ośrodka Profilaktyki oraz pedagogów, nauczyciela-bibliotekarza i wychowawców -  został zorganizowany w Łobżenicy happening z okazji Światowego Dnia Bez Papierosa, do którego wszyscy pieczołowicie się przygotowywali. W naszej szkole podczas godzin wychowawczych powstały plakaty i transparenty, promujące zdrowy styl życia i „modę na niepalenie”. Uczniowie, odwiedzając bibliotekę szkolną, mogli zapoznać się z publikacjami, traktującymi o: szkodliwości palenia papierosów, zażywania narkotyków i spożywania alkoholu. Ponadto Miłosz Nowakowski – uczeń klasy I b, opracował ulotkę dla mieszkańców naszego miasta, informującą o negatywnych skutkach palenia papierosów     i upajania się alkoholem.

O godzinie 11:45 uczniowie wszystkich szkół w Łobżenicy oraz wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z nauczycielami rozpoczęli przemarsz, który zakończył się w parku. Następnie uczestnicy zobaczyli „Sąd nad papierosem”, w którym wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiktorówku. Przedstawienie to nie tylko wzbogaciło wiedzę dzieci i młodzieży na temat tego, co dzieje się z ludzkim organizmem, gdy człowiek pali papierosy, ale również dostarczyło wielu pozytywnych wrażeń artystycznych.

Z kolei wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z wychowawcami dokonali spalenia papierosa, którego sami wykonali. Zwieńczeniem całej akcji stało się wręczenie nagród uczestnikom konkursów literackich i plastycznych, związanych z hasłem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bez Papierosa – „Pamiętaj człowieku młody, palenie wyszło z mody!”. Wśród uczniów naszej szkoły szczególnym zainteresowaniem cieszył się w tym roku konkurs plastyczny, w którym pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Stefaniak (I b). Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się kolejno uczennice klasy II b: Dominika Płaczek i Beata Dudek. Wyróżniona została również praca Anny Kowalskiej (I c). Dziewczęta zdobyły atrakcyjne książki. Docenieni zostali wszyscy uczestnicy konkursów, otrzymując od organizatorów słodkie upominki.

Tegoroczny marsz profilaktyczny na pewno można zaliczyć do udanych. Wszyscy uczniowie i nauczyciele chętnie przemierzali ulice Łobżenicy, nakłaniając przechodniów do dbania o swoje zdrowie.

Izabela Strelau

  

Jak założyć własną działalność gospodarczą?

pod takim tytułem 27 maja 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy odbyło się spotkanie dla młodzieży uczestniczącej w projekcie unijnym „Nowoczesny Ogólniak- Kompetentny Uczeń” z przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Łobżenicy Panem Mirosławem Wnukiem, odpowiedzialnym za ewidencję działalności gospodarczej. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi informacjami dotyczącymi własnej działalności gospodarczej - sposobami rejestracji, uzyskiwaniem zaświadczenia o wpisie do ewidencji, sposobach zawieszania, wznawiania oraz zaprzestania działalności gospodarczej. Została im zaprezentowana strona internetowa zawierająca wszystkie informacje związane z własną działalnością, wniosek, który należy wypełnić, aby się zarejestrować. Gość odpowiadał na pytania młodzieży, wskazywał źródła informacji, materiały, z którymi należy się zapoznać.

Sądzę, że taka lekcja przedsiębiorczości dała uczniom podstawową wiedzę na temat zakładania własnego biznesu, pokazała, gdzie należy szukać informacji, do kogo zwrócić się o pomoc.

Organizator spotkania-Danuta Buryta-Arndt

Lider Szkolnego Ośrodka Kariery

  

Wolontariusze z wielkim sercem

Dnia 22.05.2014r. w Górce Klasztornej odbył się Ogólnopolski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Spotkanie u Matki”.  Na Placu Objawienia swoje umiejętności (wokalne, taneczne) zaprezentowali mieszkańcy  Domów Pomocy Społecznej i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z wielu miejscowości.  Całą uroczystość prowadził ks. Piotr Gałązka MSF z Górki Klasztornej.

W działaniach wolontarystycznych  wzięli udział uczniowie klasy IIb naszej szkoły. Pomagali w rozdawaniu posiłków. Roznosili napoje i  słodycze. Wydawali obiady. Udzielali informacji grupom, jakie przybywały do Górki. Zajęli się także konferansjerką. Pomagali wszystkim, którzy takiej pomocy oczekiwali. Dbali również o czystość miejsca, do którego przybyło wiele osób.

Uczniowie wykazali się, co należy podkreślić,   empatią, wielkim sercem, dobrocią, zrozumieniem wobec drugiej osoby. Podziwiali występy uzdolnionych ludzi-starszych i młodszych. Atmosfera radości udzieliła się wszystkim-występującym, widzom i wolontariuszom.

To był piękny dzień-nie tylko w sensie dosłownym (słoneczna pogoda), ale także przenośnym. Pokazał, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Mamy swoje zdolności, pasje, które warto pokazać innym.

Nad uczniami klasy IIb opiekę sprawowali: wychowawca klasy  – p.Dariusz Jachołkowski i p. Maria Mitek. (galeria zdjęć)

  

XX Ogólnopolski Bieg Uliczny im. Alojzego Graja

    Dnia 18 maja br. już po raz dwudziesty w naszym mieście odbył się Ogólnopolski Bieg Uliczny im. Alojzego Graja. Reprezentacja naszej szkoły stanęła na starcie biegów dziecięco-młodzieżowych na dystansie 1200 m  i biegu głównego na dystansie 10 km. Najlepszy wynik w biegu dziecięco-młodzieżowym  uzyskała Angelika Westpal  zajmując I miejsce, stopień niżej na podium stanęła Alicja Jaster a III miejsce zajęła Bożena Dutkiewicz. Szkołę godnie reprezentowali również: Marta Bazela, Karolina Karolak, Dominika Płaczek, Wiktoria Stefaniak.  Wśród chłopców  III  miejsce zajął Szymon Zych. Pozostali chłopcy : Adam Korpal , Dawid Nowak, Kacper Mantaj , Arkadiusz Gondek zajęli miejsca poza podium. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, a wszyscy biegający - pamiątkowe medale.

W biegu głównym, w którym w tym roku wystartowało 226 zawodników,  z dystansem zmierzyli się : Agnieszka Pikulik, Bartłomiej Lewandowski oraz nauczyciel przysposobienia wojskowego z naszej szkoły mjr rez. Jarosław Odrobiński.   Wszyscy bieg ukończyli i również otrzymali pamiątkowe medale.

Podczas biegu w różnych miejscach można było spotkać uczniów klas wojskowych z naszej szkoły. Pomagali oni organizatorom. Jako wolontariusze np. podawali wodę, wręczali pamiątkowe medale, rejestrowali zawodników. (galeria zdjęć)                                                                                                   Kamila Mrotek

  

Matura

       Od dnia 5 maja br. trwają egzaminy maturalne. Każdy absolwent LO obowiązkowo musi przystąpić do pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego oraz ustnych egzaminów, odbywających się bez określenia poziomu: z języka polskiego i języka obcego (takiego jak pisemny obowiązkowy).

    Dnia 5 maja  odbył się egzamin z język polskiego, 6 maja  z matematyki a 7 z języka angielskiego. Uczniowie mieli także prawo wyboru dodatkowych przedmiotów i określenia poziomu – podstawowego lub rozszerzonego (do sześciu przedmiotów). Wybory młodzieży były szeroki, związane z planowanymi studiami. Życzymy wszystkim maturzystom wysokich wyników na świadectwie dojrzałości i dostania się na wymarzone kierunki studiów.

  

Pożegnanie Absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

    Dnia 25 kwietnia 2014 r. dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy Lucyna Góra – Mrotek słowami K. I. Gałczyńskiego: „Ile razem dróg przebytych? Ile ścieżek przedeptanych? (…) Ile w trudzie nieustannym wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń?..” - powitała na uroczystości ukończenia szkoły rodziców, grono pedagogiczne, a przede wszystkim uczniów klas maturalnych przeżywających ostatni dzień w gronie koleżanek, kolegów, wychowawców i nauczycieli.

(czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

ZWYCIĘSTWO DRUŻYNY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 ŁOBŻENICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

    Dnia 24 kwietnia 2014r. na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile odbyła się dwudziesta druga edycja Rejonowych Mistrzostw Udzielania Pierwszej Pomocy. Konkurs, zorganizowany został przez rejonowy oddział Polskiego Czerwonego Krzyża we współpracy z Starostwem Powiatowym w Pile. Drużyna łobżenickiego liceum ogólnokształcącego z klasy IIB (ratownictwa medycznego) - w składzie: Iwona Pawlak  Dominika Płaczek, Sebastian Bodetko,  Kamil Nowek i Paweł Staniewski nie miała sobie równych,  powtórzyła ubiegłoroczny sukces i zajęła pierwsze miejsce. Pokonała tym samym 10 innych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego, również kolegów z klasy wojskowej. Intensywna nauka w klasie ratownictwa medycznego prowadzona  pod czujnym okiem Pana Damiana Garlickiego, jak widać przynosi efekty. W łobżenickim liceum ogólnokształcącym, w klasie ratownictwa medycznego, której program realizowany przy  współpracy z PWSZ w Pile  wzbogacony jest o treści medyczne,  uczniowie wiedzą jak radzić sobie w trudnych chwilach, uczą się również  sztuki ratowania ludzkiego życia.

Zwycięska drużyna będzie reprezentować nasz rejon 24 maja br w mistrzostwach wojewódzkich w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy wysokich umiejętności ratowania ludzkiego życia i życzymy dalszych sukcesów!!

(galeria zdjęć)                                                                                                                                 L.G.M

  

WYPRAWA NA DĘBOWĄ GÓRĘ

Wyprawą na Dębową Górę uczniowie klas Ib i IIb Liceum Ogólnokształcącego  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy uczcili Dzień Ziemi 2014r.

Dębowa Góra o wysokości 193,7 m.n.p.m,. jest najwyższym wzniesieniem w okolicy naszej szkoły. To bardzo ciekawe przyrodniczo miejsce. Jest moreną czołową położoną na krawędzi Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej. Porasta ją grąd   i dąbrowa.

Celem  zajęć z Panią Małgorzatą Plata z Nadleśnictwa Kaczory było poznanie tego urokliwego miejsca, którego część jest prawnie chroniona.Znajduje się tu leśny rezerwat przyrody „Zielona Góra”. Spacerując ścieżką dydaktyczną uczniowie poznawali skład gatunkowy grądu. Podziwiali okazy brekinii, 250 - letnich dębów szypułkowych o ponad 300 cm obwodu pni i buków. Szczególnie piękne wiosną jest runo leśne lasu liściastego. Mieni się kolorami białych zawilców, żółtych ziarnopłonów, fiołków.

Prowadząca zajęcia Pani Małgorzata Plata uczyła również młodzież rozpoznawania ptaków na podstawie ich śpiewu. Spacerując, uczniowie fotografowali wybrane fragmenty lasu, by po powrocie do szkoły przedstawić je  na plakatach.

Barwne plakaty już zdobią szkołę. Może zachęcą uczniów z innych klas do odwiedzenia Dębowej Góry

(galeria zdjęć)                                                                                                                     Barbara Senska

  

Zajęcia z samoobrony i strzelectwa kadetów ZSP w Łobżenicy

    Dnia 16.04.2014r. w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego uczniowie - kadeci klasy wojskowej Ic Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy mieli  możliwość kontynuacji zajęć z elementami walki wręcz oraz samoobrony. Tym razem kolejne szkolenie przeprowadził Instruktor taktyki i technik interwencji st. asp. Adam Papke z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Młodzież doskonaliła swoje umiejętności z zakresu technik obezwładniania napastnika, obrony przed atakiem niebezpiecznym narzędziem, wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz elementów walki w „parterze”. Przed zajęciami uczniowie wzięli udział w intensywnej rozgrzewce z dużym zaangażowaniem wykonując ćwiczenia przygotowane przez prowadzącego. Szkolenie umożliwiło  licealistom nabycie dodatkowych umiejętności ucznia-kadeta klasy wojskowej.

Dnia 23.04.2014r. w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego - szkolenia ogniowego na temat „Ćwiczenia przygotowawcze i strzelania na celność do tarczy sportowej z broni strzeleckiej (sportowej)”, kadeci z Ic skorzystali kolejny raz, w ramach współpracy, ze strzelnicy rekreacyjno-treningowej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Łobżenicy (mieszczącej się w Luchowie). Przed zajęciami na strzelnicy uczniowie zostali zapoznani po raz kolejny z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa w strzelectwie oraz przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi na strzelnicy sportowej. Zajęcia nadzorował instruktor strzelectwa sportowego p. Piotr Graj – faryniarz bractwa. Na początku lekcji kadeci sprawdzili nabyte wcześniej umiejętności w strzelaniu do tarczy z wiatrówki. W tej rywalizacji miano najlepszych zdobyli: Izabela Turek, Sebastian Gondek, Maciej Pietrołaj i Arkadiusz Lorek.  W drugim strzelaniu z wykorzystaniem karabinka sportowego (kbks) najlepsze wyniki uzyskali uczniowie: Oliver Suś, Karolina Pikulik, Maciej Pietrołaj, Bartosz Kuffel i Angelika Westpal. Kadet Bartosz Kuffel zaprezentował specjalistyczny sprzęt do wspinaczki wysokogórskiej i sprzęt z indywidualnego wyposażenia żołnierza, m.in. hełm i kamizelkę kuloodporną. Podczas przemarszu do Luchowa i w drodze powrotnej do szkoły elementem szkoleniowym był też trening kondycji marszowej. Dziękujemy zaprzyjaźnionemu Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu za wsparcie i pomoc w realizacji ważnych zajęć w procesie szkolenia uczniów klas wojskowych, wymagających szczególnych warunków (bazy dydaktycznej) oraz zabezpieczenia w sprzęt. Bez tej współpracy i zaangażowania się członków bractwa, tego dnia p. Piotra Graja, który to poświęcił nam swój prywatny czas, szkolenie byłoby niemożliwe.

                                                                                                                      mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

Kurs dla członków ds. bezpieczeństwa imprez masowych

1 i 15 kwietnia 2014r. uczniowie-kadeci klas wojskowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy uczestniczyli w kursie dla członków ds. bezpieczeństwa imprez masowych (służby informacyjnej). Był on przeprowadzony przez pracowników Studium Ochrony i Usług Detektywistycznych „ABSOLWENT” w Bydgoszczy. Pierwszego dnia 1.04 szkolenie odbywało się w sali wykładowej i składało się głównie z części teoretycznej. Prezes Studium p. Krzysztof Lewkow zapoznał licealistów m.in. z przepisami prawa dotyczącymi organizacji imprez masowych artystyczno-rozrywkowych oraz masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej (Ustawa o Bezpieczeństwie Imprez Masowych, Zagadnienia wynikające z Kodeksu Karnego, Scenariusze zdarzeń). Następnie młodzież została zapoznana z zadaniami spoczywającymi na organizatorze w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku na tych imprezach. (czytaj całość)

  

Z wizytą w Republice Południowej Afryki

Zgodnie z już dziewięcioletnią tradycją naszej szkoły dnia 14 kwietnia 2014r. obchodziliśmy kolejny Dzień Kultury Anglojęzycznej zorganizowany przez naszych anglistów: p. Nataszę Knop-Wrzalik, p. Jacka Dominowskiego, p. Joannę Chałabiś oraz p. Katarzynę Osmulską. Tegoroczna edycja upłynęła w rytmach afrykańskich, poznawaliśmy bowiem kulturę, historię i przyrodę egzotycznej, lecz anglojęzycznej, Republiki Południowej Afryki. Podczas kilkutygodniowych przygotowań uczniowie redagowali artykuły do „Biuletynu Okolicznościowego” i na gazetki klasowe, a p.Natasza Knop-Wrzalik koordynowała przebieg dwóch konkursów powiatowych: VII Powiatowego Konkursu na Prezentację Multimedialną oraz V Powiatowego Konkursu Translatorskiego. Na uroczystości podsumowującej konkursy nagrody wręczał jeden z ich Patronów Honorowych, Starosta Pilski pan Mirosław Mantaj. Patronem konkursów było również Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Uroczystości podsumowujące pracę nad Dniem Południowoafrykańskim rozpoczął doroczny quiz dla wszystkich klas naszej szkoły, w którym uczniowie odpowiadali na szereg pytań związanych z RPA. Odpowiedzi musieli szukać w biuletynie i na gazetkach szkolnych. Następnie zaproszeni goście uczestniczyli w lekcji otwartej prowadzonej przez p.Nataszę Knop-Wrzalik, a poświęconej życiu Nelsona Mandeli, pierwszego ciemnoskórego prezydenta Republiki Południowej Afryki. Najciekawszym punktem obchodów była jednak prezentacja nauczyciela języka polskiego z naszej szkoły, p.Marii Mitek, i jej syna Oskara, którzy w ubiegłe wakacje mieli możliwość zwiedzania tego wspaniałego kraju. Przez dwadzieścia pięć minut porywająco opowiadali o swoich wrażeniach z podróży, o tym, co widzieli i czego doświadczyli. Pokazali przepiękne fotografie wielu interesujących miejsc. Zostawili nas z marzeniami o wyjeździe do Afryki i mocnym postanowieniem, że tego dokonamy.

Dzień Południowoafrykański dobiegł końca. Za rok znowu gdzieś wyruszymy. Ale na razie to niespodzianka…

(galeria zdjęć)                                                                                                        Natasza Knop-Wrzalik

  

ETAP OKRĘGOWY XXIX OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ ROZSTRZYGNIĘTY

    Dnia12 kwietnia 2014 r. w budynku Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbył się etap okręgowy XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 118 uczniów z wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych, laureatów szkolnych etapów, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy reprezentowały uczennice klasy III b Liceum Ogólnokształcącego: Eryka Mrotek i Karolina Wrzalik. Olimpiada na etapie okręgowym składa się z części pisemnej i ustnej. Dwunastu uczestników z najwyższymi wynikami z testu przeszło do etapu ustnego. Wśród nich na 9 miejscu znalazła się Karolina Wrzalik. Ostatecznie Karolina ukończyła konkurs na wysokim 12 miejscu. Tak niewiele brakowało, by mogła reprezentować Wielkopolskę na etapie centralnym w Supraślu. Serdecznie gratulujemy znalezienia się w czołówce ekologów Wielkopolski.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej ma charakter interdyscyplinarny, służy popularyzacji wiedzy prośrodowiskowej oraz kształtowaniu właściwych postaw młodego pokolenia Polaków wobec otaczającej nas przyrody.

Barbara Senska

  

Szkolenie w 1 batalionie logistycznym im. Ziemi Nakielskiej w Bydgoszczy

    8 i 9 kwietnia 2014 roku 1 batalion logistyczny w ramach podpisanego porozumienia o współpracy, po raz drugi w tym roku gościł grupę uczniów-kadetów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy. Pierwszego dnia 8.04 szkolili się kadeci klas wojskowych IIa i IIc pod nadzorem wychowawców p. Gabrieli Kwiatkowskiej i p. Jacka Dominowskiego. Drugiego dnia 9.04  wojskowe szlify zdobywali uczniowie – kadeci klasy wojskowej Ic z wychowawczynią p. Kamilą Mrotek oraz przedstawicielem rodziców p. Dorotą Deja. Organizatorem  wyjazdów był nauczyciel przysposobienia wojskowego mjr rez. Jarosław Odrobiński.

(czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Los krzywdzonych zwierząt nie jest nam obojętny

        Dnia 7 kwietnia 2014 roku Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnzajalnych im. Tadeusza  Kościuszki w Łobżenicy wraz z opiekunem Moniką Napierała-Mocek zorganizował sprzedaż pysznych, własnoręcznie wykonanych gofrów. Akcja cieszyła się wielkim powodzeniem zarówno wśród uczniów, jak i  grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły.

       Inspiracją naszej akcji był śliczny piesek o imieniu Cedryk - podopieczny Stowarzyszenia „Przyjazna Buda”, zajmującego się opieką, leczeniem oraz adopcjami katowanych, skrzywdzonych przez ludzi zwierząt.

       Podczas akcji charytatywnej uczniowie mogli zapoznać się z zasadami adopcji zwierząt, z warunkami umowy adopcyjnej.

      Wielką radość sprawiła wszystkim wizyta samego Cedryka , który cudem uniknął śmierci z rąk swego oprawcy, został on uratowany przez członków stowarzyszenia. Obecnie Cedryk jest już szczęśliwym młodym psem, ma kochający dom u naszej uczennicy pierwszej klasy Dominiki Deja i jej rodziców, którzy go zaadoptowali i pokochali.

      Ze sprzedaży pysznych gofrów zebraliśmy w sumie 202,00 zł. Zebrana kwota pieniędzy zostanie przekazana na konto Stowarzyszenia ”Przyjazna Buda”w Golubiu- Dobrzyniu.

       Wszystkim serdecznie dziękujemy za okazane serce oraz hojność!!!                         M. Napierała-Mocek

Dzień Patrona Szkoły

Dnia 2 kwietnia br. młodzież oraz grono pedagogiczne obchodzili Dzień Patrona Szkoły. Z tej okazji szkołę odwiedzili: Tadeusz Kościuszko wraz z ukochaną Teklą Zurowską, w których role wcielili się uczniowie klasy II c – Krystian Śliwiński i Aleksandra Tuchalska. W tym szczególnym dniu, podczas godzin wychowawczych, odbyły się następujące konkursy: dla klas pierwszych – na najszybsze rozwiązanie krzyżówki, dotyczącej biografii Patrona Szkoły, zaś dla klas drugich – na najciekawsze pytania, które uczniowie chcieliby zadać w wywiadzie z Tadeuszem Kościuszką. Jak się okazało – wiedza na temat życia Patrona naszej szkoły nie stanowi dla klas pierwszych tajemnicy. Natomiast klasy drugie ułożyły inspirujące i mądre pytania, które chcieliby skierować do generała Kościuszki. Wśród zwycięzców znaleźli się uczniowie klasy I b i klasy II c. W ramach nagrody klasy te mogą skorzystać z wybranego przez siebie „dnia bez pytania”.

Ponadto atrakcją była również możliwość zrobienia sobie jedynego i niepowtarzalnego zdjęcia z Patronem i jego ukochaną. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli. Zrobione fotografie  pozostaną miłą pamiątką po kolejnych obchodach, upamiętniających Tadeusza Kościuszkę oraz oddających mu hołd. Zatem po raz kolejny młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżęnicy poświadczyła swoim zachowaniem oraz zaangażowaniem, iż słowa z piosenki Jana Czeczota:

„O Kościuszko, piękny wzorze,
Jako Ojczyznę miłować!
W każdej życia swego porze,

Pragniemy cię naśladować...” są im nie tylko znane, ale przede wszystkim bliskie, znajdujące odzwierciedleniew ich postępowaniu na co dzień.

Izabela Strelau

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

plakat               film promujący naszą szkołę

DRZWI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOBŻENICY

Dnia 05 kwietnia 2014 r. nasza szkoła gościła uczniów gimnazjów i ich rodziców, którzy dotarli do nas również z sąsiednich województw, przedstawicieli: 12. Komendy Lotniska w Mirosławcu pod dowództwem kapitana Jacka Pawlaka,1 batalionu logistycznego Ziemi Nakielskiej w Bydgoszczy, którymi dowodził kapral Dawid Gus, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile, którą reprezentował major Mirosław Konopko, czyli jednostek wojskowych z którymi szkoła współpracuje oraz Harcerskiego Klubu Łączności Bydgoszcz – Łochowo z mjr rez. Witoldem Błasiakiem na czele. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Nakrętki dla Łukasza

4 kwietnia 2014 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza po raz kolejny w tym roku szkolnym przekazali, zbierane od stycznia 2014 r.,  nakrętki Łukaszowi Białczykowi i jego mamie. Cieszy fakt, iż młodzież przy wsparciu rodzin zebrała tak dużą ilość nakrętek. Radość Łukasza i mamy była ogromna, bowiem nie spodziewali się tylu worków. Pieniądze ze sprzedaży nakrętek rodzice chłopca chorego na autyzm przeznaczą na rehabilitację  i terapię. Zbiórka nakrętek będzie kontynuowana, bo przekłada się na pomoc dziecku, ale także uczy ekologicznego stylu życia.                                                                                D. Buryta -Arndt

  

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ HANDLU I USŁUG W POZNANIU

Dn. 02 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Handlu i Usług w Poznaniu a naszą szkołą. Porozumienie- w obecności nauczycieli, uczniów klas maturalnych i wojskowych - uroczyście podpisali: reprezentujący władze uczelni Dziekan dr Zbigniew Dziemianko i Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki  w Łobżenicy Lucyna Góra – Mrotek.

Zgodnie z treścią porozumienia strony zadeklarowały m.in. wolę nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej. Szkoła i uczelnia zobowiązały się do współdziałania w zakresie organizacji wykładów otwartych, spotkań  z „ciekawymi osobowościami”, współpracy w zakresie działalności Biura Karier, Samorządów Szkolnego i Studenckiego. Strony porozumienia zobowiązały się do uwzględnienia partnera w swoich działaniach.

Dziekan uczelni dr Zbigniew Dziemianko podczas spotkania z  uczniami przekazał informacje dotyczące możliwości podjęcia studiów w WSHiU, przybliżył kierunki,  na jakich kształci uczelnia. Są to: bezpieczeństwo narodowe (studia licencjackie i magisterskie), turystyka i rekreacja oraz zarządzanie ze specjalnościami, np. zarządzanie finansami, zarządzanie logistyką – specjalności powiązane z nowym profilem klasy biznesowej Liceum Ogólnokształcącego w Łobżenicy, proponowanym  w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2014/1015. Mówił również o możliwości studiowania za granicą w ramach programu Erasmus.

Współpraca z Wyższą Szkołą Handlu i Usług w Poznaniu zapowiada się bardzo interesująco. Liczymy na to, że zawarte porozumienie zaowocuje wymiernymi działaniami naukowymi na rzecz naszej szkoły, umożliwi wymianę inicjatyw, poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów.                                                            L.GM

  

Talenty zostały nagrodzone!

       Dnia 28 marca 2014r. w Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA” Pile młodzież szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pilski wzięła udział w konkursie „Mój Talent 2014”, zorganizowanym przez Forum Samorządów Uczniowskich i Starostwo Powiatowe. Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny.

       Przedstawicielkami naszej szkoły  - Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy były dwie uczennice -  laureatki etapu szkolnego konkursu: Dominika Płaczek – uczennica klasy II b Liceum Ogólnokształcącego  z edukacją z ratownictwa medycznego i Monika Bujak z klasy I c LO- wojskowej.

Dominika zachwyciła publiczność niezwykłą gibkością  oraz elastycznością swojego ciała, prezentując taniec-połamaniec (układ akrobacji wraz z elementami iluzji). 

Monika natomiast oczarowała wszystkich swoim głosem, pięknie śpiewając piosenkę „Imię deszczu” z repertuaru zespołu Mafia. Dziewczęta otrzymały nagrody ufundowane przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile oraz  upominki od Rady Rodziców naszej szkoły.

         Serdecznie gratulujemy Dominice i Monice! Życzymy, aby rozwijały swój talent i osiągały kolejne sukcesy!

  

„O piękna Pani/ Królowo życia/ Natchnij mnie weną największych poetów/Bym mogła opisywać Cię/Jak najpiękniej umiem” (Marta Marchlewicz)

Marta Marchlewicz z kl. II b została zwycięzcą IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Wiosna”, w kategorii 16-19 lat, organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy. Uczeń kl. II c Bartłomiej Lewandowski zajął II miejsce. Uroczyste wręczenie nagród oraz prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych wierszy o wiośnie odbyło się 21 marca 2014 r. w sali Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy. Młodzież otrzymała atrakcyjne nagrody książkowe, dyplomy i tomik poezji „Wiosna” zawierający najlepsze wiersze IX edycji konkursu. Gratulacje dla młodzieży twórczej i odważnej w wyrażaniu swoich emocji!

Danuta Buryta-Arndt

  

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

o „ZŁOTE PIÓRO STAROSTY PILSKIEGO”

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki

w Łobżenicy

„Źle mówić lub pisać – to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich, którzy ją budowali. Język smuci się, choruje, gdy ludzie źle nim mówią i piszą”

Janusz Korczak

    Dnia 20 marca 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy odbył się po raz czwarty finał Powiatowego Konkursu Ortograficznego „O Złote Pióro Starosty Pilskiego”. Szkoła wspólnie z Wydziałem Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, jest organizatorem tego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego. 3 marca 2014 r. w dziewięciu placówkach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pilski odbyły się eliminacje szkolne. Uczniowie pisali ten sam tekst, zmagając się z zasadami poprawnego pisania w celu wyłonienia laureatów. 20 marca 2014 r. w Łobżenicy zebrali się najlepsi z najlepszych, aby walczyć o najwyższą nagrodę - zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii i „Złote Pióro Starosty Pilskiego”. O godz. 10.00 osiemnastu uczniów- po dwóch przedstawicieli ze szkoły, pisało tekst dyktanda. Nieobce były młodzieży reguły ortograficzne dotyczące zapisów trudnych, rzadko używanych wyrazów, nazw geograficznych, łącznej i rozdzielnej pisowni..  (czytaj całość) (galeria zdjęć)

     

Szkolne talenty!!! 

     Dnia 19 marca 2014 roku odbyły się szkolne eliminacje konkursu powiatowego „Mój Talent”. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy zaprezentowali swoje talenty w różnych dziedzinach sportu oraz sztuki.

Jury w składzie : Monika Napierała-Mocek  - opiekun Samorządu Uczniowskiego,  Izabela Strelau –nauczyciel bibliotekarz oraz Mateusz Borkowski zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego po obejrzeniu występów uczniów dokonało niełatwego wyboru laureatów etapu szkolnego.

Szkołę w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile reprezentować będą:

- Monika Bujak uczennica klasy I c Liceum Ogólnokształcącego o profilu

  wojskowym , która zaprezentuje swój talent wokalny,

- Dominika Płaczek uczennica klasy II b Liceum Ogólnokształcącego o profilu

  ratownictwo medyczne, która zaprezentuje pokaz akrobacji

  i iluzji pt. „Taniec –połamaniec”.

  

Szkolenie z pierwszej pomocy – test kończący cykl zajęć !

    Dnia 19.03.2014r. w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego uczniowie - kadeci klasy wojskowej Ic Zespołu Szkół Ponagimnajalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy po kilkugodzinnym cyklu z zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia zostali poddani testowi – sprawdzianowi teoretycznemu nabytych wcześniej umiejętności. Przed sprawdzianem ratownik medyczny Damian Dębecki powtórzył z uczniami-kadetami niektóre trudniejsze zagadnienia. Do pisania testu przystąpiło 13 chętnych, którzy jak się okazało - pomyślnie przeszli ten etap sprawdzenia wiedzy. Zaświadczenia o ukończeniu Kursu Pierwszej Pomocy otrzymali: Deja Dominika, Skiera Kamil, Westpal Angelika, Gondek Sebastian, Tadych Sandra, Suchowiecka Magdalena, Pikulik Karolina, Nagengast Ewa, Senska Ewelina, Knioła Dawid, Winiarski Adam, Lipkowska Karolina, Kowalska Anna.

Dziękujemy Panu Damianowi, który w sposób profesjonalny i zarazem zrozumiały - przekazał niezwykle ważne i cenne informacje. (galeria zdjęć)                                                                     mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

TARGI EDUKACYJNE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU PILSKIEGO

    15 marca 2014r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile odbyły się Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Pilskiego, podczas których gimnazjaliści mogli zapoznać się z ofertą szkół prowadzonych przez Powiat Pilski na kolejny rok szkolny 2014/2015, mieli również okazję porozmawiać z nauczycielami i uczniami.

      Naszą szkołę reprezentowali: dyrektor Lucyna Góra - Mrotek, nauczyciele: Danuta Buryta – Arndt, Kamila Mrotek, Maciej Jaruzal, mjr rez. Jarosław Odrobiński oraz przedstawiciele młodzieży - z klas wojskowych: Justyna Miszczuk, Karolina Pikulik, Karolina Stefaniak, Ewelina Wełniak, Jakub Borkowski, Sebastian Gondek, z klas ratownictwa medycznego:Dominika Płaczek - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Sara Sak i Wiktoria Stefaniak.

       Propozycje naszej szkoły cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów z pilskich oraz  pozostałych gimnazjów powiatu pilskiego, a także ich rodziców. (galeria zdjęć)

  

Marta Marchlewicz laureatką XI edycji Regionalnego Konkursu Literackiego „O Złote Pióro”

    12 marca 2014r. w  Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XI edycji Regionalnego Konkursu Literackiego „O Złote Pióro” pod hasłem „Od magii świata do magii słowa” . Konkurs organizowany jest organizowany przez Klub Literacki „Pegazik” MDK „Iskra” i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile. W tym roku w poetyckich zmaganiach wzięło udział niemal siedemdziesięciu twórców. Nasza uczennica Marta Marchlewicz z klasy II b liceum ogólnokształcącego zajęła w konkursie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych trzecie miejsce. Bartłomiej Lewandowski z klasy II c otrzymał dyplom za prezentację swojej twórczości. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów literackich!

Danuta Buryta-Arndt

ELEMENTY WALKI WRĘCZ – SZKOLENIE

    Dnia 4 i 5.03.2014r. w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego uczniowie - kadeci klas wojskowych klas IIa, IIc oraz Ic Zespołu Szkół Ponagimnajalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy zostali zapoznani z podstawowymi elementami walki wręcz, samoobrony oraz prowadzenia technik operacyjnych. To profesjonalne szkolenie przeprowadził doświadczony Instruktor Studium Ochrony i Usług Detektywistycznych „Absolwent” z Bydgoszczy.   Po intensywnej rozgrzewce uczniowie w skupieniu i z wielkim zaangażowaniem wykonywali wachlarz ćwiczeń przygotowanych przez prowadzącego, które -ażeby osiągnąć minimalny poziom umiejętności -należy powtarzać wielokrotnie. Niektóre z nich wymagały od ćwiczących dużego wysiłku fizycznego. Trzy godziny zajęć lekcyjnych minęły bardzo szybko, najważniejsze, że nikt z uczestników nie odniósł obrażeń, złamań czy też stłuczeń. Po zajęciach doszło do spotkania „roboczego” Pani Dyrektor Lucyny Góra–Mrotek z właścicielem „Absolwenta” - prezesem Krzysztofem Lewków. W ten sposób nawiązano wstępną współpracę, która pozwoli na przeprowadzenie kolejnych atrakcyjnych szkoń i ćwiczeń niezbędnych dla zdobycia dodatkowych umiejętności ucznia-kadeta klas wojskowych.  (galeria zdjęć)

                                                                                                               mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

I Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

    3 marca 2014r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy zorganizowano I Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny. Uczestnikami byli uczniowie naszej szkoły i zaproszeni do udziału w ortograficznych zmaganiach uczniowie trzecich klas Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łobżenicy. Celem konkursu była integracja szkół. Młodzież musiała wykazać się znajomością skomplikowanych zasad polskiej pisowni, które wystąpiły w tekście przygotowanym przez nauczyciela języka polskiego w ZSP im. T. Kościuszki p. Danutę Buryta-Arndt. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w kategorii gimnazjum i liceum odbędzie się 5 kwietnia 2014 r. w czasie Drzwi Otwartych w naszej szkole. Cieszy fakt tak dobrej znajomości reguł ortograficznych języka polskiego wśród młodzieży w dobie skrótów, skrótowców, sms oraz wszechobecnych wpływów języka angielskiego. Gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu, gdyż już sam udział był wyróżnieniem i wyrazem odwagi Pierwsza edycja konkursu ortograficznego potwierdziła, iż warto kontynuować ortograficzne zmagania, ponieważ wśród młodych ludzi są osoby dbające o poprawność języka ojczystego.

D. Buryta- Arndt

  UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH UPAMIĘTNIAJĄYCH

„ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH” W MROCZY

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu...”  (preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”).

    Dnia 1 marca 2014r. na zaproszenie  Dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku - dr. Mirosława Golona, Prezesa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha – mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego -  głównego organizatora i koordynatora, oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy Marii Jolanty Miler, delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.Tadeusza Kościuszki w składzie: Dyrektor Lucyna Góra-Mrotek, Maciej Jaruzal oraz uczniowie – kadeci klas wojskowych:  Karolina Pikulik, Kamil Skiera z Ic, Klaudia Żołądek z IIa  oraz Izabela Kempa, Natalia Nowicka i Adam Sobczyk z IIc, uczestniczyła w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Mroczy. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie"

Henryk Sienkiewicz 

Koncert charytatywny „Dla Ani”

    Dnia 28.02.2014r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Tego dnia odbył się pierwszy w historii szkoły koncert charytatywny „Dla Ani”-uczennicy klasy IIIb Liceum Ogólnokształcącego - Anny Józwiak, która   od urodzenia zmaga się z ciężką, genetyczną, nieuleczalną chorobą - mukowiscydozą.

    Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli uczniowie klasy IIIb wraz z wychowawczynią – panią Mariolą Nosek. Patronat honorowy nad koncertem objął Starosta Pilski-pan Mirosław Mantaj. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/f/f8/Koelner_Karneval.svg/220px-Koelner_Karneval.svg.png

 

 

 

 

             Kölle Alaaf, Łobżenica Alaaf…

,,Niech żyje Kolonia, niech żyje Łobżenica!”

    25.lutego 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy odbyła się impreza karnawałowa pod tytułem ,,Der Karneval am  Rhein” w wykonaniu uczniów i nauczycieli. Hasła i symbole na cześć karnawału  umieszczono  w wielu widocznych miejscach w szkole; w klasach, holu i  sali gimnastycznej. Nauczyciele naszej szkoły podczas pobytów w CJD BBW Frechen w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży kilkakrotnie przeżywali karnawał  ,,na własnej skórze” Popularna piosenka ,,Viva Kolonia” wprowadziła zebranych w karnawałowy nastrój. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Zajęcia klas ratownictwa medycznego

Dnia 24 lutego br. odbyły się kolejne zajęcia klas I b i II b z ratownictwa medycznego.  W tym celu pojechaliśmy do Piły do PWSZ. Dla mojej klasy II b najpierw odbyły się lekcje z p. Damianem Garlickim. Zajęcia tego dnia opierały się głównie na ćwiczeniach z urazówki, praktykach związanych  z noszami, ewakuacją poszkodowanych i standardowym RKO. Nasz nauczyciel , jako dodatkową atrakcję, zaserwował nam ćwiczenia w wojskowych maskach przeciwgazowych, które miały nauczyć nas pracy w trudnych i wyczerpujących warunkach. Trzeba przyznać, że maski zdały egzamin. Już po jednej przygotowanej przez p.Garlickiego scence uczniowie byli naprawdę zmęczeni. W taki właśnie sposób spędziliśmy zajęcia, ćwicząc cały czas pomoc poszkodowanym w niedogodnych warunkach. Po ciekawych lekcjach wybraliśmy się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w skrócie WIOŚ.

W WIOŚ mieliśmy wykład p. Józefa Koseckiego na temat ochrony środowiska i postępowania z osobami, które nie respektują praw i zasad wystosowanych przez inspektorat. Prelegent  mówił między innymi o karach, jakie mogą spotkać delikwentów przyłapanych przez inspektorat, np. na handlu wrakami samochodów, nielegalnym transporcie takowych pojazdów przez polską granicę, nielegalnym  rozmontowywaniu i złomowaniu samochodów nie nadających się do użytku. Drugi wykład, przygotowany przez P. Jerzego Słomczyńskiego, dotyczył poziomu czystości wód, głównie rzek, na terenie powiatu pilskiego, jak i całego województwa wielkopolskiego.  Podczas wykładu poznaliśmy klasę czystości wody znajdującej się w naszej Łobżonce,  która zaklasyfikowana została do klasy trzeciej. Oznacza to, że woda z naszej łobżenickiej rzeki nie jest jeszcze do końca zdatna do picia. Na koniec odwiedziliśmy laboratoria znajdujące się w budynku WIOŚ, które robiły naprawdę imponujące wrażenie. Panie z laboratoriów wyjaśniły nam, że sprzęt, na którym pracują, jest najnowocześniejszym sprzętem laboratoryjnym w kraju. Opowiadały również, w jaki sposób badają wodę na obecność bakterii, jonów oraz niepożądanych substancji i pierwiastków. Po ciekawym pobycie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska wróciliśmy do PWSZ.

Marta Marchlewicz z kl. II b

Natomiast Marta Ryś, uczennica klasy I b, tak opisuje dzień nauki spędzony w Pile:

„Zajęcia w PWSZ prowadził p. D. Garlicki, który zapoznał nas z działaniem butli tlenowej, zawartością torby R1 – urządzeniami do tlenoterapii. Ponadto doskonaliliśmy i sprawdzaliśmy  swoje umiejętności z resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Byliśmy także w Centrum Ratowniczym 112, gdzie dowiedzieliśmy się o organizacji systemu powiadamiania  ratunkowego  i o funkcjonowaniu  centrum. Zobaczyliśmy, jakim sprzętem dysponuje Jednostka  Ratowniczo -Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Pile oraz jak wiele obowiązków na niej spoczywa. Zajęcia były bardzo ciekawe, interesujące i poszerzyły naszą wiedzę.” (galeria zdjęć)

  

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

24 lutego 2014r. troje uczniów z naszej szkoły: Eryka Mrotek i Karolina Wrzalik z klasy IIIb oraz Jakub Banaszak z klasy IIIc, uczestniczyło w finale IV Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Był to konkurs organizowany przez nauczycieli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile pod patronatem Starosty Pilskiego, pana Mirosława Mantaja. Zmagania finałowe podzielone były na dwa etapy. Najpierw uczniowie pisali 40 minutowy test na poziomie zaawansowanym, a następnie dziesięciu najlepszych finalistów prezentowało ustną wypowiedź na wylosowane przez siebie pytanie oraz odpowiadało na pytania komisji.

 Do etapu ustnego awansowały Eryka Mrotek i Karolina Wrzalik, które ostatecznie uzyskały wyróżnienia w konkursie. Wszyscy uczniowie otrzymali cenne nagrody, które wręczał Pan Starosta Mirosław Mantaj wraz z Panią Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Panią Jolanta Lubińską. Gratulujemy naszym uczniom i życzymy im dalszych sukcesów na polu języka angielskiego.

Natasza Knop-Wrzalik

                                                                                                Fot. ZS im. St. Staszica

  

„Niektórzy lubią poezję… - tak, ci „niektórzy” to uczniowie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

21 lutego 2014r. w Dniu Języka Ojczystego, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy odbyło się spotkanie z autorami tomiku poezji pn. „Wiersze nieoficjalne. Antologia pięciu poetów”. Zbiór wierszy autorów związanych z Łobżenicą - Roberta Biskupiaka, Aleksandra Kędziorka, Lucyny Kirschenstein, Marty Konek i Małgorzaty Szcześniak został wydany przez Towarzystwo Miłośników Łobżenicy. W spotkaniu z poetami, którego organizatorem była p. Danuta Buryta- Arndt, nauczyciel języka polskiego, wzięło udział ponad 30 uczniów – miłośników poezji. Swoje teksty prezentowali młodzieży p. Robert Biskupiak i p. Marta Konek. (czytaj całość) ) (galeria zdjęć)

  

Dar Życia

Dnia  19 lutego 2014r. już po raz szósty w naszej szkole odbyła się akcja honorowego poboru krwi przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Poznania.

W kolejce  do rejestracji stanęło około 60 chętnych , jednak stan zdrowia nie wszystkim pozwolił na zostanie  członkiem elitarnego klubu honorowych krwiodawców. Zebraliśmy 18 litrów i 560 ml tego cennego leku.

Na akcję przybyli stali bywalcy, którzy na swoim koncie mają już kilka litrów oddanej krwi i byli nowicjusze, którzy niedawno osiągnęli 18 lat. Wszyscy przyszli z przekonaniem , że właśnie w ten sposób można pokazać swoją dojrzałość. Jak zwykle nie zawiedli strażacy, którzy w ratowaniu życia są niedoścignieni – w przenośni i dosłownie. Nie zabrakło również mieszkańców Łobżenicy. Szczególne podziękowania należą się naszej młodzieży, która w ważnych chwilach nigdy nie zawodzi .

Wszyscy dawcy oddawali krew ze wskazaniem. Osobą , która otrzyma krew jest Daria – dziewczynka

z naszej gminy chora na białaczkę. (galeria zdjęć)

                                                                                                            Kamila Mrotek – organizator akcji

  

Etap okręgowy  37.Olimpiady Języka Niemieckiego w Poznaniu

    8.lutego 2014 r. w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu odbył się etap okręgowy 37.Olimpiady Języka Niemieckiego. W językowych zmaganiach wziął udział uczeń klasy IIa (wojskowej) naszej szkoły Damian Skrzyński. Uczestnikami etapu II była młodzież szkół średnich z całej Wielkopolski oraz części województwa lubuskiego. Uczestnicy olimpiady musieli rozwiązać test pisemny składający się z czterech części. Rozwiązanie pierwszej i drugiej części polegało na właściwym uzupełnieniu luk w tekście . Część trzecia sprawdzała umiejętności gramatyczne, a czwarta -polegała na tłumaczeniu zdań z języka polskiego na język niemiecki. W sumie można było uzyskać 100 punktów. Damian był zadowolony ze swojego wyniku, gdyż zdobył około 70%. Cieszy nas uczestnictwo Damiana w olimpijskich zmaganiach językowych i osiągnięty przez niego satysfakcjonujący wynik. Według opinii  uczestników i nauczycieli języka niemieckiego zadania były  trudne. Tradycyjnie już poziom olimpiady języka niemieckiego był bardzo wysoki.                                                                                                                      Gabriela Kwiatkowska

  

„Już tylko symboliczne 100 dni dzieli nas od najważniejszego sprawdzianu w naszym życiu…”

Tymi słowami uczniowie klasy III a Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy – Natalia Kowalska i  Tomasz Ulatowski- przywitali Grono Pedagogiczne, rodziców, zaproszonych gości, a przede wszystkim swoje koleżanki i swoich kolegów na balu studniówkowym dnia 31 stycznia 2014 r. w Pałacu w Rzęszkowie. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Szkolenie u „logistyków” w Bydgoszcz  i lekcja historii w Muzeum Wojsk Lądowych

    29 stycznia 2014 r. 1 batalion logistyczny im. Ziemi Nakielskiej w ramach podpisanego porozumienia o współpracy, po raz pierwszy gościł uczniów-kadetów klasy wojskowej Ic z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy. Pomimo trudnych warunków zimowych dotarliśmy bez opóźnienia do miejsca stacjonowania 1 batalionu.  (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

KONKURS HISTORYCZNY Z OKAZJI 700 -LECIA ŁOBŻENICY

    Dnia 24 stycznia 2014r., w Gminnym Centrum Kultury odbył się konkurs historyczny pt. „Łobżenica na przestrzeni 700 lat”, zorganizowany z okazji obchodów powstania miasta Łobżenicy, do którego zaproszono uczniów wszystkich szkół w naszej gminie. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnyc im. Tadeusza Kościuszki reprezentowali uczniowie: Sandra Tadych (Ia), Arkadiusz Hoppe(Ib), Justyna Muszyńska (IIIc), Krystyna Płaczek(IIIa) i Joanna Nowak (IIIa). Uczniów do konkursu przygotowała Adrianna Meller -Osman.

Uczennice Krystyna Płaczek i Joanna Nowak zdobyły dwa pierwsze miejsca, a Justyna Muszyńska wyróżnienie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i pocztówkami o Łobżenicy,    a finaliści  otrzymali nowo wydaną książkę pt. „Łobżenica  spacer w czasie” autorstwa Pana Jana Dubieli, który na zakończenie konkursu osobiście  ją podpisywał.

Adrianna Meller-Osman

  

Dziennikarskie  wprawki uczniów… - spotkanie z redaktorem naczelnym „Panoramy Łobżenicy”

22 stycznia 2014 r. w ramach realizacji programu warsztatów dziennikarsko- teatralnych  projektu unijnego „Nowoczesny Ogólniak- Kompetentny Uczeń”, prowadzonych przez nauczyciela języka polskiego p. Danutę Buryta- Arndt, młodzież pasjonująca się dziennikarstwem, spotkała się z redaktorem naczelnym naszego lokalnego miesięcznika „Panoramy Łobżenicy” p. Janem Dubielą. W warsztatach wzięli również udział zaproszeni uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Łobżenicy, redaktorzy gazetki „Echo Szkoły” wraz z opiekunem p. Karoliną Zagrodzką. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

TO BYLI TAKŻE I MOI ZNAJOMI I PRZYJACIELE...”

            Dnia 23 stycznia 2014 roku przedstawiciele klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy, uczniowie-kadeci: z Ic Karolina Pikulik i Kamil Skiera, z IIa Monika Mrotek i Klaudia Żołądek, z IIc Izabela Kempa i Natalia Nowicka wraz z dyrektorem Lucyną Góra – Mrotek, wychowawcą klasy IIIc Maciejem Jaruzalem oraz nauczycielem przysposobienia wojskowego mjr rez. Jarosławem Odrobińskim uczestniczyli w Mirosławcu w uroczystości upamiętniającej 6. rocznicę katastrofy lotniczej samolotu CASA C - 295M. Oficjalne uroczystości rocznicowe po raz pierwszy odbyły się o tej samej porze, w której doszło do katastrofy, czyli o godzinie 19:07.

            Wzięli w nich udział m. in: rodziny ofiar katastrofy, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Lech Majewski, Dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel, Komendant 12. Komendy Lotniska w Mirosławcu ppłk Bogdan Ziółkowski i wiele delegacji ze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych. W uroczystości uczestniczyły także delegacje samorządowe: Wałcza, Czaplinka, Świdwina i Mirosławca. O godzinie 17:00 w kościele pw. NMP w Mirosławcu odbyła się msza święta w intencji poległych lotników. Bardzo osobiste kazanie okolicznościowe wygłosił proboszcz parafii ks. Edward Matyśniak ..„to byli także i moi znajomi i przyjaciele”.. powiedział, wspominając, z jaką nadzieją przeszukiwano zgliszcza samolotu, licząc na cud, że ktoś ocalał.

            Następnie przy pomniku upamiętniającym miejsce katastrofy kontynuowano obchody rocznicowe. Po podniesieniu flagi państwowej, odegraniu hymnu, przybyłych gości i delegacje powitał dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.  Następnie głos zabrał Dowódca Generalny RSZ gen. broni pil. Lech Majewski, przypominając, jak wielką stratą dla polskiego lotnictwa była śmierć jego kolegów i przyjaciół. Po raz kolejny potwierdził, że bezpieczeństwo w wykonywaniu zadań jest jednym z głównych priorytetów w działalności służbowej. Następnie odmówiono modlitwę ekumeniczną, odczytano nazwiska żołnierzy, którzy zginęli, wypełniając obowiązki służbowe. Po każdym odczytanym nazwisku, przed pomnikiem, stawiano znicz i tak powstał szpaler 20 białych i czerwonych „Zniczy Pamięci”, po czym oddano salwę honorową. Po salwie złożono wieńce, wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Na zakończenie tej patriotycznej uroczystości odegrano „Marsz Lotników” i odbyło się odprowadzenie wojskowej asysty honorowej, którą wystawili żołnierze 12. Komendy Lotniska w Mirosławcu, jednostki wojskowej, z którą współpracuje ZSP w Łobżenicy.

            Zapewne podniosły charakter uroczystości pozostanie na zawsze we wspomnieniach wszystkich uczestników ceremonii, którzy dali świadectwo swej pamięci o tragicznych wydarzeniach sprzed sześciu lat. (galeria zdjęć)                                                                                                   mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

„Make a Step”- anglojęzyczne warsztaty kreatywnej edukacji

w ZSP w Łobżenicy

    W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Make a Step”,  mającego na celu praktyczną naukę języka angielskiego, budowanie wrażliwości kulturowej i propagowanie tolerancji dla innych narodowości oraz zrozumienia międzykulturowego wśród młodzieży, uczniowie łobżenickiego liceum ogólnokształcącego uczestniczyli w warsztatach kreatywnej edukacji prowadzonych przez zagranicznych praktykantów, którzy już po raz piąty odwiedzili liceum na zaproszenie dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy Lucyny Góra – Mrotek. Szkolenie od 13 do 17 stycznia 2014r. prowadzili studenci należący do globalnego stowarzyszenia studentów AIESEC: Hayley Landreth przyjechała z Wellington w Nowej Zelandii, a pochodzący z Bangkoku w Tajlandii Ned Jirapat Lee obecnie mieszka i studiuje w Sydney w Australii. Nasza szkoła w ramach powyższego projektu wspiera i dba o rozwój młodych ludzi, stara się, aby lepiej poznali świat, problemy społeczne oraz życie codzienne w innych krajach. Bezpośredni kontakt młodych ludzi ze studentami z zagranicy, przedstawicielami różnych kultur i religii, przybliżył im w interesujący i atrakcyjny sposób zagadnienia związane z różnicami kulturowymi, umożliwił szerzenie tolerancji wobec różnych grup etnicznych i pomógł naszej młodzieży w odkrywaniu własnego potencjału.

Niecodziennym przeżyciem i atrakcją było też goszczenie studentów po zakończeniu zajęć w prywatnych domach uczniów. Hayly została przyjęta w domu Eryki Mrotek a Ned u Dominiki Płaczek. Zagranicznym gościom młodzież zorganizowała czas wolny prezentując atrakcyjne miejsca Łobżenicy i najbliższej okolicy. Nauczycielem odpowiedzialnym za sferę logistyczną dotyczącą przeprowadzenia warsztatów w szkole był nauczyciel języka angielskiego - Jacek Dominowski.

Partnerstwo w projekcie „Make a Step”: wielogodzinne spotkania, wspólna zabawa, rozmowy, wymiana poglądów wyłącznie w języku angielskim ze studentami z zagranicy były wspaniałą okazją do poszerzenia globalnej sieci kontaktów. Praktykanci poznali obcą im, polską kulturę, nasze tradycje i zwyczaje np. uczyli się poloneza. Co najważniejsze, obie strony, a więc zarówno uczniowie, szczególnie ci uczestniczący w programie Homestay (to znaczy goszczący wolontariuszy w swoich domach), jak i nasi goście, mieli okazję do zawiązania międzynarodowych przyjaźni. (galeria zdjęć)                                   L. G-M

  

Lekcja patriotyzmu w Pile

    Dnia 10.01.2014r. na zaproszenie Starosty Pilskiego Mirosława Mantaja oraz Prezesa Koła Nr 9 TPPW w Pile Jana Ryszarda Garbarczyka, delegacja ZSP im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy brała udział  w uroczystych obchodach 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, połączonych z wręczeniem sztandaru i nadaniem imienia kapitana Teofila Spychały - uczestnika i dowódcy walk w rejonie Łobżenicy, Wysokiej i Wyrzyska -  Kołu Nr 9 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W imieniu Dyrektor Lucyny Góra-Mrotek naszą szkołę reprezentowali: mjr rez. Jarosław Odrobiński – nauczyciel przysposobienia wojskowego i jednocześnie Prezes TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha oraz uczniowie kadeci klas wojskowych: Karolina Stefaniak z IIa, Aleksandra Tuchalska z IIc i Kamil Skiera z Ic. Podniosła uroczystość w obecności licznie zgromadzonych znamienitych Gości z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zarządu Głównego TPPW w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Pile, Potomków Powstańców Wielkopolskich, studentów oraz uczniów m.in. szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich z Powiatu Pilskiego odbyła się w Pile, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica. Uroczystość wzbogaciła zebranych w ogromną wiedzę o największym zwycięskim zrywie niepodległościowym. Jej zakończeniem był koncert Orkiestry Wojskowej z Koszalina.

mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

Sprawdzian umiejętności strzeleckich kadetów na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

    Dnia 8.01.2014r. w ramach kontynuacji zajęć (pierwsze odbyły się 27.11.2013r.) z przysposobienia wojskowego, kadeci klasy wojskowej Ic naszej szkoły skorzystali ze strzelnicy rekreacyjno-treningowej (mieszczącej się w Luchowie) Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Łobżenicy. W ramach współpracy szkoły z Bractwem kadeci Ic tym razem mieli możliwość i okazję sprawdzić swoje umiejętności nabyte podczas pierwszych zeszłorocznych zajęć, poczuć smak rywalizacji sportowej. Strzelanie przeprowadzili: instruktor strzelectwa sportowego p. Piotr Graj wraz z Królem Kurkowym Bractwa z Łobżenicy w latach 2012-2013 Podstarszym Bractwa p. Stanisławem Bolanowskim (prywatnie lek. med.). W strzelaniu do tarczy strzeleckiej z kbks najlepsze wyniki uzyskali kadeci: Gondek Sebastian, Tadych Sandra, Wajer Kamil, Winiarski Adam, Lorek Arkadiusz oraz Bujak Monika. W „dogrywce” zwyciężył Wajer Kamil, na drugim miejscu znaleźli się Bujak Monika i Gondek Sebastian.

    Dziękujemy druhom Kurkowego Bractwa Strzeleckiego za ponowne przygotowanie strzelnicy, sportowej broni strzeleckiej oraz umożliwienie przeprowadzenia tych zajęć w tak zaszczytnym i profesjonalnym gronie.

mjr rez. Jarosław Odrobiński

   

Biało –czerwona grupa w Orszaku Trzech Króli

    Dnia 6.01.2014r. ulicami Łobżenicy przemierzał Orszak Trzech Króli. Uczestnicy (grupa: niebieska, żółta i biało-czerwona) zmierzali do stajenki (zbudowanej w parku miejskim), by oddać pokłon Dzieciątku Jezus.

Przedsięwzięcie to zorganizowane było dzięki współpracy Gminnego Centrum Kultury „Kwadrat” w Łobżenicy, proboszcza Łobżenicy  i okolicznych sołectw.

W tym ważnym dla społeczności lokalnej wydarzeniu udział wzięli również uczniowie naszej szkoły. W grupie biało-czerwonej znalazła się młodzież   z klas o profilu medycznym: Jakub Piszczek (Ib), Michał Pietrzak (Ib), Aneta Sobiech (Ib), Arkadiusz Gondek (IIb), Dawid Nowak (IIb), Klaudia Posieczek (IIb), Agata Steinberg (IIb), Dominika Płaczek (IIb), Beata Dudek (IIb) oraz z klas  o profilu wojskowym: Patryk Pawlak (IIa), Julia Wilusz (IIc), Natalia Nowicka (IIc), Sandra Cybulska (IIc), Aleksandra Grzegorek (IIc),Przemysław Kasprowicz(II c), Oskar Mitek (IIc), Łukasz Senska (IIc), Adam Sobczyk (IIc).

Biało- czerwone flagi trzymane przez uczniów naszej szkoły nadawały tej niezwykłej, religijnej uroczystości charakteru narodowego , patriotycznego.

  

HISTORIA POWSTAŃCZA, O KTÓREJ PAMIĘTAMY

    Dnia 5 stycznia 2014r. w Mroczy odbyły się powiatowo-gminne uroczystości upamiętniające 95.rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Na zaproszenie Starosty Nakielskiego Tadeusza Sobola, Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza - Leszka Klesińskiego i Prezesa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koła w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha - mjra. rez Jarosława Odrobińskiego,  uczestniczyła w nich grupa kadetów klas wojskowych wraz z dyrektorem szkoły Lucyną Góra – Mrotek i wychowawcą klasy IIIc Maciejem Jaruzalem. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem kolumny pocztów sztandarowych, zaproszonych gości, kompanii honorowej 1 batalionu logistycznego "Ziemi Nakielskiej” w Bydgoszczy do kościoła, gdzie została odprawiona Msza Święta z udziałem wojskowej asysty honorowej żołnierzy.  Następnie wszyscy udali się na Plac Wolności i pod Obeliskiem Powstańczym, przy którym wartę honorową wspólnie z żołnierzami pełnili kadeci klasy Ic, oddano hołd poległym w Powstaniu Wielkopolskim. Wciągnięto na maszt flagę państwową, została oddana salwa honorowa, delegacje (również z naszej szkoły) złożyły wiązanki kwiatów. Po tej części uroczystości na Placu Wolności członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii i Oręża w Bydgoszczy przedstawili inscenizację walk o Mroczę, która miała miejsce w styczniu 1919 roku. Podczas trwania inscenizacji lektor na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych informował   o przebiegu walk.

Spod obelisku ulicami miasta orszak udał się do sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kulturyi Rekreacji w Mroczy na dalsze uroczystości prowadzone przez mjra. rez. Jarosława Odrobińskiego,  podczas których wręczono liczne odznaczenia.

Szkołę reprezentowali następujący kadeci: z klasy Ic:Jakub Borkowski i Kamil Skiera, z klasy IIa: Agnieszka Banach i Karolina Stefaniak oraz Julia Wilusz i Mateusz Żurek – z klasy IIc.

Była to dla wszystkich ciekawa lekcja patriotyzmu, dająca możliwość poznania historii walk powstańczych o Mroczę w 1919 roku. (galeria zdjęć)                                                                                             L.G.M

  

Dzień wigilijny w ZSP  w Łobżenicy

            Dnia 20.12.2013r, odbył się program Bożonarodzeniowy w naszej szkole. Celem przedstawienia było ukazanie przez młodzież niezwykłej wartości, jaką jest rodzina, a co za tym idzie potrzeba bycia razem we wspólnocie. Szczególnie potrzebne to dzisiaj, we współczesnym świecie, który bardzo szybko biegnie do przodu , ludzie zapracowani, zatroskani o codzienny byt i zapominają, że rodzina jest podstawowym fundamentem właściwego rozwoju i dlatego należy o nią dbać.

            Święta to taki czas, w którym człowiek może zatrzymać się i spoglądając

na nowonarodzonego Jezusa uświadomić sobie to ,co w życiu jest najważniejsze- najważniejszy jest zawsze człowiek , którym również stał się Jezus przychodzący na świat.

            Nie chodziło o to , aby przedstawić tradycyjne jasełka, ale o to , aby na przykładzie codziennego życia ukazać , jak powinniśmy przeżywać święta i co w nich jest najważniejsze.

            Głównymi aktorami byli uczniowie klasy III c :

Ewa Zagrodzka, Hubert Wyrobek, Magdalena Szymańska, Bożena Dutkiewicz, Hubert Dubaj, Tomasz Górniak, Kamila Słupikowska, Kamil Bukowski, Jakub Banaszak, Olga Wojciechowska, Justyna Muszyńska, Patryk Rycyk, Szymon Graj.

            Po krótkim przedstawieniu wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami udali się wspólnie

do klas, aby podzielić się płatkiem, złożyć sobie życzenia i wspólnie zaśpiewać kolędy. (galeria zdjęć)                                                                                                               ks. Bartosz Wojtaszek

  

„Tradycyjne Kolędy”

    Taki tytuł nosił w tym roku koncert kolęd w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana  Paderewskiego w Bydgoszczy dnia 20 grudnia 2013 r., w którym uczestniczyła grupa uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców naszej szkoły. Niektórzy ze wzruszeniem mówili, że są w filharmonii pierwszy raz. Już od pięciu lat, uczestnicząc w koncertach w filharmonii, staramy się wprowadzać w świąteczny nastrój, pogłębiając tym samym wiedzę o polskich tradycjach kolędowania. W ubiegłych latach braliśmy udział w koncertach Chóru UKW oraz w 2010 r. w „Wieczorze Kolęd” Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki” pod batutą prof. Stefana  Stuligrosza, obchodzącego swój jubileusz pracy artystycznej. W tegoroczny grudniowy wieczór Chór Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pod kierunkiem Sylwestra Matczaka z udziałem sopranistki Jolanty Wagner, solistki Opery Nova w Bydgoszczy, wykonał – przy wypełnionej po brzegi sali koncertowej - przepiękne znane i mniej popularne kolędy.  W Polsce najstarsze ślady kolęd pochodzą sprzed XV wieku.  Te z kraju nad Wisłą uznawane są  w szerokim świecie za najpiękniejsze. „Dziś częściej  są one odtwarzane z płyt CD czy też słuchane w telewizji przy okazji różnych koncertów bożonarodzeniowych, niż śpiewane samodzielnie, a przecież kolędowanie po polsku ma specyficzny i jedyny w swoim rodzaju charakter. Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek  jest wspaniałym, ale  niestety zanikającym obyczajem.”- tak  organizatorzy zachęcają  do udziału w koncercie.  Mieliśmy możliwość wysłuchania na żywo kolęd i pastorałek, a także możliwość wspólnego śpiewania z bracią studencką z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, wśród której jest nasza absolwentka Anna Dudziak. Bardzo miłym akcentem była prelekcja przed koncertem na temat historii powstania pieśni bożonarodzeniowych, tradycji kolędowania dawniej i dziś oraz życzenia świąteczne od organizatorów i łamanie się opłatkiem.  Wróciliśmy pogodni, zadowoleni, w świątecznym nastroju, z przekonaniem, że za rok na pewno zawitamy do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Danuta Buryta- Arndt

Historyczna gra miejska w Łobżenicy

    18 grudnia 2013r. z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania „Krajna nad Notecią” przeprowadzona została w Łobżenicy historyczna gra miejska. W grze wzięło udział 20 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki  w Łobżenicy.

Prowadzący grę Paweł Michalski -  Dyrektor Biura LGD- przydzielił uczestnikom gry zadania, wyjaśnił zasady i określił czas wykonania zadań.

Rozwiązując zadania, uczniowie musieli wykazać się znajomością Łobżenicy -tej współczesnej i tej w przeszłości. Obiekty, które były poszukiwane, już nie istnieją lub są znacznie zmienione. Zmieniły także swoje funkcje. Identyfikacja budynków wymagała  więc bardzo dobrej znajomości historii Łobżenicy.

Wszyscy uczestnicy gry trafnie wykonali powierzone im zadania, zmieścili się w czasie, dlatego wszyscy zostali nagrodzeni. Troje uczniów wyłonionych drogą losowania – Aneta Sobiech Ib, Arkadiusz Hoppe Ib i Dawid Nowak IIb - otrzymało cenne nagrody rzeczowe:  nawigację, MP3 i MP4.

Na zakończenie organizatorzy poczęstowali uczestników zabawy smaczną grochówką.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” za umożliwienie udziału uczniom naszej szkoły w historycznej grze miejskiej i poszerzenie wiedzy na temat bogatej historii Łobżenicy.

(galeria zdjęć)                                                                                                                     Barbara Senska

  

Podpisano kolejne porozumienie o współpracy !!

    Dnia 17.12.2013r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy gościł kpt. Mirosław Konopko – rzecznik prasowy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile. Z upoważnienia Komendanta ppłk. Tomasza Cieślaka -  kapitan Mirosław Konopko i Dyrektor ZSP Lucyna Góra – Mrotek dopełnili formalnego aktu podjęcia współpracy pomiędzy Wojskową  Komendą Uzupełnień w Pile a ZSP im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy. Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa, kształtowania patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży, strony zawarły porozumienie o współpracy następującej treści: „W ramach swoich kompetencji strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie”: kształtowania prestiżu i pozytywnego stosunku do służby wojskowej, organizowania przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i rocznicowym oraz prowadzenia zajęć o tematyce proobronnej. Kpt. Konopko przeprowadził zajęcia z przysposobienia wojskowego z  uczniami-kadetami klas wojskowych IIa oraz IIc. W profesjonalny sposób przedstawił ochotnicze formy czynnej służby wojskowe, ze szczególnym naciskiem na służbę przygotowawczą i szkolnictwo wojskowe, warunki i przebieg służby wojskowej w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz zawodową służbę wojskową. Dodatkowo podczas spotkania ustalono, już w ramach przyjętego porozumienia, dalszą współpracę.

                                                                                                                    mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

LEKCJA PRAWA W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŁOBŻENICY

    Dnia 13 grudnia 2013 roku  uczniowie klas pierwszych i maturzyści zdający egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie uczestniczyli w lekcji  prawa przeprowadzonej przez Pana Tomasza Wałczuka – sędziego Sądu Rejonowego w Pile w ramach programu „ Edukacji prawnej”, organizowanego z inicjatywy Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.

 Sędzia przeprowadził zajęcia edukacyjne na temat „Sąd cywilny”. Omówił najważniejsze kodeksy regulujące prace sądów, przedstawił także wiele przykładów spraw sądowych  z życia codziennego,  by przestrzec młodzież przed błędami  popełnianymi przez ich rówieśników , które znalazły swoje zakończenie w sądzie. Uczniowie z ciekawością słuchali wykładu prelegenta i na pewno zapamiętają rady udzielone im podczas lekcji prawa cywilnego.

Adrianna Meller - Osman

  

SĄSIEDZKA WIZYTA PRZEDŚWIĄTECZNA

    Dnia 12 grudnia 2013 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy gościł w swoich murach uczniów klas trzecich Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II  w Łobżenicy.

Ponieważ był to okres przedświąteczny uczniowie obydwu szkół wspólnie wysłuchali kolęd w wykonaniu utalentowanych wokalnie uczennic naszej szkoły. Goście otrzymali z rąk czerwonego kapturka, wilka oraz śnieżynek słodki upominek. Przedstawiciele klas ratownictwa medycznego zaprezentowali młodszym kolegom swoje umiejętności ratowania życia ludzkiego, grupa uczniów klas wojskowych, w pełnym umundurowaniu zaprezentowała musztrę na dziedzińcu szkoły kadeci dzielili się również wrażeniami ze skoków spadochronowych.

 Wspólnie uczniowie obydwu szkół sprawdzali umiejętności techniczne robotów wykorzystywanych podczas warsztatów inżyniersko-technicznych realizowanych w projekcie „ Nowoczesny Ogólnika – Kompetentny Uczeń”.

Całe spotkanie upłynęło w miłej , przyjaznej atmosferze. (galeria zdjęć)

Monika Napierała-Mocek

  

Wspólnie się uczyć i przeżywać adwent w Nadrenii…

10 uczniów z naszej szkoły pod opieką koordynatora współpracy polsko -  niemieckiej  Gabrieli Kwiatkowskiej oraz nauczyciela wychowania fizycznego Kamili Mrotek wzięło udział w drugiej tego roku wymianie młodzieży polsko – niemieckiej. Tym razem zgodnie z tradycją mieliśmy okazję znowu poznawać Nadrenię Północną Westfalię.

Już od 20 lat nasza młodzież uczestniczy w projekcie wymiany. (czyta całość) (galeria zdjęć)

     

„Muzyka polszczyzny, czyli o indywidualności mówienia”- wykład dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

 

Słowa są ponadczasowe. Powinniśmy je wypowiadać lub pisać ze świadomością o ich wieczności, pamiętając, że wartość człowieka poznamy po jego języku.

    13 grudnia 2013 r. w naszej szkole odbył się wykład dra Krzysztofa  Skibskiego z Instytutu Filologii Polskiej  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z na temat: „Muzyka polszczyzny, czyli o indywidualności mówienia”. Było to inauguracyjne spotkanie z wykładowcą poznańskiego uniwersytetu i pierwsza prelekcja. Pan dr Krzysztof Skibski jest  wicedyrektorem do spraw dydaktyki Instytutu Filologii Polskiej (od  2012 r.). Z UAM  związany jest od roku 2005, kiedy rozpoczął pracę na stanowisku Adiunkta w instytucie Filologii Polskiej.Pracuje w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Najpiękniejszy wieniec.

Zgodnie z tradycją na początku Adwentu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy ogłoszony został konkurs na najładniejszy wieniec adwentowy.

Wieniec adwentowy symbolizuje nie tylko cztery niedziele adwentowe, ale także rozpoczyna celebrację świąt Bożego Narodzenia. Po ostatniej adwentowej niedzieli, można wyjąć z wieńca świece i zawiesić go na drzwiach wejściowych do domu. W ten sposób z wieńca adwentowego powstanie wieniec bożonarodzeniowy.

Jury przyznało pierwsze miejsce uczennicy klasy II b  Beacie Dudek, drugie miejsce zajęło ,,dzieło” Dominiki Płaczek z klasy II b. Trzecie miejsce ex aequo zajęły wieńce uczennic klasy IIb, Amandy Cybulskiej i Pauliny Suwalskiej.

                                  Gabriela Kwiatkowska

  

Pomóżmy potrzebującym…- działania Szkolnego Klubu Wolontariusza

Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia wiąże się z pomocą najuboższym, chorym i potrzebującym oraz dzieciom. W tym czasie bowiem każdy powinien być szczęśliwy, a przede wszystkim przekonany, że nie jest sam, ktoś o nim pamięta, stara się wywołać uśmiech na twarzy i dodać otuchy.

(czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

„Czerwony kapturek”

4 grudnia 2013r. z okazji Mikołajek nauczyciele języka niemieckiego p.Gabriela Kwiatkowska i p.Jarosław Lemanowicz z młodzieżą z klas III a, III c, II a przygotowali niemieckojęzyczne przedstawienie baśni Braci Grimm „Czerwony Kapturek”.

Tytułową postać zagrała Marta Habrzyk z IIIa, rola wilka przypadła Ewie Zagrodzkiej z IIIc, a narratorami byli: w j. niemieckim Damian Skrzyński  z IIa, a w j. polskim Joanna Nowak z IIIa. Partiom dialogowym towarzyszył Chór Śnieżynek z IIIa. (galeria zdjęć)

  

Żołnierze – instruktorzy 1 blog im. Ziemi Nakielskiej
w ZSP im. T. Kościuszki w Łobżenicy

3 grudnia 2013 roku żołnierze 1 batalionu logistycznego im. Ziemi Nakielskiej w Bydgoszczy przeprowadzili kolejne szkolenie w klasach wojskowych IIa, IIc oraz Ic z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy. Tym razem szkolenie odbyło się na miejscu w Łobżenicy z wykorzystaniem bazy szkolnej. 1 batalion logistyczny prężnie współpracuje z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy od dnia 26 marca 2013r., kiedy to zostało podpisane stosowne porozumienie o współpracy w Bydgoszczy, gdzie stacjonuje w/w jednostka wojskowa. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

EKOLOGICZNE SUKCESY ŁOBŻENICKICH LICEALISTÓW

Dnia 5 grudnia 2013r. w Starostwie Powiatowym w Pile uroczyście podsumowano wyniki XIII Powiatowej Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego i VI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej  Subregionu Północnej Wielkopolski.

            Troje uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy: Eryka Mrotek, Wojciech Pikulik i Karolina Wrzalik w powiatowej olimpiadzie zdobyło wyróżnienia. Sukcesem zakończyły się ich zmagania 26 listopada br. w VI Ponadpowiatowej Olimpiadzie Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski z kolegami z powiatów: czarnkowsko – trzcianeckiego, chodzieskiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego. Wszyscy uczniowie łobżenickiego liceum ogólnokształcącego,  jedynej szkoły ponadgimnazjalnej z pięciu powiatów znaleźli się w gronie laureatów, co podczas uroczystości podkreślił Starosta Pilski Mirosław Mantaj.  Eryka Mrotek zajęła trzecie miejsce, Wojciech Pikulik i Karolina Wrzalik zdobyli wyróżnienia. Laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Opiekunowie uczniów Lucyna Góra-Mrotek i Barbara Senska zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi.

Olimpiady ekologiczne mają charakter interdyscyplinarny, służą popularyzacji wiedzy prośrodowiskowej oraz kształtowaniu właściwych postaw młodego pokolenia wobec otaczającej nas przyrody.

Laureatom - tegorocznym  maturzystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie ekologii i na wszystkich egzaminach.

L.Góra- Mrotek

  

Zajęcia z ratownictwa medycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile.

    Dnia 2 grudnia 2013 roku klasa I b o profilu ratownictwa medycznego wraz ze starszymi kolegami i koleżankami udała się do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. Celem wyjazdu był udział w zajęciach z ratownictwa medycznego prowadzonych przez Pana Damiana Garlickiego – nauczyciela akademickiego. Zajęcia odbywały się w sali wykładowej PWSZ. Spędziliśmy tam cztery godziny na nauce oraz na zwiedzaniu uczelni. Poznaliśmy także specjalistyczne sale dla studentów kierunków medycznych. Wiele rzeczy było dla nas nowych. Wzbudziło to nasze zainteresowanie i skłoniło do zadawania pytań. Trzeba przyznać, że ten wyjazd był bardzo pouczający. Przekonaliśmy się, jak ważne jest ratownictwo medyczne.

                                                                                                                   Miłosz Nowakowski

                                                                                                                            kl. I b       

  

I Wielkopolskie Forum Szkół z Klasami Mundurowymi,

29.11.2013r. w Koninie odbyło się I Wielkopolskie Forum Szkół z Klasami Mundurowymi, w którym uczestniczył również przedstawiciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy – nauczyciel przysposobienia wojskowego mjr rez. Jarosław Odrobiński. Organizatorem Forum był starszy wizytator ds. obronnych Kuratorium Oświaty w Poznaniu dr Jerzy Licki, a rolę Gospodarza pełnił Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Koninie Tomasz Kucharczyk. Głównym celem Forum było skoordynowanie działań szkół z klasami mundurowymi w województwie wielkopolskim. Ponadto, umożliwienie wymiany poglądów i wypracowanie rozwiązań z korzyścią dla wszystkich szkół z klasami mundurowymi. Zaproponowany program Forum był niezwykle napięty i zawierał m.in. następujące przedsięwzięcia: omówienie propozycji oznak i emblematów na mundurach uczniów klas mundurowych województwa wielkopolskiego, tworzenie klas mundurowych w kontekście innowacji pedagogicznej oraz współpraca z jednostkami wojskowymi, realizacja letniego obozu dla młodzieży klas mundurowych w Pobierowie oraz możliwości wykorzystania klas mundurowych w uroczystościach lokalnych, przedstawienie propozycji udziału reprezentacji klas mundurowych w „Wojewódzkich Manewrach Taktyczno-Sprawnościowych”, które planowane są w dniu 30.05.2014r. – (zarówno pomysłodawcą, jak też ich organizatorem będzie Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu), przedstawienie innych propozycji zawodów i konkursów dla uczniów klas mundurowych chociażby przeglądu musztry paradnej, zawodów „Sprawni jak żołnierze”, zawodów strzeleckich o „Srebrny Muszkiet”. Ponadto wzięliśmy udział w podsumowaniu pierwszego roku szkolenia uczniów klasy II wojskowej – o specjalności technik informatyk, które przygotowali w sposób profesjonalny z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu sami uczniowie-kadeci bez udziału i ingerencji w program nauczycieli. Po przerwie zarezerwowanej na obiad, już na samo zakończenie naszego pobytu w Koninie, byliśmy świadkami ważnego wydarzenia w życiu szkoły, uczniów-kadetów, ich rodziców oraz mieszkańców Konina -  uroczystości ślubowania klas pierwszych wojskowych i uroczystej odprawy wart z okazji rocznicy powstania listopadowego przeprowadzonej na placu szkolnym oraz przy blasku pochodni według ceremoniału wojskowego. Na pewno jednym z najbardziej patriotycznych elementów był sam moment złożenia ślubowania. Dodatkowych emocji dostarczyli kadeci, występujący w historycznych mundurach okresu Powstania Listopadowego. Pozostali uczniowie klas wojskowych wystąpili natomiast we współczesnych mundurach polowych. Po tej ceremonii wszyscy jej uczestnicy zostali ugoszczeni przez gospodarzy żołnierską grochówką.  

Kolejne forum odbędzie się za rok w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu.

mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

Kolejne ćwiczenia kadetów na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

    Dnia 27.11.2013r. w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego - szkolenia ogniowego nt. „Ćwiczenia przygotowawcze i strzelania na celność do tarczy sportowej z broni strzeleckiej (sportowej)”, kadeci klasy wojskowej I c ZSP im. T. Kościuszki skorzystali ze strzelnicy rekreacyjno-treningowej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Łobżenicy. Dzięki dotychczasowej współpracy szkoły ze Starszym Bractwa p. Leszkiem Glapiakiem kadeci Ic po raz pierwszy mieli możliwość zdobywać kolejne „szlify” związane ze szkoleniem ogniowym. Zajęcia przeprowadził, instruktor strzelectwa sportowego p. Piotr Graj – faryniarz Bractwa. Kadeci, w pierwszej części zajęć przygotowywali się teoretycznie z wykorzystaniem sportowej broni strzeleckiej do strzelania oraz jednocześnie sprawdzianu nabytych umiejętności, które odbędą się w styczniu 2014r. Po części teoretycznej Gospodarz przygotował uczniom miłą niespodziankę, otóż każdy z uczestników szkolenia miał okazję sprawdzić treningowo nabyte wcześniej umiejętności w strzelaniu do tarczy strzeleckiej z wiatrówki. W tej rywalizacji miano najlepszych uzyskali kadeci: Skiera Kamil, Gondek Sebastian, Kowalska Malwina, Walczak Magdalena i Wajer Kamil i Kalita Sebastian. W nagrodę najlepsi strzelali także z pistoletu. Przed zajęciami na strzelnicy mjr rez. Jarosław Odrobiński – nauczyciel przysposobienia wojskowego przeprowadził zajęcia teoretyczne na powyższy temat. Dodatkowo zapoznał kadetów z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa w strzelectwie oraz przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi na strzelnicy sportowej.

Podczas przemarszu do Luchowa i w drodze powrotnej, pomimo przenikliwego zimna, kadeci ćwiczyli nabyte wcześniej umiejętności w śpiewaniu pieśni patriotycznych i żołnierskich.

    Dziękujemy serdecznie zaprzyjaźnionemu Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu za wsparcie i pomoc w realizacji bardzo trudnych zajęć, wymagających szczególnych warunków (bazy dydaktycznej) oraz zabezpieczenia w sprzęt. Bez tej współpracy i zaangażowania się członków Bractwa szkolenie tego typu byłoby niemożliwe.

mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

TENISISTKI STOŁOWE ZNOWU SIĘGNĘŁY PO ZŁOTO !!!

14 listopada br. w hali przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy odbyły się Mistrzostwa Rejonu w Drużynowym Tenisie Stołowym. W walce o złote medale i udział w zawodach wojewódzkich rywalizowały  drużyny dziewcząt i chłopców z Wągrowca, Czarnkowa , Złotowa , Krzyża Wielkopolskiego, Piły, Wyrzyska i Łobżenicy.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy  reprezentowały: Karolina Codro kl. II c, Bożena Dutkiewicz kl. III c, Justyna Muszyńska kl. III c, Magdalena Szymańska kl. III c. Pojedynki były bardzo zacięte jednak nasze tenisistki stanęły na wysokości zadania.  Powtórzyły swój sukces z roku ubiegłego. Wygrały i uzyskały awans do zawodów wojewódzkich. Brawo!!!!

Organizatorem turnieju dla szkół ponadgimnazjalnych czterech powiatów była nasza szkoła. Wszystko przebiegało bardzo sprawnie i zakończyło się dla nas sukcesem. (galeria zdjęć)

K.Mrotek

  

OLIMPIADA WIEDZY O HIV/AIDS

pod hasłem: „AIDS- wczoraj, dziś, jutro” – 2013r.

    Dnia 12 listopada 2013 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS organizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile oraz przez Starostwo Powiatowe

w Pile. Uczniowie odpowiadali na pytania testowe dotyczące budowy, pochodzenia, rozprzestrzeniania się wirusa HIV/AIDS oraz profilaktyki tych chorób. Najlepiej test napisały uczennice klas ratownictwa medycznego Liceum Ogólnokształcącego .

Laureatami etapu szkolnego zostały:

Dominika Płaczek IIb

Beata Dudek IIb

Monika Piszczek Ib

      Uczennice te reprezentowały Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych podczas etapu powiatowego Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS dnia 25 listopada 2013 roku. W olimpiadzie udział wzięło39 uczniów reprezentujących 13 szkół ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego .

        Nasze uczennice znalazły się w pierwszej dziesiątce uczestników.

                        Monika Napierała-Mocek

„Ojczyzna to kraj dzieciństwa

Miejsce urodzenia

To jest ta mała  najbliższa ojczyzna

Miasto miasteczko wieś

Ulica dom podwórko…”  

Wizyta w Jednostce OSP w Łobżenicy

5.11.br.2013r. uczniowie – kadeci klas IIa i IIc w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego mieli okazję przebywać w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobżenicy. Jest to kontynuacja cyklu spotkań, których inicjatorem był nauczyciel w/w przedmiotu mjr rez. Jarosław Odrobiński, mających m.in. na celu przybliżenie funkcjonowania wszystkich służb mundurowych. Naczelnik Jednostki druh Wojciech Siuda z  dowódcą sekcji dh Tomaszem Pacholczykiem przedstawili historię, dzień dzisiejszy jednej z najlepiej wyposażonych i wyszkolonych pod względem bojowym tego typu jednostek w powiecie pilskim. Jednostka w Łobżenicy istnieje od 1907r., w 1995 roku została włączona do Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG). Obecnie skupia 82 członków.

Tematem spotkania były też możliwości wstąpienia w szeregi OSP tj. pierwszego szczebla dalszej już kariery w służbie w PSP – Państwowej Straży Pożarnej. Uczniowie obejrzeli wyposażenie remizy, demonstrację sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki, bojowe ubrania druhów  Mateusza Grzegorka, Wojciecha Klapy, Mateusza Czerczaka oraz Jarosław Polley. Dokładnie i szczegółowo poznali podstawowe dane techniczne oraz wyposażenie, sprzęt pojazdów łobżenickiej straży: samochodu bojowego na podwoziu MAN, który dzięki uniwersalnemu wyposażeniu wykorzystywany jest jako samochód wyjazdowy do pożarów, wypadków i innych miejscowych zagrożeń. Drugim był tzw. JELCZ( „zabytek” ,ale to tylko z pozoru)., to samochód gaśniczy dzięki dużemu zbiornikowi wodnemu (największy w powiecie - 12 tysięcy litrów) znajduje zastosowanie jako wsparcie samochodu GBA (G- gaśniczy, B- zbiornik na wodę, A-autopompa - pompa napędzana silnikiem samochodu)  przy pożarach oraz jako wsparcie dla innych jednostek podczas działań na szeroką skalę. Jako ostatnie prezentowane było auto na podwoziu DAEWOO LUBLIN III, które z uwagi na specjalisty sprzęt do ratownictwa technicznego (średni zestaw hydrauliki siłowej LUKAS), przeznaczony jest głównie do usuwania skutków wypadków drogowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Uczniowie poznali także inne wyposażenie jednostki, na które składają się m.in.: ubrania bojowe NOPEX, hełmy Calisia, obuwie specjalne, ubrania chroniące przed owadami, radiotelefony Motorola i HYT, latarki taktyczne, system powiadamiania sms DSP-50. Młodzież podziękowała naczelnikowi Wojciechowi Siuda, wręczając kwiaty.

mjr rez. Jarosław Odrobiński

  

XIII OLIMPIADA EKOLOGICZNA POWIATU PILSKIEGO

    Etap powiatowy XIII Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego jak zawsze poprzedziły eliminacje szkolne. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki  w Łobżenicy laureatami olimpiady zostali: Karolina Wrzalik, Eryka Mrotek i Wojciech Pikulik. Wszyscy uczęszczają do klasy IIIB, realizującej  w zakresie rozszerzonym biologię i chemię.

5 listopada 2013 r. szkolni reprezentanci wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu  pilskiego spotkali się w Starostwie Powiatowym w Pile na etapie powiatowym olimpiady. Starosta Pilski Mirosław Mantaj  otwierając  olimpiadę życzył wszystkim uczestnikom sukcesów, by trzynastka nie okazała się pechowa.

Dla naszych uczestników  „trzynaska okazała się szczęśliwa. Cała trójka znalazła się w gronie wyróżnionych. Będą reprezentowali szkołę  w VI Ponadpowiatowej Olimpiadzie Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. Przed naszymi uczniami wielkie wyzwanie. Do rywalizacji dołączą bowiem laureaci powiatów wągrowieckiego, chodzieskiego, złotowskiego i czarnkowsko – trzcianeckiego. Karolinie, Eryce i Wojtkowi życzymy dalszych sukcesów.

Barbara Senska

Kadeci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscach Pamięci Narodowej w Gminie Łobżenica

29.10.2013r. w przeddzień Wszystkich Świętych kadeci klas wojskowych IIa oraz IIc w ramach zajęć przysposobienia wojskowego odwiedzili z nauczycielami p. Kamilą Mrotek i mjr rez. Jarosławem Odrobińskim ważne dla historii miejsca naszej „małej ojczyzny”: Cmentarz Parafialny w Łobżenicy, Górkę Klasztorną oraz las koło wsi Piesno. Na cmentarzu w Łobżenicy 1 lipca 1945 r. pochowano w zbiorowej mogile ekshumowane ofiary z miejsc straceń mieszkańców miasta i okolic. Później postawiono nad nią pomnik z granitowa tablicą, na której widnieje napis: Tu spoczywają prochy 54 Polaków z Łobżenicy i okolicy pomordowanych przez hitlerowców we wrześniu 1939 r. Boże racz ich przyjąć do swego królestwa i obdarz ich pokojem wiecznym.  (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Piknik Techniczny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.Stanisława Staszica w Pile

    25 października 2013 r. 40 uczniów –uczestników warsztatów w projekcie unijnym „Nowoczesny Ogólniak- Kompetentny Uczeń” wraz z nauczycielami: dyrektorem p.Lucyną Góra-Mrotek, p. Danutą Buryta- Arndt i p.Dariuszem Jachołkowskim brali udział w Pikniku Technicznym w PWSZ w Pile. Młodzież z grup techniczno-inżynierskiej, biologiczno- chemicznej, matematyczno-fizycznej i dziennikarsko- teatralnej miała możliwość uczestniczenia w wielu pokazach w Instytucie Politechnicznym, prezentowanych przez studentów i wykładowców w specjalistycznych pracowniach. Ciekawy okazał się w wykład na temat energii wiatrowej, jej rozwoju, funkcjonowania i przyszłości - „Dzisiejsze problemy z energią a odnawialne źródła energii”, odbywający się w nowoczesnej sali wykładowej. Wykładowcą był dr hab.inż. Roman Muszyński z Politechniki Poznańskiej z Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej. Młodzież poznała wyniki badań prowadzonych przez profesora i jego studentów, zagadnienia energochłonności transportu, marnotrawstwa energii w odwołaniu do przykładów i badań naukowych (np. w samochodach osobowych). Uczniowie dowiedzieli się o energii wykorzystywanej przez samochody elektryczne i hybrydowe, o pakiecie klimatyczno- energetycznym.  Uczestnicy wyjazdu brali udział w konkursach na temat energii wiatrowej i odnieśli sukcesy. Nagrodzonych zostało czworo spośród uczestników projektu: Dominika Płaczek, Paweł Staniewski, Arkadiusz Gondek i Beata Dudek –wszyscy z klasy II b LO. Młodzież przekonała się, że nauki ścisłe są niezwykle ciekawe, warto je zgłębiać i studiować.  Dowiedziała się także, w jaki sposób należy oszczędzać energię, jakie to przyniesie korzyści. Wyjazd był też okazją do poznania zasad funkcjonowania PWSZ, kierunków kształcenia, wyposażenia uczelni, z którą nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy w roku 2012.

(galeria zdjęć)                                                                                                                    D. Buryta-Arndt

  

SUKCES DRUŻYNY DZIEWCZĄT !

Dnia 25 października 2013r. w hali KS Łobzonka w Wyrzysku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Pilskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym. Naszą szkołę reprezentowała drużyna dziewcząt w składzie: Karolina Codro, Bożena Dutkiewicz, Justyna Muszyńska, Magdalena Szymańska.  W skład drużyny chłopców weszli: Patryk Moskal, Tomasz Nadskakuła, Kamil Nowek  i Hubert Pinkowski. Rozgrywki odbywały się systemem rosyjskim ( do dwóch przegranych pojedynków ). Dziewczęta po rozegraniu wszystkich singli i debli zajęły I miejsce uzyskując awans do zawodów rejonowych. Bardzo dumne ze swojego sukcesu przywiozły do szkoły puchar , dyplom i medale .

Gratulujemy i życzymy kolejnych zwycięstw.                                                                          Kamila Mrotek

  

Pomagamy zwierzętom

Październik to miesiąc opieki nad zwierzętami. Z tej okazji Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy wraz z opiekunem  panią Moniką Napierała-Mocek zorganizował w dniach  24 i 25 października br. sprzedaż ciast i wypieków oraz jabłek podarowanych przez panią Mariolę Nosek. Za dar serdecznie dziękujemy.

Akcja cieszyła się dużym powodzeniem wśród uczniów, nauczycieli oraz pracowników naszej szkoły. W sumie udało nam się pozyskać kwotę: 150,00zł.  Zebrane w ten sposób  pieniądze w porozumieniu z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddział w Pile, zostały przekazane pani Aleksandrze Kopczyńskiej, która opiekuje się kotami w Łobżenicy. Fundusze przeznaczone zostaną na zakup karmy na zimę .

Monika Napierała-Mocek

  

Podsumowanie szkolnego projektu edukacyjnego o Górce Klasztornej

Dnia 23.10.2013r. odbyło się podsumowanie działań związanych z pracą uczniów nad projektem „90-lecie przybycia Misjonarzy Świętej Rodziny do Górki Klasztornej”. W spotkaniu wziął udział ks. Piotr Gałązka MSF. (czytaj całość)

  

„Złóż życzenia Oliwce!”

W dniach od 21.10.2013r. do 23.10.2013r. podczas przerw odbywała się w naszej szkole akcja „Złóż życzenia Oliwce!” – Oliwka Gandecka jest chora na białaczkę i marzyła o tym, aby z okazji szóstych urodzin, które miały miejsce 27.10.2013r., otrzymać jak największą liczbę kartek urodzinowych.

W ramach wiedzy o kulturze uczniowie klas pierwszych wykonali kartki urodzinowe dla dziewczynki. Wszystkie cechowały się starannością i solidnością. Autorzy prac wykazali się różnorodnością pomysłów i technik wykonania. W związku z tym pozostali uczniowie oraz nauczyciele chętnie włączyli się w akcję, kupując kartki i wypisując na nich specjalnie życzenia dla Oliwki. Ze sprzedaży kartek, nad którą opiekę sprawowali nauczyciel bibliotekarz oraz uczennice należące do Szkolnego Klubu Wolontariusza, uzyskano kwotę 81, 00zł. Dochód ten został przeznaczony na zakup nowości do naszej biblioteki. Udało się zakupić aż siedem nowych pozycji.

Biblioteka dziękuje serdecznie współorganizatorom akcji: p.D.Burycie-Arndt, p.M.Mitek, Samorządowi Uczniowskiemu, Szkolnemu Klubowi Wolontariusza oraz wszystkim, którzy kupili kartki dla Oliwki. Zostały one wysłane do dziewczynki w dużej kopercie dnia 24.10.2013r. w nadziei, iż sprawią dużo radości.

                                                             Izabela Strelau

  

SZKOLENIE  KADETÓW W 1 BATALIONIE LOGISTYCZNYM

 IM. ZIEMI NAKIELSKIEJ W BYDGOSZCZY

    22 października 2013 roku 1 batalion logistyczny w Bydgoszczy w ramach podpisanego porozumienia o współpracy, po raz kolejny gościł grupę uczniów-kadetów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy. Tym razem klasy IIa oraz IIc o profilu wojskowym miały niepowtarzalną szansę pozyskania kolejnych wojskowych szlifów.

            Przygotowane w sposób perfekcyjny przez żołnierzy 1 batalionu logistycznego szkolenie przebiegało w dwóch etapach. Część teoretyczna, realizowana w salach dydaktycznych, miała na celu zapoznać adeptów z budową i przeznaczeniem uzbrojenia oraz wyposażenia, a także z rodzajami i zasadami prowadzenia działań taktycznych na szczeblu drużyny. Nie był to jednak nudny wykład w szkolnej ławie. Interesujące prezentacje multimedialne, filmy oraz przygotowane uzbrojenie i wyposażenie, zarówno bojowe, jak i medyczne  wywarły ogromne wrażenie na młodzieży. W końcu nie codziennie mają oni szansę w ten sposób zdobywać i wzbogacać swoją wiedzę.

W części praktycznej przeprowadzonej na obiektach Brygadowego Ośrodka Szkolenia młodzi adepci sztuki wojskowej mogli uczyć się przyjmowania postaw strzeleckich, posługiwania się bronią oraz elementów działania drużyny w obronie i natarciu.  Była to również okazja żeby licealiści spróbowali swoich sił w strzelaniu z paintballa. Zajęcia osobiście nadzorował dowódca batalionu ppłk Piotr Lewandowski, który nie szczędził uwag i udzielał adeptom cennych wskazówek. Ogromną zaletą takiego szkolenia jest przede wszystkim kontakt ucznia z żołnierzami, z wyposażeniem i uzbrojeniem. Nie zastąpi tego najlepiej przygotowany wykład. Bardzo cieszymy się, że podpisane z 1 batalionem logistycznym porozumienie stwarza nam takie możliwości powiedział mjr rez. Jarosław Odrobiński  - nauczyciel przysposobienia wojskowego. Uczniowie szkolili się pod nadzorem i czujnym okiem wychowawców p. Gabrieli Kwiatkowskiej i p. Jacka Dominowskiego oraz przedstawiciela rodziców p. Roberta Stefaniaka.

Przed młodymi uczniami kadetami daleka i żmudna droga, szereg sprawdzianów i egzaminów oraz  trudnych wyborów. Życzymy im wiele wytrwałości oraz samych sukcesów. Być może w przyszłości wybiorą oni zawodową służbę wojskową wstępując w nasze szeregi. Tymi oto słowami por. Beata Miszewska oficer 1 blog, jednocześnie nasza opiekunka występująca w imieniu dowódcy batalionu pożegnała się z nami na zakończenie niezapomnianego pobytu w Bydgoszczy.

Dziękujemy za wzorową organizację zajęć, zaangażowanie wszystkich żołnierzy występujących w roli znakomitych Instruktorów i gościnne przyjęcie. Uczniowie będą z niecierpliwością oczekiwać na przyjazd w miesiącu grudniu na zajęcia do Naszej szkołysurowych nauczycieli w mundurach z 1 blog nauczających dokładnego rzemiosła wojskowego. (galeria zdjęć)

Jarosław Odrobiński

  

„Fotografia to chwile dla mnie najważniejsze, ujęte i zapisane w sercu…” – drugie miejsce Alicji Jaster w Konkursie fotograficznym „Moje wakacje 2013”

Alicja Jaster, uczennica klasy II a wojskowej Liceum Ogólnokształcącego w Łobżenicy zajęła II miejsce w konkursie fotograficznym „Moje wakacje 2013” (w kategorii powyżej 16 lat), którego organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile. Na konkurs nadesłano 75 zdjęć 22 autorów. W skład komisji konkursowej wchodzili: p. Zbigniew Sabik- dyrektor MDK i p. Janusz Argasiński- artysta plastyk. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 19 października 2013 r. w sali widowiskowej MDK w Pile. To spotkanie wyróżnionych młodych pasjonatów fotografii i artystów było dla Alicji miłym wydarzeniem, bowiem doceniona została Jej pasja, trud i praca. Alicja podkreśliła: „Fotografia to chwile dla mnie najważniejsze, ujęte i zapisane w sercu…” W zdjęciach uczennicy widać pasję, wnikliwość spojrzenia na otaczający świat. Życzymy, aby  Alicja rozwijała swoje zainteresowania, doskonaliła warsztat. Niech „Fotografia będzie cząstką życia uwiecznioną na papierze, ułamkami sekund, które można wspominać całe życie” - jak powiedziała Alicja. Prace nagrodzonych można było obejrzeć na wernisażu zorganizowanym w Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA” w Pile. Gratulujemy!

D. Buryta-Arndt

ZŁOTY MEDAL OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ 

DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  W ŁOBŻENICY"

Nie pytajmy, co może zrobić dla nas ojczyzna.  Pytajmy, co my możemy dla niej uczynić.  

(John Fitzgerald Kennedy)

        Dnia 16 października 2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy odbyły się ważne dla społeczności szkolnej uroczystości – nadanie Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, ślubowanie uczniów klas pierwszych, przysięga pierwszej klasy wojskowej, przyrzeczenie klasy pierwszej ratownictwa medycznego oraz nadanie awansu kadetom klasy wojskowej III c i II a i II c. Tego dnia młodzież podziękowała nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi za codzienny trud, przygotowując  program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

„Malowanie to moje życie”- spotkanie z Jerzym Omelczukiem

Dnia 3.10.2013r. uczniowie  klasy Ib w ramach zajęć wiedzy o kulturze spotkali się z artystą-Panem Jerzym Omelczukiem. Tę niezwykłą lekcję poświęconą malarstwu rozpoczęła Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy -Lucyna Góra-Mrotek, która serdecznie przywitała Pana Jerzego Omelczuka i jego żonę Panią Bogumiłę Omelczuk. (czytaj dalej)

     

Jesienne spotkanie z poezją… Międzynarodowe Spotkania Poetyckie „Pobocza”2013 ósmy raz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

„sen rozrasta się jak młode drzewko: pęd do pędu
korzeń do korzenia
listki przylepiają się do okiennic
a w ciepłym abażurze jak w gnieździe remiza
jeszcze siedzi ptaszek światła”

                                                (Julija Stachiwska)

    W jesiennym, pełnym zadumy nastroju 27 września 2013r. odbyły się w po raz ósmy IX Międzynarodowe Spotkania Poetyckie „Pobocza” 2013, w których organizację włączyła się nasza szkoła. Międzynarodowe Spotkania Poetyckie – festiwal poezji - stworzyło Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku z prezesem p.Adamem Ostrowskim. Od ośmiu lat ta forma popularyzacji poezji polskiej i Europy środkowej gości w murach naszej placówki. Koordynowaniem „Poboczy” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy od roku 2005 zajmuje się nauczyciel języka polskiego Danuta Buryta- Arndt. Nasza szkoła jako jedyna w powiecie pilskim organizuje tę poetycką uroczystość.

(czytaj dalej) (galeria zdjęć)

  

Ćwiczenia kadetów na strzelnicy Bractwa Kurkowego

    Dnia 24.09.2013r. w ramach zajęć z przysposobienia wojskowego, szkolenia ogniowego nt. „Ćwiczenia przygotowawcze i strzelania na celność do tarczy sportowej z broni strzeleckiej (sportowej)” kadeci klas IIa oraz IIc korzystali ze wsparcia zarówno ze strzelnicy Bractwa Kurkowego z Łobżenicy (mieszczącej się w Luchowie), jak też i jej Gospodarza. Dzięki uprzejmości p. Leszka Glapiaka (Starszego Bractwa), zajęcia przeprowadził Instruktor strzelectwa sportowego – „Farynarz” Bractwa p. Piotr Graj. Pod jego czujnym okiem
i niebywałej wręcz precyzji w przekazywaniu oraz egzekwowaniu wiadomości kadeci przygotowywali się teoretycznie z wykorzystaniem sportowej broni strzeleckiej do czekającego ich podczas kolejnych zajęć, które planowane są na dzień 1 października br.,  strzelania oraz jednocześnie sprawdzianu nabytych umiejętności. Na początku zajęć mjr rez. Jarosław Odrobiński – nauczyciel przysposobienia wojskowego zapoznał szkolonych z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa w strzelectwie oraz przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi na strzelnicy sportowej. Ponadto nad bezpiecznym przemarszem kadetów ze szkoły na strzelnicę i w drodze powrotnej, jak również przebiegiem zajęć na strzelnicy,  czuwała p. Kamila Mrotek – nauczyciel wychowania fizycznego.

    Dziękujemy serdecznie Bractwu Kurkowemu za wsparcie i pomoc w prowadzeniu bardzo trudnych zajęć, które wymagają szczególnych warunków oraz specyficznego zabezpieczenia w sprzęt. Wasza pomoc jest nieodzowna podczas realizacji zajęć programowych w przedmiocie.

Jarosław Odrobiński

  

Sprawdzian kadetów z  obsługi broni

    10.09.2013r. zgodnie z podpisanym porozumieniem o współpracy na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy (placu szkolnym oraz boisku) w zajęciach z przysposobienia wojskowego, prowadzonych przez mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego, z klasami wojskowymi IIa i IIc uczestniczyli Komendant Jednostki Ratownictwa Medycznego w Kowalewku Krzysztof Napieralski wraz z mjr. rez. Witoldem Błasiakiem. Tym razem Goście wystąpili w roli surowych instruktorów  i zarazem „cenzorów” nabytych już umiejętności kadetów. Celem zajęć było zapoznanie szkolonych z zagadnieniami budowy broni ręcznej i amunicji oraz musztry indywidualnej  i zespołowej.

    Po intensywnych ćwiczeniach Kadeci mieli okazję stanąć przed komisją i sprawdzić się w rozkładaniu i składaniu broni ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpowiednie nazewnictwo jej elementów. Egzamin wypadł zadowalająco, niektórzy „mundurowi” uczniowie, otrzymując kolejne szanse, poprawiali wyniki na bieżąco. Za pierwszym podejściem egzamin zaliczyli uczniowie: Miłosz Kurkiewicz, Krystian Śliwiński, Jakub Wrzalik, Jakub Błaszczyk, Oskar Kałużny, Kamil Rola, Mateusz Żurek, Sebastian Sammler oraz Hubert Pinkowski.

Po intensywnych zajęciach podczas spotkania z Panią Dyrektor Lucyną Góra-Mrotek omówiono z Komendantem Jednostki Ratownictwa Medycznego w Kowalewku Krzysztofem Napieralskim, mjr.rez.Witoldem Błasiakiem kalendarz kolejnych szkoleń z udziałem instruktorów z tej jednostki.

(galeria zdjęć)                                                                                                               Jarosław Odrobiński

  

SKOKI SPADOCHRONOWE KADETÓW LO Z ŁOBŻENICY

 - BYDGOSZCZ 2013

Po raz drugi  Jednostka Ratownictwa Medycznego w Kowalewku im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, z którą współpracuje  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy, sponsorowała kurs spadochronowy dla uczniów klas wojskowych naszej szkoły.

(czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Z DREZNA DO ZAKOPANEGO IGÖRLITZ.

            Tegoroczny wakacyjny projekt w ramach wymiany polsko-niemieckiej uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy i młodzieżą CJD BBW Frechen realizowany był w dwóch etapach. Pierwsza część spotkania odbyła się w Niemczech w Saksonii a druga w Polsce.

(czytaj całość) (galeria zdjęć)

   

                                         Od 60 lat na świdwińskim niebie
                                                    Podniebne akrobacje
Świdwiński Garnizon Lotniczy obchodził 60 - lecie istnienia.
W sobotę, 29. czerwca br., odbyła się część oficjalna obchodów 60. rocznicy powstania
i funkcjonowania jednostek garnizonu Świdwin, połączona ze świętem 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, sztandaru i orkiestry wojskowej. Podczas uroczystego apelu, w którym uczestniczył Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech Majewski, po złożeniu meldunku dowódcy 1. SLT, gen. bryg. pil. Tadeuszowi Mikutelowi przez dowódcę 21. BLT, płk dypl. pil. Ireneusza Starzyńskiego, wciągnięciu flagi na maszt i odegraniu hymnu państwowego, gospodarz uroczystości płk dypl. pil. Ireneusz Starzyński powitał uczestników pikniku. W związku z rangą uroczystości udział wzięli w niej dowódcy Sił Powietrznych, kombatanci, byli dowódcy jednostek wojskowych stacjonujących w Świdwinie oraz władze samorządowe ze starostą powiatu świdwińskiego Mirosławem Majką i burmistrzem Świdwina Janem Owsiakiem. Wśród zaproszonych gości była dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszkiw Łobżenicy Lucyna Góra-Mrotek, wychowawcy klas wojskowych oraz trójka uczniów w mundurach. Miłym akcentem było wręczenie kwiatów i podziękowanie za współpracę i życzliwość dowódcy 21. BLT, płk dypl. pil. Ireneuszowi Starzyńskiemu, który bardzo serdecznie powitał delegację ze szkoły w Łobżenicy.
Organizatorzy tegorocznego pikniku zaplanowali wiele atrakcji dla jego uczestników. Między innymi zaprezentowany został pokaz musztry zespołowej Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych oraz występ Orkiestry Wojskowej. Dla miłośników mocnych wrażeń odbyły się liczne pokazy samolotów bojowych w locie. Zaprezentowany został między innymi pokaz statyczny i dynamiczny samolotów Su-22, Mig 29, Casa C-295, śmigłowców Marynarki Wojennej SH-2G Kaman, Mi-14PŁ, W-3RM, śmigłowców Wojsk Lądowych Mi-24. Ponadto można było zobaczyć pokazy statyczne samolotów, śmigłowców i bezpilotowych aparatów latających Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej. W programie znalazły się również pokazy szkolenia ,prezentacja uzbrojenia będącego na wyposażeniu żołnierzy Wojsk Specjalnych , stoiska handlowe z militariami , pokazy samochodów różnych marek, wystawy sprzętu militarnego oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych.
Intensywna modernizacja sprzętu technicznego zachodząca w Siłach Powietrznych, powoduje potrzebę pozyskania wysoko wykwalifikowanego personelu w wielu specjalnościach. Siły Powietrzne zapraszają w swoje szeregi wszystkich chętnych zainteresowanych stabilną, ciekawą i atrakcyjną pracą. Wdrażany właśnie nowy system motywacyjny w zakresie m.in. wynagrodzeń i świadczeń mieszkaniowych sprawia, że służba w stalowym mundurze staje się zawodową alternatywą atrakcyjną pod każdym względem.

(galeria zdjęć)
                                                                                                                                                        G.K

   
  

Poseł Maria Małgorzata Janyska wręczyła nagrody zwycięzcom literackiego konkursu-uczniom liceum w Łobżenicy

            „Polska to jest wielka rzecz”– tymi słowami dnia 25 czerwca 2013r. rozpoczęło się spotkanie uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki z panią Marią Małgorzatą Janyską. Spotkanie swoją obecnością zaszczycił również pan Mirosław Mantaj - Starosta Pilski.

(czytaj dalej) (galeria zdjęć)

   

„W zdrowym ciele –zdrowy duch”

Dzień Sportu

Dnia 18 czerwca 2013r. odbył się Dzień Sportu. Na początku głos zabrała p.Lucyna Góra-Mrotek. Dyrektor szkoły podkreśliła znaczenie ćwiczeń sportowych dla prawidłowego rozwoju każdego człowieka i życzyła wszystkim dobrej zabawy.

Uczniowie wzięli udział w wielu konkurencjach. Dużo  radości dostarczyły między innymi: biegi w kaloszach, rzuty piłkami do celu, noszenie osób w kocach, biegi z dziurawym naczyniem z wodą, przeciąganie liny.  Osoby pragnące „mocniejszych” wrażeń mogły –pod czujnym okiem nauczyciela – p.Jacka Dominowskiego-strzelać z wiatrówki do tarczy.

Mimo tego, iż ustalono, jakie miejsca zajęli uczniowie poszczególnych klas, tak naprawdę liczyły się:  praca zespołowa i dobry humor.

Po zakończonych zmaganiach sportowych młodzież mogła zjeść pyszną kiełbasę z grilla. Pogoda dopisała, niektórym nawet było tak gorąco, że po zakończeniu konkurencji „ochładzali się” wodą , jaka pozostała w wiaderkach.

Kolejny Dzień Sportu przygotowany przez nauczycieli wychowania fizycznego: p.Kamilę Mrotek i p.Macieja Jaruzala  można na pewno zaliczyć do udanych.  (galeria zdjęć)

  

„Tyle wspomnień i wspólnie spędzonych chwil...”

    W dniach 12.06.2013r.-16.06.2013r. uczniowie klas wojskowych –klasy Ia, Ic i IIc przebywali na zaliczeniowym obozie wojskowym w 12.Komendzie Lotniska w Mirosławcu. Dla uczniów klasy IIc był to już drugi tego typu wyjazd.

     Dnia 12.06. 2013r. – w środę- dwa autokary wyruszyły z uczniami naszej szkoły wraz z wychowawcami klas i rodzicami jako opiekunami, na przygodę ich życia.

     Tak pobyt w Mirosławcu wspomina uczennica klasy IIc - Ewa Zagrodzka:

„W  jednostce zostaliśmy przydzieleni do pokoi, a następnie udaliśmy się na obiad. Tuż po posiłku zaczęliśmy już nasze pierwsze zajęcia. Prowadził je dla nas starszy kapral Paweł Taźbierski z Dywizjonu Rozpoznania Powietrznego. Pierwszego dnia mieliśmy samą teorię: przed kolacją było to terenoznawstwo, a nim po zajęcia   z survivalu. Później były już tylko rejony i capstrzyk. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Zjazd Kombatantów Armii Krajowej w Górce Klasztornej

Dnia 09 czerwca 2013r. uczniowie z opiekunem p. Adrianną Meller- Osman uczestniczyli w uroczystościach z okazji Zjazdu Kombatantów Światowego Związku Armii Krajowej Okręgu Bydgoszcz w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej. Tak, jak w latach ubiegłych i w tym roku młodzież sprawowała opiekę nad kaplicą żołnierzy AK i pełniła wartę, uczestniczyła w oprawie liturgicznej Mszy Św. reprezentowała naszą szkołę w poczcie sztandarowym. Prezes Związku AK p. Alojzy Gładykowski złożył podziękowania młodzieży i opiekunowi, wyrażając nadzieję na spotkanie za rok.

  

Litwa Mickiewicza – piękna, fascynująca, niezapomniana…

Jak co roku, w czerwcu, w naszej szkole została zorganizowana wycieczka zagraniczna. Od miesięcy przygotowywaliśmy się do podróży „Szlakiem Dunaju”. Jednak Dunaj miał inne plany i niespodziewanie zaskoczył nas…powodzią, więc  wyjazd do Pragi, Wiednia, Bratysławy i Budapesztu  musiał zostać odwołany. Zmieniliśmy więc kierunek i od 4 do 8 czerwca poznawaliśmy Litwę, kraj Adama Mickiewicza! Po drodze mieliśmy okazję podziwiać piękno mazurskich jezior. Spotkanie z Litwą rozpoczęliśmy od  Wilna - Góry Trzech Krzyży, Bazyliki św.Piotra i Pawła i Wileńskiej starówki, która jest jedną z największych w Europie, gdyż zajmuje powierzchnię około 400 ha. Przywitała nas Ostra Brama, znana z „Pana Tadeusza”. Potem,  idąc kamiennymi uliczkami starówki, z  przewodniczką panią Anią,  zwiedziliśmy m.in. prawosławną cerkiew, Kościół Ducha Świętego, gdzie znajdował się pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego, Muzeum i Uniwersytet Adama Mickiewicza, celę Konrada- miejsce akcji III części „Dziadów”, cmentarz na Rossie, gdzie złożyliśmy kwiaty na grobie z sercem Józefa Piłsudskiego. Zafascynowały nas zabytki Wilna , piękny park na Belmondzie, wieża telewizyjna (327m), z ruchomą platformą na tarasie widokowym, której podziwialiśmy panoramę miasta. Zauroczyło nas Kowno – dawna stolica Litwy -  oddalone około 2 godz. drogi z Wilna. Podziwialiśmy Zamek Kowieński, Archikatedrę, pomnik Jana Pawła II, ratusz rynek i piękną rzeką Niemen, przepływającą przez miasto. W Trokach zwiedziliśmy potężny gotycki zamek , znajdujący się na niewielkiej wyspie, wzniesiony przez Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda. Popłynęliśmy w rejs po jeziorze otaczającym zamek. W Druskiennikach, miejscowości uzdrowiskowej, mieliśmy okazję spróbowania leczniczej wody, spacerowaliśmy nad dziewiczo wyglądającym Niemnem, a popołudnie spędziliśmy relaksując się w Aquaparku.  Wyjazd na Litwę był wspaniałym pomysłem ”awaryjnej” wycieczki. Była to dla nas niezapomniana lekcja historii,  świetna przygoda i możliwość zobaczenia miejsc, o których czytaliśmy w tekstach Adama Mickiewicza czy Elizy Orzeszkowej.

Piękne, bezcenne wspomnienia z wyjazdu zostaną w nas na zawsze. Opowieści przewodniczki pani Ani pozwoliły na poznanie tak nieodległych miejsc, związanych z przeszłością naszego kraju, a opieka pilota pani Agnieszki Kloc, pozwoliła czuć się nam bezpiecznie.

Serdecznie dziękujemy organizatorom, opiekunom i czekamy na następną niezwykłą przygodę!  (galeria zdjęć)

 Joanna Nowak z klasy II a LO

  

     

 PIERWSZE WOJSKOWE SZLIFY

    Kadeci pierwszych klas wojskowych Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy w ramach współpracy z 1 batalionem logistycznym w Bydgoszczy, 15 maja br.  uczestniczyli na terenie 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w zajęciach ogólnowojskowych, których celem było pozyskanie przez nich pierwszych wojskowych szlifów.

Kadet Karolina Stefaniak relacjonuje: - Po przedstawieniu nam żołnierzy zostaliśmy podzieleni na grupy. W pierwszej kolejności żołnierze  sprawdzili naszą kondycję w biegu, który nie wszyscy jednak wytrzymali. Następnie poznaliśmy wyposażenie żołnierza,  m.in. rodzaje i budowę broni palnej, odzieży przeciwchemicznej i resztę sprzętu, który żołnierz musi mieć na sobie na polu walki. Zdobyliśmy również umiejętności związane z ewakuacją ludzi i udzielaniem pomocy medycznej w czasie zagrożenia życia. W oczach wszystkich było widoczne podekscytowanie, ale również obawa  przed tym, że w całym sprzęcie, ważącym około 30 kg,  trzeba będzie biegać. Podołaliśmy jednak wyzwaniu. Zajęcia były prowadzone bardzo dynamicznie. Każdy uczestnik zajęć  mógł spróbować swoich umiejętności  taktycznych w paintballu. Na pożegnanie zostaliśmy jeszcze „nagrodzeni” dodatkowymi ćwiczeniami. Po mocno wyczerpującym dniu typowo wojskowymi ćwiczeniami, pełni wrażeń, zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wyjechaliśmy z jednostki i pomimo wylanego potu niecierpliwie czekamy na następne zajęcia. (galeria zdjęć)

  

     

SZKOLENIE U LOGISTYKÓW

    Dnia 22 kwietnia 2013 r. dzięki porozumienu podpisanemu  pomiędzy 1. Batalionem Logistycznym „Ziemi Nakielskiej” a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy, na zaproszenie dowódcy jednostki ppłk. Piotra Lewandowskiego, kadeci klasy wojskowej II c wraz z opiekunami uczestniczyli w zajęciach odbywających się na terenie 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. Celem szkolenia było zapoznanie się z budową i obsługą broni oraz z podstawowymi środkami pozoracji pola walki.

Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy i  pilnie uczestniczyliśmy w zajęciach, które odbywały się w salach wykładowych na terenie batalionu. Następnie w obiektach Brygadowego Ośrodka Szkolenia  odbyła się bardzo interesująca część praktyczna. Każdy musiał przejść przez kilka punktów szkoleniowych w których zapoznaliśmy się z rozkładaniem i składaniem broni na czas; procedurą przeszukiwania i kajdankowania; ubezpieczaniem się na polu walki.  Nasz udział w zajęciach umożliwił zdobycie wszystkim kadetom nowych umiejętności. Najciekawszym elementem spotkania było doskonalenie umiejętności strzelania przez paintball. Wzbudziło to największe emocje, które pozostaną w nas na długi czas. (galeria zdjęć)

                       Kamila Słupikowska

  

 

  

Inauguracyjna wizyta młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im.Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

    17 kwietnia 2013r. uczniowie uczestniczący w warsztatach dziennikarsko- teatralnych projektu unijnego „Nowoczesny Ogólniak - Kompetentny Uczeń” oraz młodzież z klas z rozszerzonym językiem polskim brała udział w inauguracyjnym spotkaniu- zajęciach na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

(czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

     

Witajcie na Karaibach!

    16 kwietnia 2013r. w naszej szkole odbył się już po raz ósmy Dzień Kultury Anglojęzycznej. Tym razem uczniowie poznawali kulturę egzotycznych krajów Archipelagu Wysp Karaibskich, na których, jak się okazuje, oficjalnym językiem jest właśnie język angielski. Uroczystość Dnia Karaibskiego stanowiła zwieńczenie dwumiesięcznych przygotowań, w ramach których uczniowie naszej szkoły przygotowali artykuły do biuletynu okolicznościowego i gazetki w klasach. Podczas Dnia Karaibskiego wszystkie klasy naszej szkoły miały możliwość wzbogacenia swojej wiedzy o krajach Karaibów w szkolnym konkursie, w trakcie którego należało odpowiedzieć na 20 pytań związanych z tym regionem. Zwyciężyła klasa IIc, a nagrodą był „Tydzień Niepytania”. Taką samą nagrodę zdobyła Dominka Płaczek z klasy Ib w indywidualnym konkursie na najlepsze przebranie w stylu karaibskim. Kapitan Jack Sparrow w jej wykonaniu nie miał sobie równych.

Ponadto wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego mieli szansę spróbować swoich sił w dwóch konkursach: VI Powiatowym Konkursie na Prezentację Multimedialną „My Caribbean Impressions” i IV Powiatowym Konkursie Translatorskim. Konkursom patronował Starosta Pilski, pan Mirosław Mantaj, oraz Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, pan Grzegorz Bogacz. Prace nadesłane na obydwa konkursy prezentowały bardzo wysoki poziom języka. Nagrody wręczał Pan Starosta Pliski, a odbyło się to przy asyście Piratów z Karaibów pod wodzą Tomka Ulatowskiego z klasy IIa, którzy dzielnie się spisali „odkopując” skrzynię z nagrodami książkowymi. Zaproszeni goście mieli też okazję obserwacji lekcji otwartej prowadzonej przez panią Nataszę Knop-Wrzalik, nauczyciela języka angielskiego w naszej szkole, a zarazem doradcę metodycznego tego przedmiotu. Lekcja odbyła się w pracowni informatycznej, która od tego roku szkolnego jest wykorzystywana jako gabinet językowy, a nasi uczniowie mają możliwość wykorzystania anglojęzycznych zasobów internetowych w codziennej pracy na zajęciach. (galeria zdjęć)

Natasza Knop-Wrzalik

  

  

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z 1 BATALIONEM LOGISTYCZNYM 

„ZIEMI NAKIELSKIEJ” W BYDGOSZCZY PODPISANE

            26 marca 2013 r. na terenie 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, po zakończeniu Dnia Otwartych Koszar, w którym uczestniczyli uczniowie klas wojskowych łobżenickiego liceum, zostało zawarte porozumienie  o współpracy pomiędzy 1 Batalionem Logistycznym „Ziemi Nakielskiej” a szkołą ponadgimnazjalną w Łobżenicy. Porozumienie podpisali Dowódca 1 Batalionu Logistycznego ppłk Piotr Lewandowski  i dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki  w Łobżenicy Lucyna Góra – Mrotek.

            Mając na względzie współpracę na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży, zgodnie z podpisanym porozumieniem, strony zobowiązały się do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno – obronnej wśród młodzieży szkolnej, popularyzowania w środowisku cywilnym służby w Siłach Zbrojnych RP i ich roli w obszarze bezpieczeństwa państwa; pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, przygotowania zaplecza kadrowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP i rozwijania zainteresowania młodzieży służbą w Siłach Zbrojnych RP. p. Lucyna

            1 Batalion Logistyczny „Ziemi Nakielskiej”  wchodzi w skład 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W czasie pokoju batalion wykonuje zadania związane z zabezpieczeniem logistycznym jednostek wydzielonych do działań poza granicami kraju, jest zobowiązany do zorganizowania logistycznego zabezpieczenia sił wydzielonych do zwalczania skutków klęsk żywiołowych, katastrof, realizuje także zadania transportowe. Zadaniem  batalionu jest również wspierania wojsk operacyjnych w czasie zagrożenia, kryzysu i wojny zgodnie z planem operacyjnym.           

            Współpraca z 1 Batalionem Logistycznym „Ziemi Nakielskiej” w Bydgoszczy zapowiada się bardzo interesująco szczególnie dla uczniów klas wojskowych z łobżenickiego liceum. Umożliwi poszerzenie wiedzy z przysposobienia wojskowego, przyczyni się do kształtowania wśród młodzieży postaw prospołecznych i obywatelskich.

LG-M

  

Dzień Otwartych Koszar

    We wtorek 26.marca 2013 roku 1. Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na terenie strzelnicy garnizonowej Jachcice,  otworzyła swoje bramy dla młodych ludzi ciekawych wojskowego życia. W wycieczce edukacyjnej wzięli też udział uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.

    Brygada została sformowana na postawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z 22. października 2003. Decyzją MON z 3. czerwca 2004 otrzymała wyróżniającą nazwę "Pomorska" i imię patrona Króla Kazimierza Wielkiego. Podporządkowana jest szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Brygada zabezpieczała oddziały Wojska Polskiego wchodzące w skład Polskich Kontyngentów Wojskowych w Afganistanie, Iraku, Libanie i Syrii.

    Program Dnia Otwartych Koszar zawierał prezentację uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wyposażenie i umundurowanie żołnierzy, elementy bazy logistycznej, specjalistyczne pojazdy logistyczne; czołg PT-91 Twardy oraz  Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak. Największe zainteresowanie wzbudziła symulacja szkolenia zintegrowanego jednostek wojskowych , w tym szkolenie bojowe z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki, zademonstrowano  warianty działania pododdziałów logistycznych w symulowanych sytuacjach bojowych i prowadzenie ewakuacji medycznej.

    Przedstawiciele bydgoskiego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego udzielali cennych informacji na temat szkolnictwa wojskowego oraz procedury wstąpienia do Narodowych Sił Rezerwowych i powołania do służby w Siłach Zbrojnych.

    Przenikliwe zimno ,,złagodzone zostało  wojskową grochówką na świeżym powietrzu. (galeria zdjęć)

G.K.

  

  

    Tyle lądowań, co startów….

13.marca 2013 roku uczniowie klas wojskowych

 Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych 

im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy

mieli okazję uczestniczyć w niezwykłych zajęciach.   

    Na zaproszenie dyrektora szkoły Lucyny Góry - Mrotek z młodzieżą spotkali się oficerowie 21.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie: major Mirosław Lorenc, kapitan Marcin Puchalski, podporucznik Barbara Trzybulska i podporucznik Damian Kociela

    Celem wizyty pilotów z 21.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie było przybliżenie uczniom klas wojskowych struktury i zadań, jakie ma do spełnienia baza w Świdwinie zlokalizowana jest około 5 kilometrów na wschód od centrum miasta (województwo zachodniopomorskie). (czytaj całość) (galeria zdjęć)

     

                            WIZYTA W CENTRUM RATOWNICZYM 112
    4 marca 2013r. klasa IB biologiczno-chemiczna uczestniczyła w kolejnych zajęciach z edukacji z ratownictwa medycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile. Zajęcia prowadził, jak zawsze, p. Damian Garlicki. Nasz nauczyciel, a zarazem wykładowca PWSZ zapoznał nas

z zagadnieniami z tlenoterapii. Dowiedzieliśmy się, jakie są jej cele, objawy niedotlenienia, wskazania do leczenia tlenem. Poznaliśmy też sposób przeliczania wydajności minutowej, tzn. dowiedzieliśmy się przez ile minut wystarczy tlenu w butli przy danym ciśnieniu. Pod okiem studentów PWSZ wykonaliśmy dużo ćwiczeń. Przypomnieliśmy sobie resuscytację u niemowlaków, dzieci i osób dorosłych, układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, zadławienia i wkładanie rurki gardłowej, a także układanie poszkodowanego na desce ortopedycznej z użyciem kołnierza ortopedycznego.    

    Po zajęciach teoretycznych i praktycznych  w PWSZ pojechaliśmy do Centrum Ratowniczego 112 w Pile. Strażak, a zarazem dyspozytor - pan Mateusz Kentzer - oprowadził nas po centrum,. Tam odbierane są wszystkie telefony z terenu powiatu pilskiego dzwoniące na nr 112 lub 999. W centrum znajduje się czterech dyspozytorów: dwóch ratowników medycznych i dwóch strażaków, Jeden

z ratowników – dyspozytorów  odbiera zgłoszenia z numerów 999 lub 112, a drugi zajmuje się wysyłaniem karetek na miejsce zdarzenia. Pan M. Kentzer podkreślił, jak odpowiedzialna, trudna, wymagająca dużego doświadczenia i ogromnej siły psychicznej jest praca dyspozytora.  Pan Łukasz Kreskowiak - strażak Powiatowej Straży Pożarnej - pokazał nam wozy strażackie i znajdujące się w nich sprzęty. W czasie oglądania sprzętu zauważyliśmy, że jest on bardzo nowoczesny i dobrze wyposażony.     
     Nasz wyjazd do Piły zakończyliśmy pamiątkowym zdjęciem ze strażakami Powiatowej Straży Pożarnej  na tle Centrum Ratowniczego 112.
Wróciliśmy pełni nowych wrażeń i umiejętności.  (galeria zdjęć)
                                                                                                                        Kinga Osipowicz, klasa I B

  

ĆWICZENIA KADETÓW

    Dnia 20 lutego br. w  klasach  pierwszych o profilu wojskowym po raz kolejny zajęcia prowadzili przedstawiciele Jednostki Ratownictwa Medycznego w Kowalewku z Sekcji BGR ,,ORION ". Instruktorzy z Mistrzem Janem Kwiatoniem pod czujnym okiem naszych wychowawców  przeprowadzili dla nas ćwiczenia. 

    Spotkanie rozpoczęło się od zajęć fizycznych, czyli od treningu kondycyjnego, z którym poradziliśmy sobie doskonale. Następnie poznaliśmy między innymi podstawy samoobrony

i wzięliśmy sobie do serca słowa trenera, że sami bójek nie wszczynamy, lecz jak trzeba to się bronimy. Na zakończenie tego miłego szkolenia poznaliśmy elementy bronioznastwa.  Jak rozkładać i składać broń, z jakich części się składa, a także jak wygląda postawa strzelecka. Mogliśmy doskonalić wcześniej zdobytą wiedzę i mieliśmy doskonałą okazję do weryfikacji teorii i sprawdzenia się w praktyce. Spotkanie zakończyło się podziękowaniem dla tych, którzy nas szkolili i nadzieją na następne ciekawe szkolenia, które rozwiną nasze umiejętności wojskowe. (galeria zdjęć)

Natalia Nowicka kl. Ic

  

ANGLOJĘZYCZNE WARSZTATY KREATYWNEJ EDUKACJI    

    W dniach od  18 do 22 lutego br. mieliśmy przyjemność gościć w murach naszej szkoły. zagranicznych studentów, którzy realizowali projekt  edukacyjny „Make a Step”. Dwóch wolontariuszy z międzynarodowego stowarzyszenia studentów AIESEC, skupiającego 50 000 członków w 107 krajach, już po raz czwarty  prowadziło zajęcia z wybraną grupą uczniów  Było to niezwykle ciekawe doświadczenie, które umożliwiło poznanie odległych kultur. Lekcje odbywały się w języku angielskim, prowadzone były przez Abmingera Singha z Indii oraz Tianxiao Dinga - studenta rachunkowości z Nankin w Chinach.  (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Dar Życia

    14 lutego 2013 roku w naszej szkole już po raz piąty odbyła się akcja honorowego poboru krwi przeprowadzona przez  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Poznania. Akcja była skierowana do osób pełnoletnich i rozpropagowana w środowisku lokalnym. Nie zawiedli uczniowie , strażacy i inne osoby z poza szkoły. Udział w akcji zgłosiło 46 osób, a krew oddało 37osób. Pozyskano 16 litrów i 312 ml krwi. Od 6 osób pobrano próbki na badania do banku szpiku kostnego. Dziękuję wszystkim , którzy bezinteresownie włączyli się w akcję, którym nieobojętne jest ludzkie życie  i zdrowie. Dziękuję młodzieży, która nigdy w ważnych sprawach nie zawodzi i jest nadzieją , że daru życia – KRWI nie zabraknie w naszych szpitalach. (galeria zdjęć)

Kamila Mrotek – Szkolny Koordynator ds. Promocji Zdrowia

  

KROK DO PRZODU W RATOWNICTWIE

    4 lutego 2013r. klasa I b pod opieką wychowawcy p. Dariusza Jachołkowskiego i pedagoga szkolnego p.Moniki Napierały-Mocek wyjechała na kolejne zajęcia edukacyjne z ratownictwa medycznego do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile.
    Tego dnia braliśmy udział w uroczystości przekazania dwóch nowych defibrylatorów zewnętrznych AED, zakupionych przez uczelnię z funduszy zebranych w akcji organizowanej przez studentów PWSZ. Studenci ratownictwa medycznego PWSZ i przedstawicielka naszej klasy złożyli  urządzenia na ręce p. dr Iwony Urbanowicz- Kierownika Zakładu Ratownictwa Medycznego i p. dr Aliny Grochowalskiej- zastępcy Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia. Pani Kierownik zwróciła uwagę na to, jak bardzo ważna jest pomoc drugiej osobie i jaką satysfakcję potrafi ona przynieść. Natomiast wykładowca PWSZ – p. Damian Garlicki podkreślił, że zakupione defibrylatory AED są jednymi z najlepszych na świecie. Uroczystość zakończyła się krótkim pokazem akcji ratunkowej z użyciem nowego sprzętu.
    Dla nas pobyt na uczelni się jednak nie zakończył. Czekały na nas zajęcia w pracowni kwalifikowanej pierwszej pomocy na temat „Badania pacjenta urazowego”. W czasie warsztatów wykorzystaliśmy wiedzę i umiejętności poprzednich zajęć, np. ocena wstępna i ocena świadomości szybkiego badania urazowego i ogniskowego, badania szczegółowego osoby poszkodowanej. Mieliśmy możliwość obejrzenia filmów instruktażowych o sposobie układania poszkodowanego na desce ortopedycznej, po wyciągnięciu go z samochodu oraz czy zobaczyliśmy poprawne wkładanie człowiekowi  rurki nosowo-gardłowej lub gardłowej. Wykładowca  uczył nas zakładania kołnierza ortopedycznego, układania osoby na desce ortopedycznej, poprawnego zapinania ją w pasy i zakładania rurki gardłowej. Kolejny raz zdobyliśmy wiedzę i umiejętności, stawiając następny  „krok do przodu” w edukacji z ratownictwa medycznego (galeria zdjęć)
                                                                                                                           Kinga Osipowicz, klasa Ib

     

  

Adwentowy „spektakl” nad Renem

Grudniowe dni są krótkie, najkrótsze w roku. Zbyt wcześnie zapada zmrok. Jakby na przekór temu cała Nadrenia nurza się w blasku adwentowych świateł, które ponoć kiedyś miały odpędzać złe duchy. Teraz nikt już w to nie wierzy, ale tradycja została zachowana. Zapach grzanego wina, ponczu, czy gorącej czekolady unosi się nad jarmarkiem świątecznym. Nieprzebrane tłumy przetaczają się przez te Weihnachtsmärkte, jak gdyby oferowano tam jakieś niezwykłe rarytasy. Królują jednak wszechobecny kicz i tandeta, pomimo tego miejsce to ma w sobie magiczną siłę przyciągania. (czytaj całość). (galeria zdjęć)

  

Spotkanie z kapitanem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile

W dniu 10 grudnia 2012r. w naszej szkole odbyło się spotkanie przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile z uczniami klasy II c o specjalności wojskowej. W czasie zajęć z młodzieżą kapitan Mirosław Konopko przedstawił proces profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polski. W pokazach multimedialnych zaprezentowane zostały zawodowe siły zbrojne, profesjonalnie przygotowane do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa i obywateli o charakterze militarnym oraz w czasie klęsk żywiołowych. Profesjonalizacja WP to także odmienny system szkolenia i wykorzystania żołnierzy rezerwy. Jego wyrazem jest budowa Narodowych Sił Rezerwowych /NSR/ zapewniających możliwość szybkiego wzmocnienia potencjału obronnego państwa, także wówczas, gdy konieczna jest pomoc wojska przy usuwaniu klęsk żywiołowych. Przedstawiono podstawy prawne funkcjonowania służby przygotowawczej oraz rekrutacji do szkół i akademii wojskowych dla młodzieży naszej szkoły – dziewcząt i chłopców. Kapitan odpowiadał na wiele interesujących pytań dotyczących m.in.: służby przygotowawczej,  rekrutacji ochotników na uczelnie wojskowe, uprawnień słuchaczy. W zajęciach uczestniczył nauczyciel przysposobienia wojskowego ppłk rezerwy Ireneusz Durkowski. (galeria zdjęć)

Ireneusz Durkowski

  

Ćwiczenia kadetów

     Dnia 12 grudnia 2012r. do naszej szkoły na zajęcia z przysposobienia wojskowego  przyjechali przedstawiciele Jednostki Ratownictwa Medycznego w Kowalewku. Przywitał nas pan Komendant Krzysztof Napieralski i przedstawił skład towarzyszącej mu ekipy. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

O misji w Afganistanie

 Dn. 05 grudnia br. klasy wojskowe naszego liceum  odwiedzili niezwykli goście, którzy byli na zagranicznych misjach: mjr Jarosław Odrobiński - odbywał misję w Iraku i żołnierz  1. Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kpr.  Adam Młodzik,  który dn. 9 listopada br. szczęśliwie powrócił z misji w Afganistanie.

            Kpr A. Młodzik z grupą 122 żołnierzy brygady przez blisko 8 miesięcy wykonywał zadania w składzie XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego ISAF w Afganistanie polegające  na    obsadzie,  ochronie oraz rozbudowie elementów bazy GHAZNI, a także jej zewnętrznych, doraźnych oraz stałych posterunków ochronnych. Żołnierze mieli za zadanie utrzymanie bezpieczeństwa całej bazy, w której stacjonowali pozostali żołnierze polskiego kontyngentu. Ciągle monitorowali to, co dzieje się wewnątrz i na zewnątrz bazy, aby inni żołnierze po wykonaniu zadań patrolowych i transportowych  mogli spać spokojnie.  

            Goście  w ciekawy sposób wprowadzili nas w świat misji oraz opowiedzieli jak  naprawdę żyje się  poza granicami kraju, gdy jest się  żołnierzem wojska polskiego i stacjonuje w jednostce w zupełnie innym państwie. Mieliśmy okazję zobaczyć także odznaczenia, które otrzymali za udział w takim przedsięwzięciu. Ukazali nam bardzo wyraźnie kontrast pomiędzy służbą tu w Polsce

a Afganistanie czy Iraku.

Słuchając wypowiedzi naszych gości, widać było jak zmienia się światopogląd człowieka, który wyjeżdża na misje. Opowiadania o świętach, w jaki sposób się je przeżywa, ale także o codziennym życiu i problemach z nim związanych niosły za sobą także inne przesłanie. To nie były tylko opowieści o żołnierzach.  Widzieliśmy jak bardzo doceniają fakt, iż teraz ich życie jest normalne,

( święta w gronie rodzinnym) a przede wszystkim to, że są w swoim kraju – Polsce. 

Ze wzruszeniem podkreślali, iż nasza ojczyzna jest piękna, ponieważ w porównaniu z sześciomiesięcznym oglądaniem piasku  krajobraz Polski jest urzekający…

            Dziękujemy za tę niezwykłą lekcję patriotyzmu. (galeria zdjęć)

Ewa Zagrodzka klasa IIc

  

AZYMUT

Dn. 19 listopada br. klasa II c wraz z wychowawcą p. Maciejem Jaruzalem oraz nauczycielem przysposobienia wojskowego w naszej szkole p. Ireneuszem Durkowskim i dwoma rodzicami uczniów tej klasy: p. Mariolą Szymańską oraz p. Januszem Banaszakiem pojechała do JRM w Kowalewku na dość niezwykłe zajęcia. Wyruszyliśmy  tam sprawdzić nasze dotychczasowo zdobyte umiejętności z zakresu terenoznawstwa.

         Testem sprawdzającym wiedzę z tego zakresu był marsz na azymut. Marsz zaplanowany był na  2,5 h i miał ok. 9 km długości. Podzieliliśmy się na 4 zespoły.  Jeszcze w jednostce każda grupa otrzymała pisemną informację o długości  wszystkich odcinków, azymut, według którego trzeba było się kierować  oraz radio. Grupy wychodziły co 15 – 20 min.

         Jak to na każdej naszej wyprawie bywa i tym razem  nie zabrakło nagłych zwrotów akcji. Jedna grupa się zgubiła, druga poszła inną trasą, tak naprawdę  nikt nie mógł narzekać na brak wrażeń. Jedni śledzili drugich, a śledzeni kryli się przed śledzącymi. Gdy docieraliśmy do mety marszu, czekały już na nas:  ognisko i ciepły posiłek.

         Takich wrażeń szybko się nie zapomina. Mamy cichą nadzieję, że jeszcze nie raz wybierzemy się na taką wyprawę …   (galeria zdjęć)

Ewa Zagrodzka kl. II c

            

PODPISANIE POROZUMIENIA POMIĘDZY PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĄ ZAWODOWĄ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE A  ZESPOŁEM SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOBŻENICY

 ORAZ ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

"Człowiek jest stworzony, aby przekraczać siebie" E. Maunier

 

Dnia 17.10.2012r. nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową imienia Stanisława Staszica w Pile a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy. Natomiast uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Byliśmy także świadkami uzyskania awansu przez młodzież drugiej klasy-klasy wojskowej. Uczniowie przygotowali również akademię z okazji Święta Edukacji Narodowej. (czytaj całość)

        

POD SKRZYDŁAMI BYDGOSKIEGO NIEBA..

SKOKI SPADOCHRONOWE KADETÓW KLASY WOJSKOWEJ ŁOBŻENICKIEGO LICEUM

         Jak zapewne wiemy, wojsko to nie tylko siła fizyczna, ale także obszerna wiedza z wielu dziedzin. Doceniając ten fakt,  Jednostka Ratownictwa Medycznego w Kowalewku im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej sponsorowała kurs spadochronowy dla najlepszego ucznia i najlepszej uczennicy klasy wojskowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy. Na tę niezwykłą nagrodę zapracowali: Ewa Zagrodzka i Jakub Banaszak. Razem z nami w szkoleniu brał także udział pan Mariusz Porysiak z JRM w Kowalewku. Szkolenie to poprowadził pan Marek Tarczykowski, wielokrotny Mistrz Polski, medalista mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata i Pucharu Świata, mający na swoim koncie przeszło 9100 skoków. (czytaj całość)

     

Razem w Berlinie, razem nad polskim morzem…

    Odbywające się w lipcu 2012  spotkanie realizowano pod hasłem „Wspólnie przeżywać historię polsko-niemiecką”. Był to cykl dwóch projektów, przeprowadzonych wspólnie na terytorium Niemiec i Polski. Uczestnicy wymiany spotkali się w Potsdamie. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

     

„Podróż marzeń”

    W dniach 11-18 czerwca 2012 r.  odbyła się wycieczka szkolna do Włoch, w której wzięli udział uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły. Była to wycieczka objazdowa. Zwiedziliśmy Wenecję,  San Marino, Asyż, Rzym, Watykan i Florencję. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Dzień Sportu

6 czerwca 2012r. na boisku szkolnym odbył się Dzień Sportu, podczas którego uczniowie klas wraz z wychowawcami brali udział w grach i zabawach na wesoło. Przygotowano również stanowisko do strzelania z wiatrówki. Po konkurencjach sportowych zorganizowano pieczenie kiełbasek i słodką niespodziankę.

(galeria zdjęć)                                                                                                                     Kamila Mrotek

           

Dzień Nowozelandzki

30 marca br. w naszej szkole po raz siódmy nauczyciele języka angielskiego zorganizowali Dzień Kultury Anglojęzycznej. Poznaliśmy wiele interesujących faktów dotyczących odległej i nieznanej Nowej Zelandii.

(czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Dzień Patrona Szkoły

Dnia 28 marca 2012r. obchodzono w naszej szkole Dzień Patrona Szkoły. Młodzież przygotowała inscenizację przedstawiającą wybrane wydarzenia z życia Tadeusza Kościuszki. Na szkolnej scenie zobaczyliśmy, jak bohater narodowy nagradza Bartosza Głowackiego za męstwo- zdobycie armaty wroga podczas bitwy pod Racławicami. Ujrzeliśmy także scenę, w której wódz narodu wydaje dokument zwany Uniwersałem Połanieckim. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

  

Ewa Zagrodzka kl. I C

II miejsce w IV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Sporcie.

    16 marca  br. reprezentacja naszej szkoły w składzie Szymon Barabasz i Jakub Jarmołowicz

z klasy III b liceum ogólnokształcącego brała udział w  IV Powiatowym Konkursie Wiedzy

o Sporcie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Pile.  Dwuosobowy zespół po intensywnych przygotowaniach stanął do rywalizacji o cenny puchar. Tym razem zawodnicy nie walczyli jednak na bieżni, lecz przy stolikach, gdzie musieli wykazać się wiedzą odpowiadając na pytania z różnych dziedzin sportu. Dotyczyły one szeroko pojętego olimpizmu, sportu polskiego i sportu lokalnego. Nie zabrakło również prezentacji multimedialnej ze zdjęciami znanych  sportowców. Uczestnicy w krótkim czasie rozpoznawali osobę przedstawioną na zdjęciu. Po dwugodzinnej rywalizacji zostali wyłonieni zwycięzcy. Szymon Barabasz i Jakub Jarmołowicz zajęli wysokie II miejsce ustępując jedynie drużynie  z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile. W konkursie brało udział 13 reprezentacji ze szkół ponadgimnazjalnych.

Serdecznie gratulujemy laureatom !  (galeria zdjęć)                                                          Kamila Mrotek

  

   

         znak_KAPITAL_LUDZKI                                                      UE+EFS_L-kolor  

Jak rozpoznać czarownicę?

Na to pytanie uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy usłyszeli odpowiedź 3 listopada 2011 roku podczas kolejnych – już trzecich - szkolnych obchodów Halloween, których organizatorem jest Weronika Sturmowska, nauczyciel języka angielskiego. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

     

Nasz sukces w Indywidualnych Mistrzostwach Rejonu Pilskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce

    Dnia 30 września na stadionie miejskim w Złotowie odbyły się  Indywidualne Mistrzostwa Rejonu Pilskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce. Bardzo liczna reprezentacja naszej szkoły wystartowała we wszystkich konkurencjach .  Najlepsze lokaty zajęli : Jakub Jarmołowicz w biegu na 200 m – I miejsce , Barabasz Szymon w chodzie na 3000 m – II  miejsce , sztafeta chłopców 4X100 m (Borowczyk Jakub, Jarmołowicz Jakub, Stefaniak Jarosław, Kwaśniewski Mateusz ) -I miejsce, Dutkiewicz Bożena – V miejsce w biegu na 800 m, Słupikowska Kamila – VII miejsce w skoku w dal , Bukowski Kamil – IV miejsce w biegu na 100 m , Główczewski Dawid – VII miejsce w biegu na 400 m , Bilicki Jan – VII miejsce w biegu na 800 m , Mrotek Andrzej – IX miejsce w biegu na 1500 m . Zawodnicy : Szymon Barabasz, Jakub Jarmołowicz i sztafeta chłopców  4X100m zakwalifikowali  się do finału wojewódzkiego. (galeria zdjęć)

  

                                        Śladami historii polsko-niemieckiej

    W grudniu minie 18 lat od pierwszego spotkania uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy z młodzieżą niemiecką z Nadrenii Północnej –Westfalii. Można więc stwierdzić, że ,,wymiana” osiągnęła dojrzałość. Letni projekt 2011 składał się z dwóch części: pierwszy etap odbył się w Niemczech i nosił  tytuł ,,Drezno i Szwajcaria Saksońska”. (czytaj całość) (galeria zdjęć)

     

  
tel.(fax) 067-2860037 / e-mail sekretariat@zsplobzenica.pl